Múdra žena

Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť

však vlastnými rukami ho búra.

Venovanie

Táto kniha je venovaná môjmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Vďaka Ti za to, že si ma nikdy neopustil. Vďaka Ti za to, že si verný svojim prisľúbeniam, najmä tomu v Liste Rimanom 8, 28: „Ale jedno viem iste: všetko, čokoľvek sa stane, slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha a ktorých si povolal podľa svojho odvekého plánu.”

Mojej prvej dcére Tyler. Keď ma Pán Boh tebou požehnal, začala som svoju cestu snahy byť zbožnou matkou, dúfajúc, že budem správnym príkladom, ktorý budeš nasledovať. Taktiež mojim dcéram Tare a Macy. Hľadajte tichého a pokojného ducha, ktorý je drahocenný v Pánových očiach.

Mojim štyrom synom, Dallasovi, Axelovi, Eastonovi a Cooperovi. Starajte sa o ženu, ktorú si vezmete, „lebo kto nájde manželku, nájde poklad a obdrží milosť od Pána″. Hľadajte ju tak, akoby ste hľadali vzácny poklad, „pretože jej cena je viac ako perly”! Viem, že budem každú moju budúcu dcéru milovať tak, ako milujem vás.

Kapitola 12 a 15 je venovaná mojej mame Grace McGovern, ktorá odišla k Pánovi 10. apríla 2000. Jej príklad ako milovať všetkých 7 detí „ako požehnanie od Pána” ma povzbudil v túžbe po deťoch a v dôvere v Pána ohľadom mojej plodnosti. Bola to jej materinská láska, ktorá ma inšpirovala milovať svoje deti. Moja mama mala pravdu – „láska nikdy nezlyhá”!

Všetkým ženám, ktoré prešli cez Spoločenstvo obnovy (Restore Ministries) a pomohli s revíziou, úpravou a korektúrou tejto knihy: moja mama, Jo Hurst, Tammy Sutton, Rachel Floyd, Wendy Bryant, Marylin Danielson a Sarah Buzzard. Ďakujem vám všetkým. Boli ste odpoveďou na naše modlitby.

A nakoniec môjmu manželovi Danovi za to, že sa vrátil domov a stal sa duchovným vodcom našej rodiny a spoločenstva. Každý deň ťa ľúbim viac.

Úvod

Kniha, ktorú držíte v rukách, nie je určená nato, aby sa prečítala a odložila bokom. Dúfam a modlím sa, aby vám poskytla vedomosti, ktoré potrebujete a ktoré vás ochránia od nevery a rozvodu. Tie, ktoré máte túto knihu na základe odporúčania  v knihe „Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo: Kniha pre ženy od niekoho, kto tam už bol, som si istá, že Boh vidí vaše srdce a v tejto chvíli vás veľmi podporuje.

Teraz je ten správny čas pre všetky ženy (a mužov), aby si uvedomili, že manželstvá, ktoré nie sú založené na skale Božieho slova, sa potápajú.

Ako budete čítať jednotlivé kapitoly, jasne uvidíte, že vaša závislosť musí byť na Pánovi. Písmo Sväté je všetko, čo potrebujete pre obnovenie mysle o Božom spôsobe myslenia. Treba sa zbaviť názorov, ktoré ponúka svet. Potom je tvojou povinnosťou prestavať svoj domov, aby bol domovom na skale, a stať sa vykonávateľom Slova, nie iba poslucháčom.

Predtým, ako začnete prestavovať svoj domov, musíte mať pevné plány. Tieto plány musia byť založené na Jeho Slove, ktoré nájdete na nasledujúcich stranách. Potom musíte nájsť základný kameň, okolo ktorého budete stavať. Náš základný kameň vníma Ježiša ako nášho Pána, nie iba Spasiteľa. Viac v kapitole 2.

S novou mysľou a Pánom ako pevným základom budete schopné váš dom prestavať, nie iba stavať na pohyblivej zemi. Tie, ktoré sedíte medzi úlomkami, lebo sa váš dom zosypal (kvôli nevere alebo rozvodu), naozaj máte výhodu. Ste motivované začať prestavovať, lebo skutočne nemáte kde bývať. Aj ja som tam bola, keď som začala písať knihy pre ženy. Bolo to bolestivé, ale stálo to za všetky vyplakané slzy!

Tie, ktoré žijete v dome, ktorý trochu zavŕzga alebo sa posunie pri zmene počasia, ste pohodlné, no Boh sa snaží získať vašu pozornosť, inak by ste nedržali túto knihu v rukách. Pamätajte, Ježiš povedal keď príde dážď, nie ak príde dážď. A On je veľmi zrozumiteľný. Tie z vás, ktorých domy nie sú postavené na Skale, padnú, a  ich pád bude veľký! Tvoj dážď alebo vietor môže prísť vo forme nevery tvojho manžela, choroby alebo smrti v rodine, alebo finančných ťažkostí. A predsa, Boh je verný; On použije to, o čom vie, že si tým získa tvoju pozornosť.

