Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil.

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

—Ján 10:10

Čo je to Hojný Život?

Hojný život je život, ktorý konečne žijem. Je to život, ktorý je “nevýslovná radosť”, pretože je to život plný Božej slávy. Verím, že je to život, pre ktorý Ježiš zomrel, aby nám ho dal, ale len veľmi málo z nás ho dosiahne počas svojho života. V niektorých prekladoch Biblie je tento život definovaný ako “hojne [dosiahnutie ešte väčšej dokonalosti v žití tohto života].”

Za posledných pár mesiacov ma Pán priviedol do nového života, života hojnosti. Tento život sa zdal niečo, čo bolo nedosiahnuteľné pre mňa a pre väčšinu kresťanov. Môj život bol život boja, nie život pokoja, o ktorom hovoril Ježiš v Matúšovi 11:29 „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“

Hoci moja cesta k hojnému životu nie je úplne dokončená, môžem vám povedať, že som dosiahla pokoj pre moju dušu a nevýslovnú radosť, plnú slávy!!!

„aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší“ (1 Peter 1:7-9 ).

Čítame verše ako Ján 16:33. „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ Všetko, na čo sa v tomto sústredime je Vo svete máte súženie,” pretože to je spôsob, ako žijeme deň čo deň.

Tento život trápenia, bojov, bolesti a žiaľu nie je Boží plán. To nie je to, prečo Ježiš prišiel na tento svet žiť a zomrieť za nás. Verím, že je pre nás určený život radosti, ktorý je tak neuveriteľný, že ho môžeš len ťažko opísať—radosť, ktorá je nevýslovná, pretože je plná Božej slávy!!

Rovnako ako Ježišova moc prišla cez kríž, verím, že aj na našom kríži dosahujeme silu žiť tento druh života, ktorý má byť závidený svetom. Náš život musí byť životom, ktorý osvetlí tmu v dnešnom svete; život, ktorý sa stáva majákom svetla, aby viedol životy žien, ktoré sú stratené v tme. Uprostred ich temnoty im môže naše svetlo nasmerovať cestu k Nemu, ktorý im môže dať ich vlastný hojný život. „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1 Ján 5:4).

Nesmieš nikdy zabudnúť, že „Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete“ (1 Ján 4:4).

Musíme čakať, až kým sa dostaneme do neba „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“ (Zjv 21:4)?

Zvykla som tak myslieť, ale už nie viac.

Odkedy som našla tento život, mala som neprekonateľné nutkanie podeliť sa o tento život s každou ženou, ktorú poznám! Je to viac ako sloboda, je to ďalej ako nájsť pokoj—je to život, v ktorom chceš od radosti spievať a tancovať!!

Tento život nebol dosiahnutý cez nejaký spôsob, ktorý by bol nedosiahnuteľný alebo nedostupný komukoľvek. To znamená, že to, čo mám ja teraz, ty môžeš mať a môžeš to dať svojim priateľom, svojej dcére, svojej mame alebo sestre! Prekvapivo, nie je to v tom, čo som dosiahla, ale v skutočnosti v tom, keď som všetko stratila!

Nepovedal nám to Ježiš? Nepočúvali sme alebo nemali sme tie správne uši počuť to? „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho” (Mat 16:25).

Zdá sa, že ako kresťanky máme často “poznatok v hlave” o tomto princípe a mnohých iných princípoch, o ktorých nám Ježiš povedal, keď slúžil Svojim apoštolom, alebo keď zdieľal Blahoslavenstvá tisíckam—ale my ten život nežijeme. Nekráčame v tom. Máme vieru veriť, že to funguje, ale navonok nekráčame v tej viere; a preto, „tak je mŕtva aj viera bez skutkov” (Jakub 2:26).

Pre väčšinu z nás je naša existencia život, ktorý je mŕtvy alebo umierajúci. No Ježiš zomrel, aby sme mali ŽIVOT a mali ho hojne! Toto slovo hojne pre mňa znamená život, ktorý je preplnený dobrými vecami—začínajúc s radosťou!

Dámy, tento život je dosiahnuteľný pre každú jednu z nás. Počas kurzu za posledné mesiace som zistila, že je to založené na strate života, ktorý sa usilujeme udržať. Je to skutočné vzdanie sa života a žitie princípov, ktoré sa nachádzajú v Biblii, no v skutočnosti ich nikdy nežijeme, aby priniesli tú radosť, ktorá uniká väčšine z nás.

V priebehu mojej prvej obnovy som kráčala v princípoch nájdených v knihe Obnov svoje manželstvo a dosiahla som obnovené manželstvo. Avšak, v týchto princípoch som kráčala  s veľkým strachom a znepokojením kvôli úrovni mojej viery v tom čase. Čo bolo horšie, že som stále hľadala život, ktorý mi chýbal. Nikdy mi nenapadlo, že by som mohla byť šťastná (byť v radosti), ak by Boh neobnovil moje manželstvo. Tak som sa modlila konkrétne (ako nás učia v Biblických štúdiách) a nasledovala som princípy (ktoré povzbudzovalo naše spoločenstvo, aby ich ženy robili). Odkedy som našla môj hojný život (keď som všetko stratila), uvedomila som si, že Ježiš nám povedal, ako sa máme modliť, čo bolo „Tvoja vôľa nech sa stane.“

Keď som videla ženy, ktorých manželstvá boli obnovené, všimla som si, že žili životy bojov, bolesti a zármutku, a to ma motivovalo presunúť sa z miesta, kde som bola usadená—z tejto strany Jordánu. Táto strana Jordánu je hneď vedľa púšte, ale je umiestnená na brehu rieky. Zdá sa byť zelená s hojnou vodou, ale nie je to zasľúbená krajina.

