Duchovný Mílnik #7. Stať sa nevestou NM: Svedectvá o Nájdení Môjho NM “Nebeského Manžela”
★★★★★ Svedectvá

Tento jedinečný a život meniaci BEZPLATNÝ kurz pokrývajú dve knihy: Čelenie Rozvodu, čo je základná kniha, ktorá pomohla Erin prekonať jej rozvod a ako povedala to, čo pomohlo obnoviť jej manželstvo.

Nasledujúc ďalšou knihou Čelenie Rozvodu Znova, nová a vzrušujúca kniha od Michele, autorky našich kníh Hojný Život, ktorá vzala túto službu útokom—meniac životy nespočetného množstva neviest po celom svete.

Tieto knihy, z ktorých sme vytvorili BEZPLATNÝ kurz, sú pre TEBA—ak chceš, aby sa tvoj výsledok zmenil. Vystúp vyššie ako len Čelenie Rozvodu. Po ČR choď na ČRZ alebo tam choď najskôr, ak si presvedčený/á, že si duchovne zrelý/á a pripravený/á naučiť sa, ako prijať nepriazeň osudu—nadšene a bez strachu.

To, čo sa naučíš, sa nevzťahuje iba na rozvod, ktorému teraz čelíš, ale aj na nespočetné množstvo ďalších skúšok, ktorým budeš v živote čeliť. Nauč sa to teraz a užívaj si Hojný Život, po ktorom On túži, aby si žil/a!!

INŠTRUKCIE 

Nezabudni si najskôr PREČÍTAŤ každú kapitolu z obidvoch kníh a potom sa zastav a rozjímaj – nechaj k tebe hovoriť Pána. Dávaj Mu otázky, povedz Mu, ako sa cítiš, spýtaj sa Ho, čo ťa chce naučiť a čo si máš odniesť z čítania každej kapitoly. Potom si vylej svoje srdce do svojho ZÁPISNÍKA—zanechajúc tam všetko, čo On pre teba má - a to ti pomôže zažiť Jeho a Jeho Hojný Život naplno!

Drahý Milovaný Brat alebo Sestra v Kristovi, 

Mnoho ľudí písalo do našej služby počas toho, ako čelili rozvodu. Toľkí naďalej ZÚFALO volajú a píšu do našej služby hľadajúc pomoc. Aby sme boli pripravení pomôcť masám ľudí, ktorí prichádzajú často v panike, zhromaždila som v tejto knihe veľa našich zdrojov.

Ak prídeš k niečomu, čo si už čítal/a predtým, prečítaj si to znova. Čím viac „obnovíš svoju myseľ“, tým viac nahradíš klamstvá tohto sveta vierou vo svojho Pána. Čím viac viery máš, tým viac opadne strach, ktorý prežívaš. A zostane ti „pokoj, ktorý prevyšuje VŠETKO chápanie“!

Navyše, NIKDY nepreskakuj čítanie veršov z Písma, aj keď ich vieš naspamäť. Tieto verše urobia s tvojím duchom niečo úžasné. Je to „umývanie vodou slovom“, ktoré očistí tvoju myseľ, dušu a ducha. Uhasí to oheň strachu. Začni čítaním tohto:

„Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný.

Vedomosťou sa naplňujú komory

Všakovým hodnotným a krásnym imaním.“

Príslovia 24,3-4

Verím, že prostredníctvom tejto knihy získaš múdrosť, porozumenie a vedomosti, ktoré budeš potrebovať, aby si urobil/a „správnu vec“ a prepustil/a svojho právneho zástupcu, aby za teba bojoval Boh.

„Dôveruj celým svojím srdcom PÁNOVI

A nespoliehaj sa na svoj um!

Na všetkých svojich cestách mysli na Neho

A On ti bude rovnať chodníky.“

Príslovia 3,5-6

Múdrosť získaná čítaním tejto knihy, najmä veršov z Písma, ti pomôže vedieť „čo“ robiť. K tomu pochopeniu dôjde potom, ako si poslúchol/poslúchla; tieto vedomosti ti pomôžu rozlíšiť a vedieť, ako zvládnuť nasledujúcu krízu a ako pomôcť viesť ostatných...

Čelenie Rozvodu—Znova
Nadšene a bez Strachu

Drahá Nevesta,

Či už ťa tvoj rozvod zaskočil alebo si tušila, že príde. Vždy je to šok. Takto reagujeme na akýkoľvek šok alebo krízu, ktoré určujú výsledok. NAJVIAC ľudí sa rozhodne brániť, čo vedie k tomu, že tvoj súper bojuje ešte viac. Brániť sa alebo odolávať tiež znamená, že stratíš oveľa viac—vzťah, ktorý chceš.

Táto kniha a kurz sú pre TEBA—ak chceš, aby sa výsledok zmenil. Postav sa vyššie než len Čelenie Rozvodu, nauč sa, ako prijať nepriazeň - nadšene a bez strachu. To, čo sa dozvieš, sa nevzťahuje iba na rozvod, ktorému teraz čelíš, ale aj na nespočetné množstvo ďalších skúšok, ktorým budeš v živote čeliť. Nauč sa to teraz a užívaj si Hojný život, ktorý On túži, aby si žil/a!!

KAPITOLY

Kapitola 1. Boh Ťa Chce Odmeniť
ZÁPISNÍK

Kapitola 2. Ktorého Nádejou JE Hospodin
ZÁPISNÍK

Kapitola 3. Vrchovatú
ZÁPISNÍK

Kapitola 4. Ako sa Vysporiadať s “Tými Rozhovormi”
ZÁPISNÍK

Kapitola 5. Nad Rámec Súhlasu
ZÁPISNÍK

Kapitola 6. Oznamujem Veci Nové
ZÁPISNÍK

Kapitola 7.  Nebáť sa Zastrašovania Časť 1
ZÁPISNÍK

Kapitola 8. Nebáť sa Zastrašovania Časť 2
ZÁPISNÍK

Kapitola 9. Špehovanie a Prenasledovanie
ZÁPISNÍK

Kapitola 10. Zahnaní Do Červeného Mora Finančne
ZÁPISNÍK

Kapitola 11. Nebezpečenstvo Mentality Chudoby Mentality
ZÁPISNÍK

Kapitola 12. Dávať si Pozor na Strach
ZÁPISNÍK

Kapitola 13. Symbol Mojej Lásky
ZÁPISNÍK

Kapitola 14. Tvoj Nádherný Radca
ZÁPISNÍK

Kapitola 15. Pohnúť Sa Ďalej alebo Pohnúť Vpred
ZÁPISNÍK