Deň 2 kapitola 2 "Hrnčiar a hlina"

no najskôr svedectvá o obnovených manželstvách
zobraté z 

Kapitoly 1 "Bohu nič nie je nemožné!"

"Ježiš sa na nich zahľadel a povedal:
"Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie.
Lebo Bohu je všetko možné."
—Marek 10:27

WOTT. SLV

"Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo SVOJHO svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť." Kn. zjavenia 12:11 

Nasledujúce svedectvá sú naplnené zázrakmi mužov a žien, ktorí zobrali Boha a Jeho Slovo a uverili, že "Bohu nič nie je nemožné!" Tie, ktoré majú obnovené manželstvá, majú niekoľko vecí spoločných. Všetky "hľadali radosť v Pánovi" a On im dal "po čom túžilo ich srdce." Všetky mali "nádej proti nádeji," keď sa situácia zdala beznádejná.

Všetky "bojovali dobrý boj" a "dokončili svoj kurz." Všetky boli rozhodnuté, že "sa nedajú premôcť zlom," ale namiesto toho "prekonali zlo dobrom." Všetky boli ochotné "požehnávať svojim nepriateľom" a modliť sa za tých "ktorí ich prenasledovali." Všetky "nastavili aj druhé líce" a "kráčali míľu navyše." Všetky si uvedomili, že to bol "Boh, ktorý odohnal priateľov aj rodinu ďaleko od nich" a bol to Boh, kto "ich zošklivil" pred manželmi. Všetky porozumeli a verili, že NIE vôľa človeka, ale "vôľa Boha," ktorý "otáča srdcia" kam len chce.

Všetky odmietali bojovať v "telesnosti" a vybrali si bojovať v "duchu." Žiadna sa nepokúšala ochrániť seba samú, ale verila "tomu, kto súdi spravodlivo." Všetka ich dôvera bola v "Pánovi" lebo ich viera bol "Pán." Všetky uvolnili svojich právnikov (ak to bola súčasť ich testu) lebo si vybrali byť podvedené." Všetky  "odišli z cesty hriešnikov" a dovolili, aby "neveriaci odišiel" lebo "boli povolané žiť v pokoji." Všetky odmietli "odplácať sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie." Všetky milovali svojich manželov, ktorí boli neverní, lebo vedeli, že "láska nikdy nezanikne."

Na túto istú cestu zavolal Pán aj mňa v roku 1989. V tom roku som urobila sľub Bohu, že ak obnoví moje manželstvo s mojim manželom, odovzdám svoj život, aby som rozprávala o Ňom a Jeho túžbe a schopnosti obnoviť KAŽDÉ manželstvo,  bez ohľadu na okolnosti.  Pán bol verný a obnovil moje manželstvo, zrazu, o dva roky neskôr a po rozvode. (Áno! PO rozvode!) Ja teraz verne s Pánovou neustálou pomocou, láskou, podporou a vedením, šírim túto DOBRÚ novinu, že nič—ŽIADNA VEC—nie je Bohu nemožná!

Je dôležité vedieť, že naše spoločenstvo bolo ZALOŽENÉ na pomoc tým, ktoré počuli od kňazov a Kresťanských priateľov, že ich situácia je BEZNÁDEJNÁ. Tie, ktoré k nám prichádzajú žiadať o pomoc, čelia manželom, ktorí žijú v cudzoložstve, ktorí sa odsťahovali (často k inej žene), ktorí už požiadali o rozvod, alebo ktorých rozvod už prebehol. 99% tých, ktoré prišli, prišli po pomoc samé, lebo ich manželom nezáleží na záchrane manželstva. Viac ako polovica z nich slúži v určitých Kresťanských pracoviskách a veľa mužov, ktorí sú zapletení s inými ženami sú kazatelia, ktorí nielenže opustili svoje manželky a deti, ale aj kostoly.

Ak ty, alebo niekto, koho poznáš zažíva spúšť v manželstve, je tu nádej. Prečítaj si tieto úžasné svedectvá, ktoré sú dôkazom, že Boh je VIAC ako schopný obnoviť KAŽDÉ manželstvo!

 

Veď Tvoje ustanovenia (svedectvá) sú mi rozkošou 

a Tvoje príkazy radcami."

Žalm 119:24

 

Pozri na BOHA!

Trpela som (alebo som si myslela) v najhoršom manželstve skoro päť rokov. Nevidela som nič iné, iba to, že ma Boh dal dokopy s mojim manželom, aby sme sa navzájom mučili. Všetko, čo sa týkalo môjho manžela ma privádzalo do šialenstva. Necítila som viac k nemu lásku, nezniesla som byť v jeho blízkosti a hlavne, nedokázala som s ním intímne žiť.

Mala som toho naozaj dosť a začala som hľadať spôsob, ako z toho manželstva von, lebo som vedela, že Boh nenávidí rozvod. Hľadala som v Písme a dokonca som hľadala schválenie od iných Kresťanov.

