Príliš veľa našich Služobníčok a ďalších žien (ktoré neustále hovoria o svojom NM) ukazujú práve opak, že Ho skutočne nevidia ako ich Manžela, preto som napísala Nájdenie Môjho Nebeského Manžela.

Ďalšou vecou, ktorú si všímame, po radosti z pochopenia Jeho lásky, je to, že rovnako ako v mnoho manželských pároch, manželka začína robiť všetko rozprávanie a veľmi málo počúva svojho nového Manžela. V tomto Týždennom Odkaze dúfam, že napravím túto tragédiu pomocou dnešnej Životnej Lekcie.

Rovnako ako v akomkoľvek vzťahu nejde iba o to, že sa s niekým porozprávaš a zdieľaš svoje myšlienky a svoje nápady a svoje emócie. Takže rovnako je to aj v tvojom vzťahu s Pánom.

Rovnako ako každé dobré manželstvo, muž najskôr robí všetko rozprávanie. Ty čítaš Jeho Slovo, Jeho milostné listy pre teba, Jeho prísľuby, Jeho víziu pre tvoju budúcnosť a čo si o všetkom myslí. Bohužiaľ, hneď ako sa novota vytratí, stávaš sa viac manželkou ako nevestou. Začneš robiť všetko rozprávanie ty, robíš všetky rozhodnutia a čoskoro si späť v starej sebe.

Aby si udržala svoju lásku nažive a zostala Jeho nevestou, musíš sa zastaviť a počúvať a pýtať sa Ho na veci - rovnako ako si to zvykla robiť. Takže spolu môžete mať skutočný, nie jednostranný (alebo nakláňajúci), milujúci a úspešný vzťah.

Tak často sme smutné a skľúčené, keď čítame ako duchovne zrelé ženy, sa delia o to, ako urobili to alebo tamto alebo cítili toto, ale potom vidíme, že nikdy sa nedelia o to, čo im povedal PÁN o tom, čo majú robiť ako nápravu.

Znovu a znovu zostávajú v tom ich rovnakom smere akcie alebo robia niečo iné, v čo dúfajú, že pomôže alebo smutne trpia nesúc so sebou ich negatívne emócie. Keď hneď vedľa nich je Niekto, kto má všetky odpovede.

Normálne musíme napísať späť a spýtať sa: „Čo ti teda Pán povedal?“ vtedy je to dôkaz, že jednoducho nie sú dobrými nevestami, ale sa zmenili na samostatné manželky – pozabúdajúce, že vôbec Manžela majú.

Je jednoducho hlúpe neopýtať sa a hovoriť s Ním o všetkom! Nie, nie keď sa dostaneš na koniec alebo sa nájdeš zmätená (alebo mätúca druhých nezmyslami). Choď k Nemu so všetkým a pre všetko a zistíš, že tvoje chodníky sú priame a radostné, pretože cestuješ s Ním skutočne!

Dovoľ mi uviesť príklad. Už v roku 1989, keď som najskôr obnovovala moje manželstvo, sa všetci modlili „proti“ môjmu blížiacemu sa rozvodu, o ktorom som počula, že môj manžel požiadal. Avšak, z nejakého dôvodu som nemala rovnakú vášeň a nikdy som nemala pocit, aby som modlila proti nemu.

Zmätená, jednoducho som sa zastavila a PROSILA som Pána: „Uskutoční sa rozvod?“ Na čo povedal: „Áno, ale môžeš mi veriť.“  Tak som verila. Jednoduché!