„A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.” (Flp 1, 6) Ručím zato, že všetky budeme mať v našich životoch ťažkosti a súženia; a preto postavme naše domy pevne na Skale Ježiša Krista a na Jeho Slove!

Obsah

1. Na skale
2. Tvoja prvá láska
3. Tichý a pokojný duch
4. Vľúdnosť na jazyku
5. Vyhraj bez slov
6. Svárlivá žena
7. Čistá a úctivá
8. Ženy, poddajte sa
9. Vhodný pomocník
10. Rôzne skúšky
11. Lebo nenávidím rozvod
12. Plod života
13. Služba zmierenia
14. Spôsob vedenia domácnosti
15. Učenie tvojej matky
16. Ženy, povzbudzujte mladšie ženy

„Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.“

Kapitola 1 Na skale

„A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“

- Evanjelium podľa Matúša 7, 24 -

Slovak-ww-Cover

Je tvoj dom postavený na skale? Si si istá? Lebo Božie Slovo hovorí, že dážď príde. Môže to byť vo forme finančnej krízy, smrti milovaného, nevery, zdravotných problémov alebo márnotratného dieťaťa. Ustojí tvoje manželstvo? Veľký je pád väčšiny manželstiev – bude tvoje manželstvo ďalšie, čo padne? Alebo pravdepodobne už padlo. Dámy, toto je čas pre všetky z nás, aby sme prestavali naše domy pevne na Skale Ježiša Krista – Jeho Slove.

My ženy sa zúčastňujeme na biblických učeniach a na množstvách seminárov. Neúnavne sa sýtime Slovom, no naše domy sú aj tak v neporiadku a rozpadajú sa. Naši manželia sú zaujatí záľubami, športami a prácou, a preto trávia málo času alebo žiadny čas študovaním Božieho Slova. Zamýšľala si sa niekedy nad tým, či sa tvoje manželstvo neskončí rozvodom? No Božie Slovo hovorí: „Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.” (1Kor 10, 12)

Cesty sveta, ktoré prenikli aj do Cirkvi a jej učenia, nám zaručia iba potopenie našej nádeje a plánov pre naše rodiny. Vieš, čo ti hovorí Božie Slovo ako žene, manželke a matke? Čítala si Boží návod a modelovala si svoj dom podľa neho? Tu je pár otázok, ktoré budú zodpovedané na základe Písma v nasledujúcich lekciách:

Je na rozvode niečo zlé, najmä za určitých okolností? Prečo manželské poradne obyčajne spôsobujú rozvody? Prečo veľa žien ukazuje postoj a charakteristiky ideálnych manželiek voči zamestnávateľom, a nie voči svojim manželom? Ak dáš manžela na prvé miesto, čo sa stane s tvojím manželstvom?

Aké nebezpečenstvo číha, keď žena napĺňa svoje vlastné potreby a manžel svoje? Má byť tvoj kňaz tvojím duchovným vodcom? Prečo sú v našich životoch zranenia a pokušenia a čo to má spoločné s Božím požehnaním? Keď položíš niečo alebo niekoho pred Pána, čo urobí Boh, aby ťa pritiahol naspäť k Nemu? Niektorí kazatelia nám hovoria, že máme byť zlostné; je to pravda?

Zdravá náuka. My ako kresťanky máme záľubu v počúvaní kázaní alebo kresťanského rádia, ktoré nás zapália pre Pána, ale čo odkazy, ktoré nás usvedčujú? Utekáš od Pravdy? Veľa kazateľov dneška cíti, že musia prilákať veľký zástup kvôli finančným dôvodom. Zdá sa, že keď pastori alebo kazatelia hovoria svojej kongregácii alebo poslucháčom to, čo chcú počuť, majú z toho najväčšie finančné prostriedky. „Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši.  Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.″ (2Tim 4, 3-4)

Draví vlci. Ježiš nás varoval pred duchovnými vodcami, ktorí sa nás budú snažiť oklamať. „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.  Poznáte ich po ovocí...″ (Mt 7, 15-16) Vidíme finančné ovocie mnohých spoločenstiev, ale väčšina ich nasledovníkov hynie pre nedostatok poznania. „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie...‟ (Oz 4, 6) Keď počúvaš najpopulárnejších kresťanských hovorcov, si si istá, že ich informácie sú založené na Písme? Alebo je ich základ v psychológii a v myšlienkach ľudí? Vieš vôbec rozoznať rozdiel? „Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva sen, a ktorý má moje Slovo, nech pravdivo hovorí moje Slovo! Čo má slama so zrnom? - hovorí Pán.″ (Jer 23, 28) Si schopná rozoznať zrno od slamy?