Jedného večera, keď som hľadala Slovo, požiadala som Pána, aby mi dal znak a keď príde môj manžel domov, nezačne sa so mnou bezdôvodne hádať (ako obyčajne). Povedala som Pánovi, že keď príde domov a začne argumentovať, to bude znak, že keď požiadam o rozvod, bude to v poriadku.

A hádajte, čo sa stalo? Áno!! Prišiel domov a začal sa hádať, a to bolo všetko, čo som potrebovala, aby som sa uistila, že to, čo chcem urobiť, je dobré. A tak som požiadala o rozvod, dala som ho odsťahovať z domu políciou a doručila mu papiere. Hlboko vnútri som trpela, lebo som vedela, že som ho naozaj milovala, ale nenávidela som jeho spôsoby.

Okamžite mi povedal, že nemôže žiť v tom istom štáte, ako ja. Odišiel na Floridu, no každý deň mi volal, lebo sa chcel vrátiť domov. Dokonca súhlasil s manželskou poradňou.

Nasledujúci pondelok som zavolala a požiadala o pozastavenie rozvodu a súhlasila s poradňou, no nedovolila som manželovi, aby sa vrátil domov, lebo som nevidela zmeny o ktorých som si myslela, že budú postačujúce. Poradenstvo bolo niečo hrozné!! Poradca nás skoro vyhodil. Povedal nám, že ak sa nedokážeme jeden druhému zaviazať a povedať si, že sme obaja ochotní skúsiť a dať zo seba to najlepšie, potom nie je dôvod, aby sme sa vrátili do jeho kancelárie.

WOW!! To bolo dosť drsné, no nič to so mnou neurobilo. V tomto čase bolo moje srdce ešte viac zatvrdnuté. No čo bolo horšie, ja som bola zachránená, posvätená a naplnená Duchom Svätým!! Som vedúca chvál v kostole, no nevedela som si dať na poriadok svoje manželstvo!! 

Môjho manžela povolali do aktívnej služby do Národnej gardy a napriek tomu, že jeho jednotka nemusí ísť mimo krajinu, musia slúžiť ako ochrana v inej ozbrojenej jednotke na jeden rok. Táto vzdialenosť spôsobila, že sa ešte viac odklonil od Pána, lebo nemal silnú podporu od iných mužov.

Po skoro roku Boh začal konať so mnou a mojom manželstve. Musela som si v tejto záležitosti upratať!! Na začiatku 2004 som sa začala modliť za naše manželstvo a aby ma Boh zmenil.

Keď som konečne chcela moje manželstvo, môj manžel zmenil názor a chcel rozvod! Chcela som, aby sa vrátil domov, no on to viac nechcel. Nemohla som to pochopiť.

Jedného večera som na internete hľadala svedectvá o obnovených manželstvách. Klikla som na RMI a prečítala som si úvod. Hovorili o Bohu!! Cítila som sa, akoby som vyhrala v lotérii! Naozaj som toto videla ako znak, že Boh obnoví naše manželstvo. Okamžite som si objednala balík všetkých zdrojov a pridala sa k spoločnosti!! Nemohla som sa dočkať môjho balíka!! Bola som ako dieťa s novou hračkou! Okamžite som začala čítať a jesť Jeho Slovo!

Keď som začala hľadať Pána a stáť v medzere za naše manželstvo, vtedy som objavila druhú ženu v manželovom živote—tú, pre ktorú môj manžel kúpil telefón a o ktorej som sa nikdy nemala dozvedieť. Naozaj som sa spoliehala na RMI a moju epartnerku. Prvá epartnerka neodpovedala na môj email a tak som bola odradená. No potom som poslala druhú požiadavku a bola som požehnaná, lebo som našla skutočnú priateľku!! Ďakujem za ňu Bohu, lebo sa modlila za (a so mnou), čo mi pomohlo prejsť cez môj strach a bola som povzbudená.

Veľa vecí uviedla do reality a pomohla mi prejsť cez test!! To bolo také bolestné, hlavne teraz, lebo Boh začal tým, že ma zlomil a ukázal mi, ako odpustiť a naplnil ma bezpodmienečnou láskou. Láskou, ktorá miluje aj v najhoršej situácii. Dokonca aj v hriechu! Moje srdce bolo prepichnuté neuveriteľnou bolesťou! Veľa dní som plakala a nemohla som jesť, no stále som sa modlila. Čoskoro som si uvedomila, že Boh ma očisťoval! Bolo to bolestné, no stálo to za to!!

Vždy, keď som si spomenula na mobil, ktorý on kúpil, alebo keď zazvonil, nahnevala som sa. Stále som dávala príležitosť nepriateľovi, aby ma porazil s týmto telefónom! Jediné, čo som videla, bolo, že on sa so mnou rozvádza a bude s druhou. V tomto čase mi manžel dookola rozprával, že sa ku mne vráti a aby som sa nestrachovala nad niečim, čo nemôžem zmeniť. (To, čo mi hovoril, mi nepomohlo, mohol aj klamať a to bolo všetko, čo som vedela.)