Potom, keď som sa opýtala a počula som Jeho odpoveď, keď som sa vrátila nasledujúci týždeň do mojej malej skupiny a ženy povedali, že sa modlia „proti“ rozvodu, povedala som: „Oh, nemusíte sa. Pán povedal, že sa stane, ale mám Mu dôverovať.“

Našťastie som mala len jednu ženu, ktorá išla „proti“ mne (ktorú som neskôr požiadala o odchod kvôli ďalším problémom, ktoré sme s ňou mali). Pokarhala ma a zakričala: „Musíš VERIŤ!! A musíš sa modliť PROTI TOMU!!“ Je zrejmé, že sa vôbec nezaujímala o Jeho vôľu a že sme ako kresťania často žiadaní, aby sme prešli „dolinou tône smrti“, aby sme vyšli von so svedectvom. A pochybujem, či sa vôbec zastavila, aby Ho počúvala. Namiesto toho mala svoj vlastný program, ako to robia niektoré z vás.

To znamená, že časom, keď si dokončila svoju Cestu Obnovy, by si mala vedieť a byť vyškolená, jednoducho sa PÝTAŤ Jeho všetko. Napríklad:

Uskutoční sa rozvod?

Čo chceš, aby som urobila s (vyplň prázdne miesto)?

Prečo bojujem s (pomenuj) pocity?

Odpustila som (tejto osobe), ak áno, prečo stále premýšľam o (tejto osobe)?

Ten zoznam je nekonečný!! Môj zoznam je nekonečný. Od chvíle, kedy sa zobudím, až kým nejdem spať a dokonca aj uprostred noci, keď sa zobudím - hovorím s Ním a počúvam Ho, hovoriť so mnou.

Aby som to dokázala, tu sú moje najobľúbenejšie verše k tejto téme, ktoré si musíš označiť a čítať, až kým bude každý princíp vypálený a označený v tvojej duši.

Izaiáš 45,11 ROH— „Takto hovorí HOSPODIN, Svätý Izraelov, a jeho tvorca: Pýtajte sa Ma na to, čo prijde!...“

Izaiáš 42,9-10— „Predošlé veci, hľa, prišli a ja oznamujem nové, dám vám ich počuť skôr než vyklíčia.“ Spievajte Pánovi pieseň novú, Jeho chválospev od končín zeme...“

Izaiáš 30,21— „a ušami počuješ spoza seba slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.“ Ale musíš počúvať.

Izaiáš 48,6— „...Odteraz ti zvestujem veci nové a veci skryté, o ktorých nevieš.“

To znamená, že musíš ísť k Nemu a spýtať sa Ho, čo si myslí, aký má On názor, čo ON chce, aby si urobila, ako pár. A začína to jednoduchými vecami:

Pane, čo chceš, aby som si dnes obliekla?

Pane, ako chceš, aby som si urobila vlasy?

Pane, aké sú Tvoje plány na dnešnú večeru?

Ak toto nie je tvoja bežná denná rutina, potom ti môžem úprimne povedať, že neuspeješ. On ti ukáže veci, ktoré na tebe vyzerajú skvele - veci, ktoré by ti nikdy nenapadlo nosiť. Môžeš tiež nosiť niečo, čo sa nezhoduje s predpoveďou o počasí, ale pretože On vie, aké počasie bude naozaj, budeš na to oblečená!

A ak nemáš dostatok oblečenia, môže ťa niekde zastaviť, aby si si ho kúpila! Bola som známa tým, že som chodila do obchodov a myslela som si: „Čo tu robíš??!?“ Potom pýtajúc sa Jeho (ako vždy robím a čo som naučila robiť svoje deti) „Pane, len mi ukáž, čo chceš, aby som si kúpila. Čo si pre mňa vybral a prečo si ma sem priviedol.“ Pri viacerých príležitostiach som mala veci, ktoré skutočne skočili alebo sa hodili do môjho košíka.

Raz som potrebovala niečo pre novú vnučku, ale dostala TAK VEĽA, že som si nemyslela, že by niečo potrebovala. Tlačila som svoj košík pozdĺž uličkou a zaplietla som sa s vešiakom a do košíka vletel značkový podbradník. Chvíľu som tam ohromene stála ako „Čo sa stalo?“ Ale vedela som, že si ho kúpim a moja nevesta mi nemohla prestať hovoriť, že to bolo presne to, čo hľadala, ale nemohla nájsť! A čo, to završuje, takmer vždy to, čo nám On ukáže (alebo nám hodí do nášho košíka), bude taká skvelá kúpa– aby to potvrdilo, že je to od Neho.