Nájdi múdrosť. „Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza Jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť, a muž, čo nadobúda rozumnosť! Lebo je výhodnejšie zarobiť si ju, než zarobiť striebro, a získať si ju hodno viac, ako najvyberanejšie zlato.″ (Prís 3, 11-14) Keby si počula silný odkaz s názvom „Pokora″ alebo „Svárlivá žena″, alebo „Vyhraj manžela BEZ SLOV″, prijala by si to s nadšením alebo by si utiekla pred usvedčením?

Jeho účel. Poznáš rozdiel medzi odsúdením a usvedčením? Satan nám prináša odsúdenie – myšlienky, ktoré nás robia bezmocnými. Pán nás usvedčuje v našom duchu, aby nám ukázal veci v našom živote, ktoré musia byť zmenené. Pocit viny nie je zlý. Práve naopak, mali by sme sa cítiť vinné, keď hrešíme. Keď niekto necíti žiadnu vinu a nemá výčitky svedomia, prečo by mal chcieť ľutovať? Dokonca aj beznádej, ktorú prináša odsúdenie, môže byť použitá na dobré, ak sa obrátime k Bohu a hľadáme nádej. „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.″ (Rim 8, 28) Vedela si, že veľakrát Boh prinesie do našich životov nešťastie, aby posilnil náš vzťah s Ním? Bol to Boh, ktorý priniesol veľa skúšok do Jonášovho života, aby ho naučil poslušnosti, a bol to Pán, ktorý dopustil, aby Šavol oslepol, aby sa zmenil a stal sa z neho zbožný Pavol. Naozaj záleží na tom, odkiaľ nešťastie prichádza, keď dovolíme, aby nás tieto súženia menili na obraz Boží?

Moje cesty, moje myšlienky. To, čo je napísané v nasledujúcich lekciách, môže byť pre teba neznáme. Mnohé tieto pravdy sú zriedkakedy, ak vôbec, prezentované v kostoloch, diskutované v kresťanských rádiách alebo písané v kresťanských knihách. „Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.″ (Iz 55, 9) Toto učenie ľahko nájdeme v Písme, ale často ho prehliadame, zmierňujeme alebo vynechávame z kontextu, aby sme ospravedlnili protichodné názory, dokonca ospravedlnili hriech. „Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v Neho. Nepridávaj nič k Jeho výrokom, aby ťa nestrestal a nedokázalo sa, že si luhárom.″ (Prís 30, 5-6)

Zlomené a kajúce srdce. Je tvoje srdce zlomené a kajúce? To je podmienka, aby  prijalo Pravdu. „Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.″ (Ž 51, 19) Toto je tá úrodná pôda, o ktorej Pán hovorí, že prinesie veľa ovocia. „Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva Slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva Slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre Slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva Slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva Slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva Slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.″ (Mt 13, 18-23)

Nepočuli. „Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.″ (Mt 13, 16-17) Budeš potrebovať „uši, aby si počula″, čo znamená počúvať a mať túžbu nadobudnúť úplnú múdrosť, ktorú ponúka Biblia.

Medituj dňom i nocou. Budeš potrebovať obnovu mysle, aby si sa stotožnila so všetkým, čo Boh hovorí. Väčšina sa spolieha na to, čo je populárne vo svete, alebo nasledujú takzvaných „expertov″ v danej oblasti. Nikdy nezabudnime, že Boh je náš Tvorca. Myslíš si, že On nevie, ako jednať s každou okolnosťou alebo vzťahom, ktorý On vytvoril? „Ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.″ (Ž 1, 2-3)

Jeho Slovo je Pravda. Satan ťa bude pokúšať, aby si odmietla to, čo je napísané v tejto knihe. Môže sa pokúsiť spôsobiť rozdelenie, a to tak, že budeš rozmýšľať alebo hovoriť, že nesúhlasíš s autorom. Po prvé, nezáleží na tom, čo táto autorka píše či hovorí. Na čom záleží je to, čo hovorí Boh, lebo On je Autor a Tvorca života. Po druhé, musíme si pamätať, že Satan sa nás bude snažiť odradiť; odčlenenie je jeho najobľúbenejšia taktika. Ak neveríš tomu, čo je napísané v týchto kapitolách, máš tri možnosti: 1) Môžeš sa rozprávať s niekým, o kom vieš, že s tebou bude súhlasiť. 2) Môžeš si vybrať, čo chceš, a zvyšok odhodiť. Alebo 3) budeš hľadať Pravdu. „Posväť ich Pravdou; Tvoje Slovo je Pravda.″ (Jn 17, 17) Prosím, vyber si hľadať Pravdu. Pravda nie je nič, čo by ťa ľakalo; naopak; Pravda nás vyslobodí. „Ak ostanete v mojom Slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte Pravdu a Pravda vás vyslobodí.″ (Jn 8, 31-32) Ak máš otázky, ktoré sa týkajú týchto materiálov, povzbudzujem ťa, aby si hľadala Slovo a našla Pravdu.