Jedného rána počas modlitby (predtým, ako som našla RMI) Duch Svätý mi povedal, aby som išla na 1 Peter 3:1: "Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni." Keď som si to čítala, vedela som, o čom sa hovorí no zároveň som nevedela. Dookola som sa pýtala Boha, "Čo to znamená?" Potom, keď som začala čítať z mojich zdrojov, tam to bolo!!

Naučiť sa "nepovedať slovo" bolo tak ťažké! Veľa krát som testom neprešla!! (Vďaka Ti, Pane, že si taký zhovievavý.) Tiež som sa naučila, čo naozaj znamená byť predmetom a podriadená môjmu manželovi. Moja najťažšia skúška bola podriadenosť a poslušnosť počas zastaveného rozvodu a vedomie o DŽ.

Keď mi manžel povedal, že si nevie predstaviť, že by sme mohli začať odznova, pokiaľ sa najskôr nerozvedieme, Boh mi ukázal, že On mal nad tým kontrolu a že začneme odznovu bez rozvodu. Boh mi ukázal, že srdce môjho manžela bolo naozaj v Jeho rukách a že On ho otočí skoršie, akoby som si myslela!

Po tom, čo som našla RMI a neustálom hľadaní Pána, môj manžel a ja sme sa viac a viac zbližovali. Každý deň sme prežili spolu. Boh mi ukázal Jeho silu v toľkých situáciach.

Boh mi dal viacero potvrdení, že už obnovil naše manželstvo, dokonca aj keď bol rozvod stanovený na 25. máj. Nemala som pochýb, že Boh obnoví naše manželstvo. Bola som úplne naplnená vierou. Moja epartnerka bola tiež naplnená vierou. Moje najbližšie priateľky na pracovisku boli naplnené vierou. To, na čo sme čakali, bol dôkaz—ozajstný znak: zrušenie rozvodu!!

V nedeľu 2. mája mi manžel povedal, že ma miluje!! Chvála Bohu!!

A potom vo štvrtok 6. mája mi povedal slová, na ktoré som čakala: "Nechcem ísť cez rozvod." Chvála Bohu!! Aleluja!

Na Deň matiek mi dal naspäť naše svadobné prstene, o ktorých som sa vyjadrila, že ich nikdy nebudem nosiť a povedala som, že ak ma chce späť, bude mi musieť kúpiť nový pár. Keď som uvidela tieto prstene, boli pre mňa nové. Dokonca mi ich navliekol na prst. Vrátil sa naspäť domov a to je ÚŽASNÉ, lebo mi povedal, že sa nechce vrátiť do toho istého bytu. No pozri na BOHA....

Povzbudzujem každú ženu, aby stála na Pánových prisľúbeniach, lebo On je verný a je schopný urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme! Ver mi—viem! Nevzdaj sa—na výsledok sa oplatí čakať a prekonať aj bolesť!!

Všetky zdroje sú úžasné, no naozaj som objavila, že Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a Múdra žena sú najviac užitočné!! Okamžite mi otvorili oči a bola som schopná oľutovať veľa, veľa vecí a veľa, veľa krát.

Úprimne ďakujem Bohu, lebo aj keď moja epartnerka videla znaky obnovy, nežiarlila—iba sa modlila ešte viac za úplnú obnovu a znak obnovy. Mám ťa rada, Laura, drahá priateľka do života!! Boh ti prisľúbil obnovu a On urobí všetko, čo povedal!! Priprav sa, priprav sa, priprav sa! Tvoje požehnanie prichádza!!

Clarisa, OBNOVENÉ v Georgii

 Obnova! Boh zmenil môj život!

V októbri roku 2003 sa stala najhoršia vec, akú som si mohla predstaviť. Môj manžel mi po dvanástich rokoch manželstva povedal, že chce odísť. Bola som zničená a nevedela som, čo mám robiť. Zúfalo som začala hľadať a modliť sa za niečo, čo by mi ukázalo, čo mám robiť, aby som získala späť muža, ktorého som milovala. O niekoľko týždňov som cez internet našla Spoločenstvo obnovy. Vedela som, že to bol Pán, kto ma doviedol na túto stránku. Okamžite som si objednala Obnov tvoje manželstvo a Múdru ženu. To bolo požehnanie! Čítala som a čítala, až pokiaľ som nemohla viacej čítať. Boh mi začal ukazovať všetko, čo som urobila a čo spôsobilo, že manžel opustil dom. Bola som svárlivá, duchovne hrdá a arogantná. Boh ma usvedčil z mojich hriechov a ja som Ho žiadala, aby mi pomohol, zmeniť sa. Chvála Bohu, zľutoval sa nado mnou a zmenil môj život!