Po druhé, musím povedať, že mi stále láme srdce, keď vidím taaaaaaaak veľa žien, ktoré prišli tak ďaleko v ich CO, ale ktoré stále zabúdajú, že Boh stvoril človeka (začínajúc prvými ľuďmi, Adama a Evu) pre spoločenstvo!! A tiež, že Pán je Človek, stvorený ako Človek, a preto túži a chce spoločenstvo od Svojej nevesty. Dokonca so všetkým, čo urobil, stále sa skutočne nespájaš a netráviš čas otvorenou komunikáciou s Ním. Mnohé stále hovoria „o“ Ňom a tvrdia, že je viac ako to, čo v ich živote skutočne je.

Priznajme si to, Pán je džentlmen, čo znamená, že bude sedieť potichu, kým sa budeš vykecávať a vykecávať - dokonca nechajúc ťa robiť tvoju vlastnú záležitosť. Čaká, kým sa dostaneš do dosť veľkého neporiadku, aby si sa konečne spýtala na Jeho myšlienky. Až potom budeš poznať pravdu a budeš od seba oslobodená.

Izaiáš 55,8-9— „Lebo Moje myšlienky nievaše myšlienky a vaše cesty nie sú Moje cesty - hovorí PÁN. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú Moje cesty vysoko od vašich ciest a Moje myšlienky od vašich myšlienok.“

Príslovia 3,5-6— „Dôveruj celým svojím srdcom PÁNOVI a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude rovnať chodníky.“

Izaiáš 64,4— „Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem Teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v Neho dúfajú.“

Takže ak sa vrátime k tvojmu vzťahu s Pánom, čo by sa stalo, keby si mala osobu, ktorá je na tebe zavesená chodiac s tebou, ale nikdy sa nezastaví POČÚVAŤ alebo SPÝTAŤ SA, ako sa cítiš alebo čo ty vieš? Ako by si sa cítila? Možno odmietnutá. On sa cíti rovnako.

Ak sa nikdy nezastavíš, aby si POČÚVALA alebo SPÝTALA, ako sa cíti On alebo čo On vie (hoci pozná odpovede na všetko!!), aký druh alebo úroveň vzťahu by si povedala, že máš? Neznie to ako ten istý manželský vzťah, ktorý si pred tým, ako si sem prišla, zbúrala so svojím PM(Pozemským Manželom)?

Dovoľ mi tiež vysvetliť, že Pán mi často nedáva odpovede, ale jednoducho mi hovorí: „Dôveruj Mi“ a to je pre mňa viac ako dosť, aby som to zanechala a jednoducho vedela, že to má pod kontrolou. Je to také oslobodzujúce. Keď som prvýkrát písala Múdru Ženu, naučilo ma to, ako byť manželkou pozemského manžela - čo som mala byť učená skôr, ako som sa vydala. Až vtedy, keď som uplatňovala tie isté princípy vo svojom vzťahu s Nebeským Manželom, som zistila, že môj život sa skutočne mení a vtedy som sa cítila tak slobodná a Ním milovaná.

Aj keď dnešná lekcia bola dlhšia ako obvykle, ZASTAV sa teraz (alebo si urob termín na neskôr), aby si selah, čo si sa naučila, inými slovami, rozjímaj o všetkom. A uisti sa, že jednoducho iba nepremýšľaš o tom, čo si sa naučila, ale si stanov s Manželom dátum, aby si bola s Ním sama a SPÝTAJ sa Ho, aby sa s tebou podelil o tom, ako sa tento odkaz vzťahuje na teba a môžeš sa Ho SPÝTAŤ na čokoľvek iné. Potom si potichu sadni a počúvaj A udržuj svoju lásku nažive tým, že budeš žiť takto každý deň.