Hľadaj a nájdeš. „Ale hľadajte Jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.″ (Lk 12, 31) „Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!″ (Lk 11, 9) Dovoľ Bohu, aby ťa viedol k Pravde. Nauč sa verše a neustále o nich v mysli premýšľaj. A potom, jedného dňa sa akoby rozžiari svetlo v tmavej miestnosti; spoznáš Pravdu! Stojí to za tú námahu? Máš čas? „A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.″ (Ž 90, 12) On nám sľubuje, že ak najskôr hľadáme Jeho, všetko ostatné dostaneme navyše.

Hlad a smäd. Ak sme veriace, ak sme kresťanky, tak potom náš zmysel na zemi je oslavovať Boha cez všetko, čo robíme. Nie je to to, čo Ježiš robil svojím životom? Ak sa nazývame kresťankami, mali by sme nasledovať Krista. No robíme tak? Ako nasledujeme Krista? Možno si predtým veľakrát skúšala nasledovať Krista, no potkla si sa a nebola si schopná ísť ďalej. Ak môžeš otvoriť srdce Bohu a budeš pokračovať v čítaní Písma, Jeho Slovo spôsobí, že budeš hladná a smädná po Bohu a Jeho Pravde. „Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.″ (Mt 5, 6) „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za Tebou.″ (Ž 42, 1) Aký nádherný spôsob, ako cítiť Pána a Jeho Slovo!

Jeho Slovo. Božie Písmo bude najdôležitejšie Slovo na nasledujúcich stranách; prosím, nepreskoč ich. Jeho Slovo lieči. „Zoslal im Svoje Slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.″ (Ž 107, 20) Jeho Slovo je svetlom, ktoré žiari v tme. „Tvoje Slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.″ (Ž 119, 105) Jeho Slovo je Pravda. „Pravda je podstatou Tvojich Slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.″ (Ž 119, 160)

Urob to! Ak raz začneš chápať a prijmeš Božie Pravdy, potom sa musíš stať konateľkou Slova. „Lebo kto iba počúva Slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je.″ (Jak 1, 23-24) Musíš konať tak, ako si sa naučila, lebo inak nenastane v tvojom živote žiadna zmena!

Horlivosť za to, čo je dobré? Dovoľ, aby tieto myšlienky prevládali v tvojej mysli; učenie, ktoré je v tejto knihe, bolo napísané horlivcom (fanatikom). Stala som sa takou, keď som bola pritlačená v mojom živote k múru. Stala som sa takou, keď som sa potápala a hľadala som niečo alebo niekoho, kto ma zachráni. „Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: ,Pane, zachráň ma!′″ (Mt 14, 30) Stala som sa takou, keď som videla prázdnotu v mojom živote. Práydnota spôsobila bolesť srdca a čriev, lebo som zúfalo potrebovala, aby bola vyplnená. Ak je toto miestom, na ktorom sa v živote nachádzaš, potom sa aj ty staneš horlivou. Poslúchni s horlivosťou – nadšene!

Horlivé učenie vyžaduje horlivú poslušnosť. „Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!″ (1Pt 3, 13) „Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.″ (Zjv 3, 19) Ježiš nás vyzýval k horlivej poslušnosti v Jeho učení, keď chodil po zemi. „Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do ohnivého pekla.″ (Mt 18, 8) Povedala by som, že toto sú veľmi horlivé inštrukcie od Pána.

Poď, nasleduj ma. „Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: ,Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!′ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: ,Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!′″ (Mk 10, 21-23) Sme ako tento bohatý muž neochotné nasledovať Ježiša? Koľkokrát ťa volal, ale ty si bola zviazaná vecami tohto sveta a vybrala si si nenasledovať Ho? Nepremeškaj tentokrát; On volá tvoje meno.

Odhoď každé bremeno. „Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou...″ (Hebr 12, 1) „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.″ (Rim 13, 21) „...že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy...″ (Ef 4, 22) Musíš okamžite urobiť zmeny vo svojom živote a odovzdať sa pre nasledovanie Ježiša Krista. Kedy ťa opäť zavolá? Môže byť toto tvoja posledná šanca? Teraz uvažuj nad týmto veršom: „Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.″ (Jak 4, 14) Urob každú chvíľu, každý deň takým, aby zato stál.

Ľahostajnosť. Pre tie z vás, ktoré máte šťastné domovy, môže byť táto kniha príliš entuziastická, pretože tu nie je nič, čo by ťa motivovalo k zmene. „Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.″ (Zjv 3, 15-16) Boh opovrhuje ľahostajnými kresťanmi. Si pre Neho zapálená? Čo musí urobiť v tvojom živote, aby ťa k sebe a svojmu Slovu pritiahol? Viem, čo to bolo v mojom prípade!

Chudobní v duchu. Tie, ktoré sú chudobné, nemajú nič; preto je pre ne ľahšie všetko opustiť a nasledovať Ho a Jeho Slovo. „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.” (Lk 4, 18) „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.″ (Mt 5, 3) Keby si finančne zbankrotovala, určite by si sa svedomito modlila, aby si tvoj manžel našiel prácu alebo lepšie platenú prácu, aby si mohla zaplatiť účty a aby si sa mohla postarať o rodinu. Ale čo duchovný pokrm, o ktorý sa musíš podeliť so svojimi deťmi?

