Kto nájde svoj život, stratí ho,

a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

—Matúš 10,39

 

Počas niekoľkých minulých týždňov, obzvlášť počas šoférovania, som bola vedená k piesni, ktorú spievajú moji chlapci vo svojej chválovej kapele. Mám rada optimistický charakter tej melódie, ale sú to hlavne slová, ktoré ma zaujali.

Zbor spieva:

„Aby si našiel svoj život,

Musíš ho stratiť,

Všetci porazení dostanú korunu.“

Pred menej ako piatimi mesiacmi som stratila život, ktorý som žila a aktívne vykonávala 14 rokov. Celý môj život som chcela iba jednoduchý život manželky a matky; milovala som, jednoducho som milovala byť doma a nehľadala som dobrodružstvo mimo môjho sveta.

Pred menej ako piatimi mesiacmi som bola žena pastora v mega-kostole a začala som obrovskú službu pre tisícky žien, ktorá bola založená na mojej vlastnej manželskej obnove. Bola som známa, obdivovaná a milovaná ako spolupastorka (ženská pastorka v našom kostole) a často som slúžila bok po boku s mojím manželom. Dokonca aj moje deti boli na viacerých vedúcich pozíciách v našom kostole. Kvôli médiám, ktoré venovali pozornosť nášmu kostolu, bola naša rodina známa v našom okolí a dokonca aj celoštátne.

Naša rodina bola nepochybne významná, a to tu v Spojených Štátoch a dokonca aj v mnohých krajinách. Potom sa jedného dňa môj svet, ako som ho poznala, úplne zrútil—môj manžel vkročil do spálne a povedal mi, že odchádza toto ráno na stretnutie s právnikom vyplniť rozvod a že jeho úmysel je, nájsť si inú ženu a oženiť sa s ňou.

Čo urobíš, keď sa tvoj svet rúca?

Tá pieseň, ktorú si rada spievam, hovorí, „A hoci sa môj svet rúca, poviem . . . Nadovšetko žijem pre Tvoju slávu!!“

Nie hneď, ale po nejakom čase, som pochopila, že ma Boh pripravoval na tento moment v mojom živote už viac ako rok. A to znamenalo, že som bola odhodlaná urobiť práve to—žiť pre Jeho slávu. Vedela som, že Boh má úplnú kontrolu a nezáležalo na tom, čo sa stalo. Pán bol všetko, čo som potrebovala a On bol všetko, čo som chcela. Prostredníctvom mojej lásky a dôvery v Neho, som vedela, že môj rúcajúci sa svet bude použitý, aby vzdal Bohu slávu.

Deň, ktorý vybral Pán, aby ma pripravil na moju cestu, bol ten, keď som počula kázeň, o ktorej som hovorila v prvej kapitole alebo to bolo práve tých pár piesní, ktoré som nemohla prestať počúvať. To ma viedlo k opätovnému preskúmaniu môjho života. Jedna hovorila o nájdení môjho miesta na tomto svete a bola o človeku, ktorý raz premiestnil vrchy, ale teraz bol strateným človekom. Chcela som sa cítiť znova ako on, byť človekom, ktorý sa cíti tak živý, schopný veriť Bohu nemožné a žiť na okraji, kde ma drží iba moja viera. 

Ten pocit ma vo vnútri bolel. Nemala som žiadnu predstavu, ako sa tam naspäť dostať, a tak som sa často rozprávala s Pánom. Každé ráno, predtým ako vyšlo slnko, som Ho prosila, naliehala na Neho, aby mi znova pomohol dostať sa na to miesto s Ním.

Na úplnom začiatku, keď som prvýkrát začala moju cestu, ako som našla RMI a chcela som obnoviť moje manželstvo, bolo to naozaj viac preto, čo to urobí pre mňa. To je vždy, kde začíname našu cestu—keď udrú krízy do našich životov. Vtedy som chcela, aby bolesť odišla a hanba (z oddelenia a neskôr rozvodu) bola z môjho života odstránená. Taktiež som chcela otca pre moje deti a nechcela som byť slobodným rodičom.

