DEŇ 9 kapitola 7 "Vľúdnosť na jazyku"

no najskôr svedectvá o obnovených manželstvách
zobraté z 

Slovo SVOJHO Svedectva

WOTT. SLV

Boh obnovil ďalšie manželstvo!

Verím, že Pán ma pripravil na tieto ťažké okolnosti, keď mi osobne v januári povedal, že ma neopustí ani nezanechá. V marci sa veci veľmi zhoršili, no ja ja som už počula o obnovených manželstvách a našla webovú stránku. Napriek môjmu rastu v Pánovi som stále mala hlad po informáciach.

V apríli, týždeň predtým, ako som bola zasiahnutá "bombou," som našla Spoločenstvo obnovy cez vyhľadávač, no hľadala som niečo úplne iné. Nespomínam si, ako som si prečítala vašu stránku. No aj tak to nebola náhoda!

Od začiatku to bola pre mňa duchovná vojna, musela som dôverovať Bohu a naučiť sa podriadenosti. Nikdy som manžela nedala na prvé miesto; to patrilo mne. Pán so mnou jednal a naučil ma pokore. Veľa krát ma prekvapil tým, že ma nežne utešil v mojich ťažkých okolnostiach.

To bolo hlavne vtedy, keď som veci nezvládla a bojovala v tele. Boh mi poslal slovo, priateľku či dokonca objatie od môjho manžela (daný s nechuťou) hovoriac, "Nepýtaj sa ma, prečo ťa objímam; neviem prečo, no musím."

Naučila som sa, aké nebezpečné bolo, že som v tejto bitke zablokovala Pána a skúšala bojovať mojimi vlastnými rukami. Veci som len zhoršila. Teraz zbieram úrodu z toho, čo som pred dvoma mesiacmi zasiala.

Učím sa pomaly—no som očarená, že Pán so mnou nestratil trpezlivosť! Naučila som sa spoliehať a dôverovať iba Jemu, hlavne vtedy, keď sa veci zdajú beznádejné. Naučila som sa, že Boh ma chce úplne pre seba, nie iba časti.

Mám OTM knihu, pracovnú knihu, the Q&A books, and Workers at Home. Každý jeden zdroj mi veľmi pomohol uvedomiť si, že moje miesto je v Pánovi a rodine. Ako Európanka som nebola vychovaná, aby som sa podriadila, ani aby som bola milá. Taktnosť nebola nikdy mojou silnou stránkou.

Verím, že preto má iba pár žien v Nemecku skutočný vzťah s Ježišom. Od skorého detstva sme vychovávané, že nepotrebujeme nikoho, iba samé seba a tento skreslený pohľad nás robí extrémne svárlivými. Som tak vďačná, že Boh použil Erin, aby mi ukázal Pravdu. A jej zdroje mi pomohli, aby som sa zmenila.

Nepýtaj sa, ako Boh použil tieto zdroje, no zakaždým, keď som uplatnila princípy, ktoré sú vysvetlené v knihe veriac, že sú pravdivé a ctia Boha, vždy som bola odmenená za moju poslušnosť. No tak isto som videla, že Boh sa nedá oklamať polovičným úsilím v poslušnosti na uspokojenie telesnosti a svätým či duchovným výzorom.

Prosím, kúp si Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Nielenže otvorí srdce a oči každej žene, ktorá úprimne hľadá, ale tiež ti pomôže sústrediť sa na Ježiša. Toto je jediný dôvod, prečo naše vzťahy stroskotávajú, lebo naše vzťahy s Ježišom musia byť obnovené najskôr!

Pane, chválim Ťa a ďakujem Ti z celého srdca, že ma tak veľmi miluješ, že si ma zachránil a že Tvoja vernosť voči mojej rodine a mne je nekonečná. Tak, ako hovorí tvoje Slovo, Ty neklameš ani si nedoberáš.

Naozaj verím, že komu Ty povieš, že jej alebo jeho manželstvo je obnovené, už je naozaj obnovené—musíme sa iba držať Tvojich prisľúbení a nepozerať na naše okolnosti, ale sa sústrediť na Teba. Táto bitka bola vždy Tvoja!! Škoda, že som na to neprišla skoršie. Bola by som moju rodinu a mňa ušetrila toľkej bolesti.

Pomôž mi, aby som sa pozerala na Teba, dôverovala Tebe a dala ruky preč z Tvojho boja za zmenu môjho manžela a našich okolností. Prosím, urob ma na človeka, akým ma Ty chceš mať, každým dňom viac a viac. Vzdávam Ti chválu. Keď môžeš zmeniť mňa a otočiť moje zatvrdnuté srdce, potom skutočne môžeš všetko!

Pred rokom a pol som stále hľadala. Stále som chcela žiť tak, ako sa mi páčilo bez myšlienky na Teba, či moju rodinu. Som tak šťastná, že si ma našiel, a priviedol naspäť k Tebe. Dokonca, aj keď je to niekedy ťažké, nikdy viac nechcem vstúpiť na širokú cestu.

Ďakujem Ti, že môj manžel mi opäť hovorí, že ma miluje. Ďakujem Ti, že sa nikdy neodsťahoval, aj keď si prenajal byt a mal kľúče. Ďakujem Ti, že DŽ odišla navždy z krajiny. Ďakujem Ti, že sa opäť rozprávame o našej spoločnej budúcnosti. Pane, ďakujem Ti, že si ušetril našu dcéru bolesti počas tohoto leta; to že bol jej otec doma, bolo úžasné požehnanie!

Ďakujem Ti, že môj manžel chce zostať so mnou! Dokonca aj vtedy, keď na nás oboch útočí strach a úzkosť. Chválim Ťa, lebo v Tebe je vždy nádej. Pane, ďakujem Ti a vzdávam Ti vďaku, že si dovolil, aby bol môj manžel doma a že si nás vyliečil. Ďakujem Ti, že si mi dovolil slúžiť mu a stráviť s ním čas, a že on sa so mnou rozpráva o svojich snoch a nádeji.

Vzdávam Ti vďaku Pane, že sa môj manžel opäť modlí sám a s nami! Viem, že ho zachrániš a privedieš naspäť k Tebe. Ďakujem Ti za všetko, čo si pre nás urobil, za všetko, čo práve teraz robíš a za všetko, čo urobíš!

A ďakujem Ti, že si mi ukázal, ku komu sa obrátiť, keď sa veci zdajú nemožné! Stále a stále si mi pomáhal cez stránku RMI a cez ľudí, ktorí sa za mňa modlili.

Bola som naozaj požehnaná, že som našla Erininu stránku. Pán si ju vyvolil úžasným spôsobom, dotýka sa a pomáha toľkým v problémových manželstvách, tak, ako aj mne. Nasmerovala ma k Ježišovi—iba On je schopný zachrániť a obnoviť! Božie Slovo je pravda. Naozaj funguje. Bolo navrhnuté nato, aby sme žili v harmónii s druhými a Bohom, a videla som úžasné veci, ktoré sa stali, keď Boh zakročil a zachránil. Chvála Bohu!