Tým, že som pokračovala v modlitbe a postení sa, videla som, že srdce môjho manžela mäkne voči mne. Začal tráviť viacej času doma a zostával dlhšie a dlhšie. Okolo Vianoc Pán spravil zázrak. Viedol môjho manžela, aby strávil noc s nami a deti nemuseli byť bez neho na Vianočný deň. Chvála Ti Pane! Po tomto a cez Nový rok trávil menej času s DŽ a viac s deťmi a so mnou. Začali sme sa opäť rozprávať ako manžel a manželka, a o mesiac neskôr sa rozhodol dať nášmu manželstvu druhú šancu. Povedal, že nechcel zahodiť dvanásťročné manželstvo a uvedomil si, že jeho život bez nás nestojí za nič.

19. februára 2004 sa manžel vrátil domov! Učíme sa najskôr hľadať Pána vo všetkom, čo robíme. Keď som sa obzrela späť, uvedomila som si, že Pán nebol mojou prvou láskou. Môj manžel bol. Naučila som sa, že musím uvolniť môjho manžela a moje manželstvo Bohu, aby som videla zmenu. Keď som to urobila, bolo to účinné! Boh je tak láskavý, úžasný a milujúci. Ďakujem mu za to, že mi dal druhú šancu byť ženou, na ktorú som bola povolaná. Modlím sa, aby každý deň priniesol ďalšie požehnanie od Pána a aby som nikdy nestratila výhľad na Neho. Mojou túžbou je slúžiť Mu dňom, nocou po zvyšok môjho života.

Tiež chcem poďakovať Spoločenstvu obnovy a mojej partnerke v modlitbe, že to so mnou nevzdala. Povzbudila si ma, podporila a napomenula. Pomohla si mi, aby som sa nestrachovala, ale verila, že sa môj manžel jedného dňa vráti. Boh ti žehnaj, Erin za tvoju službu! Nech sa o teba Pán aj naďalej tak starostlivo stará.

Yvette, OBNOVENÉ v Pennsylvanii

 Ježiš oživil jej manželstvo zo smrti!

Chvála Pánovi, za účelom, aby Pán dostal moju pozornosť. Pred dva a pol rokom odstránil môjho manžela odo mňa. Môj starý život a manželstvo muselo byť úplne zničené, aby Boh začal niečo nové v mojom živote a manželstve.

Bola som "Kresťanské dievča" celý môj život— v nedeľu som chodila do kostola a po zvyšok dní v týždni som ako hlúpa žena ničila môj dom. Keď môj manžel v júli 2002 odišiel po našom desiatom výročí, povedal mi, že sa už nikdy nevráti a okamžite namieril k priateľom, právnikom, a všetci súhlasili, že to bolo to najlepšie, čo mohol urobiť, rozviesť sa a začať nový život bezo mňa a našej dcéry, ktorá mala vtedy deväť rokov..

Vedela som, že bol presvedčený a naozaj odchádzal. Bola som taká zúfalá, že som sa obrátila k môjmu kňazovi o pomoc. On a jeho žena ma objali a to bolo všetko. Požiadala som všetkých kamarátov z kostola, no všetko, čo povedali, bolo, aby som na neho zabudla.

Od začiatku, ako môj manžel odišiel, Boh mi dal do srdca vieru,  že obnoví naše manželstvo, no nevedela som, ako. Pán mi dal Ján 11: Ježiš vzkriesil  mŕtveho Lazára.

Vedela som, že dopustil túto situáciu oddelenia a rozvodu pre Svoju slávu. Bola som ako šialená a chodila do rozdielnych kníhkupectiev, vrátane Kresťanských, no nemohla som nájsť nič o obnove manželstva. Potom som začala hľadať na internete a pozerala som rôzne Kresťanské stránky o manželstve. Jeden večer som veľmi plakala, keď som písala. To bola Božská sila od Všemohúceho Otca, môjho jediného — och, milujem Ho a nikdy nebudem schopná Ho dostatočne osláviť! Držal moju ruku, keď som písala "obnova manželstva" a stlačila tlačítko "hľadaj." Chvála Pánovi — našla som — RMI stránka sa mi pozerala do tváre! Hlasno som zvolala a zavolala som moju dcéru, aby sa prišla pozrieť, čo mama našla. Obe sme boli veľmi potešené — vedela som, že za týmto bol Boh. 

Nasledujúci deň som zavolala RMI a povedala som, "chcem sa stať členkou," a okamžite som sa zapísala. Objednala som si knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a aj iné materiály, lebo som bola veľmi zúfalá, mala som nádej proti nádeji a bola som ochotná urobiť všetko, čo Boh odo mňa chcel! Nemala som peniaze no kúpila som to na kreditnú kartu — radšej som si kúpila niečo, čo má dočinenia s Božím kráľovstvom a byť v dlhu, ako minúť peniaze na moje pozemské túžby a mať dlh.

Keď som hľadala Pána, bol blízko pri mne a v tom istom čase odstránil ľudí, na ktorých som bola závislá. Zmenil ma a naučil ma, ako byť závislá iba na Ňom a utekať k Nemu, keď som v núdzi.