Postaviť dom na piesku. Veľa z nás postavilo dom na piesku svetských hodnôt. Po tom všetkom hľadáme a vidíme, že náš Pán Ježiš Kristus žil a hlásal inak! Vieš, že je to iba záležitosť času, kedy sa tvoj dom z kariet zosype. Videli sme znak; videli sme manželstvá iných kresťanov, ktoré padli. Čo ťa utvrdzuje v tom, že tvoje manželstvo ustojí? Ženy, ktorých dom už padol, „a veľký to bol pád″, a nájdu a čítajú tento manuál, majú obrovskú výhodu. Kvôli tomu, že nemajú kde bývať, pozbierajú kúsky zbúraniska a začnú prestavovať. Nemajú žiadnu inú voľbu; Boh to urobil za ne. „A každý, kto tieto moje Slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.″ (Mt 7, 26-27) Začni s prestavbou svojho domu krok za krokom, doska za doskou na skale Ježiša Krista. Použi Jeho Slovo na plánovanie. Dovoľ, aby ťa táto kniha motivovala a pomohla ti objasniť oblasti, ktoré sa týkajú skutočností a situácií v tvojom živote.

Neboj sa ich, pamätaj na Pána. „Pred svojimi súkmeňovcami a samarijským davom sa vyslovil: ,Čo to robia títo mizerní Židia?! Dovolia im to? Vari budú obetovať? Vari za deň skončia? Vari budú vedieť z hromád prachu opäť urobiť kamene, ktoré ľahli popolom? Len nech stavajú! Veď stačí, keď príde líška, prerazí ich kamenný múr!′″ (Neh 3, 34-35) Očakávaj výsmech a uštipačnosť, keď začneš prestavovať svoj dom! Prečítaj si celú štvrtú kapitolu z Nehemiáša, aby si bola motivovaná a pripravená.

Vyznač si v Biblii pasáže, ktoré vysvetľujú, ako premohli tých, ktorí sa ich snažili odradiť. Najskôr sa začali modliť, keď sa z nich druhí vysmievali, a Boh im dal smer a „chuť pracovať″. A potom stavali stráž, dňom i nocou. Tiež si boli vedomí svojich slabých miest a preto postavili extra obranu v týchto oblastiach. (Znie to ako vojna, však? Pre viac informácií o duchovnej vojne, ktorej čelíš denne, pozri kapitolu 5, „Vyhraj bez slov″, odsek „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania...″ Oz 4, 6)

Vodcovia tiež museli bojovať proti strachu tých, ktorých viedli. Budeš musieť byť duchovne silná, aby si dokázala povzbudiť deti, keď sa budú báť. „A keď som si to prezrel, postavil som sa a povedal som šľachte, kniežatám a ostatnému ľudu: ,Nebojte sa ich! Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich bratov, za svojich synov, za svoje dcéry, za svoje manželky a za svoje domy!′″ (Neh 4, 8). Napokon nepriateľ videl, že to bol Boh, ktorý bojoval na strane Izraelitov. Náš nepriateľ, diabol alebo tí, ktorí pracujú pre diabla, tiež uvidia Pána, „lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.″ (Ef 6, 12)

Budem ťa mať na očiach. Budeš pokračovať cez nasledujúce lekcie s horlivou poslušnosťou, ktorá je potrebná? My samy nie sme schopné urobiť zmeny. Sme hriešne; naša vlastná spravodlivosť nie je nič viac ako špinavé handry. Keď dovolíme Bohu, aby v nás a cez nás pracoval, začne s nami robiť zmeny. „Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe.″ (Ž 32, 8-9)

Jeho plán. Pán k nám prichádza v čase, keď Ho potrebujeme. Dovolí, aby sme prešli k zlomu v našich životoch (cez rôzne skúšky), aby sme sa naučili byť závislými na Ňom. Práve v čase úzkosti Ho hľadáme a On dovolí, aby sme Ho našli. Iba vtedy, keď sme zlomené, nastanú skutočné životné zmeny. Môžeme Ho vzývať cez všetko, lebo máme uistenie, lebo „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.″ (Rim 8, 28) Z tejto pasáže môžeme vidieť, že náš cieľ musí byť založený na Jeho pláne. Čo je potom Jeho cieľom pre náš život? Väčšina z nás pozná List Rimanom 8, 28, ale aby sme skutočne pochopili Jeho plán, musíme pokračovať v čítaní. „Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?″ (Rim 8, 29-31)