Manželstvo obnovené pred dvadsiatim výročím!

V januári 2002 som prišla na to, že môj manžel má vzťah s DŽ a že to trvá viac ako rok. Bola som zničená, lebo som manželovi úplne dôverovala. Kričala som, plakala a prosila, no nič nepomohlo. Nikdy náš domov neopustil, no z manželskej postele odišiel  v septembri 2001. Keď som sa ho pýtala, vždy ma obvinil a útočil na mňa, no nikdy mi neodpovedal na moju otázku. (Neskoršie cez Erinine kazety som prišla na to, čo sa deje a ako nesprávne som sa chovala, lebo som sa hádala so Satanom bez pomoci BOHA!)

Napriek tomu, že žil v našom dome, netajil, že volal a príležitostne navštevoval DŽ. Padla som na kolená a zaumienila si, že budem o naše manželstvo bojovať.

Na Vianoce 2001 mi moja nevesta dala knihu, ktorá otvorila moje oči na moje chyby ako jeho manželky. To ma priviedlo naspäť do kostola po prvý krát v ôsmych rokoch. Bola som pohnutá, keď som sa vrátila do kostola, napriek tomu, že som poznala iba málo ľudí, išla som dopredu a znovu som odovzdala môj život Pánovi. Boh tam pre mňa bol a okamžite poskytol ženu, ktorá mi slúžila. S jej pomocou som našla RMI stránku, a nasledovala som všetky princípy, ktoré učí. Povedala mi, že pracuje dobrovoľne, lebo to tak cíti. Aký úžasný je NÁŠ PÁN!! Pre mňa bol toto prvý krok, ktorý Boh urobil, aby obnovil naše manželstvo. No naisto verím, že tiež dovolil Satanovi, aby bojoval proti môjmu manželstvu, aby On opäť získal túto "stratenú ovečku."

Kazety zo spoločenstvo Erin Thiele a moja teraz opotrebovaná Biblia mi pomohli prejsť cez tmavé dni, ktoré na mňa čakali, keď som bojovala s touto otrasnou skutočnosťou, že naše manželstvo bolo v troskách a môj manžel išiel za inou ženou. Po tom, ako som počúvala tieto kazety dookola (the "Be Encouraged" kazety) uvedomila som si, koľko chýb som urobila a ako ma Boh chcel urobiť na obraz Jeho Syna. To bolo to, načo som sa sústredila—dovoliť Bohu, aby ma zmenil!

Tiež som sa od Boha naučila, ako odpustiť nielen môjmu manželovi ale aj DŽ a tiež som sa začala za ňu modliť, lebo som mala vieru, že BOH obnoví naše manželstvo. ALE (dámy, toto je VEĽMI DÔLEŽITÝ bod z Erininých kníh a kaziet) POKIAĽ som sa ÚPLNE nevzdala manžela—nekontrolovala som, kedy manžel príde a odíde a neodovzdala som VŠETKO BOHU a nesústredila sa iba na môjho PÁNA a Spasiteľa—naše manželstvo nebolo vyliečené!

Modlila som sa k Bohu, aby obnovil naše manželstvo pred dvadsiatim výročím, ktoré je 1. októbra. Všetko som vložila od Jeho rúk. Môj manžel stále hovoril, že sa chce vrátiť domov. Chcel, aby som uskutočnila pár vecí. Skúšala som byť poslušnou, a bola som schopná to urobiť s pomocou mojej e-partnerky. Keby nebolo jej, myslím, že by som to bola vzdala. Chvála Bohu—nevzdala som sa! 1. septembra bolo naše manželstvo úplne obnovené!!

Šťastný záver...Boh opäť odpovedal na každú moju modlitbu ešte zo začiatku mojej duchovnej vojny za moje manželstvo! Žiadala som, "Prosím, ak je to Tvoja vôľa, uzdrav toto manželstvo pred našim dvadsiatym výročím." Môj manžel prišiel domov 1. septembra! Naše výročie je 1. októbra!! BOH JE VERNÝ a ODPOVEDÁ NA VŠETKY MODLITBY. CHVÁLA BOHU!! IBA JEMU PATRÍ SLÁVA!

Bez Neho by naše manželstvo neprežilo. Chválim Boha a odovzdávam Mu všetku slávu za naše obnovené manželstvo! Amen!

Obnovené a chvála Mu navždy!

Moje manželstvo je obnovené. Môj manžel ma opustil v júli. Keď odišiel, modlila som sa, aby ho Boh zmenil a vrátil mi ho, no dobrý Pán mi začal ukazovať, aká NAOZAJ som. K takej ako som bola, by sa manžel nikdy nevrátil. Potrebovala som sa zmeniť!

Keď som sa modlila za môjho manžela, Pán mi povedal, aby som o ňom s nikým nehovorila. Počúvla som? Terapia ma naučila, že sa musím zo všetkého vyrozprávať, inak je šanca, že sa dám na drogy a alkohol. Môj predchádzajúci život bol taký tmavý, že som to nikdy nemohla zmeniť. Namiesto dôvery a strachu pred Bohom, som verila a bála sa človeka.

Keď sa moja situácia zhoršovala, Pán mi povedal, aby som zostala doma. Urobila som to? Za žiadnych okolností! Skoro každý deň po práci som išla von na nákupy s našou najmladšou dcérou. Môj manžel nikdy neprišiel domov k teplej večeri či k jeho Bohom danej spoločníčke. Prišiel do prázdneho domu, studený, hladný, osamelý, tak prečo by neodišiel?

Keď mi Boh ukázal, čo som musela urobiť, obrátila som sa na tých, ktorí boli mojim útočiskom—no zranili ma, hovorili, že som šialená. Hovorili, že Boh mi nedal manželstvo, aby som sa trápila, a že mám z manželstva odísť a manžela opustiť. Vysmievali sa mi (Kresťania rôznych denominácií, oddaní a veľmi nábožní), hovorili veci ako, "Ako je možné, že Boh k nám nehovorí spôsobom, ako hovorí k tebe?"

Samozrejme, odpoveď na túto otázku som nevedela, a tak som odišla bez odpovedi a myslela som si, že som šialená. Nie som dobrá, tak prečo by "dobrý" ku mne hovoril? No napriek tomu, jedno presvedčenie, ktoré dobrý Pán umiestnil do môjho srdca ešte keď som bola dieťa a zostalo dodnes bolo, že som nikdy, nikdy neverila v rozvod.

Keď som sa začala rozprávať so susedkou, počúvala ma a povedala, že sa pomodlí. V ten deň, keď mi manžel povedal, že odchádza, hľadala som právnika a počas môjho hľadania som sa zastavila v knižnici. Keď som vyšla z toalety a hľadala znak východu, jedna celá polica bola plná inšpirujúcich kníh.

Tu Pán opäť zakročil. Uprostred môjho trápenia. Zachránil ma! Začala som čítať názov za názvom. Knihy mali názov Zachráň tvoje manželstvo, Sila modliacej sa ženy, Sila modliaceho sa manžela, Sila modliacich sa rodičov, atď. Hádaj, čo som urobila? Kúpila som všetky!!