Napriek tomu sa niekde počas mojej cesty moje zameranie zmenilo a tým sa zmenilo aj moje srdce. Mojou túžbou sa stalo, že som chcela Pána viac ako obnovené manželstvo. A niet divu, ihneď ako som sa nezaujímala o to, aby bolo moje manželstvo obnovené, ani aby som dostala môjho manžela naspäť, Boh otočil srdce môjho manžela naspäť ku mne (a domov) a moje manželstvo bolo obnovené.  

Táto zmena v mojom zameraní (a neskôr v mojom srdci) je to, čo sa stalo aj tentokrát. Išla som na túto cestu kvôli tomu, čo by urobilo pre mňa bližšie kráčanie s Pánom. Chcela som sa cítiť  bezpečne, milovaná a ochraňovaná—jednoducho cítiť všetky tie veci, ktoré chce cítiť každá žena, ale nikdy ich nemôže dostať od pozemského manžela. Čoskoro, niekde na mojej ceste, sa však moje zameranie zmenilo. Len čo som začala cítiť všetky tieto veci (bezpečne, milovaná a ochraňovaná), vtedy som chcela ešte dôvernejší vzťah s Pánom kvôli Nemu, nie viac kvôli mne. 

Bolo to vtedy, keď som začala premýšľať, prečo nás Boh všetkých stvoril—Boh stvoril ľudstvo kvôli spoločenstvu s Ním. Jedného dňa, keď sa vytvorí nové nebo a nová zem, toto bude to, čo budeme konať všetci nepretržite, zem, ktorá nemá viac zármutok, choroby a slzy. Je dostačujúce pre nášho Pána a Spasiteľa čakať, kým každý z nás opustí túto zem, aby sme začali tento vzťah s Ním, kvôli čomu sme boli vlastne stvorení? Vedela som, že to nie je dostačujúce, nie, keď som premýšľala o tom, čo mi On už dal.  

Mojou najhlbšou túžbou sa stalo, byť pre Ježiša tým, čo si On zaslúžil a po čom túžil—byť s Ním v hlbokom a dôvernom spoločenstve. Chcela som byť v tom momente ako Adam (ktorý kráčal s Bohom „za denného vánku“), ako Enoch (ktorý bol vzatý do neba; možno preto, že Boh mal tak rád jeho spoločnosť) a ako Mojžiš (ktorý sa s Ním rozprával tvárou v tvár, tak veľa, že Mojžišova tvár „zažiarila sťa slnko“). Toto bolo teraz to, čo som chcela a po čom som túžila.

Hoci viem, že nie som nič a určite nie som hodná byť vhodnou spoločnosťou pre Ježiša, Boh by určite mohol spraviť zo mňa to, čo On chce, aby som bola, ak by som Ho iba požiadala. Tak som Ho požiadala, aby mi ukázal, učil ma a urobil zo mňa Pánovu spoločníčku, nevestu, akú si prial a rozhodne si zaslúžil.

Ako výsledok môjho požiadania sa počas nasledujúcich niekoľkých mesiacov udialo mnoho vecí; niektoré si pamätám a niektoré bude musieť Boh priniesť naspäť do mojej pamäti, ak sú to veci, o ktoré by som sa mala s tebou podeliť. Najdôležitejšia vec, ktorá sa stala, bod obratu bol, keď som Mu začala hovoriť, že On bol všetko, čo som chcela, všetko, čo som potrebovala, ako som sa zmienila v prvej kapitole.   

Nemusí byť potrebné, aby si zažila všetko, cez čo Boh viedol mňa, aby si dosiahla vrchol, kde sa tvoj život navždy zmení. Ak si ešte nezačala hovoriť tieto slová, prosím, začni hneď teraz. Iba pre tvoje povzbudenie, počas dlhého obdobia som tieto slová necítila, ale čoskoro uvidíš, tak ako ja, že sa tvoje zameranie zmení a s tým aj tvoje srdce.   

