„Ale Ježiš urobil ešte veľa iného…

Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať,

myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy,

ktoré by bolo treba napísať.“

—Ján 21,25

 

Od prvého vydania tejto knihy uplynulo presne 10 rokov a tá verzia nezahŕňala tento Epilóg.

Ako prvé, chvála Bohu, nikdy som nestrávila žiaden čas vo väzení. Spoločnosť vydávajúca kreditné karty milostivo upustila od poplatkov, potom ako previedli dlh kreditnej karty na moje meno, aby som to zaplatila.

Po druhé, môj vrch konečne spadol, nielen rozpadol, ale bol vrhnutý do mora.

Ako som predvídala, nespadol tak, ako som si predstavovala. Potom, čo som mala možnosť vrátiť svoj dom späť hypotekárnej spoločnosti, niečo tak neslýchané v tom čase (už o rok neskôr mnohí odchádzali zo svojich domov,) dostala som prekvapivý telefonát od jednej z mojich najmilších priateliek, ktorá žije v zámorí. Spýtala sa ma, kam pôjdem, po dopočutí sa, že som vrátila svoj dom a ja som povedala: „Nemám potuchy.“ Bola veľmi nadšená a zakričala: „Príď žiť sem! Zaujímalo ma, prečo som nemohla nájsť jednu spálňu a prečo mi dal Boh dve – tá druhá bola pre teba!!!“ Aby sa potvrdilo, že to bol Jeho plán, On ma viedol k nájdeniu letu, ktorý bol taký lacný, že moja priateľka nemohla uveriť, že to myslím vážne. O niekoľko týždňov neskôr som si zbalila iba 3 kufre, dala som rodine všetko, čo som vlastnila a odletela som do môjho nového domova, ktorý mal výhľad na Ženevské jazero vo Švajčiarsku!

Toto všetko sa stalo po mojom najtemnejšom údolí všetkých čias. Môj manžel vzal naše deti na návštevu a potom ich odmietol vrátiť. Veľmi skoro, po niekoľkých nepredstaviteľných pokusoch zastaviť ma v snahe dostať deti späť, bolo jasné, že keby som zostala v tejto krajine, nebolo by to vôbec bezpečné ani pre mňa ani pre moje deti. „Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za Mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje Ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre Mňa, nájde ho“ (Matúš 16,24-25). „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia“ (Matúš 5,25). „Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne“ (Príslovia 20,3 EKU). „Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť“ (Jakub 1,2–3).

Áno, boli to veľmi temné dni, ale vedela som, že ma poslal do krajiny, ktorá je známa bezpečnosťou, obklopená najkrajšími pohoriami Alpy, ktoré sú počas celého roka krásne zasnežené. Zatiaľ, ako som tam bola, som bola požehnaná cestovať po celej Európe. Žehnaj mojej sestre, ktorá mala iba rok života pre jej sen, výlet po Európe a uprostred toho všetkého, tam v štátoch spadol môj vrch s obrovským plesknutím!

Súdy mi poskytli slobodu od celého môjho dlhu, pretože On spôsobil, že súdy vlastne zapísali prípad bankrotu na moje meno - o čom som nikdy predtým ani nepočula!

Aj keď som sa snažila zastaviť celý tento proces, nič, čím som sa snažila, nezastavilo tento spád udalostí. Aj keď mi bolo povedané, že sa musím vrátiť do štátov, aby som prišla na záverečné vypočutie a povedala som im, že nemôžem - bola som si tak istá, že sa ten proces zastaví. Nestalo sa tak. Namiesto toho mi bolo oznámené, že menujú splnomocnenca, ktorý ma bude zastupovať. Zakaždým, keď som sa pokúsila tento proces zastaviť, stalo sa niečo neuveriteľne neslýchané, aby tento proces pokračoval.

Až potom, ako som dostala do rúk posledné dokumenty, mi môj Manžel povedal, čo som nikdy nepochopila. Ako to rád robí, položil mi niekoľko otázok: „Koho dlh to vlastne bol, Michele? Rozbehla si ty tie účty kreditných kariet? Minula si ty všetko na dovolenku s iným mužom, keď si bola vydatá? Požiadala si ty o všetky tie pôžičky, ktoré si sa nikdy nechystala zaplatiť? Alebo to bol dlh niekoho iného?“ Ako pokračoval po mojej tvári stekali slzy úľavy: „Bola si ochotná vziať si tento dlh, stratiť všetko, tvoje vlastné deti, dokonca aj tvoju krajinu, byť ponížená a napriek tomu transparentná. Teraz si slobodná Láska moja...“ a veľmi skoro potom som bola na ceste späť do štátov, aby som sa zúčastnila svadby môjho syna. A ver tomu alebo nie, Boh ešte neskončil.