Popierajú Ho tvoje skutky? Miluješ Ho naozaj tak, aby si Ho poslúchala, až horlivo poslúchala? Zaujímame sa o vlastné plány viac ako o Jeho plány v každodenných situáciach našich životov? Kde je tvoje srdce? Veľakrát, keď prídu skúšky do našich životov, poslúchneme, lebo sa chceme utešiť alebo ochrániť predtým, čo nás zraňuje. Ale ak skúška alebo utrpenie pokračuje, začneme hľadať, ako by sme veci natrvalo zmenili. Rozvíjame myšlienku, ktorá objasňuje dôvod, prečo Boh povolil túto skúšku. Možno je to pre našu spásu alebo spásu našich najbližších; no s určitosťou je táto skúška pre naše posvätenie, aby Ho naše skutky prestali popierať. „Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami Ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.″ (Tít 1, 16)

Moje srdce z kameňa. Ako sa tešíme na deň nášho oslávenia, Boh nás povzbudzuje, aby sme boli konkrétne v našich modlitbách. Chce, aby sme sa dostali až po bod, že sa Mu vyplačeme. Kedy prídeš k tomuto bodu? Budeš plakať v čase súženia alebo sa musíš dostať až k bodu, že stratíš niekoho blízkeho? Možno je to iba ohrozenie zo straty milovaného, čo ťa privedie k tomuto bodu. Možno ohrozenie tvojho manželstva ťa prinúti, aby si plakala k Bohu. Musíme sa spýtať seba samej, aké tvrdé je moje srdce? „A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.″ (Ez 36, 26) Si ochotná požiadať Boha o zmenu tvojho srdca, nech to stojí čokoľvek? Pán povedal, že ak požiadaš, dostaneš. „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!″ (Mt 7, 7) 

Byť hlavatý. Ak sme ozajstné kresťanky, nasledovateľky Krista, potom túžime po tom, aby sme Mu boli bližšie. Túžiš po Ňom? Alebo sa naopak obklopuješ vecami, ktoré umŕtvujú túto túžbu? Ak áno, potom nie si kresťanka, ktorá je zapálená pre Boha, ale si odpadlík. „Naje sa svojich ciest, kto srdcom odpadol...″ (Prís 14, 14) Už si sa najedla alebo musíš byť zlomená? „Človek, ktorý je popri všetkom dohováraní hlavatý, bude znezrady zničený a záchrany preň nebude.″ (Prís 29, 1)

Skrúšené a ponížené srdce. Možno si hovoríš, že si pre Pána tak veľa urobila. Tak veľa času táviš v kostole a plníš nejaké záväzky. Myslíš si, že toto je ozajstná obeta a že to dokazuje, že máš právo stáť pred Bohom. „Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.″ (Ž 51, 18-19)

Zármutok, ktorý pohne k pokániu. Na to, aby sme oľutovali a vzdali sa dvojtvárneho života, ktorý sme žili, musíme oľutovať. „Teraz sa radujem nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť.″ (2Kor 7, 9-10)

Boriť výmysly a každú pýchu. Čo ti stojí v ceste, aby si poznala Boha? Čo ti bráni v tom, aby si čítala Jeho Slovo denne? Ak Boh nie je prvý v tvojom živote, čo teda? Tvoja rodina? Práca? Televízia, zábava? Čo ťa tak zamestnáva, že ti to nedovoľuje dať Bohu aspoň druhú myšlienku? „Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná.″ (2Kor 10, 5-6)

Vyznať si navzájom hriechy. Tie, ktoré dovolili, aby boli odsúdené, sú pripravené na zmenu v ich živote. Ak si pripravená, začni vyznaním hriechov. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.″ (Jak 5, 16) Ak nie si zlomená, pravdepodobne tieto stránky odhodíš alebo budeš pokračovať v čítaní, aby si si dokázala, že si dobrá kresťanka. Nanešťastie obe vieme, že to nikdy nezmení tvoj život a neprenikne ti to do srdca. Iba ti to stečie dole chrbtom ako tečie voda dole chrbtom kačke.

Nečuduj sa, keď si v ohni skúšok. Tieto stránky boli napísané tou, ktorá bola zlomená. Boh často používa ľudí v našich životoch, aby nás zlomil. Možno je to na začiatku iba nepríjemnosť; a neskôr sa to vystupňuje do frustrácie. Obrátime sa na Neho v tomto bode alebo si zatvrdíme naše srdcia? Boh sa nás pokúša zmeniť, formovať nás. „Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví Jeho sláva.″ (1Pt 4, 12-13)

Obyčajne nemáme rady situáciu či osobu, ktorá prináša tieto skúšky do nášho života, lebo nechápeme, že za tým je Boh. Zhorkneme a budeme sa hnevať na osobu alebo okolnosti, ktoré On používa. Pokúšame sa ujsť z takého vzťahu, len aby sme zistili, že nás prenasleduje. Drahé veriace, je to Pán, kto sa nás snaží zmeniť, najskôr jemne, no neskôr pevne. (Pozri kapitolu 10, „Rôzne skúšky″, odsek „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Lebo si odmietol poznanie, odmietnem ťa...″ Oz 4, 6)

