Crisis-Corner-768x512

Ocitla si sa v kríze, ktorá zasiahla nepredvídane? Alebo sa cítiš porazená, veľa plačeš a si deprimovaná?

Dúfame, že táto lekcia ťa naučí, ako sa nechať viesť "stojatými vodami", kde Pán môže "zachrániť tvoju dušu."

Nájdi si čas VYPOČUŤ SI ☊ Jeho Prísľuby, ktoré ti pomôžu upokojiť sa, ak si v Kríze.

Prísľuby v Kríze

Prečítaj si:

"...Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou." Filipanom 3:13 

"Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať." Príslovia 3:24

"pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje..." Žalm 23:2-3

"Lebo proti tebe snuli zlo a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu." Žalm 21:12  "Veď moji nepriatelia dávajú sa na útek, pred tvojou tvárou slabnú a hynú."  Žalm 9:4  "... ich meno si vyhladil navždy, naveky ...niet po nich ani pamiatky." Žalm 9:6-7. "Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji." Žalm 37:9-11

"Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi."

"Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami. List Filipanom 4:4-9

"Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie." Ján 10:10

"tak bude Moje slovo, ktoré Mi vyjde z úst, nevráti sa ku Mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal."  Izaiáš 55:11

"Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať." 1 List Korinťanom 10:13

"...Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo Mňa, bude žiť, aj keď umrie." Ján 11:25

"Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvorí s piesňami oslavnými; chváľte Ho a velebte Jeho meno." Žalm 100:4

"I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou... Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní." Žalm 23: 4-6

 

 

Prvá otázka je:

Ku komu obyčajne utekáš, keď udrie kríza? Telefón, internet, s cieľom získať pomoc, alebo povzbudenie od priateľky, či rodiny?

Ak si nešla najskôr k PÁNOVI, TAK SA ZASTAV PRÁVE TERAZ a buď s Ním osamote. Vyplač sa Mu a ospravedlň sa Mu za to, že NEBOL prvý v tvojom živote. Urob záväzok voči Nemu, že nebudeš hovoriť s nikým, PRV, ako by si NAJSKÔR hovorila k Nemu. Pamätaj, Exodus 20:3 hovorí, "Nebudeš mať iných bohov okrem Mňa."

"Náhla kríza" prichádza od nepriateľa.

Po tom, ako si oľutovala a zaviazala sa, že pôjdeš NAJSKÔR k PÁNOVI, potom musíš pochopiť, ODKIAĽ prichádza náhla kríza.

Keď kríza udrie "náhle", je to niečo, čo mal diabol pripravené za účelom UKRADNÚŤ tvoj POKOJ. "Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.  A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi, povolal do svojej večnej slávy; on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní a upevní."  —1 Peter 5:8-10

Môžeš vidieť, že ak ODOLÁŠ nepriateľovi, lebo stojíš pevne vo viere—lebo utekáš NAJSKÔR k PÁNOVI—potom ťa nepriateľ už nemôže sotiť z útesu. Koľko krát už uspel v tom, že ťa opäť a opäť porazil, lebo bol schopný vytvoriť krízy, ktoré spôsobili, že si utekala k niekomu inému, ako Pánovi, a skončilo sa to hrozne?!?!

Je to tvoja viera v Boha, nie viera v seba samú, nie viera v priateľku, nie viera v kňaza, nie viera v tvojho manžela alebo priateľa, nie viera v tvoje okolnosti—ale VIERA V BOHA—ktorý ťa uchráni, aby si neurobila niečo, čo by si ĽUTOVALA. Pamätaj si tento verš, keď budeš opäť utekať, aby si niečo urobila s krízou, ktorú nepriateľ pripravil, Tá, "ktorá však naťahuje nohy, potkne sa"—Prísloví 9:2

Keď kríza udrie, teraz, keď vieš, ODKIAĽ prichádza: NEHÝB SA, NEVOLAJ ani NEROZPRÁVAJ S NIKÝM a NIKDY NEROB ŽIADNE ROZHODNUTIA, až dokiaľ sa neupokojíš a nemáš ŽIADNE EMÓCIE, ktoré sa viažu k tejto udalosti.

Ako?
Ako nemôžem mať žiadne emócie, ktoré by boli k tomu pripojené?

Choď do svojej modlitebne (hocikde, kde je ticho a kde môžeš byť osamote: kúpelňa, tvoje auto, izba alebo kancelária). Vytvor si "modlitebňu" doma a v práci a potom TAM choď a modli sa až pokiaľ sa nezbavíš úzkostných pocitov, ktoré prežívaš, a namiesto toho si naplnená JEHO pokojom.

A keď hovorím modli sa, myslím tým jednoduchý rozhovor s Bohom, tak, akoby si sa rozprávala so mnou alebo tvojou priateľkou a povedz MU všetko. Potom seď v tichu a pokús sa POČUŤ, čo On hovorí. Môžeš sa Ho pýtať otázky a OČAKÁVAJ, že Ho budeš POČUŤ.