Nikdy som nenašla právnika, ktorého som hľadala, a okamžite som išla domov čítať. Keď som čítala knihu Sila modliacej sa ženy, Pán začal meniť moje srdce voči môjmu manželovi a ukázal mi všetko zlo, ktoré som spôsobila. No odkaz nebol úplný. Stále som nevedela, ako sa stať manželkou, matkou, dcérou, sestrou a ženou, na akú ma Boh stvoril.

Pán ma nikdy neopustil. Začala som čítať, modliť sa a postiť sa. V Jeho veľkosti mi poslal zdroje, ktoré ma dali na cestu o obnove!

Prvým zdrojom bola moja suseda, ktorá dookola počúvala môj žiaľ. Jedného dňa ma predstavila svojej priateľke, učiteľke a veriacej žene. V januári sme sa začali stretať každý týždeň kvôli modlitbe a dostala som jednoduché no priame kroky a meradlá, ktoré ma začali meniť.

Niektoré noci som tak veľmi plakala, lebo Boh mi ukazoval môj život, rozhodnutia, ktoré som urobila, hriechy, ktoré som nikdy neoľutovala a tie, o ktorých som ani nevedela, že som ich spáchala (až kým ma nedoviedol do vášho spoločenstva a ja som si prečítala vaše knihy).

Vo februári manžel súhlasil, že sa stretneme a pohovoríme si o našom vzťahu. Vtedy som sa dozvedela o vašom spoločenstve. Kamarátka mi povedala, aby som si kúpila vašu knihu Facing Divorce, a povedala, aby som si ju prečítala, študovala a dookola čítala; no nevedela som, kde ju mám kúpiť. Potom som išla na vašu stránku a vedela som, že to nebolo nič iné, ako Boží zásah!

Vaše spoločenstvo ma informovalo, že to bude trvať päť až osem dní, pokiaľ dostanem materiály, ktoré chcem. To bol problém, lebo s manželom som sa mala stretnúť o štyri dni. Vaša spojovateľka ma nechala čakať a potom sa vrátila k telefónu. A opäť so zásahom Pána mi vaše spoločenstvo poslalo elektronickú verziu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Dočítala som ju tri dni predtým, ako som sa mala stretnúť s manželom! CHVÁLA PÁNOVI!

Keď som začala čítať vašu knihu, Boh sa ma okamžite dotkol. Bolo to automatické! Čítala som na kolenách, a nemohla som vstať. Plakala som tak, ako nikdy predtým. Pozerať sa na seba týmto spôsobom, bol najťažšia vec, ktorú som kedy urobila! "Zmeň ma," modlila som sa. "Príď do môjho srdca a zmeň ma."

Prvú vec, ktorú som musela urobiť po tom, ako som dostala odpustenie od Boha, bolo hľadať odpustenie u manžela, našich detí, a tých, ktorí počúvali o našich manželských problémoch. Vďaka jeho milosti, zľutovaniu a sile som to bola schopná urobiť. 

Moja zmena bola pomalá a nie bez bolesti. Keď ma Pán pobádal, odmietala som a argumentovala. Potom som začala vyjednávať—"Ok, urobím to," no namiesto jednania so situáciou tak, ako Boh chcel, cúvala som a konala vlastným spôsobom, a zakaždým som zlyhala. Boh to so mnou nikdy nevzdal, a tak som to ani ja nikdy nevzdala.

Napokon som to urobila správne a spôsobom, ako chcel Boh. V októbri, keď som sa pokúšala rozprávať sa s manželom, zostala som zranená a cítila sa beznádejne. Potom som to urobila tak, ako chcel Boh, napriek tomu, že môj manžel nebol veľmi nadšený, to bol začiatok. Aj keď som plakala a bolo mi ublížené, Boh tam bol po celý čas.

Manželovi som sa ospravedlnila za všetko, čo som urobila a čo spôsobilo, že odišiel. Keď som sa otočila, že odídem, zrazu chcel hovoriť. Po prvý krát som počúvala zo srdca, srdca ako Ježiš. To bol začiatok konca mojej vlastnej spravodlivosti! Keď som odchádzala, plakala som od šťastia, nádeje a viery, že Boh dokončí to, čo začal!

Keď som sa s manželom stretla druhý krát vo februári, on bol ten, čo hovoril. Ja som hovorila iba keď som bola vyzvaná, a hovorila som veľmi málo. Keď som odišla, môj manžel sa odvolal "keď sa nabudúce stretneme." To bolo iba BOŽOU MILOSŤOU!

Ďalší krát to bolo v marci. Po tom, ako som sa modlila a postila kvôli vráteniu daní, môj manžel povedal, že požiadame samostatne. Po tom, ako som si prečítala vašu knihu a naučila sa podriadeniu sa, cítila som nutnosť odložiť žiadosť. Potom som si prečítala svedectvo na vašej stránke o inom páre, ktorý bol v podobnej situácii a manželka dala manželovi úplnú sumu z vrátenia daní.

Potom som zavolala kamarátke, aby sa so mnou modlila a postila. Dostala som pokyn, že v Biblii sa hovorí, že manžel je hlavou rodiny. Po viacerých modlitbách a postení sa (moja kamarátka a susedka sa so mnou modlili a postili), som zavolala manželovi a povedala som mu, že si môže vyzdvihnúť papiere hocikedy chce. 

Stal sa zázrak! Spýtal sa ma, ako sa mám a začal sa so mnou rozprávať na osobnej úrovni! Potom povedal, že vyplní naše dane spoločne a požiadal ma, aby som urobila objednanie a zavolala mu, ktorý deň a čas! Urobila som tak, ako chcel.

V tú noc mi zavolala kamarátka a povedala mi, že cíti naliehavosť hľadať Božiu silu cez modlitbu a postenie sa—že Boh je pripravený urobiť veľkú zmenu v našom manželstve. Povedala, aby sa každý modlil, aby sa toto stretnutie zmenilo na rande. Po tom, ako sme vyplnili naše dane, môj manžel ma zobral k môjmu otcovi (nerozprávali sme sa tri roky). Boh, cez môjho manžela začal obnovu v inom zničenom vzťahu. Potom ma manžel zobral na večeru do  New Yorku, na miesto s krásnymi spomienkami!!

S Biblickými princípmi, ktorým som sa naučila a ktoré som používala cez RMI a s Bohom, sa začali diať obrovské veci. V marci sa stal ďalší zázrak. Môj manžel prijal pozvanie na večeru a bolo nám spolu tak dobre, lebo Pán pokračoval na mojej zmene. Keď som čítala vaše materiály, viac sa postila, modlila a zavádzala, čo som sa naučila, tým som viac svedčila sile a prítomnosti nášho Pána.

On ma zmenil a môj manžel komentoval tieto zmeny. Čím viac som čítala vaše materiály, delila sa so svojim svedectvom a rozdávala karty vášho spoločenstva, tým viac som sa presviedčala o zázrakoch, ktoré Boh a iba Boh mohol vykonať v mojom manželovi, deťoch a mne.

