★★★★★

Dnes by som rada preskočila priamo do konceptu, ktorý prichádza s množstvom princípov, o ktorých si myslím, že sú tak dôležité naučiť sa a pochopiť ich (aby sme mohli) zostať slobodné - slobodné zažiť Jeho a Jeho Slovo naplno.

Veľa z toho, na čo sa spoliehame, sú naše „pocity“ — a ako my ženy vieme, naše pocity sú to, čo väčšinu z nás poháňa.

Spôsob, akým sme všetci stvorení, bol dokonalý, ako sa hovorí v Žalme 139,14 - „Chválim Ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky Tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.“

S týmto na mysli, čím viac rozumieme tomu, ako sme v pohybe, ako sme sa stvorené, tým viac verím, že budeme môcť ťažiť z našich často nepredvídateľných emócií. On chce, aby sme sa chápali ako ženy, aby sme slúžili iným ženám „cestou pochopenia“, a tiež sa učili, nie len sa našim emóciám poddať alebo dávať im prednosť alebo sa nimi zaoberali samé. Namiesto toho sú naše hlboké pocity ešte ďalším dôvodom, prečo Ho tak zúfalo potrebujeme.

Začnime s pocitmi, ktoré máme, keď naložíme so situáciou zle. Veľmi často, keď sme so situáciou naložili zle, sa dostaneme buď do usvedčenia alebo viny. Rozdiel medzi týmito dvoma emóciami je v tom, že obvyklé alebo normálne emócie viny, nie sú vnímané dobre.

Vina spadá pod negatívne emócie a odsúdenie je často spoločníkom alebo následkom viny. Keďže sú to negatívne pocity, ktoré prechádzajú cez nás, odkiaľ alebo od koho si myslíš, že pochádzajú?

Správne, od nepriateľa.

Negatívne pocity viny a odsúdenia NIE sú od Boha.

Pocity viny a odsúdenia a akékoľvek nasledujúce myšlienky nie sú vôbec to, čo ti hovorí Pán. Takže jednoduchým opýtaním sa seba, AKO sa cítiš a určením, či sú tieto pocity negatívne, môžeš okamžite vedieť, odkiaľ tieto pocity a myšlienky pochádzajú, NIE od Neho! Namiesto toho sú tieto negatívne pocity lži a niečo, čo musíš striasť ako vretenicu. (Prečítaj si Skutky apoštolov 28,5 a ulož si do obľúbených záložiek svoju obľúbenú verziu.)

Toto sú rovnaké pocity, ktoré podľa mňa pravdepodobne cítili Adam a Eva, a preto sa pred Bohom skryli. Pretože ďalší spoločník viny a odsúdenia je hanba a hanba ťa tlačí, aby si sa skryla. Skryť sa pred ostatnými, skryť sa pred Bohom a skryť svoj (žalovaný) hriech.

Avšak, toto je presne, kedy musíme ísť k nášmu Otcovi alebo sa pritúliť k nášmu Nebeskému Manželovi. Zakaždým, keď máme problémy, kvôli niečomu, čo cítime, že sme urobili zle, musíme bežať ku, radšej ako preč od Útechy a od pravdy, ktorú potrebujeme.

A vtedy potrebujeme zistiť, odkiaľ tieto pocity pochádzajú: sú dobré alebo negatívne? To je, keď bežíme KU, radšej ako preč od Toho, ktorý nás môže postaviť rovno a dať nám pravdu. A keď to urobíme, vtedy zažijeme Jeho lásku, ktorá „vyháňa strach“ a pokrýva aj „množstvo“ hriechov a za čo On zomrel, „keď sme boli ešte hriešnici“.

Upozorňujem ťa, že nepriateľ vždy čaká, aby zničil všetko dobré, čo sa v tebe rodí. A ak nemá povolenie na to, aby to ukradol, urobí niečo chytré — jednoducho zhodí na teba negatívne emócie, vďaka ktorým sa budeš cítiť, že sa chceš skryť, aby potom mohol pokračovať vo svojich viacerých chytrých schémach.

Našťastie, keď sme už plne zažili Pánovu lásku a skutočne Ho zažívame ako nášho Manžela a lipneme na Ňom, nedovolíme, aby sme sa od Neho oddelili alebo nedovolíme, aby tieto negatívne pocity zostali s nami. Preto to ako Jeho nevesty musíme praktizovať a potom sa deliť so ženami, ktoré jednoducho nevedia k Nemu prísť, hovoriť s Ním o všetkom, umožniť Mu milovať nás, cítiť Jeho odpustenie a tak, že nám môže pomôcť dostať veci do poriadku s kýmkoľvek.

DNES, radšej ako bojovanie alebo utrpenie alebo snaženie sa ovládať svoje pocity, vezmi každý z tvojich pocitov k tvojmu NM, dnes. Sedí priamo vedľa teba a čaká, aby ti povedal Jeho pravdu o láske, odpustení a povedal ti všetky úžasné plány, ktoré má pre tvoju budúcnosť — ak iba vezmeš všetko, čo potrebuješ k Nemu.