"Moje ovce počúvajú Môj hlas, Ja ich poznám a ony idú za Mnou."—Jána 10:27

"A ušami počuješ spoza seba slová: "Toto je cesta, kráčajte po nej!" - ak sa odchýlite napravo, či naľavo."—Izaiáš 30:21

"Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude rovnať chodníky."—Prísloví 3:6

"Myslieť na Pána" znamená uznať, že On je práve tu s tebou, aby ti pomohol, dal ti pokoj, viedol ťa, aby si vedela, čo robiť. Najdôležitejšou vecou je, nerob NIČ, vôbec nič, až pokiaľ sa úplne neuistíš, že je to správne! Príliš rýchle konanie s najväčšou pravdepodobnosťou prinesie VIAC zranenia a VIAC poškodenia, ako počiatočná kríza alebo útok. A veľmi často prídeš na to, že keď počkáš, situácia sa sama vyrieši!

Dovoľ mi podeliť sa s tebou s príkladom, keď sa príliš ponáhľame počas krízy:

Keď boli moji chlapci ešte celkom malí, moja matka a ja sme objavili VEĽKÚ, ČIERNU MACHUĽU, ktorá bola načmáraná  po celej prednej časti veľmi drahého  a hlboko sentimentálneho starožitného bielizníka (kúpili ho moji rodičia počas ich svadobnej cesty, keď cestovali z New Yorku do Hollywoodu v roku 1930).

Keď som to zbadala, okamžite som bežala dolu schodmi, modlila som sa počas celej cesty k Pánovi, aby mi pomohol prísť na to, čo mám urobiť. Keď som došla do miestnosti, kde mám veci na čistenie, cítila som, že Pán mi hovorí, aby som zobrala prostriedok na čistenie okien; no keď som sa vrátila späť do izby s čistidlom na okná, moja matka už odstránila časť machule s ODLAKOVAČOM NA NECHTY! Áno, odstránilo to machuľu, no tiež to zanechalo OBROVSKÝ biely kruh na dreve (znak, ktorý je tam dodnes, viac ako 25 rokov). Na zvyšnú časť machule som nastriekala prostriedok na umývanie okien a utrela som to—všetko, bez stopy po incidente. Napriek tomu, že je smutné, že nábytok je navždy zničený, používam to ako pripomienku tohoto princípu. Zakaždým, keď vidím tento bielizník, Pán mi pripomenie následky, keď reagujeme v zhone.

Tvoje sústredenie počas tvojej Cesty k obnove musí byť, naučiť sa PREKONAŤ búrky svojho života ako skutočný a zrelý veriaci. Prísloví 3:25 nám hovorí: "Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí,lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou." Boh nám hovorí v Žalme 55:22: "Zlož svoju starosť na Pána a On ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný." 

Ide pred tebou

Prišla som na to, že keď som bola verná a zostala som blízko Pána, On ma vždy PRIPRAVIL na to, o čom ON VEDEL, že sa má stať. Stáva sa to dokonca aj teraz o dve dekády neskôr. Nikdy nie som šokovaná z toho, čo sa stane. Som prekvapená, áno, no On mi okamžite pripomenie, čo mi povedal alebo ukázal PREDTÝM. Nepovie presne čo, no ja viem, že sa niečo blíži. Často je to ako pochopenie, že vietor predchádza búrke, a tak, keď ZRAZU začne pršať, som pripravená s otvoreným duchovným dáždnikom.

Tu je svedectvo, keď som si prvý krát uvedomila, že ma Pán pripravuje na to, čo sa má stať.

Bolo to úplne na konci môjho manželského zápasu, jedno poobedie som sedela na dlážke v šatni obrovského obchodného domu a nemala som ďaleko k slzám. Nič vážne sa nestalo, no po celý deň som mala jednu "malú" skúšku za druhou! Veci, ktoré ma znervózňovali—všetko bolo zlé! Vedela som, že musím nájsť "modlitebňu" a ke´d som sa spýtala Pána, otočil môj pohľad na šatňu v tomto obchode. A tam som opäť našla môj POKOJ a keď som sa modlila, Pán "usmernil moju cestu" zázračným spôsobom, preč od KRÍZY, ktorá mala ZRAZU udrieť.

Keď som sa cítila ohromená, poslala som väčšinu z mojich detí von s mojou matkou (povedala som, že si musím niečo vyskúšať) a tak som zostala iba s najstarším synom. Skoro hlasne som počula Pána povedať "otoč sa doprava!" Inštinktívne som chytila synovo rameno a otočila som ho doprava, dolu uličkou. To, čo bolo pred nami, bol môj manžel a druhá žena (DŽ) od ktorej som deti ukrývala mesiace (nič o nej nevedeli)! Keby som nemala sériu týchto skúšok, ktoré ma inštinktívne zaviedli do mojej modlitebne, mohla som byť "pokojná" pred Pánom, nebola by som schopná rozlíšiť Pánov tichý, veľmi malý "hlas". Pán bol opäť verný, uchránil moje deti od vedomia alebo odhalenia tejto osoby v spoločnosti môjho manžela (ich otca)! A v tom momente, keď som sa otočila, bola som schopná ukázať môjmu manželovi, že môj syn je tu a on RÝCHLO bežal von iným východom! Toto tiež bolo zázračné a DŽ bola rozzúrená, lebo ho dlho prosila, aby sa mohla stretnúť s jeho deťmi.

Pamätaj "A ušami počuješ spoza seba slová: "Toto je cesta, kráčajte po nej!" - ak sa odchýlite napravo, či naľavo."—Izaiáš 30:21, keď nájdeš svoj POKOJ a prídeš najskôr k NEMU.

