Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil.

Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

—Ján 10,10

Čo je to Hojný Život?

Hojný život je život, ktorý konečne žijem. Je to život, ktorý je „nevýslovná radosť“, pretože je to život plný Božej slávy! Verím, že je to život, pre ktorý Ježiš zomrel, aby nám ho dal, ale len veľmi málo z nás ho počas svojho života dosiahne! V zosilnenej Biblii (AMP) je tento život definovaný „hojne [dosiahnutie ešte väčšej dokonalosti v žití tohto života].“

Za posledných pár mesiacov ma Pán priviedol do nového života, života hojnosti. Tento život sa zdal byť niečím, čo bolo nedosiahnuteľné pre mňa a pre väčšinu kresťanov. Môj život bol život boja, nie život pokoja, o ktorom hovoril Ježiš v Matúšovi 11,29: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Hoci moja cesta k hojnému životu nie je úplne dokončená, môžem ti povedať, že som dosiahla pre moju dušu pokoj a nevýslovnú radosť, plnú slávy!!!

„... aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.“ (1 Pt 1,7-9)

Čítavame verše ako Ján 16,33: „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ Všetko, na čo sa v tomto sústredíme, je Vo svete máte súženie,“ pretože to je spôsob, ako žijeme deň čo deň.

Tento život trápenia, bojov, bolesti a žiaľu nie je Boží plán. To nie je to, prečo Ježiš prišiel na tento svet žiť a zomrieť za nás. Verím, že je pre nás určený život radosti, ktorý je tak neuveriteľný, že ho môžeš len ťažko opísať—radosť, ktorá je nevýslovná, pretože je plná Božej slávy!!

Rovnako ako Ježišova moc prišla cez kríž, verím, že aj cez náš kríž dosahujeme silu žiť tento druh života, ktorý má byť závidený svetom. Náš život musí byť životom, ktorý osvetlí tmu v dnešnom svete; život, ktorý sa stáva svetelným majákom, aby viedol životy žien, ktoré sú stratené v tme. Uprostred ich temnoty im môže naše svetlo nasmerovať cestu k Tomu, ktorý im môže dať ich vlastný hojný život. „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ (1 Jn 5,4)

Nesmieš nikdy zabudnúť, že „Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.“ (1 Jn 4,4)

Musíme čakať, až kým sa dostaneme do neba, aby „Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“ (Zjv 21,4)?

Kedysi som si to myslela, ale už nie.

Odkedy som našla tento život, mala som neprekonateľné nutkanie podeliť sa o tento život s každou ženou, ktorú poznám! Je to viac ako sloboda, je to viac ako nájsť pokoj—je to život, v ktorom chceš od radosti spievať a tancovať!!

Tento život nebol dosiahnutý spôsobom, ktorý by bol komukoľvek nedosiahnuteľný alebo nedostupný. To znamená, že to, čo mám ja teraz, môžeš mať tiež a môžeš to dať svojim priateľom, svojej dcére, svojej mame alebo sestre! Prekvapivo to nie je v tom, čo som dosiahla, ale v skutočnosti v tom, že som všetko stratila!

Nepovedal nám to Ježiš? Nepočúvali sme alebo nemali tie správne uši počuť to? „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16,25)

Zdá sa, že ako kresťanky máme často „poznatok v hlave“ o tomto princípe a mnohých iných princípoch, o ktorých nám Ježiš povedal, keď slúžil Svojim apoštolom alebo keď ohlasoval Blahoslavenstvá tisíckam ľudí—ale my ten život nežijeme. Nekráčame v tom. Máme vieru, že to funguje, ale navonok nekráčame v tej viere; a preto, „tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ (Jak 2,26)

Pre väčšinu z nás je našou existenciou život, ktorý je mŕtvy alebo umierajúci. No Ježiš zomrel, aby sme mali ŽIVOT a mali ho hojne! Toto slovo hojne pre mňa znamená život, ktorý je preplnený dobrými vecami—počnúc radosťou!

Dámy, tento život je dosiahnuteľný pre každú jednu z nás. V priebehu kurzu som za posledné mesiace zistila, že je to založené na strate života, ktorý sa usilujeme udržať. Je to skutočné vzdanie sa života a žitie princípov, ktoré sa nachádzajú v Biblii, no v skutočnosti ich nikdy nežijeme, aby priniesli tú radosť, ktorá väčšine z nás uniká.

V priebehu mojej prvej obnovy som kráčala v princípoch nájdených v knihe Obnov svoje manželstvo a dosiahla som obnovené manželstvo. Avšak, v týchto princípoch som kráčala s veľkým strachom a znepokojením kvôli úrovni mojej viery v tom čase. No horšie bolo, že som stále hľadala život, ktorý mi chýbal. Nikdy mi nenapadlo, že by som mohla byť šťastná (byť v radosti), ak by Boh neobnovil moje manželstvo. Tak som sa modlila konkrétne (ako nás učia v Biblických štúdiách) a nasledovala som princípy (ktoré nás, ženy, povzbudzovalo robiť naše spoločenstvo). Keď som našla môj hojný život (keď som všetko stratila), uvedomila som si, že Ježiš nám povedal, ako sa máme modliť, čo bolo „Tvoja vôľa nech sa stane.“

Keď som videla ženy, ktorých manželstvá boli obnovené, všimla som si, že žili životy bojov, bolesti a zármutku, a to ma motivovalo presunúť sa z miesta, kde som bola usadená—z tejto strany Jordánu. Táto strana Jordánu je hneď vedľa púšte, ale je umiestnená na brehu rieky. Zdá sa byť zelená s hojnou vodou, ale nie je to zasľúbená krajina.

Otázky, ktoré mi boli zaslané od obnovených žien, boli mixom bojov, bolesti, strachu a zmätku, čím som si taktiež prešla. Rozhodla som sa znova hľadať Boha kvôli tomu, čo chcel v mojom živote urobiť:

„Lebo toto hovorí Pán zástupov: Ešte raz - bude to o chvíľku - a ja otrasiem nebesami i zemou, morom i suchou zemou . . .Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov.“ (Ag. 2,6;9)

Úprimne povedané, netušila som, čo som hľadala, ale Boh ma volal, aby som išla vyššie a znova sa vydala na nové a neprebádané územie, aby požehnal Jeho dcéry, ktoré mi zveril.

To, čo som našla, bola fontána mladosti, vnútorný pokoj, pravý zmysel života, tajomstvo života a toho, prečo sme boli stvorení—všetci, v každom jednom prípade. Našla som to v tomto verši nižšie, ktorý mi Pán dal už pred viac ako desiatimi rokmi, no ten prestal byť pre mňa mätúcim iba pred niekoľkými týždňami. Čítala som ho skoro každý deň a dokonca som hovorila s ostatnými, čo si myslia, že skutočne znamená. Vedela som, že mi ho Boh dal a že to mohol byť kľúč k odomknutiu tajomstva hojného života, ktorý som hľadala.  

„Preto takto hovorí Pán: ,Ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stáť predo mnou; ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim.‘“ (Jer 15,19)

Môže sa to zdať dosť jednoduché, ale skutočný význam mi unikal desať rokov. Čítala som ho znova, pridala som časti, ktoré mi tomu pomohli dať väčší zmysel a dokonca som dopísala dve slová na konci tohto verša, keď som žiadala Boha, aby mi dal pre to väčšie pochopenie. Tu je to, čo som čítala „A preto [Michele], takto hovorí Pán, ,Ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stáť predo mnou [sama]; ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim [pre pomoc alebo nádej].‘“ (Jer 15,19)

Najviac ma miatlo „vzácne od bezcenného“. Stále som pozerala na rozličné veci v mojom živote a skúšala som ich porovnávať, či boli vzácne alebo bezcenné, aby som mohla zvážiť, či ich mám z môjho života vyňať. Mnoho rokov mi trvalo zistiť, čo som si skutočne uvedomovala v mojej hlave, ale musela som to odhaliť v mojom srdci. Dámy...

On je vzácny—všetko ostatné je bezcenné!

Možno si myslíš, že to vieš a myslíš si, že musím byť neuveriteľne hlúpa. Avšak, kým nežiješ život, z ktorého tento princíp kričí, je to iba poznatok v hlave!

Vedela som, že ak to raz „pochopím“, Boh si ma povolá byť Jeho hovorkyňou! Pred týmto odhalením som bola ženou, ktorá bola šťastná, keď nemusela opustiť svoj dom—teraz cestujem po celom svete! Verím, že toto je ten princíp, ktorý zmenil Ježišových apoštolov zo skrývania sa v miestnosti na mužov, ktorí boli mučení a hoci aj zavesení na kríž.

Hojný život je ten, ktorý je odovzdaný. Vzdáva sa všetkých potrieb, ktoré si myslíme, že nás robia šťastnými a všetkej kontroly, o ktorej si myslíme, že potrebujeme mať nad našimi životmi (a nad životmi všetkých ľudí okolo nás). Ja, tak ako ty, som si myslela, že toto bol život, ktorý som žila. Urobila som Ježiša Pánom môjho života, ale v skutočnosti som nikdy nerozmýšľala nad hľadaním života, pre ktorý som bola stvorená, ten, ktorý teraz konečne žijem.

Prvý dôvod, prečo sme boli všetci stvorení, je spoločenstvo s Bohom. Keď som začala hlboko v mojej duši túžiť po kráčaní s Bohom „za denného vánku“, ako to urobil Adam, kráčať s Bohom ako Enoch a vidieť Ho tvárou v tvár ako Mojžiš, nemala som tušenie, ako to urobiť. Tak som požiadala Boha, aby mi ukázal ako, pretože všetka múdrosť je z neba a On dá múdrosť každému, kto o ňu požiada.

Počas môjho hľadania sa moje srdce začalo meniť, čo ma motivovalo hľadať, ako mať tento druh intimity s Pánom. Namiesto toho, aby som to chcela, kvôli tomu, čo by táto intimita urobila pre mňa, uvedomila som si, že čoskoro som chcela hlbokú intimitu pre Neho, môjho Milovaného. Chcela som byť predovšetkým ženou, akou ma On stvoril—Jeho spoločníčkou! Chcela som byť tak blízko, aby sme mohli byť spolu, a milovať Ho tak hlboko (pretože On si to zaslúži), ako On miloval mňa.

Ako rozlíšiť, čo je vzácne a čo bezcenné, som zistila, keď náš kostol navštívil misionár a povedal príbeh o malom dievčatku, ktoré našiel, ako žilo na ulici a zomieralo. Misionár bol povolaný odísť z Indie, aby prišiel do Spojených štátov. Musel sa s týmto malým dievčatkom rozlúčiť a vedel, že to bolo naposledy, čo ju videl nažive. Objal ju a bol tak zlomený a smutný, keď povedala: „Nemusíš byť smutný kvôli mne, pretože mám Ježiša. Ježiš je všetko, čo potrebujem. On je všetko. Mám všetko, čo potrebujem.“ Tento rok to bol druhýkrát, čo som počula tento príbeh, ale tentoraz to zmenilo môj život navždy!

Začala som Pánovi hovoriť, že On je všetko, čo chcem, On je všetko, čo potrebujem a ak by som Ho mala, mala by som všetko, čo potrebujem! Čím viac som to hovorila, tým viac sa stával láskou môjho života. To, čo som hovorila sa stalo tým, čo som mala v srdci! Keď prišli problémy, povedala som Pánovi, že On bol všetko, čo som chcela a potrebovala. Čokoľvek sa dialo, okamžite na tom prestalo záležať, stratilo to svoju silu a vplyv na mňa.

Toto zmýšľanie zmenilo moje srdce, aby bolo schopné nielen vydržať, ale viac ako prekonať zničenie, ktoré prišlo proti mne (mojej rodine a mojej službe) s oznámením, že sa môj manžel so mnou rozvádza. Je to práve uprostred týchto druhov kríz, do ktorých budeš dovedená, aby sa veľkosť radosti stala nevýslovná!

Budeš Ho mať tak, ako Ho malo toto malé umierajúce dievčatko, a tak ako Ho mám teraz ja. Ak by toto samo osebe nebolo dostatočne radostné, „a všetky tieto veci dostanete navyše“, keď sa misionár vrátil, to malé dievčatko, ktoré umieralo, bolo vyliečené, neporušené a zdravé. Mala Ježiša a On bol všetko, čo potrebovala, aby žila. Ja neumieram, hoci sa môj manžel so mnou pred mesiacom rozviedol a som slobodná matka šiestich detí, ale ja mám tiež Ježiša a On je všetko, čo potrebujem na žitie hojného života.  

Dúfam, že táto prvá kapitola zväčšila tvoj smäd a túžbu mať viac Ježiša—poznať Ho tak dôverne, že sa stane všetkým, čo chceš a potrebuješ. Nepotrebuješ sa vzdať všetkého, ale jednoducho urob to, čo Boh viedol urobiť mňa. Začni práve teraz hovoriť Ježišovi, že On je všetko, čo chceš, On je všetko, čo potrebuješ a ak Ho budeš mať, máš všetko. Keď prídu skúšky, hovor tieto slová znova a znova, až dovtedy, kým na tom, čo sa deje (alebo sa stalo) už nebude záležať.

Povedz tieto slová každý deň, keď sa prebudíš a keď položíš v noci hlavu na vankúš. Povedz ich nahlas v tvojom srdci a keď ideš do tvojej modlitebne.

Keď sa tvoj poznatok v hlave stane stavom srdca, nič ti neublíži, nič ťa nerozhodí, nič ťa neroztrasie. Ak prežívaš bolesť, ak upadáš, ak sa trasieš alebo chveješ, potrebuješ viac Jeho. Drahá moja, viac Jeho sa nenachádza v čítaní o Ňom v tvojej Biblii, citovaní Písma alebo v pokarhaní diabla. Nachádza sa to v intimite s Ním.

To neznamená, že už nemáš viac čítať svoju Bibliu (toto sú tvoje ľúbostné listy a tvoje prísľuby od Neho) a tiež to neznamená, že už nemáš citovať Písmo (pretože to obnovuje tvoju myseľ, aby si premýšľala ako Ježiš), taktiež to neznamená, že sa už nemáš viac modliť (ale začni sa modliť tak, že budeš zdieľať tvoje srdce a bolesti, zanechávajúc to, čo by malo byť vykonané Ním—Tvoja vôľa sa stane!). Čo sa týka toho, ako som sa predtým modlievala (druh duchovného boja), zistila som, s Pánom ako mojím Manželom, že On rád bojuje moje bitky za mňa. Mojou pozíciou je byť po Jeho boku, ako Jeho nevesta a sústrediť sa na moju lásku a milovať Ho tak, ako chce byť milovaný.

Ak si manželka opustená a zarmútená v duchu a manželka, ktorá bola odmietnutá, Ježiš ťa volá stať sa Jeho nevestou. Staneš sa ňou? Necháš všetko za sebou (obavy, bolesť, otázky a ťažkopádne vzťahy) a budeš nasledovať Jeho?

„Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh... Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva.“ (Iz 54,6-5)

Zápisník