Potom sa priprav. Ak sa raz dostatočne zmeníš, Boh urobí niečo, čo obráti tvoj život. Ak počúvaš, ak si strávila dosť času v tvojej modlitebni, čas osamote s Ním, budeš vedieť o všetkom dlho predtým, ako sa to stane. Dávajúc ti dosť času, tak že sa nebudeš triasť. „Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník.“ (Iz 54,10) On ti ukáže, predtým ako sa to stane, že tvoj svet, ako ho poznáš, sa čoskoro zrúti, ako to urobil so mnou. „Nože, nebojte sa a netraste sa! Či som vám nezvestoval už dávno a neoznámil som vám? Veď vy ste mi svedkami. Či je Boh okrem mňa? Nie, nieto Skaly, nijakého nepoznám.“ (Iz 44,8)

Dôvod, prečo sa tvoj život čoskoro zrúti, je, že náš základ bol vytvorený a udržiavaný nami. Ale naša túžba a Jeho túžba je, dať ti nový život. Pravý základ, ktorý ti ide dať: Jeho život pre teba, Jeho základ, ktorý bude vysoko na Skale nad tvojimi nepriateľmi, je tam, kde On položí túto, „novú pieseň do tvojho srdca, pieseň modlitby tvojmu Bohu!“

„Aby si našiel svoj život,

Musíš ho stratiť,

Všetci porazení dostanú korunu.“

V momente, keď sa môj svet zrútil, keď som stratila môj život, našla som Život, pre ktorý ma stvoril Boh. Rozdiel je taký významný ako rozdiel medzi týmto svetom a nebom. Moja cesta a moje zameranie teraz, je začať sa deliť so ženami všade, rovnako ako s tebou drahá, ako nájsť a žiť hojný život, pre ktorý ťa On stvoril.

Už mi nestačí chcieť tento život iba pre mňa a byť „spoločníčkou“ pre nášho Nebeského Manžela, tak ako viem, že si zaslúži a po čom túži. Túžim byť Jeho milovníčkou a chcem k Nemu pritiahnuť toľko milovníčok, ako je možné—tak veľa ako dokážem a tak dlho ako budem žiť tento život, ktorý mi dal tu na zemi. 

To, čo nájdeš, keď sa vydáš na túto „cestu života“, je život, ktorý bude sršať RADOSŤOU, ktorá je skutočne nevýslovná. Akýkoľvek vytúžený prísľub je teraz zažívaný. Je to viac ako čokoľvek, v čo si dúfala, kvôli čomu si nariekala alebo čokoľvek si si dokázala predstaviť. Všetko, čo si dostala, je nič v porovnaní s tým, čo získaš cez vzťah s Pánom tvojej duše a z Jeho ruky, ktorý túži po tebe!

Modlím sa, aby táto kapitola vytvorila ešte väčšiu túžbu, ktorá je tak hlboká a túžbu, ktorá je tak zanietená, že začneš hovoriť Bohu práve teraz, ako Ho chceš cítiť. Zakaždým, keď si zranená, zmätená, sama alebo cítiš, že nemôžeš ďalej, potrebuješ sa dostať na tiché miesto (hoci to bude ticho v tvojej vlastnej mysli, kde nebude žiaden obkolesujúci ťa hluk) a povedz Mu, že On je všetko, čo chceš a On je všetko, čo potrebuješ.

Povedz Ježišovi, že odkedy máš Jeho, máš všetko, čo kedykoľvek budeš potrebovať, aby si bola šťastná, v bezpečí, milovaná a úplná.

Na záver mi dovoľ podeliť sa o viac slov z piesne, s ktorou som to tu otvorila.

„V tvojej slabosti, On je silnejší,

V tvojej tme, On svieti.

Keď plačeš, On je tvoja útecha,

Keď si sám, On ťa NESIE!“

Zápisník