Tu je druhý príklad, ako Pán použije "malé" skúšky, aby nás pripravil na veľkú krízu, ktorú chce nepriateľ ZRAZU priniesť za účelom, aby si skočila z útesu.

Jeden večer sme sa s deťmi vracali z vidieckej oblasti mimo mesta. Auto začalo chrliť a spomalilo. Okamžite som povedala deťom, aby sa modlili a spolu sme sa hlasno modlili. Udržalo to auto v chode, no len tak rýchlo, akoby sme kráčali. Potom sme začali spievať piesne "chvál." Auto okamžite zrýchlilo, no keď sme prestali spievať, spomalilo aj auto. Spievali sme skoro HODINU a chválili Pána non-stop, čo nás napokon priviedlo domov. Deti boli unavené (lebo som ich prinútila, aby spievali hlasno) a ihneď zamierili k schodom, aby sa pripravili do postele—keď ZRAZU niekto zaklopal na dvere.

Keď som otvorila, vonku stál šerif a spýtal sa, či som Erin Thiele. Keď som odpovedala "áno," vystrel ruku s papiermi a povedal, "Tu máte žiadosť o rozvod...prosím, tu to podpíšte." Moje kolená boli slabé, no môj duch bol plný sily a pokoja z piesní chvál, ktoré nás viedli domov. A čo je dôležitejšie, moje deti neboli svedkami tohoto skľučujúceho zážitku. Deti vždy otvárali dvere! Keby nás On nebol viedol touto predskúškou, boli by sa dostali do ohňa skúšok.

Keby som bola zastala a požiadala o pomoc, Boh by nebol dokončil Jeho perfektný plán, o ktorom ON VEDEL, že bol pred nami. Toto je hlavný bod— KTO iný ak nie Pán vie, čo je pred nami? A preto je NEROZUMNÉ hovoriť s hocikým iným alebo počúvať iných, keď iba PÁN vie, čo sa má stať. On vie, čo sa deje (a tak nepočúvaj klebety, ktoré sú obyčajne, ak nie vždy od nepriateľa, aby ťa vyľakal a tak urobíš niečo hlúpe).

Pán tiež použil choroby, hlavne choroby  mojich detí, aby som sa ukľudnila alebo si "ľahla k tichým vodám" po veľkom útoku—za účelom VYLIEČENIA. To znamená, neohroz (nebráň dosiahnutiu účelu), ale namiesto toho chváľ Pána. Ak Mu zostaneš verná, ako Jeho nevesta, On bude verný k tebe a jeden zo spôsobov bude, že ťa naučí "Jeho cestám" Izaiáš 55:8"Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. SPOZNAJ sa Jeho cesty a  cez všetko prejdeš bez zranenia!!

"Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí."—Lukáš 10:19

PRAMENE V PÚŠTI

366 ČÍTANÍ
DENNÝCH  DEVOCIONÁLIÍ

B. COWMAN

1 Február

...toto pochádza odo mňa! (1 Kniha Kráľa 12:24 ECAV)

Sklamania zo života sú jednoducho tie skryté stretnutia lásky. C. A. Fox

Dieťa moje, dnes mám pre teba odkaz. Dovoľ mi, aby som ti ho pošepkala do ucha, aby všetky mraky búrky, ktoré sa môžu objaviť, žiarili slávou a drsné miesta, po ktorých budeš musieť kráčať, budú uhladené. Sú to iba štyri slová, ale nechaj, nech sa ponoria do tvojho vnútra a použi ich ako vankúš na odpočinok svojej unavenej hlavy. "Toto pochádza odo mňa."

Uvedomila si si niekedy, že čokoľvek znepokojuje teba, znepokojuje aj Mňa? "Lebo kto sa vás dotkne, dotýka sa zreničky Môjho oka." (Zach 2:12). "Pretože si drahý mojim očiam." (Izaiáš 43:4). Preto je mi nesmiernym potešením, učiť ťa.

Chcem ťa naučiť, keď na teba útočia pokušenia a nepriateľ prichádza  ako "dravá rieka" (Izaiáš 59:19), že "toto pochádza odo mňa" a že tvoja slabosť potrebuje Moju silu a tvoja bezpečnosť spočíva v prenechaní Ma bojovať za teba.

Si v zložitej situácii, obklopená ľuďmi, ktorí ti nerozumejú, nikdy sa nepýtajú na tvoj názor a vždy ťa odsúvajú nabok? "Toto pochádza odo mňa." Ja som Boh okolností. Neprišla si na toto miesto náhodou - si presne tam, kde som pre teba naplánoval, aby si bola.

Nepožiadala si Ma, aby som ťa pokoril? Potom uvidíš, že som ťa umiestnil do dokonalej školy, kde sa táto hodina vyučuje. Tvoje okolnosti a ľudia okolo teba sú iba použité na uskutočnenie Mojej vôle.

Máš problémy s peniazmi a ťažko vidíš toho koniec? "Toto pochádza odo mňa", pretože Ja som Ten, kto udržuje tvoje financie a chcem, aby si sa naučila byť na Mne závislá. Moje zásoby sú neobmedzené a Ja "splním všetky vaše túžby" (Flp 4:19). Chcem, aby si dokazovala moje prísľuby, aby nikto nemohol povedať: "...ste neverili Pánovi, svojmu Bohu" (Dt 1:32).