Naučil ma, ako sa skutočne modliť — myslím tým modliť sa tak, ako nikdy predtým — a postiť sa. No najdôležitejšia vec, v ktorej ma zlomil bola, že som o situácii nehovorila nikomu, iba Jemu a iba Jemu. Keď som HO v tomto poslúchla, bol tak verný, že väčšina mojich najbližších priateliek v práci ani nevedeli, že môj manžel odišiel.

Boh ochraňoval mňa aj moju malú dcérku. Urobil zo mňa milovníčku Jeho Slova a teraz Ho hľadám vo všetkom, čo robím v mojom živote. Ježiš sa nestal len mojim Záchrancom, ale tiež mojím drahocenným Pánom a najlepším priateľom mojej duše a bytia. Chvála Jeho menu: Ježiš!

Tým, že som hľadala Pána a bola som Mu tak blízko, moja situácia sa nezlepšila, ale zhoršila. Môj manžel sa so mnou rozviedol aj napriek tomu, že stena nenávisti padla. Nenajala som si žiadneho právnika; nemusela som, lebo som mala toho najlepšieho právnika po mojej strane — Jeho meno je Ježiš.

Boh mi povedal dva mesiace dopredu, keď som v parku venčila psa, že rozvod prebehne za účelom vyliečenia môjho manžela. Boh povedal, že to dopustí, ale "nestrachuj sa — Ja som s tebou." V tom čase som mala pokoj, ktorý prevyšoval každú chápavosť v mojej duši. No to ma nezastavilo od postenia sa a modlitby proti rozvodu. Po rozvode sa veci otočili k lepšiemu.

Počas tejto skúšky ma Boh naučil tak veľa, vrátane, že Boh je verný Svojmu Slovu a že je milosrdný a plný lásky. Zdroje z RMI — Boh ich použil, aby ma učil, vrátane kníh Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, Múdra žena a kaziet "Be encouraged." Veľmi ich odporúčam každému — boli veľkou časťou mojej túžby po obnovení môjho manželstva. Vedela som, že čo Boh urobil pre teba, drahá sestra Erin, tiež urobí aj pre mňa.

Dva a pol roka bol ťažký čas, nie iba pre mňa, ale aj pre moju dcéru. To, že som prišla na to, že má DŽ, bolo ťažké — cítila som sa bezmocne, lebo už som nebola legálne jeho manželkou a plakala som v náručí môjho Boha. Moja dcéra bola veľmi chorá, lebo som si nemohla dovoliť nákupy — kupovala som najlacnejšiu, zmrazenú pizzu a ona z toho ochorela. Zaviezla som ju ma miesto jej otca predtým, ako som išla do práce. Neskoršie mi zavolal a spýtal sa, čo som jej dala jesť na večeru. Odpovedala som "pizzu." Spýtal sa ma, kde som ju kúpila a ja som mu povedala a on sa veľmi nahneval. Nič som mu nepovedala — zobrala som všetky urážky a povedala som mu, že sa nabudúce polepším.

Okamžite som sa hodila do náručia môjho všemohúceho Otca a plakala som, vyliala som si pred Ním vnútro. Povedala som, "Otče, on bol s DŽ na večeri vo veľmi drahej reštaurácii, kupoval dobré jedlo a chodil na drahé výlety, a ja som tu, robím najlepšie, čo viem, aby som sa postarala o jedlo pre moju drahú dcérku, no stále to nestačí. Pane, ja som ženou jeho mladosti. Ja som mu pomohla cez štúdium a dokonca aj s ukončením lekárkeho titulu. No teraz pre neho nič neznamenám." Povedala som Pánovi, že sa nezaujímam o nikoho a nič — všetko, čo chcem, je iba On a ja. A On ma držal a povedal mi, že "čoskoro bude hriešnik porazený a ty zvíťazíš." Keď mi zašepkal tento sladký sľub do ucha , zaspala som v Jeho náručí. 

Bod zlomu v našej obnove nastal, keď som dovolila Bohu, aby bol Bohom a ja som Ho iba milovala a žiadala Ho, aby mi dal milosť milovať môjho manžela Jeho bezpodmienečnou láskou. Boh ho priviedol k bodu, keď mu nič v živote nevychádzalo. Bol tak nešťastný s DŽ, v práci, lebo môj Boh postavil okolo neho stenu a on nemohol nájsť svojich priateľov a nemohol zasiahnuť. Potom povedal, "vrátim sa naspäť k svojej žene, lebo to bolo pre mňa lepšie."

Toto boli jeho slová, ktoré mi povedal v júni, keď pozval mňa a našu dcéru na našu letnú loď. Povedal mi, že ukončil svoj vzťah s DŽ a povedal jej, že mal počas tohoto vzťahu priateľku, ktorá je jeho najlepšou kamarátkou a spriaznenou dušou a on ju miluje a chce byť s ňou. Obrátila som sa k nemu. "Kto je tá žena?" spýtala som sa. On sa otočil ku mne s čistou láskou v jeho očiach a povedal, "Tou ženou si ty." Povedal mi, "Ty si najlepšia. Neviem, čo viac som hľadal." Chválila som Pána v duchu, keď hovoril tieto slová!

