Kto by totiž zachoval celý zákon,

ale prestúpil by ho v jednom prikázaní,

previnil by sa proti všetkým.

—Jakubov List 2,10

 

Čo vedie niekoho z nás myslieť si, že dokážeme mať požadovanú úroveň?

Kedy konečne naše skutky úplne zomrú, umožňujúc nám tým slobodu žiť Hojne všetko, vďaka Jeho milosti, založenej výlučne na Jeho láske?    

Jedno z najpomalších skonaní, ktoré som sledovala, niekedy v hrôze, bolo to, pod akými útokmi boli moje financie. V celej tejto knihe som otvorene hovorila o horských dráhach, ktorými prechádzali moje financie, pomáhajúc mi pochopiť a dôverovať Mu, kamkoľvek šli. Dnes som viac ako inokedy presvedčená, že Boh sa chystá niečo urobiť a neoblomne sa o svoju slávu nepodelí s nikým, keď to urobí. Preto On dovoľuje zničiť skutky nášho tela. Ani to najmenšie úsilie z mojej alebo z tvojej strany nebude nikdy úspešné, chvála Bohu.

Posledná zmena udalostí sa stala v sobotu. Bola som požehnaná zabaviť sa v mojom dome s mojou priateľkou, susedkou. Toto je pre mňa úplne nové, pretože som už asi spomínala, že odkedy som sa vydala, môj exmanžel nebol vôbec spokojný, aby ma navštevovali doma moje priateľky alebo dokonca, aby som vôbec mala osobné priateľky. Namiesto toho bol presvedčený, že by mal byť mojím jediným priateľom, ktorého potrebujem. Môj nový Manžel, nie veľmi prekvapivo, myslí inak! Nie sme požehnané mať takého Manžela?!?!  

Počas jej návštevy sme mali skvelý čas spoločenstva, diskutujúc väčšinou o Pánovi. To, čo ma zarazilo ako smiešne: „Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva; Pán ich privedie na posmech“ (Žalm 2,4), sa presne stalo, keďže ona prišla, keď môj exmanžel bol u našich detí na návšteve. Stali sme sa vlastne priateľkami, keď som sa po rozvode snažila refinancovať môj dom; niečo, čo mi manžel povedal, že musím urobiť. A keďže sme v tom čase ešte neboli právne rozvedení, podrobila som sa k refinancovaniu môjho domu. Tesne pred odchodom sme začali hovoriť o finančnej múdrosti, o veciach, ktoré by som mala a nemala robiť, ohľadom budovania pevného základu pre spoľahlivú finančnú budúcnosť.   

Takže, ako mi pomáhala, zrazu spomenula niečo, o čom povedala „nikdy neurob“, čo som vlastne začala už robiť počas môjho cestovania. Opäť som sa musela smiať a bolo to nahlas, keď som jej povedala, že som porušila jeden z najzákladnejších finančných princípov. Moja priateľka zostala šokovaná sedieť, nielen kvôli tomu, čo som povedala, že som urobila, ale aj preto, že som sa tomu smiala! Mojou prvou príčinou pobavenia bolo, že som si ihneď uvedomila, že ma Pán predurčuje. Áno, spočiatku to mohlo vyzerať, akoby som bola predurčená na zničenie, ale v skutočnosti, keď už niečo vyzerá beznádejne, vedela som, že Jeho predurčovanie bolo vlastne predurčenie na požehnanie, skutočný finančný zázrak!

A hádaj čo? Vzhľadom na moju malú formalitu, kvôli tejto malej chybe, ktorú som urobila, moja drahá priateľka a suseda mi vysvetlila, že mi nebude schopná pomôcť refinancovať môj dom. V podstate som pri pokúšaní sa o refinancovanie môjho domu zistila, že dôvod, pre ktorý som bola zamietnutá, bolo zničenie môjho dobrého finančného mena, mojím bývalým ako súčasť rozvodu. Zdá sa, že predložil ďalšie dokumenty (o ktorých som nevedela), predloženie závažného „rozsudku“ proti mne. Nakoniec povedala, že to zničí moje finančné portfólio na celých desať rokov.

Pretože to bol môj bývalý, ktorý chcel, aby som dala dom na refinancovanie, vysvetlila som mu, že papiere ukázali, že má čas na odvolanie svojho rozsudku, vysvetľujúc mu dlhodobé vplyvy, ktoré by to malo na mňa (a deti). Aj keď okamžite súhlasil, o deň alebo dva neskôr mi zavolal naspäť, hovoriac, že ho varoval jeho právnik, aby mi neveril. Rozsudok teda nepochybne prejde, preto budem čakať na príležitosť, ako On chce, aby som mu požehnala. Aj keď je prirodzené chcieť vzdorovať alebo urobiť niečo, On nám kázal, aby sme žili nadprirodzene: „No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.  Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať“ (Matúš 5, 39-42). „Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania“ (1 Peter 3, 8-9).