Zažívaš čas smútku? "Toto pochádza odo mňa."  Som „muž bolestí, ktorý poznal utrpenie" (Iz 53:3). Dovolil som tvojim pozemským utešiteľom, aby ťa sklamali, aby si obrátením ku Mne dostala "večnú útechu a dobrú nádej" (2 Tes 2:16). Túžila si urobiť pre Mňa skvelú prácu, ale namiesto toho si bola odstavená na lôžku chorôb a bolestí? "Toto pochádza odo mňa." Bola si tak zaneprázdnená, že som nemohol upútať tvoju pozornosť a chcel som ťa naučiť niektoré z Mojich najhlbších právd. "Tie tiež slúžia tým, ktorí iba stoja a čakajú." V skutočnosti niektorí z Mojich najväčších pracovníkov, sú tí, ktorí fyzicky nemôžu slúžiť, ale ktorí sa naučili ovládať mocnú zbraň modlitby.

Dnes ti vkladám do rúk pohár svätého oleja. Používaj ho slobodne, dieťa moje. Pomaž ním každú novú okolnosť, každé slovo, ktoré ťa zraní, každé vyrušenie, ktoré ťa urobí netrpezlivou a každú tvoju slabosť, ktorú máš. Bolesť odíde, keď sa naučíš vidieť Ma vo všetkom.

Laura A. Barter Snow

"Toto pochádza odo Mňa," povedal Spasiteľ:
Keď sa ohýbal, pobozkal ma na čelo,
"Pretože Ten, kto ťa miluje, takto vedie."
Len odpočívaj vo Mne, buď teraz trpezlivý,
Tvoj Otec vie, že potrebuješ toto,
I keď, prečo, asi nedokážeš vidieť -
Nesmúť za vecami, ktoré sa zdá, že ti chýbajú.
To, čo posielam Ja, je pre teba najlepšie."

Potom pozerajúc sa cez moje slzy, som prosila,
"Drahý Pane, odpusť, nevedela som,
Nebude to ťažké, pretože Ty kráčaš,
Každou cestou predo mnou, tu dole.“
A pre moje dobro sa táto vec musí stať,
Jeho milosť postačuje na každú skúšku.
Takže stále budem spievať: "Nech je to čokoľvek
Božia cesta je pre mňa vždy tá najlepšia."

 

Never tomu, čo si MYSLÍŠ, že si videla

alebo tomu, čo si počula

Obyčajne to, čo ti niekto povedal, alebo to, čo si myslíš, že si "videla" je čiastočne ALEBO úplne lož! Ján 8:32 hovorí "...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."  

Dovoľ mi, dať ti úžasné objasnenie. Jedného večera počas mojej Cesty k obnove som jazdila domov spolu s mojou matkou a mojimi štyrmi malými deťmi, ktoré sedeli vzadu. ZRAZU SOM VIDELA auto DŽ, ktoré sa otáčalo z našej ulice (čo bola krátka slepá ulica) s mojim manželom, ktorý jazdil a cudzoložnou ženou, ktorá sedela vedľa neho! Moja matka sa s hrôzou na mňa pozrela!! 

Moje dlane boli spotené a moje srdce išlo vyskočiť z hrude! Otočila som sa dolu na ulici, no videla som, že auto môjho manžela parkuje pred domov a keď sme prišli dnu, bol tam môj manžel, ktorý sedel v dome, trpezlivo na nás čakal, kým sa vrátime!

Čo som potom videla? Neviem. Nikdy to nebudem vedieť. No moja matka a ja, OBE sme to videli, nie iba ja! Verím, že Pán ma učil, aby som nikdy neverila tomu, čo "si myslím," že vidím. A hlavne nikdy neveriť tomu, čo niekto iný povedal, že videl!!

Zmenená v OKAMIHU!!

A dokonca aj keď naozaj VIDÍŠ niečo— Boh je schopný zmeniť VŠETKO v OKAMIHU!! Jednoducho k Nemu volaj, lebo On môže upokojiť more a zachrániť ťa pred potopením:

"On im povedal: "Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho."

"Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: "Maloverný, prečo si pochyboval?"—Matúša 8:26; 14:31 

Keď sa veci zdali byť " na nevydržanie" na mojej Ceste k obnove, Pán mi pripomenul, "chop sa okraja 

odevu na Mojom plášti." Spôsob, ako som sa ja pokúšala "uchopiť okraj odevu" bol, že som bola veľmi blízko pri Ňom tak, že som stála v Slove, tak, že som trávila veľa času v tichosti s Ním a tak, že som sa Ho pokúšala viac počúvať. Tiež som odišla z kostola a z určitých záväzkov, z ktorých som mala. Vedela som, že na to, aby som ukončila moju Cestu obnovy, musela som udržať seba samú v tichosti, a nemohla som byť prekvapená "náhlym strachom. "Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou"—Prísloví 3:25-26.

Prišla som na to, že predo mnou boli rozbúrené vody , čo znamenalo, že môj život musel na čas STÍCHNUŤ, aby som mohla ukončiť kurz, ktorý On určil, aby som dokončila. Varoval ma tak, že mi dal tento verš, "Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa, keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe"—Izaiáš  43:2. Ver mi, v mojom živote bolo veľa rozbúrenej a desivej vody, no prešla som cez cez každú tak, že som stála blízko Pána a tebe sa to podarí tiež!! 