V stredu, 7. júla o 3:00 ráno ma Pán zobudil, aby som sa modlila. Spýtala som sa Pána, "Pane, modliť sa za čo a za koho?" Jednou z lekcií, ktorú ma Pán naučil počas tejto skúšky bolo, že ma zobudil uprostred noci, aby som sa modlila za určitú osobu alebo situáciu. Pán vedel, čo sa ho opýtam: "Pane, čo teraz, kto a prečo? Musím sa modliť, alebo to môže počkať, keď sa úplne zobudím?" Boh vždy vyhrá.

V tú noc mi povedal, "Modli sa za oslobodenie tvojho manžela." Povedala som, "Z čoho?" On povedal, "Od zlého." Tak som sa začala modliť, napoly ospalá a potom Pán povedal, "Prestaň sa modliť a iba Ma chváľ a ďakuj Mi, lebo som manžela vytrhol z rúk diabla a prinesiem ho domov, aby žil v pokoji a bezpečí."

O 7:00 ráno som sa pripravila a upratala som dom a bola som veľmi šťastná. A keď som povedala mojej dcére, aby sa pripravila, pozrela sa na mňa a povedala, "Mami, si v poriadku?" Povedala som, "Áno, som." Povedala som jej, že ma Boh zobudil a povedal, že prinesie otecka dnes — otec bol zachránený od zlého!

O 9:00 ráno mi zavolal manžel. Keď naša dcéra zobrala telefón, povedal, "Musím sa rozprávať s mamou." Povedala som, ahoj, a on povedal, "Naozaj ťa potrebujem. Prišla by si a zobrala ma domov?" Volal zo svojho bytu. Keď som položila telefón, začala som chváliť Boha spolu s mojou dcérou a našim psom, ktorý skákal a brechal.

Išla som k nemu do bytu a doviezla som ho domov. Zavolal majiteľovi bytu a ukončil prenájom, napriek tomu, že musel zaplatiť za mesiac naviac. Zavolal svojej rodine, aby im povedal o nás. Viem, že ho Boh priviedol domov — ja s tým nemám nič spoločné. Boh urobil všetky tie zmeny vo mne a bude pokračovať, aby ma zmenil na Jeho obraz, každý deň. Chvála a sláva Jeho svätému menu!! Vďaka Ti, Ježiš za tvoju obetu — jedno manželstvo navyše bolo obnovené!

Daisy, OBNOVENÉ z Wisconsinu

SLV-WRYM-NEW-COVER-Front

 Kapitola 2
Hrnčiar a Hlina

“... my sme len hlina
a Ty si náš tvorca;
Všetci sme dielom Tvojich rúk.”
-Izaiáš 64:7-

Keď prechádzame manželskou krízou, je také ľahké sústrediť sa na to, čo nám naši manželia robia. Avšak tak dlho, ako to budeme robiť, budeme zápasiť a nikdy nevyhráme. V kapitole 8, „Vyhraj bez slov”, sa naučíme, že naši manželia nie sú našimi nepriateľmi. Naučíme sa, že Boh veľakrát nemení našich manželov (ich postoj alebo správanie), pretože používa veci, ktoré naši manželia robia, ako hrnčiarsky kruh, zatiaľ čo Jeho ruky formujú viac na Jeho obraz nás. Ak sa však  sťažujeme, že by sme boli radšej, keby použil niečo alebo niekoho iného – len nie našich manželov a naše manželstvo - ako hrnčiarsky kruh, budeme niekoľko rokov blúdiť po vyschnutej púšti!

Hádka so svojím Tvorcom? „Beda tomu, čo sa so svojím Tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: ,Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?‘“ (Iz 45, 9) Dovoľ Bohu byť Bohom. Namiesto sťažovania sa „ako“ a „koho“ On použije, aby nás vyprovokoval konečne Ho hľadať (aby nás zmenil), chváľ Ho pre Jeho vernosť! On je odhodlaný posunúť ťa ďalej ako nádherné plavidlo, ktoré je pripravené vyplávať.

Ale ty nerozumieš. Veľa žien mi povie, keď sa ich pokúšam utešiť a povzbudiť, že tomu nerozumiem! „Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi: ,Neurobil si ma!‘? A hrniec vraví hrnčiarovi: "Nechápe!"? (Iz 29, 16) Rozprávaj sa s Ním o svojej situácii a dovoľ Mu, aby ťa naplnil pokojom. On vie, čo je pre teba najlepšie, tak pracuj s Ním.

Si v Jeho rukách. „Ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak si ty v mojich rukách...“ (Jer 18, 6) Nie je to upokojujúce vedieť, že sme v Božích rukách? Aj keď ti tvoj manžel povie, že už sa nestará, alebo keď sa tak správa, tvoj Pán sa stará. Koho ešte potrebuješ? Pravdou však je, že tvoj manžel sa stále stará. Môj manžel sa vo videu „Buď povzbudená“ (Be Encouraged) podelil s priznaním, čo tvoj manžel naozaj cíti a čo si myslí.                                 