V marci začal manžel chodiť domov tri krát do týždňa. Až do apríla doma nestrávil noc. Tým, že sme spolu randili a snažili sa jeden druhého spoznať, stali sme sa skutočnými priateľmi. Aj keď sme spolu vyrástli, nikdy sme nemali takýto vzťah! Viac som ho nesúdila ani som nebola na ňom závislá kvôli veciam, ktoré iba môj Pán a Spasiteľ môže naplniť.

V máji bol manžel doma každú noc, do prenájmu sa vracal, aby si vyzdvihol poštu a oblečenie. V júni mi povedal, že sa vracia domov! V júli presne na rok, mi Boh vrátil môjho manžela. Dobrý Boh bol verný—moja posila a svetlo v tmavej situácii.

Pred dvoma týždňami manžel súhlasil, že sa začne stretávať s mužmi! Teraz sa učí tým istým princípom, ktorým som sa aj ja naučila! Hovorí, že sa teší, keď prichádza domov! Pán stále využíva zdroje vášho spoločenstva, aby obnovil všetky rodinné vzťahy. Chvála BOHU!

Nasledujúce úryvky z Písma boli potrebné počas mojej duchovnej vojny:

Potvrdenie mojej viery vo večné manželstvo—Rimanom 8:28; Matúša 21:21; Žalm 23, 119:113; Prísloví 7:11;  Malachiáša 2:16;  2 Korinťanom.10:5; Ján 10:10, Jakub 1:5, 7, 8; Kniha. zjavenia 7:2;

Učenie sa byť závislá a báť sa Pána—Žalm 1:1, 60:11, 108:12; Prísloví 12:4; Matúša 19:26; 2 Korinťanom 16:9

Slúžiť Mu—Lukáš 11:9; Izaiáš 9:6; Jakub 1:17

Hľadať Jeho Slovo— Žalm 46:10, Prísloví 16:33, 5:18; Matúša 7:7, 12:36; 1 Jána 5:4; Rimanom 6:16;  1 Korinťanom 13:7; Galaťanom 5:17

Zmeniť moje správanie—Prísloví 31:11, 26, 20:3, 18:1, 16:28, 17:9, 14, 28, 15:1; Matúša 23:12, 5:25, 29-30, 12:37; Rimanom 3:31, 6:2; Jakub 2:14, 18; Žalm 101:5

Zmena (nové srdce v Ježišovi)— Žalm 34:5; 1 Timotej 1:18; Lukáš 14:11, 18:14; Matúš 18:22; Prísloví 16:24, 17:22, 18:14; Hebrejom 12:11;                   2 Korinťanom 10:3; 1 Peter 5:8

Všetky tieto pasáže sú vo vašich materiáloch a toto nie je ani špička ľadovca, čo znamenajú vaše knihy. Biblické odvolania sa vo vašich materiáloch sú nekonečné a dotýkajú sa každej oblasti, ktorú mi Pán ukázal, v ktorej som sa musela zmeniť!

Po tom, ako som si prečítala Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a Facing Divorce, som si objednala všetky zdroje, ktoré odporúčate pre ženy, spolu s inými materiálmi. Vyčerpala som všetky moje Kartičky nádeje a v súčasnosti som dala kópiu knihy Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a Facing Divorce.

Vaše zdroje mi dali NÁDEJ, a pomohli mi obnoviť moju vieru. Vy ste ma ubezpečili, že nie som šialená; naopak, teraz viem, že keď si svet myslí, že som šialená, môžem si byť istá, že som na správnej ceste. Nemôžeš slúžiť dvom pánom, a nepriateľ sa ťa bude pokúšať presvedčiť, že si šialená. 

Vaše spoločenstvo ma utvrdilo, že som nebola sama, že nebojujeme proti telu. Keď hľadám Božie kráľovstvo, žiadam vieru a posilu, klopem na dvere vedomostí a sily, On otočí to zlé v mojom živote na dobré. Chvála Bohu za všetko, čo sa deje na oslavu Jeho mena!

Ak si čerstvo oddelená, alebo si na ceste k separácii, začni s Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a Facing Divorce a potom choď na knihu Múdra žena. Tam som sa naučila, ako zmeniť svárlivé správanie, ktoré poznačilo môj život. Potom pokračuj cez všetky materiály, ktoré Spoločenstvo obnovy ponúka.

Boh je ÚŽASNÝ! Keď všetko, čomu som verila, zlyhalo, On nikdy. Cez to všetko, On tam bol. Chválim Jeho meno! On obrátil moju bolesť na radosť, moje slzy na smiech. On ma zmenil na CNOSTNÚ ženu a umožnil mi vytrvať.

Ukázal mi moju skrvavenú šatu a zaodial ma Jeho spravodlivosťou. Zobral ma z tmy a ožiaril ma Jeho výrazom. Vzdávaj Mu chválu, spievaj Mu na oslavu po všetky dni tvojho života, lebo On je tu a zostane! Som Pánova! Vezmi ma a utvor ma na Teba. AMEN!

Chváliť Ho za obnovenie!

RMI som našla týždeň po tom, ako môj manžel odišiel. Bola som potešená, že mi niekto potvrdil, aby som urobila to, čo som cítila, že Boh odo mňa chce. Pomohlo mi poznanie, že nič nebolo stratené, ako sa mi všetci pokúšali povedať. Chvála Bohu za Jeho zľutovanie!

Boh zmenil moju situáciu jedného večera, keď som uvažovala nad smrťou, iba štyri dni po tom, ako môj manžel odišiel. Sedela som sama v tme, verila som, že keby som zomrela, nikoho to nezaujíma. No Boh ku mne prehovoril a priviedol ma k Biblii.

Otvorila som ju na Matúšovi 19:3 a čítala po verš 12. Túto pasáž sme si prečítali počas nášho svadobného dňa pred desiatimi rokmi. A vtedy som sa dotkla okraja Jeho šiat a pokúšala sa nikdy ho nepustiť. Zapla som počítač a hľadala som modlitbu—nevedela som, čo iné robiť.

A vtedy som našla RMI. Tak veľmi som sa chcela stať členkou, no peniaze ma vystrašili. Podpísala som sa a dúfala som, že budem mať peniaze, keď ich budem potrebovať. (Vtedy som ešte nevedela, že Boh sa postará o každú moju potrebu.)

Stále som hľadala Jeho Slovo, ktorého som sa mohla silne držať. Veľa som sa o sebe naučila, no stále bolo pre mňa ťažké udržať nádej. Potom jedného dňa, priateľka, s ktorou som sa cez internet modlila, mi poslala kópiu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo. Tou knihou som bola prikovaná.

Hovorila mi všetko, čo som už vedela v mojom srdci! Chvála Bohu! No teraz to bolo potvrdené. Naozaj som si to nevymýšľala, ešte niekto iný dôveroval Bohu, a On bol verný. A vtedy som sa naučila, že On nenadŕža nikomu.