Aj keď som mala dohodnuté, že sa vrátim žiť späť do Európy, dostala som dom od bývalých susedov. Áno, bol mi darovaný! Najskôr sme diskutovali o tom, že mi dajú zmluvu, potom však so mnou hovoril môj Miláčik, keď som jedného večera šoférovala domov a povedal, že vziať si ten dom, znamená vziať si hypotéku, čo bolo ďaleko od „oslobodenia“ od dlhu. Domy vlastnia banky, väčšina ľudí ich nevlastní. Je niekoľko tých, ktorí ich vlastnia, podobne ako pár svedectiev, o ktoré som sa podelila v tejto knihe, keď bol Boží plán kúpiť dom zadarmo a čisto - a jeden deň to môže byť aj Jeho plán pre mňa. Avšak, zatiaľ som rada, že sa môžem voľne pohybovať bez bremena platiť poplatky. Raz sa mi otvoria dvere, aby som mohla bývať u jedného z mojich detí alebo úplne niekde inde – napríklad, keď som sa presťahovala na pláž a každé moje dieťa prišlo so svojimi rodinami, aby si užívali piesok a more - zakaždým, keď som sa presťahovala, nikdy som sa nemusela pokúšať hľadať kupca pre môj dom. Každý dom na tejto planéte vlastní Boh a ako nevesta nášho Manžela, On iba chce, aby som tam žila a užívala si to ako svoj vlastný tak dlho, kým som tam. Bývala som tam, kde som vôbec neplatila nájomné alebo v takej zníženej miere, že to šokovalo ľudí, keď to zistili. Všade, kde mi On dal láskavosť, niekedy skúšky (aby ma držal blízko pri Ňom ako pri mojom Manželovi), ale zakaždým, kde ma nechal žiť, udivoval tých, ktorí to sledovali. „Vy ste náš list napísaný v našich srdciach, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia“ (2 List Korinťanom 3,2).

Tento verš som už roky dobre poznala: „Moje je striebro a Moje je zlato, hovorí Pán zástupov“ (Aggeus 2,8). Ale keď som bola bez dlhov, nadobudol úplne nový význam a zaviazala som sa Mu, že tak zostanem bez ohľadu na čokoľvek. Všetky vieme, že On vlastní všetko, takže prečo by som sa ja alebo ktorákoľvek z jeho neviest mala rozhodnúť, že bude dlžná niekomu, banke alebo hypotekárnej spoločnosti alebo spoločnosti vydávajúcej kreditné karty alebo dlžná šoférovať auto. On ma oslobodil, aby som sa sústredila iba na milovanie druhých. „Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon“ (Rimanom 13,8).

Vždy, keď mi môj Manžel povie, že je čas, aby sme my (my dvaja, On a ja) odišli, dám len výpoveď a odídeme, nasledujúc Jeho vedenie znova a znova a znova. Keď sa niečo pokazí, upozorním svojho prenajímateľa, ktorého úlohou je to napraviť, pretože On je môj Manžel a vlastní všetko.

PÁNOVÁ je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom“ (Žalm 24,1).

„Požehnal ho a povedal: „Buď požehnaný, Abram, od najvyššieho Boha, Stvoriteľa neba a zeme“ (Genezis 14,19).

„Moje je striebro a Moje je zlato, hovorí Pán zástupov“ (Aggeus 2,8).

„Potom zaujmite krajinu a bývajte v nej, lebo Ja som vám dal krajinu do vlastníctva“ (Kniha Numeri 33,53).

„Kto Mi niečo prvý dal, aby som sa mu musel odmeniť? Veď všetko pod nebom Mi patrí“ (Jób 41,3 EKU).

„Lebo Mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny. Poznám všetko vtáctvo lietavé, Moje je i to, čo sa hýbe na poli. Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď Moja je zem i s tým, čo ju napĺňa“ (Žalm 50, 10-12).

„Neviete, že tí, čo konajú svätú službu, jedia z toho, čo je vo svätyni, a tí, čo slúžia oltáru, majú z oltára podiel? Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia“ (1.List Korinťanom 9,13-14).

„Ak teraz budete poslúchať Môj hlas a ak zachováte Moju zmluvu, tak Mi budete medzi všetkými národmi zvláštnym majetkom - veď Mne patrí celá zem“ (Exodus 19,5).

„Pôda sa teda nebude predávať navždy, lebo pôda je Moja a vy ste len cudzincami a prišelcami u mňa“ (Levitikus 25,23).

„Hľa, PÁNOVO je nebo a nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej“ (Deuterónomium 10,14).

Drahá nevesta, ak stále čakáš kým tvoj vrch spadne alebo sa aspoň začne rozpadávať, dúfam, že to, o čo som podelila, ti dá vieru veriť, že sa to stane v určenom čase.

„PÁN mi odpovedal: „Napíš videnie, a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynule čítať. Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká“ (Habakkuk 2,2-3).

Taktiež sa to stane Jeho spôsobom, nie tvojím.

„Lebo Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú Moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú Moje cesty vysoko od vašich ciest a Moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Izaiáš 55, 8-9).

A keď sa to stane, príde to s takou slobodou, akú si si nikdy nedokázala predstaviť.

„Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Ján 8,36).

Dovoľ mi uzavrieť môj epilóg mojím najnovším obľúbeným veršom, ktorý by mal upútať tvoju fantáziu k tomu, čo viem, že pre teba má On, drahá sladká nevesta.

„A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov (Efezanom 3,20). Snívaj vo veľkom!

„poviete tomuto vrchu:

»Prejdi odtiaľto ta!« - prejde.

A nič vám nebude nemožné.“

— Matúš 17,20