Boží návod

Boh má recept na uzdravenie národov a rodín. Hovorí, ak „môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ (2Krn 7, 14) Boh nám povedal, že keď sa uponížime, modlíme, hľadáme Jeho tvár (nie Jeho ruky) a odvrátime sa od zlých ciest, On nás vypočuje - vypočuje, odpustí a vylieči. No my „kráčame podľa rady bezbožných“ (Ž 1, 1), „dôverujeme v človeka“ (Jer 17, 5) a teraz znášame následky - povrchné liečenie! „Liečia ranu dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: ,Pokoj, pokoj!‘ Ale pokoja niet!“ (Jer 6, 14) Namiesto toho máme v sebe zomrieť. (Pozri brožúrku „Zomrieť sebe“ od Dr. Donalda Ekstranda) „A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre Toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“ (2Kor 5, 15) 

Iba ponížení

Poníž seba samu. Ľudia vlastnej vôle, povýšení, rozumejú Slovu bez Ducha, ale na porozumenie mysle Boha potrebujeme pokoru!

Pokora bude skúšaná. „Aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať Jeho príkazy, alebo nie.“ (Dt 8, 2)

Pokora ťa zachráni. „Kto však oči klopí, toho spasí On. Zachraňuje nevinného človeka.“ (Jób 22, 29-30)

Pokora posilní tvoje srdce. „Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš.“ (Ž 10, 17)

Iba ponížení budú povýšení. „Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.“ (Lk 1, 52)

Iba poníženým bude daná milosť, ktorú potrebujú. „Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: ,Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.‘ Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.“ (Jak 4, 6, 10)

Poníženosť je zakorenená v duchu. „Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní.“ (1Pt 3, 8) Tvoja falošná poníženosť sa prejaví v sebaospravedlňujúcom postoji.

Duchovná arogancia. Viac ako polovica tých, ktoré prišli do nášho spoločenstva po pomoc, preukazovali duchovnú aroganciu a sebaospravedlňovanie. To je to, čo nazývam farizejstvom. Dámy, toto je veľmi nebezpečné. Toto zabráni Bohu, aby pohol tvojím manželstvom smerom k uzdraveniu, a toto je tým, čo naozaj núti tvojho manžela odísť.

Boh mi ukázal vo svojom Slove, že Ježiš bol krutý a  kritický voči jednej skupine individualistov – farizejom! A ja som bola jednou z nich! Je mi ľúto, že máme toľko veľa žien, kresťaniek, ktoré predstierajú duchovno navonok, a sú nečestné vo vnútri. Je tak veľa žien, ktoré sa pozerajú na manželov hriech, ale odmietajú vidieť brvno vo svojich očiach. Dámy, to som bola ja! Videla som môjho manžela a jeho hriech cudzoložstva, nikto však nemohol vidieť moje sváry, zákernosť a duchovnú aroganciu. Druhí ma videli (a ja tiež) ako „úbohú obeť“, ktorá bola opustená a podvádzaná. Ale ja, v mojom sebaospravedlňovaní, som bola ochotná odpustiť. Ja som bola tá, ktorá sa zúfalo snažila udržať našu zlomenú rodinu pokope. Ja som bola tá, čo čakala s otvorenou náručou, aby som odpustila manželovi „hriešnikovi“, keď príde k zmyslom, oľutuje a vráti sa späť. Farizejka!

Ak sa dokážeš nájsť v tomto hriešnom a pyšnom zmýšľaní, ak si toto aj ty, prosím ťa, padni na tvár pred Bohom a požiadaj Ho, aby ťa očistil z tohto postoja, ktorý nielen obmedzuje uzdravenie, ale ťa tiež stavia do protikladu k úprimnému a intímnemu vzťahu s Bohom.

Modli sa! Začni modlitbou Žalmov 51, 4-6: „Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.“ V tejto knihe nájdeš viac modlitieb v posledných dvoch kapitolách.

Hľadaj Moju tvár. „Môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár.“ (2Krn 7, 14) „Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.“ (1Krn 16, 11) Žiarili. „Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.“ (Ž 34, 6). Hľadaj Jeho tvár! Tak veľa žien hľadalo Jeho ruky (čo môže pre mňa urobiť). No tie, čo hľadajú tvár Boha, zdedia všetko!

Odvráť sa zo zlých ciest. „Môj ľud, ktorý sa volá Mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest.“ (2Krn 7, 13) Písmo nie je iba pre hlavu; je pre srdce a vôľu. Aby sa k tebe dostavil skutočný účinok z Písma, musíš odovzdať svoj život a vôľu Duchu, ktorý ťa povedie. Musíme byť ochotné začať odznova. Musíme Mu podľahnúť. Poslúchnutie je lepšie ako obeta. „Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva.“ (1Sam 15, 22) Vieš, čo je správne, a predsa to nerobíš? Poslúchni! „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ (Jak 4, 17)

Kráčaj v Duchu

Kráčaj v Duchu. Byť naplnená Duchom Svätým ti umožní kráčať v Duchu, nie v hriechu a telesných chúťkach. Popros Boha, aby ťa naplnil Duchom Svätým práve teraz! „Svojho Ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ (Ez 36, 27) „Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.“ (Gal 5, 16) (Pre viac informácií, ako byť naplnená Duchom Svätým, pozri si alebo si vypočuj „Buď povzbudená“ (Be Encouraged) série. Ak si raz „naplnená“, budeš mať silu, akú si nikdy predtým nemala a zvíťazíš!)

Modli sa! „... a môj ľud, ktorý sa volá Mojím menom, sa skloní a bude sa modliť. (2Krn 7, 14) V našom spoločenstve sa modlili všetky ženy, ktorých manželia boli s inou ženou, aby „Boh uzavrel ich lono“. Všetky loná boli uzavreté až na jedno. Boh použil toto dieťa ako prostriedok na uzdravenie tejto rodiny. Bohu môžeme vždy veriť, že všetko obráti pre naše dobro, lebo „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia.“ (Rim 8, 28)

Aké sú podmienky, aby som bola vypočutá?

Prispôsob svoje túžby Jeho vôli. Ježišove prisľúbenia sú založené na podmienkach. „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, čo chcete, a splní sa vám to.“ (Jn 15, 7) Ak tvoje srdce odpočíva iba v Ježišovi a tvoja vôľa sa prispôsobí Jeho vôli, robíš Ho ozajstným Pánom. A poznať Jeho vôľu znamená poznať Jeho Slovo. Jeho vôľa je, aby tvoje manželstvo bolo uzdravené. On nenávidí rozvod a túži, aby ste boli zmierení. Ale má podmienky.

Podmienky pre každé požehnanie. Každý prísľub, daný Bohom, má podmienku pre toto požehnanie. Veľa žien vyznáva len časť Písma, ale vynechávajú podmienky alebo ich prehliadajú.

 

Podmienka: „Ver v Pána Ježiša...“

Prísľub: „... a budeš spasená.“ (Sk 16, 31)

 

Podmienka: „Hľadaj radosť v Pánovi...“

Prísľub: „... a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ (Ž 37, 4)

 

Podmienka: „Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať...“

Prísľub: „... a neodchýli sa od nej ani v starobe.“ (Prís 22, 6)

 

Podmienka: Najprv - „že tým, čo milujú Boha...“, a potom – „... tým, čo sú povolaní podľa Jeho rozhodnutia.“

Prísľub: „Všetko slúži na dobré.“ (Rim 8, 28)

 

Tvoje slzy sú Mu vzácne

Pred kým plačeme? Muži neznášajú naše slzy. Je to preto, lebo nevedia, čo robiť, keď žena plače, alebo preto, lebo žena využíva slzy, aby ním manipulovala? Faktom je, že Boh je žiarlivý Boh a tieto slzy patria Jemu. Toto môže byť dôvodom, že muži sú k našim slzám ľahostajní. „Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: ,Hľa, tu som!‘“ (Iz 58, 9). „Neprestávaj volať za nás k Pánovi, nášmu Bohu.“ (1Sam 7, 8) Môže trvať dlhšie, kým sa toto víťazstvo prejaví v tele: veríme veciam, ktoré sú očiam neviditeľné. Je potrebná naša viera v Boha. Krič k Nemu a iba k Nemu, nie k manželovi! Iba Boh má moc zmeniť tvoju situáciu!

Moje slzy. „Už ma vyčerpalo vzlykanie, lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču, slzami máčam svoju posteľ.“ (Ž 6, 6) „Slzymojím chlebom vo dne i v noci, keď sa ma deň čo deň spytujú.“ (Ž 42, 3) „Pozbieraj moje slzy do svojich nádob; či nie sú zapísané v tvojich účtoch?“ (Ž 56, 9) „Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.“ (Ž 126, 5) „Teraz však - hovorí Pán - obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom.“ (Joel 2, 12) Ak chceš nájsť krajšiu cestu a intimitu s Pánom, ako prvú vec ráno navštív „Denná zbožnosť“ (Daily Devotional) na našej webovej stránke, napísanej špeciálne pre ženy v manželskej kríze.

Slzy, krik, nárek. Musíš nájsť a napísať si úryvky z Písma, ktoré ti pomôžu pochopiť srdečnú úprimnosť, ktorá je potrebná pri nariekaní k Bohu (najmä, keď sa jedná o spásu našich manželov a zlomené, problémové manželstvo). Keď budeš cez ne prechádzať, poznač si tie, ktoré pohnú tvojim srdcom, a nauč sa ich počas modlitby; na kolenách, pred Pánom. Bolo nám povedané, aby sme sa modlili, nariekali k Bohu.

Osobná oddanosť: Dovoliť Bohu, aby ma zmenil. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, dávam Bohu súhlas, aby ma zmenil cez hocičo alebo hocikoho, koho On vyberie. Upriamim svoju myseľ radšej na zmenu seba než na zmenu manžela a ostatných okolo mňa.“

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.