Tú knihu som stále čítala, kontrolovala v Biblii a modlila sa Písmo. Chvála Pánovi, mala som trochu peňazí, za ktorý som si kúpila členstvo. Mohla som si kúpiť aj ostatné zdroje, ktoré toto spoločenstvo poskytuje a každým jedným som bola požehnaná!

Najdôležitejší princíp, ktorému som sa naučila cez Božie Slovo bol, že On ma naozaj miluje a záleží mu na mojej rodine a mne. Tiež som sa naučila, že dôvera v Neho je najdôležitejšia vec, ktorú si môžem v živote vybrať. Musím priznať, že niekedy je ťažké poraziť telesnosť a veriť, no videla som ocenenie, a On je tak verný!

Naučila som sa o tom, čo som si myslela, že je moja vlastná spravodlivosť a aká skrvavená šata som pre Neho bola. Videla som všetko, čo som urobila, a čo zničilo naše manželstvo. Nezáležalo viac, čo robí môj manžel, a DŽ viac nebola obrovským tŕňom na mojej strane; stále bola tŕňom, no On ten tŕň urobil znesiteľným. 

Skrze Jeho milosť a lásku som sa mohla sústrediť na to, čo chce vo mne urobiť. Keď som Mu to raz odovzdala, všetko, čo nasledovalo bolo jednoduchšie prekonať. Áno, bol čas, keď som si kvôli mojej telesnosti myslela, že zomriem na bolesť, no On mi priviedol rodinu! Naučila som sa najskôr hľadať Boha vo VŠETKOM, nie iba v mojich skúškach, ale aj v mojich možnostiach a šťastí.

Zdroje, ktoré z RMI mám, sú Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, Múdra žena, Facing Divorce, Questions & Answers, videá "Be Encouraged!" video "Queen Esther", "Facing and Avoiding Remarriage" video, a "Being Obedient and Alluring" video.

Už som v srdci vedela, že ma Boh volá, aby som to s našim manželstvom nevzdala, ale aby som Mu dôverovala. Každý jeden z týchto zdrojom hovoril ku mne veľmi osobným spôsobom a potvrdil, čo som už v srdci vedela. Tak veľmi mi pomohli, keď som stála proti tým, ktorí hovorili, že sa musím v živote pohnúť ďalej, nájsť si niekoho iného a prejsť cez to! Pomohli mi naučiť sa, že to "nemusím prekonať" no musela som cez to prejsť s Bohom, ktorý ma vedie—a aké hodnotné to je!

Chvála Bohu, že ma každá jedna z nich požehnala! Keby som mohla vybrať a odporučiť iba jednu, bola by to pracovná kniha Múdra žena. Cez moje skúšky som mala príležitosť odporučiť vaše knihy toľkým ľuďom a verím, že Erin nasledovala Božiu vôľu v písaní týchto kníh.

Niekedy sa zdala byť príliš tvrdá a ja som k týmto častiam prišla vtedy, keď som chcela byť rozmaznávaná. No aj tak hovorila pravdu a ja som bola skrz to veľmi požehnaná! Modlím sa za veľa požehnania pre Erin a ďakujem Bohu, že ma viedol na túto stránku!

Môj manžel bol preč šesť mesiacov! Chválim Pána a veľa krát som doslovne padla na tvár, aby som Ho chválila! Na začiatku som bojovala s mojou telesnosťou, no bola som schopná nasledovať Jeho vedenie. Radovala som sa, keď som videla veci, ktoré sa zdali pre telesnosť zlé. Radovala som sa, keď som videla zmeny v manželovi a vo mne.

Pred mesiacom som NAOZAJ začala vidieť zmeny a VEDELA som, že manžel príde domov. Prestala som sa modliť k Bohu, aby to urobil a ďakovala som Mu, že to už urobil! Dostala som uistenie. Pokračovala som v modlitbe a postení sa, no moja pozornosť nebola iba na tom, čo mi nepriateľ ukradol, ale aj na iných v mojom živote a na iných veciach, kam ma Boh viedol.

Prešla som cez oheň, tak ako Erin opísala v jej "Be Encouraged!" videu. Bolo tam tak horúco a ja som si bola istá, že bolesť na konci bola oveľa horšia ako bolesť na začiatku. A bolo to frustrujúce, lebo sa nestalo nič také, čo by spôsobovalo túto bolesť. No pokračovala som v chválení Boha a hovorila som Mu, "Pane, neviem, prečo sa takto cítim, no viem, že Ty pracuješ, chválim Ťa a ďakujem Ti!" Nepriateľ usilovne pracoval na tom, aby som sa vzdala, no chvála Ježišovi, jediná vec, o ktorej som vedela, že musím urobiť bolo, obrátiť sa ku Nemu kvôli úteche.

Úplne ZRAZU, pred dvoma týždňami sme boli s manželom intímne po prvý krát odkedy odišiel. Modlila som sa na základe toho, čo som sa naučila z Erininho videa "Allure" a Boh bol verný. Nasledujúci týždeň mi manžel povedal, že sa chce vrátiť domov a o týždeň neskoršie prišiel! CHVÁLA BOHU!

Som tak vďačná, že mi Boh vložil do srdca odpustenie. Úprimne môžem povedať, že voči manželovi necítim žiadny hnev a ďakujem Bohu za to, čo pre nás urobil! Pozerám sa na manžela a som naplnená láskou! Som tak vďačná za všetky zmeny, ktoré Boh vo mne urobil a teším sa na to čo ešte On urobí!

Ďakujem Ti, Pane Ježišu! A ďakujem ti, Erin za tvoju poslušnosť!

SLV-WRYM-NEW-COVER-Front

 Kapitola 7
Vľúdnosť na Jazyku

“Prehovoria jej ústa s múdrosťou,
láskavé slová sú na jej jazyku.”
-Prísloví 31:26

KKaždý sa pozerá na to, ako sa žena rozpráva s manželom, deťmi a ostatnými. Keď žena hovorí s rešpektom a láskou k manželovi a deťom, ukazuje základnú črtu „dobrej ženy“. Ale tie, ktoré sú netrpezlivé a neúctivé, ukazujú sa ako nezrelé kresťanky.

Láskavá a jemná reč je najdôležitejšou prísadou dobrého manželstva a poslušných detí. Láskavosť je hlavná črta „dobrej ženy“.

Boli sme podvedené „konzultantmi“ a „manželskými poradcami“, ktorí tvrdia, že nedostatok komunikácie spôsobuje rozpad manželstva. Keď som hľadala v Písme, našla som, že Boh má čo povedať k tomu, koľko veľa hovoriť, čo hovoriť a ako to povedať! Nasleduj ma a spolu objavíme pravdu,

Nie je to nedostatkom komunikácie!
Musíme dávať pozor, koľko toho povieme!