Kvôli otázkam, ktoré mi boli poslané od obnovených žien, ktoré boli zmiešané s bojmi, bolesťou, strachom a zmätkom, ktoré som tiež zažívala, rozhodla som sa znovu hľadať Boha kvôli tomu, čo On chcel v mojom živote urobiť:

„Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ešte raz - bude to o chvíľku - a ja otrasiem nebesami i zemou, morom i suchou zemou . . .Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov“ (Ag. 2:6,9).

Úprimne povedané, netušila som, čo som hľadala, ale Boh ma volal, aby som išla vyššie a znova sa vydala na nové a neprebádané územie, aby požehnal Jeho dcéry, ktoré mi On zveril.

To, čo som našla bola fontána mladosti, vnútorný pokoj, pravý zmysel života, tajomstvo života a toho, prečo sme boli stvorení—všetci, v každom jednom prípade. Našla som to v tomto verši nižšie, ktorý mi Pán dal pred viac ako desiatimi rokmi, no ten ma miatol a zamotal až do predposledného týždňa. Čítala som ho skoro každý deň a dokonca som hovorila s ostatnými, čo si myslia, že skutočne znamená. Vedela som, že Boh mi ho dal, a že to mohol byť kľúč k odomknutiu tajomstva hojného života, ktorý som hľadala.

„Preto takto hovorí Pán: „Ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stáť predo mnou; ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim“ (Jer.15:19).

Môže sa to zdať dosť jednoduché, ale skutočný význam mi unikal desať rokov. Čítala som to znova, pridala som časti, ktoré mi pomohli dať tomu väčší zmysel a dokonca som dopísala dve slová na konci tohto verša, keď som žiadala Boha, aby mi dal pre to väčšie pochopenie. Tu je to, čo som čítala „A preto [Michele], takto hovorí Pán, ´Ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stáť predo mnou [sama]; ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim [pre pomoc alebo nádej]“ (Jer.15:19).

Bolo to "vzácne od bezcenného" čo ma najviac miatlo. Stále som pozerala na rozličné veci v mojom živote a skúšala som ich porovnávať, či boli vzácne alebo bezcenné, aby som mohla rozdeliť, či ich mám vyňať z môjho života. Trvalo mi zistiť veľa rokov to, čo som skutočne vedela v mojej hlave, ale musela som to odhaliť v mojom srdci. Dámy...

On je vzácny—všetko ostatné je bezcenné!

Možno si myslíš, že to vieš a myslíš si, že musím byť neuveriteľne hlúpa. Avšak, kým nežiješ život, z ktorého kričí tento princíp, je to iba poznatok v hlave!

Vedela som, že ak to raz "pochopím" Boh si ma povolá byť Jeho hovorcom! Pred týmto zjavením, som bola žena, ktorá bola šťastná ak nikdy neopustila svoj dom—teraz cestujem po celom svete! Verím, že toto je ten princíp, ktorý zmenil Ježišových apoštolov zo skrývania sa v miestnosti na mužov, ktorí boli mučení a hoci aj zavesení na kríži.

Hojný život je ten, ktorý sa vzdáva. Vzdáva sa všetkých potrieb, ktoré si myslíme, že nás urobia šťastnými a všetkej kontroly, o ktorej si myslíme, že ju potrebujeme mať nad našimi životmi (a nad životmi všetkých ľudí okolo nás) Ja, tak ako ty, som si myslela, že toto bol život, ktorý som žila. Urobila som Ježiša Pánom môjho života, ale v skutočnosti som nikdy nerozmýšľala nad hľadaním života, pre ktorý som bola stvorená, ten ktorý konečne teraz žijem.

Prvý dôvod prečo sme boli všetci stvorení je spoločenstvo s Bohom. Keď som začala túžiť hlboko v mojej duši kráčať s Bohom v "chlade dňa" ako to urobil Adam, kráčať s Bohom ako Enoch a vidieť ho tvárou v tvár ako Mojžiš, nemala som tušenie, ako to urobiť. Tak som požiadala Boha, aby mi ukázal ako, pretože všetka múdrosť je z neba a On dá múdrosť každému, kto si o ňu požiada.

Počas môjho hľadania sa moje srdce začalo meniť, čo ma motivovalo, aby som hľadala, ako mať tento druh intimity s Pánom. Namiesto toho, aby som to chcela, kvôli tomu, čo by táto intimita urobila pre mňa, som si uvedomila, že čoskoro som chcela hlbokú intímnosť pre Neho, môjho Milovaného. Chcela som predovšetkým byť ženou, akú ma On stvoril—jeho spoločníčka. Chcela som byť tak blízko, že by sme mohli spolu kamarátiť a byť tak hlboko v láske s Ním (pretože On si to zaslúži), ako On bol so mnou.