"A prosili Ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby Jeho odevu. A všetci, čo sa Ho dotkli, ozdraveli"—Matúša 14:36 

Never NIKOMU, čo sa týka tvojej budúcnosti. Neutekaj k niekomu,  hocikomu, kto nie je schopný utíšiť búrku, ktorá zúri. Ísť za niekym, kto nemá žiadnu predstavu, čo je pred tebou, je to v čo dúfa nepriateľ, aby ťa zničil!!

Dúfam a modlím sa, že prijmeš to, čo si sa naučila a hľadaj "pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť" "uprostred tvojej búrky." To je nastavenie mysle, nastavenie srdca a nastavenie ducha, ktoré musíš automaticky  nájsť počas každej skúšky, ktorej čelíš. Iba vtedy nájdeš spôsob, ako sa dostať z púšte a prejsť cez vody do prisľúbenej krajiny.

Jeden z dôvodov, prečo NEDÁVAME rady, alebo ti nedávame odbornú pomoc je, lebo vieme, že my NIE sme Boh a NIE sme pre teba dostatočné. Tiež nepoznáme budúcnosť, nevieme, čo sa v skutočnosti deje, a preto nevieme, čo PÁN vie, čo sa ti pokúša povedať PREDTÝM, ako príde NÁHLA kríza. 

Nájdi svoj Roh krízy, utvor si svoju modlitebňu, kde môžeš prísť, podeľ sa o svojej kríze so svojim Manželom, Pánom a NIKÝM INÝM. Zostaň tam, pokiaľ nebudeš naplnená pokojom a ľahko môžeš počuť Jeho tichý hlas. Nerob ŽIADNE rozhodnutia, ak nie si úplne presvedčená, že vieš, čo ti On hovorí, aby si urobila. Nepýtaj sa nikoho na názor, lebo budeš zmätená.

Našou túžbou je, pokračovať v povzbudení, aby si išla k Pánu Ježišovi Kristovi pre VŠETKO, čo potrebuješ a nespoliehala sa na ramená tela—naše, alebo niekoho iného.

"Toto hovorí PÁN: "Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od PÁNA sa mu srdce vzdialilo. Je ako tamariška na púšti, neuzrie prichádzať blaho, býva v púšti na vyhoreniskách, v zemi soľnatej, neobývanej. 

"Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v PÁNA, PÁN bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie”—Jeremiáš 17:5–8  

Povzbudzujeme ťa, aby si dala VŠETKU svoju DÔVERU v Pána, volala si IBA k Nemu, no dôležitejšie je, nečakaj na krízu. Tráv čas s Pánom pravidelne. Vytvor si "modlitebňu" doma a na pracovisku, kde môžeš ísť a hovoriť k Pánovi počas každého dňa. Potom, hocikedy udrie kríza, choď tam a počúvaj Pána, ako upokojuje búrku v tvojom srdci.

Nepočúvaj nepriateľa

Jeden zo spôsobov, ako môže nepriateľ napáchať VEĽA škody (o čom dúfam, že sa každá jedna naučí na sebe) je v tom, čo povieš. Skôr, ako sme si prečítali všetky dôvody PREČO by sme nemali hovoriť, ale zostať ticho, urobili sme veľa škody, však?

No aj keď sa učíš a držíš jazyk na uzde, možno počúvaš všetko možné, čo ti niekto povie, čo povie o tebe—dokonca ti niekto môže kričať vulgárnosti priamo do tváre.

Tvoj manžel ťa môže usadiť, aby ti povedal určité veci, ktoré majú potenciál spôsobiť nenapraviteľné škody, ktorým sa chceš samozrejme vyhnúť za každú cenu. A preto, ak nepovieš niečo, čo urýchli výbuch, uvidíš, že situáciu zmierniš, zaručene.

No ak nezostaneš ticho, a budeš chrliť  veci z úst, tak potom nemá zmysel, aby som ti vysvetľovala tento princíp. No ak usmerňuješ svoj jazyk a stávaš sa diskrétnou v súvislosti s tým, čo povieš, potom budeš ťažiť z tohoto princípu, ktorému ťa chcem naučiť. Je založený na verši:

"Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v PÁNA" —Žalm 112:7.

Pán mi dal tento verš po tom, ako mi boli dookola povedané veci, ktoré ma boleli a/alebo ma strašili . Môj manžel mi zavolal, alebo sa zastavil, iba aby sa mohol so mnou porozprávať a nevyhnutne to bolo niečo, čo bolo namierené, aby ma zničilo.

Nie, to nebol môj manžel (alebo keď bol môj ex), kto ma chcel zničiť. Dúfam, že teraz rozumieš, "kto" ja za tým všetkým a ako tvoj manžel je iba otrokom toho, koho poslúcha.

"Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?"—Rimanom 6:16

To znamená, že to nie je iba hlúpe, no znamená to aj bojovať s niekým, kto iba vykonáva špinavú prácu niekoho, kým je držaný v zajatí. Pravda, on sa dal chytiť svojimi hriechmi "Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov"—Prísloví 5:22. No kto z nás "je bez hriechu, nech prvý hodí kameň." (Pamätáš, Ježiš toto povedal o žene, ktorá bola prichytená pri cudzoložstve.)

