Minulý týždeň som sa po praktizovaní, ako zostať v pokoji, prebudila a objavila také povzbudivé svedectvo, ktoré predložila jedna žena.

Samozrejme, urobilo to môj deň tak jasný a ja som si iba myslela, aký úžasne pokojný to bude deň! Vtedy som si všimla (po tom ako som bola už skoro hodinu zobudená; po prebudení spievajúc piesne o tom, ako byť šťastnou), že počujem hlasné hrmenie, videla som záblesky bleskov a náš dom začal dunieť. Zistila som, že búrka zúrila už hodiny! Napriek tomu som sa cítila úplne v bezpečí a ohromilo ma, že som cez to spala! Aj keď som sa zobudila, viac ako hodinu som bola neuvedomujúca si, čo sa vonku deje.

Obaja Matúš 8,23-27 a Marek 4,35-41 nám poskytujú správu o tom, čo sa stalo, keď náš NM spal počas búrky - búrky tak masívnej, že vystrašila všetkých, že sa utopia na palube lode, na ktorej bol On. Pred prečítaním toho, čo ti musím povedať, si najprv prečítaj tieto správy a požiadaj svojho NM, aby ti poukázal na to, čo ti chce ukázať.

Keď som to čítala, najprv mi zdôraznil, že keď Matúš začne hovoriť o tom, čo sa stalo vo verši 23, hovorí, že jeho učeníci „Ho nasledovali na loď“. Pripomenul mi, že my ako Jeho nevesty, sme sa všetky rozhodlinasledovať nášho NM a že ako Jeho nevesty, úplne do Neho „zamilované“, chceme byť ochotné ísť bez ohľadu na to, kam nás vezme a bez ohľadu na to, pre aké dopravné prostriedky sa rozhodne, aby nás tam dostal po našej CO „Ceste Obnovy“.

Keď som potom čítala Markovu verziu toho istého príbehu, ten nám dáva ešte viac informácií, keď vysvetľuje, prečo boli v lodi ... „Ježiš navrhol, aby prešli na druhú stranu jazera.“

Počas cestovania po našej vlastnej ceste obnovy, aj keď často uprednostňujeme pobyt, najmä keď sme konečne pohodlné a pokojné, poslednou vecou, ktorú chceme urobiť, je presunúť sa na druhú stranu pohodlia, ktoré sme si začali užívať. Dovoľ mi však povedať drahá nevesta, že to, čo má On vpredu pre teba a pre mňa, bude vždy lepšie ako to, čo od nás žiada, aby sme zanechali vzadu.

Dnes po odoslanom svedectve, ktoré som spomínala vyššie, som sedela ohromená, keď som čítala niečo, čo povedala, niečo, čo jej povedal On, keď hľadala Jeho odpovede, čo bolo to isté, čo povedal mne takmer pred rokom!

Ako sa to stalo, bolo dosť zvláštne. Vedľa mojej postele bola škatuľa „pokladov“ (keď sme boli na krátkodobom prenájme, zatiaľ čo sme boli na Floride navštevujúc niekoľko mojich detí). A vo vnútri bolo šťastie, ktoré jednoducho hovorilo: „To najlepšie ešte len príde“, čo je to, čo som čítala dnes ráno vo svojom e-maily. Povedala: „POČÚVALA SOM ŤA, VŽDY DÁVAJÚC MI POVZBUDENIE!!!! TERAZ SOM NA RADE JA, ROZVESELIŤ(povzbudiť) ŤA!!! BUĎ POVZBUDENÁ, TO NAJLEPŠIE EŠTE LEN PRÍDE.“

Teraz chcem niečo odovzdať každej z vás, pretože to je to, čo On chce, aby si vedela a mala v tom jasno...

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí PÁN. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.“(Jeremiáš 29,11). Potom v ECAV Biblii sa hovorí: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu, [*ako si si to vôbec mohla niekedy myslieť?] dať vám budúcnosť a nádej“!

*Ináč, bola som to ja, kto dodal [ako si si to vôbec mohla niekedy myslieť?], Pretože som sa pokarhala za to, že som si myslela, že to bol On, kto použil iných, aby so mnou hovoril, obvinenia, ktoré boli bolestivé. Prečo by používal niekoho iného, keď každé ráno a každý okamih počas celého môjho dňa, On je ten, s kým hovorím a koho počúvam?! Tak prečo by použil niekoho iného, aby bol nevľúdny alebo neláskavý? Keď v Jánovi 3,17 povedal: „Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ Chcem, aby si nad tým tiež uvažovala, pretože aj ty si Jeho milá nevesta.

Vráťme sa k bodu tohto odkazu, čo je, ak sa každú noc (alebo keď sa pre niečo znepokojuješ) pritúliš k svojmu NM. Takže aj keď všade okolo teba zúria búrky, dokonca až do tej miery, že sa všetci ostatní okolo teba môžu báť, ty môžeš bezpečne spať pritúlená v Jeho náručí a ani si nevšimneš, že JE búrka, kým sa nepozrieš zo svojej bezpečnosti a nevšimneš si tú búrku.

Toto je to, čo On chce pre Jeho nevestu, však? Takže radšej ako utekať von do búrky, ktorú nemôže ovládať nikto iba ON, čakaj a hoci si počas nej aj pospi, tam kde je teplo a sucho, stočená vedľa Neho. V určitom okamihu si môžeš byť istá, že pokarhá a utíši búrku, búrku, ktorá sa kedysi ukázala tak nebezpečná.

Znova je čas teraz sa ZASTAVIŤ (alebo urobiť si dátum na neskôr), aby si selah, čo si sa naučila, inými slovami, rozjímaj o všetkom. A uisti sa, že jednoducho iba nepremýšľaš o tom, čo si sa naučila, ale s Manželom si stanov dátum, aby si bola s Ním sama a SPÝTAJ SA Ho, aby sa s tebou podelil o tom, ako sa tento odkaz vzťahuje na teba a môžeš sa Ho SPÝTAŤ na čokoľvek iné. Potom si potichu sadni a počúvaj A udržuj svoju lásku nažive tým, že budeš takto žiť každý deň.