Rozlíšenie čo je vzácne a čo bezcenné som zistila, keď misionár navštívil náš kostol a povedal príbeh o malom dievčatku, ktoré našiel, ako žilo na ulici a zomieralo. Misionár bol zavolaný odísť z Indie, aby prišiel do Spojených štátov. Musel povedať dovidenia tomuto malému dievčatku a on vedel, že to bolo naposledy, čo ju videl nažive. Keď ju objal, bol tak zlomený a smutný, keď povedala, „Nemusíš byť smutný kvôli mne, pretože mám Ježiša. Ježiš je všetko, čo potrebujem. On je všetko. Mám všetko, čo potrebujem.“ Tento rok bol druhý krát, čo som počula tento príbeh, ale tento krát to zmenilo môj život navždy!

Začala som hovoriť Pánovi, že On je všetko, čo chcem, On je všetko, čo potrebujem, a ak by som Ho mala, mala by som všetko, čo potrebujem! Čím viac som to hovorila, tým viac sa stával láskou môjho života.  To, čo som hovorila sa stalo tým, čo som mala v srdci! Keď prišli problémy, povedala som Pánovi, že On bol všetko, čo som chcela a potrebovala. Okamžite, čokoľvek sa dialo, nezáležalo viac na tom, stratilo to svoju silu a vplyv na mňa.

Toto zmýšľanie zmenilo moje srdce, aby bolo schopné nielen vydržať, ale viac ako prekonať zničenie, ktoré prišlo proti mne (moja rodina a moje spoločenstvo) s oznámením, že sa môj manžel so mnou rozvádza. Je to práve uprostred týchto druhov kríz, do ktorých budeš prinesená, aby sa  výška radosti stala nevýslovná!

Budeš Ho mať tak, ako Ho malo toto malé umierajúce dievčatko, a tak ako Ho mám teraz ja. Ak by toto samé o sebe nebolo dostatočne radostné, „a všetky tieto veci dostanete navyše,“ to malé dievčatko, ktoré umieralo, bolo vyliečené, úplne a zdravé, keď sa misionár vrátil.  Mala Ježiša a On bol všetko, čo potrebovala, aby žila. Ja neumieram, hoci sa môj manžel so mnou rozviedol pred mesiacom a som slobodná matka šiestich detí. Ale ja mám tiež Ježiša a On je všetko, čo potrebujem pre žitie hojného života.

Dúfam, že táto prvá kapitola zväčšila tvoj smäd a túžbu mať viac Ježiša—poznať ho dôverne tak, že sa stane všetkým, čo chceš a potrebuješ. Nepotrebuješ sa vzdať všetkého, ale jednoducho urob to, čo Boh viedol urobiť mňa. Začni práve teraz hovoriť Ježišovi, že On je všetko, čo chceš, On je všetko, čo potrebuješ a ak Ho budeš mať, máš všetko. Keď prídu skúšky hovor tieto slová znova a znova, až dovtedy, kým na tom, čo sa deje (alebo sa stalo) už nezáleží.

Povedz tieto slová každý deň, keď sa zobudíš a keď ležíš v noci s hlavou dole na tvojom vankúši. Povedz ich nahlas v tvojom srdci a keď ideš do tvojej modlitebne.

Keď sa tvoj poznatok v hlave stane stavom srdca, nič ti neublíži, nič ťa nerozhodí, nič ťa neroztrasie. Ak máš bolesť, ak upadáš, ak sa trasieš alebo chveješ, potrebuješ viac Jeho. Drahá moja, viac Jeho sa nenachádza v čítaní o ňom v tvojej Biblii, citovaní Písma alebo v karhaní diabla. Nachádza sa to v intimite s Ním.

To neznamená, že už nemáš viac čítať tvoju Bibliu (toto sú tvoje ľúbostné listy a tvoje prísľuby od Neho) a tiež to neznamená, že už nemáš citovať Písmo (pretože to obnovuje tvoju myseľ, aby si myslela ako to robí Ježiš),  taktiež to neznamená,  že sa už nemáš viac modliť (ale začni sa modliť so zdieľaním tvojho srdca a bolesti, ale zanechaním toho, čo by malo byť urobené Ním—Tvoja voľa sa stane!). Čo sa týka toho, ako som sa predtým modlievala (druh duchovného boja) zistila som, že s Pánom ako mojím manželom, On rád bojuje moje bitky za mňa. Moja pozícia je vedľa Neho, ako Jeho nevesta, sústrediť sa na moju lásku a milovať Ho tak ako On chce byť milovaný.

Ak si manželka opustená a zarmútená v duchu a manželka, ktorá bola odmietnutá, Ježiš ťa volá stať sa Jeho nevestou. Staneš sa? Necháš všetko za sebou (obavy, bolesť, otázky a ťažkopádne vzťahy) a budeš nasledovať Jeho?

„Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh... Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva“ ( Izaiáš 54:6-5).

Zápisník