Dovoľ mi ukázať ti druhý význam: Keby si vedela o niekom, kto bol držaný v reťaziach niekým odporným a drzým, ktorý mal dovolené odísť iba na to, aby ti vykonal kruté a zvrátené veci, naozaj by si bojovala s týmto poslom? Dúfam, že nie. Tá osoba, ktorá posiela odkaz, by mala mať zasadenú tvrdú ranu, a táto osoba je ozajstný nepriateľ...diabol osobne. *Na konci tejto lekcie ti ukážem, ako si s týmto úbožiakom ľahko poradíš.

Teraz, keď sme si to objasnili, dovoľ mi, aby som ti vysvetlila AKO a KEDY som použila tento verš.

Samozrejme, nemôžeš vytiahnuť tvoju 10x15 kartičku a prečítať si to vtedy, keď potrebuješ tento verš, alebo si ho vyhľadať v Biblii, ktorú máš v telefóne! Musíš ho mať ukrytý v srdci.  A ak si "myslíš," že nie si dobrá v memorovaní, tým ,že si prečítaš tento verš (a iné, ktoré potrebuješ) každý deň, a hlavne ak si ho prečítaš niekoľko krát za deň—veľmi skoro budeš prekvapená, ako hlboko je ukrytý v tvojom srdci—navždy!

Tým, že som hľadala Boha kvôli múdrosti, ukázal mi, že môj manžel mal zvyk "požiadať, aby mohol so mnou hovoriť" o čom Pán povedal, že to mám brať, ako keď začína viať červená zástava v mojom srdci. A POTOM Pán povedal, aby som si opakovala verš, ktorý mi dal, dookola v mojej hlave a srdci.

"Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v PÁNA."
"Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v PÁNA."
"Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v PÁNA."
"Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v PÁNA."

Čo sa stane, keď si roztržitá jednou osobou, a druhá osoba sa snaží s tebou hovoriť? Správne—nemôžeš tú druhú osobu počuť! A tak, keď som toto hovorila Pánovi, naozaj som nepočula, čo hovoril môj manžel! Počula som dosť na to, aby som vedela, kedy mám potriasť hlavou, aby som mu dala vedieť, že počujem, čo hovorí a súhlasila som (aby sa neopakoval, tak, ako to zvyčajne robil, keď som neurobila žiadnu odozvu). A počula som dosť na to, aby som mu dokázala odpovedať, keď mi položil otázku. No nie VŠETKY slová mi prenikli do srdca.

Prečo som si hovorila Slovo a nehovorila som si iba niečo také, ako "Nepočúvaj, on to tak nemyslí"? Lebo v Izaiášovi 55:11 Boh hovorí,

"Tak bude Moje Slovo, ktoré Mi vyjde z úst, nevráti sa ku Mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal."  

A PREČO poslal Svoje Slovo?

"Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby"—Žalm 107:20.

Bolo to vždy účinné? No, bol to taký pokrok, naozaj som si myslela, že to bolo účinné. No aj tak som si čoskoro uvedomila, že niekedy, keď niečo povedal, prešlo to cez štít viery, ktorý som mala zdvihnutý. No toto sa tiež stalo prínosom, lebo ako všetko ostatné, zobrala som tento problém k Pánovi a spýtala som sa Jeho, čo robiť. To, čo povedal, bolo také jednoduché, no ako všetko, čo je jednoduché, nám pre jednoduchosť uniká.

Pán povedal, "Spýtaj sa ma." To, čo On myslel a čo som začala robiť, bolo, že keď môj manžel bol vyzvaný, aby mi povedal kruté a drzé veci, tie, ktoré som počula (napriek tomu, že som citovala Žalm 112:7 dookola), neskoršie som to všetko vzala k Pánovi. Napríklad, ak bol nevľúdny a povedal "Nikdy sa nevrátim!!" spýtala som sa na to Pána a On mi dal Jeho Slovo, ktoré som mala tiež ukryté v mojom srdci.

"Človek si v duchu rozvažuje svoju púť, ale PÁN riadi jeho krok"—Prísloví 16:9.

Keď povedal, "Nič už k tebe necítim," spýtala som sa Pána, "Pane, on povedal, že už ku mne nič necíti, čo na to povieš?" A On odpovedal k môjmu srdcu.

Ak Prísloví 21:1 hovorí, "Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce" tak potom nebudem schopný zmeniť srdce tvojho manžela tiež?

Pokračoval a hovoril,

Kto "odohnal priateľov aj rodinu od teba" ty, Erin? (z ukrytého Žalmu 88:19 v mojom srdci.) Kto "odohnal známych ďaleko od teba" ty?  Kto "ťa pred nimi zošklivil" (odvolanie sa na Žalm 88:9, ktorý som tiež ukryla do môjho srdca). A ja som odpovedala "TY PANE!"

A potom (toto je NAJLEPŠIA časť) pozdvihol ma vyššie—vysoko nad pozemské záležitosti srdca. Povedal, "Pamätaj  'Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň' (Jeremiáš 31:3) a preto, že "Ja som tvoj Manžel" Erin. "Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa PÁN. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh"—Izaiáš 54:6.

A vtedy "uvidíš a zažiariš, triasť a šíriť sa ti bude srdce" (Izaiáš 

60:5)—ďaleko za hranice POKOJA, ktorý som hľadala. Vtedy som bola schopná povedať, že "som ochorela od lásky" (Pieseň Šalamúna 5:8).
To, čím mi chcel nepriateľ ublížiť (nie môj manžel, ale ten, kto bol za tým), sa nakoniec opäť otočilo na dobré! "Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia."—Rimanom 8:28.