Priateľov aj rodinu odoženie od teba. Boh často musí odohnať priateľov a rodinu, aby seba umiestnil na prvé miesto v našich životoch. Možno žijeme v mŕtvom manželstve alebo sme dokonca odlúčení či rozvedené. Naše deti alebo naši rodičia sa s nami možno nerozprávajú. Možno ani naši súrodenci nechcú s nami hovoriť. „Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom.″ (Ž 88, 18) „Hádžeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tône smrti. Doľahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zaplavil. *Pomlka. Odohnal si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem.″ (Ž 88, 6-8)

*Pomlku nájdeme v knihe Žalmov často: čitateľ je vyzvaný, aby uvažoval a premýšľal nad tým, čo práve prečítal. Poslúchni a pouvažuj nad tým, čo bolo žalmistom  napísané. Prečítaj si to opäť, ak potrebuješ. Čo ťa naháňa?

Lebo oni uvidia Boha. Ako môžem vidieť Pána? Najskôr musíš mať zážitok znovuzrodenia; a potom On začne vnútornú očistu. Ak nerozumieme Božím cestám, budeme odradené a do mysle sa nám votrie veľa pochybností. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.″ (Mt 5, 8) Boh chce byť prvý v našich životoch. (Pozri nasledujúcu kapitolu, „Tvoja prvá láska″, odsek „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Lebo si odmietol poznanie...″ Oz 4, 6). On chce, aby naše životy odrážali Ježiša Krista.

Budete žiariť. Chceš odrážať lásku a žiaru Pána? Práve teraz, moja sestra v Kristovi, máš príležitosť; nepremeškaj ju. Urob to teraz. Obráť sa k Nemu a iba k Nemu. Urob to práve teraz! „Na Neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.″ (Ž 34, 5) Skontrolovala si svoj výzor? „Tu povedal Pán Kainovi: ,Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?′″ (Gn 4, 6) Ako sa máš? Ak sa ti nevodí dobre, potom Boh povie: „hriech číha pri dverách″. Pravdepodobne si už dovolila, aby hriech vstúpil.

Modli sa teraz. „Čokoľvek to stojí, aby bolo moje srdce obmäkčené pre tieto lekcie, Pane, urob to...″

Praktické použitie 

Počúvať Slovo, ale neuskutočňovať ho. Na konci každej lekcie je úloha, test a/alebo praktické využitie. „Lebo kto iba počúva Slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.″ (Jak 1, 23-25)

Proti Tebe a iba Tebe som sa prehrešil. Nato, aby sme mohli prestavať na Skale, musíme uznať pred Pánom našu hriešnosť. Iba ak porozumieme tomu, že sme hriešne, potom môžeme urobiť ďalší krok. Uvedomila si si svoju hriešnosť pri čítaní tejto lekcie alebo hľadáš ospravedlnenie a obviňuješ druhých? Moja milovaná, ak napodobňuješ svet snahou zracionalizovať svoj hriech a robiť výnimky a zároveň poukazuješ na hriechy a nedostatky druhých (najmä na manžela), s určitosťou smeruješ k duchovnej smrti. Namiesto pozerania sa na druhých, ktorí pochybili v určitých oblastiach, zadívaj sa na seba.

Ak si silne presvedčená, prosím, zastav sa, padni na kolená a požiadaj Ducha Svätého, aby ti ukázal a presvedčil ťa o tvojej hriešnosti pred Bohom. Požiadaj Ho, aby ti ukázal priestupky a aj tých, proti ktorým si zhrešila. Začni touto modlitbou:

„Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomá som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti Tebe, proti Tebe samému som sa prehrešila a urobila som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.″

„Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.  Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.  Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.″ (Ž 51, 1-17)

Vyznaj svoje hriechy. Ak raz vyznáme naše hriechy pred Bohom, potom musíme pripustiť a priznať si naše hriechy aj pred inými. Ak je tvoje svedomie spálené, minimalizuješ svoje hriechy a nikdy nedosiahneš vo svojom živote víťazstvo! „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.″ (Jak 5, 16)

Jeho Slovo ich vyliečilo. Je to Božie Slovo, ktoré nás zmení a vylieči. „Zoslal im Svoje Slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.″ (Ž 107, 20) Musíme začať s obnovou našej mysle. Použi malé kartičky, napíš si verše z tejto lekcie, ktoré priniesli najväčšie presvedčenie do tvojho srdca. A takto urob s každou lekciou. Maj tieto kartičky vo svojej peňaženke a čítaj ich zakaždým, keď ťa Duch Svätý k tomu vyzve. Ak necítiš, že si vyzvaná, modli sa, aby si bola.