Vediac, že musím čakať na Neho, kým mi odhalí, ako mám požehnať môjmu bývalému, som sa  sústredila na novinky o mojej malej formalite a vtedy mi Pán odhalil vzrušujúcu pravdu, o ktorú by som sa chcela podeliť. Pán mi odhalil, že ty a ja by sme sa nikdy nemali snažiť robiť niečo, aby sme Mu pomohli, pretože ak tak urobíme, okráda Ho to o slávu, ktorá musí sprevádzať naše svedectvo, keď príde do nášho života. A je odhodlaný tento princíp dokázať: „Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil“ (Efezanom 2, 8–9). Boh nás milostivo zachraňuje každý deň z každej jednej z našich skúšok, keď proti nám niečo prichádza—ako Jeho „dar“ založený na Jeho láske k nám, nie na základe toho, ako sme si ho zaslúžili. Je to ako naša spása, naše skutky nepomohli a nepomáhajú. Prečo? Aby sme sa nemohli chváliť, že s tým máme niečo spoločné! A tiež to pomáha, keď sa delíme o naše svedectvo, aby ktokoľvek a každý mohol dostať to, čo potrebuje od milujúceho a darujúceho Otca. 

Ukázal mi na základe toho, čo som nevedomky urobila—že som bola previnená proti všetkému—kvôli jednej malej formalite. To znamená, že sa nikdy nebudem môcť dostať z mojej stále rastúcej, veľkej finančnej krízy, ktorá by ma mala desiť, ale úprimne povedané, nie je to tak. Namiesto toho to dokazuje, že iba Boh bude schopný tento chaos obrátiť a vytrhnúť ma z dlhu, ktorý sa ma chystá pochovať. Iba Boh ma bude môcť požehnať do tej miery, že budem mať svedectvo, o ktoré sa budem môcť deliť s ostatnými, ktorí tiež čelia finančnej skaze (možno tiež kvôli rozvodu ako ja). Tak šialené, ako to znie, ma to jednoducho rozosmieva.

Tiež je vtipné, že ma to prinútilo hľadať Jeho pre iný spôsob požehnania môjmu exmanželovi (ktorý nás práve náhodou navštívil), ako len požehnať mu tým, že nebudem reagovať na jeho slová, aby stiahol proti mne rozsudok. Pán mi ukázal, že takýto nový detail by mohol byť jeden z tých „malých líšok“, pred ktorými nás varuje Šalamúnova pieseň, aby „nepokazili vinič“.

Radšej ako riskovať, som hľadala Pána, ako mu môžem hneď požehnať, pretože to bol on, kto mňa (a našu rodinu) postavil do tejto neistej situácie.

Bez váhania alebo odkladania okamžite po predstavách, čo ma viedol urobiť, som vstala a začala kráčať dole po chodbe a keď som zahla za roh, bol tam, aby som mu mohla ľahko povedať, čo cítim, že ma Pán žiada urobiť. Povedala som mu, že zakaždým, keď príde na návštevu, chcem, aby bol rodičom a robil rozhodnutia a plány s deťmi, zatiaľ čo ja v podstate pôjdem do mojej izby. Namiesto trucovania kvôli mojej situácii a finančnej skaze, som zistila, že mi to vlastne dalo mini svadobnú cestu s mojou Milovanou osobou—takže som bola skutočne požehnaná dvakrát!! Bolo by zľahčovanie povedať, že môj exmanžel bol viac než len zmätený, keď habkal a koktal „ďakujem“, zatiaľ čo som vošla a zavrela moje dvere, nechajúc ho udiveného stáť v chodbe.   

Podľa mojej skúsenosti jednania s našimi „nepriateľmi“, nestačí jednoducho „brať to“ milostiplne alebo pokorne (neodporovať zlu). Musíme dotiahnuť akciu, ísť ďalej, nielen neodporovať tomu, ale hľadať Boha, ako máme dať požehnanie, ktoré je úmerné v hodnote alebo cene. Až potom bude naša bolesť alebo horkosť srdca nahradená životom v raji—nielen prežívaním výbuchu radosti alebo pokoja. Jediný spôsob, ako nájsť to správne požehnanie dať, je spýtať sa Pána, čo dať.

Prosím, drahá, nezaostávaj v požehnaní svojich nepriateľov kvôli strachu z toho, čo by si mohla stratiť (aj keď je to tvoja sebaúcta). Je to v dávaní, aby si získala, v pokore, aby si bola povýšená. Toto je jediná úloha, ktorú hráme v našom rozvíjajúcom svedectve. Nie je to o tom, ako dodržiavame všetky princípy uvedené na zozname, je to záležitosť srdca, ako sme ochotné vzdať sa všetkého a uvedomiť si, že iba Boh je schopný úplne nás vyslobodiť alebo uzdraviť.

Dúfam, že to, ako sa vyvíja moje finančné svedectvo, dokáže, že aj keď sme veľmi opatrní dodržiavať všetky zásady, ktoré sme sa naučili, môžeme ľahko stratiť alebo byť diskvalifikovaní jednoduchou drobnou formalitou, niečím, čo sa dá ľahko premeškať alebo prehliadnuť. A to znamená, že sme jednoducho previnení proti všetkému, pretože nikto z nás nie je dokonalý. Iba Pán je dokonalý a má moc, plán a schopnosť zachrániť a vyslobodiť nás z tohto údolia, v ktorom sa nachádzame. Teraz, keď nám znova zjavil tento mocný sľub, poďme všetky jednoducho odpočívať v Jeho láske, zatiaľ čo Mu veríme vo všetkých detailoch nášho života!