A tak, ako som sľúbila, toto je spôsob, ako zvíťaziť nad nepriateľom! To, že sa podelíš o Pravdu iba s jednou ženou, spôsobí veľa škody tomu, kto naozaj hovorí tieto veci a prinúti to nepriateľa, aby sa s tebou prestal pohrávať! To sa stalo mne. Čím viac vecí mi bolo povedaných, tým viac som verila PRAVDE, ktorú mi Boh povedal, keď som sa Ho SPÝTALA. A čím viac som verila, tým viac som sa podelila o pravdu s inými! A napokon nepriateľ prestal používať môjho manžela, aby chrlil jeho špiny. Vyskúšaj.

Vyskúšaj to na sebe a potom sa podeľ s nami o tom, čo si sa naučila. Potom, nielenže budeš pomáhať sebe, budeš pomáhať aj iným slovom svojho svedectva! To je jediný spôsob, ako môžeme pomôcť ženám prekonať zlo, "Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva"!—Kniha zjavenia 12:11

Hľadáš "pokoj", ktorý prevyšuje VŠETKO chápanie?

Pamätáš si v zachranamanzelstva.com, keď som povedala, že ma manžel opustil pre druhú ženu, už vtedy som bola kresťankou? Ale skutočne som nikdy neurobila Jeho PÁNOM môjho života. Ak je toto, kde sa teraz nachádzaš alebo ak si nikdy nemala osobný vzťah s Pánom, toto je vhodný čas urobiť tento krok, ktorý ti zmení život, na život naplnený a pretekajúci pokojom.

Čo je viac dôležité ako tvoje manželské problémy (alebo akýkoľvek iný vzťah alebo situácia, ktorá ti práve teraz spôsobuje bolesť), je zlepšenie tvojho duchovného stavu - čo zmení KAŽDÚ oblasť tvojho života.

Väčšina tých, ktoré boli podvedené alebo opustené, prechádzajú krízou samé a vystrašené nevedia, čo majú robiť. To, čo skutočne potrebuješ, je Niekto, kto pozná budúcnosť a môže zmeniť smerovanie tvojho života - a Kto ťa NIKDY nezanechá alebo ťa neopustí - NIKDY!

A nielen, že On ťa zmení A uteší, ale môže skutočne obrátiť srdce tvojho manžela / manželky alebo tvojich starších detí alebo kohokoľvek iného, koho sa to týka. On sľubuje, že ťa uteší, keď okolo nebude nikto, nikto, kto ťa chápe a On ťa vezme a schová pod Svoje krídla. Naplní ťa láskou, o ktorej si len snívala, že existuje, čo (časom) použiješ na to, aby si milovala svojho manžela. On dokáže tiež uzdraviť tvoje zlomené alebo zranené telo a požehnať tvoje financie. Boh je schopný urobiť nemožné vo VŠETKOM, pokiaľ Mu odovzdáme naše srdce a jednoducho Ho požiadame o pomoc.

"Lebo Bohu nič nie je nemožné." —Lukáš 1:37

Každá z nás, ktoré sme zažili obnovené manželstvá, ti úprimne povie, že zakaždým, keď sme prechádzali cez najhoršie skúsenosti nášho života (krízy, ktoré by nakoniec zničili najviac), každá z nás mala pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie! A čím viac Boha máš, tým viac budeš žiariť a nakoniec budeš mať úžitok z tých kríz, ktoré väčšinu ľudí zlomia.

Je vzrušujúce, keď ľudia zistia, čím prechádzaš (najmä uprostred kríz) a nemôžu uveriť, akého máš pokojného ducha a radostnú tvár - a keď je potrebné aj odpustenie!

Keď raz skutočne zažiješ JEHO odpustenie, zistíš, že On ti pomôže ODPUSTIŤ všetkým, ktorí ti ublížili alebo ťa urazili! Odpustenie zdvihne tvoje bremeno a uzdraví tvoju utrápenú dušu.

Možno boli chvíle, keď si uvažovala o modlitbe, ale si nevedela ako. Ver tomu alebo nie, najlepšou modlitbou je iba rozhovor s Bohom. V skutočnosti On nechce formálne a okrášlené modlitby. On jednoducho MILUJE, keď má s tebou srdečný rozhovor.

 

TAKŽE SA ZASTAV PRÁVE TERAZ  

 

  • Iba povedz Bohu svojimi vlastnými slovami, že Ho potrebuješ - práve teraz, aby ti pomohol. A ak naozaj nevieš, či Boh vôbec existuje, požiadaj Boha, aby sa ti stal skutočným.
    .
  • Práve teraz daj PÁNOVI svoj život - život, ktorý je pokazený. Život plný bolesti a zmätku a požiadaj Ho, aby urobil všetko NOVÝM! Daj Mu svoje srdce a potom začni prežívať Jeho LÁSKU, ktorá je tak skutočná a plná súcitu, že konečne nájdeš RADOSŤ - niečo, čo ti už nikto nebude môcť vziať!

"Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť." Ján 3:7 "...Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva." —Ján 3:5

Ak si sa zastavila a otočila svoj pokazený život k Pánovi, potom od tejto chvíle začne tvoja budúcnosť čoskoro vyzerať NOVO—ty budeš vyzerať NOVO—akoby si sa znova NARODILA!

Nemáš nijakú pozemskú predstavu o tom, ako veľmi ťa Boh miluje a ako PÁN TÚŽIL po tejto chvíli - mať ťa ako JEHO vlastnú.