S Bohom. Nemôžeme konať v tele. Musíme pracovať „s Bohom″, pohnúť sa Jeho smerom a použiť Jeho Ducha a robiť to, čo by sme mali.  „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.″ (Mt 19, 26) „Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: ,Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.′″ (Mk 10, 27) „On im povedal: ,Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu.′″ (Lk 18, 27) Iné plány aj tak časom zlyhajú a spôsobia, že sa vzdáme. „Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.” (Gal 4, 8) Skutky v tele prinesú iba dočasné vonkajšie zmeny proti stálym vnútorným zmenám. „...ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.″ (2Kor 4, 18)

Spravodlivý padne. Buď si vedomá toho, že zakopnutia a pády prídu, no musíš sa hneď postaviť. „Lebo spravodlivý vstane, hoc by padol sedem ráz...″ (Prís 24, 16) Každý padne, ale to, čo urobíš, keď padneš, rozdeľuje spravodlivých od nespravodlivých! Celá desiata kapitola v tejto knihe je určená nato, aby si bola poučená o skúškach kresťanského života. Ale nateraz buďme ostražité, lebo môžeme byť spútané povrazom našich vlastných hriechov, až dokiaľ nebudeme plakať k Bohu, aby nás navždy zbavil týchto pokušení. „Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov.″ (Prís 5, 22) A opäť, my musíme pracovať s Bohom a byť si vedomé toho, že On vie najlepšie. „Beda tomu, čo sa so svojím Tvorcom háda - jeden črep z črepov zeme! Či hlina povie tvorcovi: ,Čo robíš?′″ (Iz 45, 9)

Chváliť sa svojimi slabosťami. A napokon, keď sme raz cez Krista obdržali sladké víťazstvo, musíme sa podeliť o naše svedectvo s tými, ktorých On prinesie do našich životov. Pre niektoré je ľahké ohlasovať Ježiša Krista ako nášho Spasiteľa každému, koho stretnú. Ak si pre Pána tiež takto zapálená, chváľ Boha! Ostatné sa nedokážu podeliť o víťazstve s nikým, je to ich malé tajomstvo s Pánom. Bez pochýb, Boh prinesie do tvojho života ženy, ktoré ti otvoria dvere a ty sa podelíš o tom, čo pre teba Kristus urobil. „Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím...″ (1Pt 3, 15) Otvoríš ústa? „Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.″ (Ž 32, 1,3) Preškoľme si naše ústa, aby sme sa podelili o Božej sile nad hriechom, a to tak, že sa ponížime a budeme sa chváliť našimi slabosťami. „Ale On mi povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.′ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.″ (2Kor 12, 9)

Nech vo mne prebýva Kristova sila... Amen a amen!

Osobná oddanosť: Začať prestavovať môj dom na Skale. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, zaväzujem sa vyznať moju vlažnosť ku Kristovi a urobiť správne kroky, aby som obnovila svoju myseľ. Zaväzujem sa, že dovolím Pánovi, aby cezo mňa pracoval, a ja môžem získať sladké víťazstvo nad mojím hriešnym životom. A tiež sa zaväzujem vzdať Bohu česť a chválu, ktorú si zaslúži, tým, že sa podelím o moje svedectvo s inými.″

Materiál, ktorý práve čítaš a budeš čítať, nie je nato, aby si o ňom diskutovala so svojím manželom. Toto nie je len návrh, ale skôr požiadavka. Veľa ničivých efektov sa vyskytlo v manželstvách a/alebo ženám, ktoré sa nevedome či vedome podelili a diskutovali o informáciách, ktoré sa naučili.

Niektoré ženy použili pasáže proti ich vlastným manželom a bili ich po hlave s „ty by si mal...!″ Iné, ktoré mali čisté srdce, sa v pokore podelili o tom, čo sa naučili, a ich manželia to mimovoľne použili proti nim, aby ich porazili.

A preto nalieham ako sestra v Kristovi, aby si podpísala tento záväzok, skôr než budeš pokračovať v tomto materiáli, lebo naši manželia musia byť „vyhraní bez slov, správaním ich žien, keď uvidia ich čistý život v bázni.″ (1Pt 3, 2)

Ak sa zamýšľaš nad tým, ako môžeš odolať pokušeniu povedať manželovi, dovoľ mi, aby som ti ponúkla únik. „Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.″ (1Kor 10, 13)

Podeľ sa s týmto materiálom, s každou kapitolou s toľkými ženami, mladšími, staršími, koľké len môžeš nájsť. Keď začneš žiť tieto lekcie „bez slova″ vo svojom dome, je tu možnosť, že sa ťa manžel spýta, čo spôsobilo túto zmenu. V tomto bode mu môžeš stručne povedať: „Čítala som knihu pre ženy; a tiež je tu manuál pre mužov. Ak máš záujem, môžem ti ho zohnať.″ Koniec konverzácie.

Osobná oddanosť: Podeliť sa s týmto materiálom iba so ženami. „Na základe toho, čo som si práve prečítala, zaväzujem sa podeliť sa s týmto materiálom iba so ženami. Tiež sa zaväzujem, že zostanem ticho a nenechám tento materiál v blízkosti môjho manžela, aby ho neúmyselne alebo úmyselne prečítal. Ak sa manžel spýta na pozitívne zmeny vo mne, zaväzujem sa, že budem pripravená so stanoviskom, ktoré je uvedené vyššie.″

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."