Veľa slov. Nielenže nedostatok komunikácie nie je príčinou problémov v manželstve, ale práveže veľa rozprávania a diskutovania sa nevyhne previneniu (znesväteniu Božieho Slova)! „Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech. (Prís 10, 19)

Buď ticho. Podľa iných by sme mali povedať, čo si myslíme, no Boh hovorí, že „rozumný človek však mlčí“. (Prís 11, 12) „Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.“ (Prís13, 3)

Strážca svojich úst. V skutočnosti Boh hovorí, že trénujeme múdrosť a javíme sa múdrymi, keď nič nehovoríme. „Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.” (Prís 17, 28) „Ale vaša reč nech je ‘áno - áno,’ ‘nie – nie’. Čo je navyše, pochádza od zlého.” (Mt 5, 37)

Bez slova. Boh priamo hovorí ženám, aby boli ticho. „Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni.” (1Pt 3, 1-2) „Ženy nech na zhromaždeniach mlčia.” (1Kor 14, 34)

Tichý a pokojný duch.  Boh hovorí, že tichá žena je pre Neho veľmi vzácna. Si to ty? „... ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom.” (1Pt  3, 4)  „Opatruj, čo  ti  bolo  zverené: a  vyhýbaj  sa svetským  prázdnym rečiam  a protikladným  tvrdeniam falošnej vedy; veď niektorí: čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery.“ (1Tim 6, 20-21)

Boh nám hovorí, že musíme dávať pozor, čo povieme

Strážca svojich úst. Koľkokrát si sa dostala do problému kvôli tomu, čo si povedala? „Ústa spravodlivého rodia múdrosť, lež jazyk úlisný odrežú.“ (Prís 10, 31) „Voľakto tára, ako keby mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je sťa liek.“ (Prís 12, 18) „Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami.“ (Prís 21, 23)

Čo vyjde z úst. Toto vyhlásenie je jasné. To, čo povieš, je veľmi dôležité! „Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.“ (Mt 12, 37) „Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“ (Mt 15, 11) „Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst.“ (Kol 3, 8)

Pozornosť slovu. Písmo opisuje dva typy žien. Ktorá z nich si ty? „Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.“ (Prís 12, 4) „Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť.“ (Prís 16, 20)

Skoncuj s detskými vecami. Dospela si už? Alebo si stále ako dieťa, ktoré rečami ubližuje druhým? Jedna z najväčších lží, ktorú sme sa naučili ako deti, bola: „Palice a kamene môžu zlomiť moje kosti, ale slová mi nikdy neublížia.“ Mnohé z nás sa ešte nespamätali z bolestivých slov, ktoré nám boli adresované, keď sme boli deťmi. „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ (1Kor 13, 11).

Nie je čas, aby sme dospeli? Nehovor viac veci, ktoré ubližujú manželovi, deťom a vzťahu s inými!

Spravodlivé ústa. Kto neocení láskavé slová? „Kráľovou záľubou pery pravdivé a rád má toho, kto sa vyjadruje úprimne.“ (Prís 16, 13) „A hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte Ho.“ (Ef 5, 19)

Vzdaj sa hádok. „Púšťať sa do zvady je ako pretŕhať vodnú hať, a preto nechaj škriepku prv, než vybúši.“ (Prís 17, 14) „Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, že by rád buchnáty.“ (Prís 18, 6) Argumentovanie a hnev nie sú dobré pre manželstvo (ani iný vzťah), aj keď druhí hovoria ináč!

Neustále  konflikty. Máte  doma  neustály  konflikt?  „A  skutky  tela  sú  zjavné:  je  to... nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly...“ (Gal 5, 19-21) „Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy.“ (1Tim 6, 3-5)

Súhlas rýchlo! Ak máš problém s argumentovaním, nauč sa naspamäť nasledujúce verše. Mne úplne zmenili život! „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste.“ (Mt 5, 25) „Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa strhol spor, lež každý blázon, sa zamieša do škriepky. “ (Prís 20, 3)

Dvaja z vás súhlasia. Pokús sa nájsť oblasť zhody namiesto nesúhlasu vo všetkom, čo tvoj manžel povie. Ak nemôžeš nájsť nič, s čím by sa dalo súhlasiť, buď ticho a usmej sa! „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18, 19)

Poranenie ducha. Kniha Prísloví nám hovorí, že to, čo povieme, môže zraniť manželovho ducha! „Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.“ (Prís 15, 4) 

Umlč moje ústa. Tu je triezva myšlienka: „Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.“ (Ž 139, 4) „Budem dávať pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. K svojim ústam postavím stráž.“ (Ž 39, 1) Umlč svoj jazyk. Pôst je jediným spôsobom, ktorý ťa skutočne uchráni od zbytočných rečí. Ver mi - budeš veľmi slabá na to, aby si rozprávala! Toto bolo aj pre mňa prínosom! Urob to aj ty - posti sa!

Ohováranie

Jej muž jej bezpečne veril. Ďalšia oblasť, v ktorej si musíme dávať pozor na to, čo povieme, a ktorá môže spôsobiť, že stratíme manželovu dôveru, je, čo o ňom rozprávame druhým. „Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet.“ (Prís 31, 11) Nikdy by sme sa s nikým nemali deliť o manželove slabosti alebo povedať to, s čím sa nám zveril v súkromí. Pamätaj, „pletkár rozlučuje priateľov“. (Prís 16, 28) Veľa žien sa mi zverilo (a aj ostatným, ktorých poznali alebo stretli) o manželových hriechoch cudzoložstva, alkoholu, drog, pornografie. Odmietla som to počúvať a hneď som ich stopla. Dovoľ mi spýtať sa ťa, koľkým ľuďom si to povedala ty?

Vyznať naše hriechy. Všetky sa dopúšťame fatálneho omylu, keď počas hľadania pomoci u druhých rozprávame o manželových chybách a hriechoch. Takto sa nedokážeme očistiť a uzdraviť, čo je veľmi potrebné pre obnovu manželstva. Verš jasne hovorí: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ (1Jn 1, 9). A opäť v Jakubovom liste 5, 16 nájdeme: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“

Porazím. „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím.“ (Ž 101, 5) Veľa žien si myslí, že sú v neustálej bitke s „nepriateľom“, no v skutočnosti je to Boh, kto je proti nim. Ak si iným rozprávala o manželovi, ohovárala si ho. Boh prisľúbil, že prinesie skazu do tvojho života. Môžeš vyčítať zlému čokoľvek chceš; Písmo je jasné - musíš oľutovať a požiadať Pána, aby odstránil tento hriech z tvojho života, a urobiť nápravu u všetkých, u ktorých si manžela ohovárala. Vyznaj pred nimi svoju hriešnosť, a potom rozprávaj o všetkom tom dobrom, čo tvoj manžel pre teba kedy urobil.

Ohovárač odhaľuje tajomstvá. Jedna z najčastejších pascí, do ktorej ženy padnú, sú klebety po telefóne pod rúškom preberania „modlitbových záležitostí“ či „prosby o modlitbu“. Nestretávaj sa so ženami, ktoré klebetia. Urob tak, ako povedal Boh: „Vyzrádza tajnosti, kto klebetí, kade sa len hne, preto sa so strešteným rapotačom nepusť do reči!“ (Prís 20, 19)

Ohovárač od teba odíde. Ostatní si možno neuvedomujú, že si klebetná, ale Boh pozná tvoje srdce. Neklam si; nemusíš ísť predsa do detailov, aby si niekoho mohla poprosiť o modlitbu. Si blázon! „Ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ!“ (Prís 10, 18) Musíme sa strániť takých „žiadostí o modlitbu“, ktoré nie sú ničím iným ako ohováraním. „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.“ (Ef 4, 31)

Môže sa stať, že keď sa vzdáš tohto druhu žiadosti o modlitbu, nemáš si viac čo povedať so svojimi priateľmi. To u mňa spôsobilo, že som našla nových priateľov! Ak odoláš a nevrátiš sa späť na staré cesty, Boh je verný a bude ťa učiť, ako tvojho manžela namiesto zahanbenia povzniesť. „Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.“ (Prís 12, 4) Preto začnite „hovoriť spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte Ho“. (Ef 5, 19)

Sladkosť reči. Ak si svojím postojom alebo rečou zahanbila manžela, Boh je verný a ponúka liek: „Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.“ (Prís 17, 22) „Plást medom pretekajúci slová láskavé, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí.“ (Prís 16, 24) „Prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.“ (Prís 16, 21)

Boh vidí! Strážiť si ústa, vyhrať manžela bez slov a nestáť mu v ceste je to, čo nám Božie Slovo prikazuje. Boh je tiež neústupný, čo sa týka nášho postoja v našich skutkoch, lebo skutky odhaľujú naše srdce. „Veď Pán nehľadí, ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ (1Sam 16, 7). Postoj Božej ženy, ktorý pochádza z čistého srdca, je znakom rešpektu voči manželovi.

Úctivá

Bolo  nám povedané, že rešpekt je niečo, čo by sme mali požadovať od druhých. A tiež to, že by sme si mali vážiť samé seba. Aby sme pochopili pravý význam slova rešpekt, pozrime sa naň zblízka. Našich manželov máme získať „životom ich žien, keď uvidia náš čistý život v bázni.“ (1Pt 3, 1) Slovo rešpekt je v slovníku definované ako „zvláštna úcta alebo pozornosť, ktorou si jedna osoba ctí druhú“! Čiže rešpekt nie je niečo, čo požadujeme pre seba!

Podľa lexikónu úctivosť znamená mať obdiv, byť pozorným, vážiť si, mať v úcte, brať ohľad: oceniť, všímať si: podporiť.  Antonymami  (slovami s opačným  významom)  sú   opovrhovanie, obviňovanie, vyčítanie. Budeme študovať tieto slová do hĺbky.

Pozornosť - ohľaduplnosť k druhým. List Hebrejom nám hovorí, že musíme povzbudzovať našich manželov a iných. Na základe našich skutkov ich môžeme podnietiť k tomu, aby nás milovali a tiež k hľadaniu dobra. „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom.“ (Hebr 10, 24) A preto, keď sme bezohľadné, motivujeme našich manželov a deti, aby nami opovrhovali a konali zlo!

Skutky tela. Hriechy našich manželov využívame na ospravedlnenie našej nedostatočnej úcty k nim. Tu je zoznam hriechov uvedený v Liste Galaťanom 5, 19-21. Keď ich budeš čítať, zamysli sa nad tými, ktoré obyčajne páchajú muži, nad tými, ktoré my, kresťania, nazývame „skutočnými“ hriechmi.

„A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“

Teraz sa vráť späť a zakrúžkuj tie hriechy (častokrát ignorované kresťanmi), ktoré zvyčajne páchajú ženy. Vidíš, že tvoja neúcta voči manželovi (ospravedlňovaná jeho hriechmi), očividne vyplýva z ignorovania a ospravedlňovania tvojej vlastnej hriešnosti pred Svätým Bohom! Sme zjavne plné hriechu, o čom aj Boh hovorí, že je to „evidentné“!

Pozeranie sa do seba. Veľa žien cíti, že je ich povinnosťou potrestať a kárať tých, ktorí zhrešili, najmä vlastných manželov. Písmo nám však hovorí inak a ukazuje nám aj následky tohto pyšného konania. Nezabúdajme na brvno vo vlastnom oku. Pamätajme, že všetky hriechy sú pred Bohom rovnaké.

Nedovoľ diablovi, aby ťa pobláznil tým, že hriechy tvojho manžela sú väčšie ako tvoje. „Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame.“ (Gal 6, 1-3)

Vážnosť - veľká pozornosť iným. Psychológovia, smutné, že dokonca aj kresťanskí, prekrútili Božie prikázanie „vážiť si druhého viac, ako seba samého“ na učenie „povýšiť seba samých nad inými“. Prečítaj si nasledujúcu pasáž, aby ti ukázala pravdu a oslobodila ťa od pýchy, ktorá ničí teba aj tvoje manželstvo.

„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.“ (Flp 2, 3-7)

Váž si tých, ktorí sú za teba zodpovední. Tvoj manžel je za teba zodpovedný. Uľahčila si mu to alebo mu to sťažuješ? „Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo! Žite jeden s druhým v pokoji!“ (1Sol 5, 13)

Úcta - vysoko si ctiť. Máme sa dívať na našich manželov ako na hodných našej úcty. „Všetci, čo sú pod jarmom, otroci, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu.“ (1Tim 6, 1)

Aby Boh nebol zneuctený. Pamätaj, že preukazovaním úcty k manželovi, či si jeho skutky zasluhujú úctu alebo nie, vzdávaš Bohu chválu! A nielen vtedy, keď je tvoj manžel s tebou, ale vždy, keď o ňom hovoríš alebo na neho myslíš. Nepreukázanie rešpektu je zneuctenie Boha a Jeho Slova. Tvrdíme, že sme kresťanky, no naše skutky to popierajú! (Pozri Tít 1, 16.) Namiesto toho „máme byť: rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo“. (Tít 2, 5) „Ženy, podriaďujte sa svojim mužom ako Pánovi.“ (Ef 5, 22)

V drine. „A Adamovi povedal: ‚Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: Nesmieš z neho jesť!, nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života.‘“ (Gn 3, 17). Po tomto páde prvého muža boli obaja, muž i žena, potrestaní; žena bude rodiť v bolestiach a muž bude s námahou pracovať. Prečo je však mužov trest rozdelený medzi oboch - muža i ženu? Čím sme si to zaslúžili? Hrdosť!

Žena plná hrdosti nechce, aby jej niekto hovoril, čo má robiť alebo ako by mala hospodáriť s peniazmi. Ak sama zarába peniaze, potom môže robiť vlastné rozhodnutia o tom, ako by ich mala minúť! Ľahko môžeme vykĺznuť spod manželovej autority a nakoniec aj spod jeho ochrany.

Navyše, ak majú ženy aj inú prácu ako je ich domácnosť a deti, záujmy manželov sa rozchádzajú a robí ich to nezávislými jedného od druhého. Boh nás upozorňuje, že dom, ktorý je rozdelený, neustojí! Rozdelila tvoja práca alebo kariéra rodinu? (Pozri „Spôsoby vedenia domácnosti“ – „The Ways of Her Household“ v knihe „Múdra žena“ – „Wise woman“.)

Udeliť jej česť. Všetky túžime po tom, aby s nami naši manželia zaobchádzali tak, ako je napísané v nasledujúcom verši: „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.“ (1Pt 3, 7) Snahou stať sa tichými a láskavými, schopnými ctiť si manželov, najmä keď žijú nečestne; a to prostým a ohľaduplným spôsobom, získame požehnanie a naši manželia si nás uctia tým, že sa vrátia domov!

Máme príklady z Písma, ktoré nám pomôžu stať sa úctivými. Tým, že budeš láskavá. „Spanilá žena nadobúda česť.“ (Prís 11, 16) Odpovedaj vždy s láskou a  na  všetko: čo  ti  ktokoľvek  povie! Nikdy nenaliehaj ani nereaguj prehnane! Pamätaj, si dieťaťom Kráľa – správaj sa ako člen kráľovskej rodiny! Tí z kráľovských rodín nikdy neukazujú zlé emócie ani nevybuchnú hnevom. Mysli na princeznú Di, ktorá prežívala všetky druhy strašnej manželskej bolesti, no nikdy si ju nevidela v záchvate hnevu ani robiť škandál.

Tým, že budeš pokorná. „Pred slávou je však pokora.“ (Prís 15, 33)

Tým, že budeš ponížená.  „Pred slávou je však pokora.“ (Prís 18, 12)

Dôstojnosť, úcta - cit všetkého rešpektu, lásky, bázne a váženia si. Veľa žien nerešpektuje manželov ani nepreukazuje úctu k manželom. Ako môžeme ako kresťanky ignorovať Písmo? „A manželka nech si ctí muža.“ (Ef 5, 33)

Ocenenie - vzdať láskavé uznanie; starať sa, tešiť sa, vážiť si, chápať; ceniť si (manželský sľub), s láskou sa starať, udržať emócie. Hovoríme o veciach, ktoré robíme zo srdca. Ak tvoj manžel nepatrí k tým, ktorých si ceníš, tvoje srdce nie je s ním. „Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 21)

Niekedy si uvedomíme až po tom, ako niečo stratíme, aké je to pre nás dôležité. Musela si stratiť manžela, aby si si uvedomila, čo si mala? Mne sa to stalo!

Ako môžeš pomôcť, aby bol manžel vyliečený duchovne a emocionálne? Rozprávaj k nemu sladko a milo zakaždým, keď ti Pán dá príležitosť sa s ním rozprávať. „Lahodnosť jazyka je stromom života, ale poraňuje dušu, keď je nerestný.“ (Prís 15, 4)

Toto požehnanie môže byť tvoje. „Smutné sú všetky dni bedára, lež človek jasnej mysle vždy hodokvas.“ (Prís 15, 15) Keďže ťa manžel opustil, aby hľadal šťastie inde, pritiahneš ho späť, keď bude tvoje srdce radostné. Ak by teraz opustil miesto, kde práve je, našiel by doma s tebou a deťmi šťastie?

Upozornenie. Dávaj pozor, čo povieš o manželovi. Hanenie je emočná rakovina. „Spôsobná manželka je vencom svojho muža, nehanebnica je však ako hnis, čo sa mu vŕta do kostí.“ (Prís 12, 4) Hnis je definovaný ako kaz, spôsobený červom. „Lež koniec s ňou (milenkou) je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený.“ (Prís 5, 4)

Dobré slovo. Nikdy nehovor so svojím manželom o svojich problémoch, strachu a úzkosti kvôli jeho hriechu (cudzoložstvo, zlé zaobchádzanie, alkohol, drogy), o peniazoch ani o hroziacom rozvode, lebo „nepokoj v srdci stláča človeka, láskavé slovo ho však rozveseľuje.“ (Prís 12, 25) Vždy, keď máš príležitosť hovoriť s manželom, musíš v ňom zanechať pocit, že je povznesený, nie konfrontovaný alebo utláčaný.

Prináša uzdravenie. Tvoj jazyk môže mať dva rozličné účinky; ktorý si zvolíš? „Voľakto tára, ako keby mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je sťa liek.“ (Prís 12, 18)

Radostné srdce. Maj radostné a šťastné srdce. „Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.“ (Prís 17, 22)

Šťastná tvár. Nech tvoja tvár ukazuje radosť, ktorú máš v srdci. „Veselé srdce rozlieva jas po tvári, bolesť srdca však zarmucuje ducha.“ (Prís 15, 13) Naučme sa viac o tom, ako byť radostná a šťastná. Šťastná - vďačná, potešená, veselá. Radostná byť dobrou ženou, príjemná, vzácna, sladká, vďačná, ochotná.

Vždy sa raduj. V našej situácii sa zdá byť nemožné, aby sme sa radovali. Ako by sme mohli byť šťastnými a radostnými? „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4) A kedy by sme sa mali radovať? „Vždy sa radujte.“ (1Sol 5, 16) Musíme sa radovať v Ňom! Toto je najsilnejšia zbraň v našej duchovnej vojne – chváliť Pána, keď sa blíži nešťastie!! Si schopná urobiť niečo bez toho, aby si reptala a sťažovala sa? Sťažuješ sa, nariekaš, reptáš pred manželom alebo inými? Ak áno, nie si vďačná! „Všetko robte bez šomrania a pochybovania.“ (Flp 2, 14)

Pochopila si to tajomstvo? Môžeme si myslieť, že v našej situácii máme dôvod na nariekanie. My však musíme byť spokojné. „Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť i núdzu trieť.“ (Flp 4, 11-12)

Opakom rešpektu sú opovrhnutie, obvinenie a hanenie

Opovrhuješ svojím manželom? Obviňuješ ho za minulé omyly? Haníš ho za to, že odišiel, za to, čo urobil? Teraz je čas, aby si si obnovila myseľ. Čítaj znova a znova túto kapitolu, až dokiaľ nebudú stránky opotrebované a viazanie roztrhané. Urob si kartičky s veršami z Písma o všetkom, čo presvedčilo tvojho ducha. Nos ich stále so sebou v kabelke a čítaj ich počas celého dňa. „Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“ (2Tim 2, 15)

Na záver. Najprv sa usilujme byť múdrymi ženami tým, že budeme tiché. Potom sa uistime, že keď otvoríme ústa, bude to s múdrosťou, milotou, rešpektom. Nech sú naše slová nežné a jemné. Buďme korunou našich manželov spôsobom, akým čelíme životným skúškam, a bude to vzácne pred Pánom!

Osobná oddanosť: Otvoriť ústa s múdrosťou a láskavosťou. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, sa zaväzujem byť ticho, počkať, skôr než odpoviem, a byť sladká v každom slove. Tiež sa zaväzujem preukazovať úctivosť voči môjmu manželovi, čo bude príkladom iným a na slávu Bohu a Jeho Slovu.“

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.