"A preto PÁN čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho." —Izaiáš 30:18

Nie je to úžasné, ako sú naše životy tak rušné a plné ľudí a vecí, ktorí nám bránia uvedomiť si, že PÁN čakal práve tam a čakal, aby nám pomohol? Toto je JEDINÝ dôvod, prečo Boh dopustil túto krízu (a každú krízu) do našich životov. Často si to vyžaduje krízu, aby sme prišli do bodu, kde Ho začneme skutočne potrebovať a sme ochotné vzdať sa snaženia a nakoniec Mu všetko odovzdať.

TERAZ a ZAKAŽDÝM, keď sa ocitneš v tom, že potrebuješ pomoc, lásku, usmernenie, keď robíš každé jedno rozhodnutie —hovor o tom s PÁNOM. S nikým iným.

"PÁNOVI zver svoje cesty a Jemu dôveruj, On sa už postará." —Žalm 37:5

Ak sa zastavíš a dáš svoje problémy (veľké i malé) Pánovi, sľubujem, že ti príde na pomoc a zachráni ťa alebo ťa cez ne prevedie. Už sa nebudeš musieť spoliehať na svoje vlastné chápanie alebo plánovať. Odteraz to môžeš dať jednoducho JEMU, aby ti mohol dokázať, ako veľmi ťa miluje a stará sa o teba tým, že ťa vedie alebo dokonca nesie cez každú krízu!

"Dôveruj celým svojím srdcom PÁNOVI a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude rovnať chodníky."Príslovia 3: 5-6

Nevedieť, čo robiť, keď zasiahne kríza, nevedieť, že ON je ten, za kým sa musíš utekať, je to, čo spôsobí, že budeš pochybovať o tom, že Boh ťa skutočne miluje a chce ťa viesť A spôsobí, že sa vrátiš späť alebo zostaneš v kríze.

Chceš sa dozvedieť viac o Spáse?

Každý z nás má blízkeho alebo vzdialeného člena rodiny, z ktorých máme celkom jasný pocit, že ešte nepoznajú Pána tak, aby cítili istotu svojej záchrany. A sú tu aj ľudia, s ktorými spolupracujeme a priatelia, s ktorými sme stratili kontakt a ktorých nám On kladie na naše srdcia.

Našťastie, toto bremeno, ktoré nesieme, sa dá zdvihnúť, keď budeme so životom každého jedného z nich jednoducho dôverovať Pánovi, nášmu Manželovi. Zatiaľ, čo my sa zameriame na to, aby sme boli tak zaliati Jeho láskou, že všetci okolo nás budú ovplyvnení tým, že budú stáť v kaluži Jeho láska, ktorá nás obklopuje.

Lukáš 6,38—
„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Tento kurz pomôže zmierniť tvoje bremeno až do bodu, v ktorom budeš môcť jednoducho čakať v očakávaní na ďalší príbeh spásy, ktorý On odhalí v tvojom vlastnom živote! A keď to urobí, nezabudni sa, prosíme, s nami podeliť o tvoj Príbeh Spásy.

—Vezmi JEHO ruku—
Nechaj HO Viesť Ťa

Aj keď si zúfalá, aby ti pomohol nejaký, „skutočný“ človek, existuje IBA JEDEN SPÔSOB a Jedna Osoba, ktorá ťa môže vyviesť z „údolia tieňa smrti“.

Existuje iba Jeden, ktorý presne rozumie tomu, o čo ide na oboch stranách a je schopný obrátiť srdcia všetkých zúčastnených.

My, ktoré sme zažili obnovené manželstvo, vieme bez akýchkoľvek pochybností, že Nepotrebuješ nikoho okrem Pána, aby ťa viedol cez a z tvojej krízy.

"I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou." —Žalm 23:4

Je čas ZANECHAŤ všetko a všetkých a vziať Pánovu ruku a umožniť Mu, aby ťa osobne viedol.

Dovoľ  Mu, aby s tebou hovoril a nauč sa hovoriť iba s Ním.

Chyť sa Jeho ruky a cestuj cez Obnovu Tvoje Mysle s tým, čo hovorí On, prestavajúc tvoj život pomocou Jeho plánov a sleduj, ako ON všetko Obnoví!!

Na rozdiel od bežnej predstavy, že riešením je "poradenstvo", my neponúkame to, čo sa neosvedčilo. Poradenstvo a kresťanská psychológia skutočne posunuli moje manželstvo od krízy k úplnému zničeniu. Rovnako ani stovkám mužov a žien, ktorí našli cestu k nám, poradenstvo nepomohlo - ale nakoniec a úplne zničilo to málo, čo z ich manželstiev zostalo.

My neponúkame nesprávny druh pomoci alebo podpory. Ponúkame to, čo FUNGUJE!!!

Teraz, keď si urobila toto život meniace rozhodnutie, TÚŽIME ťa POVZBUDIŤ, cez zvyšok tvojej cesty OBNOVY tým, že ti ponúkneme VIAC Božieho Slova. Aby si sa naučila princípy pre Obnovené Manželstvo. Aby sme ti umožnili získať múdrosť, vedomosti a porozumenie.

Marek 16:15 "A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium [DOBRÚ ZVESŤ] všetkému stvoreniu."

Izaiáš 52:7 "Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje."