Niečo na Zamyslenie

„Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov?« Vtedy im vyhlásim: NIKDY SOM VÁS NEPOZNAL; odíďte odo Mňa vy, čo páchate neprávosť!“—Matúš 7,22-23.

Od Erin: Pred rokmi som tento princíp a koncept rozdielu v poznaní Ho vysvetlila.

Počas cestovania po Ázii som sa stretla so ženou, ktorá tomuto konceptu nerozumela. Tak som jej vysvetlila: „Predtým, ako som prišla sem do Singapuru, cítila si, že ma poznáš na základe čítania mojich kníh a sledovania mojich videí znova a znova. Takže, keď som prišla na letisko, okamžite si ma spoznala a cítila si takú lásku, že si utekala a objala ma.

Avšak, až keď som bola schopná stráviť s TEBOU čas, počúvať ťa, slúžiť ti osobne, potom som ťa aj ja začala spoznávať a mať ťa rada. A teraz, keď sme spolu strávili čas, náš vzťah je tak veľmi odlišný a preto si tak povzbudená a v pokoji - plná radosti.

„**Pre toto to nie je o učení sa viac „o“ Pánovi, ale o umožnení Mu spoznať ťa osobne, pretože tiež budeš môcť zažívať Jeho lásku k tebe.“

Toto je náš cieľ v Spoločenstve Obnovy.

Každý týždeň v nedeľu Spoločenstvo Obnovy posiela Týždenné Odkazy alebo knihy, ktoré spolu čítame a diskutujeme o nich.

Každý týždeň sa Erin a ďalšie služobníčky podelia o to, čo ich On osobne naučil a čo im pomohlo kráčať s Ním chvíľu po chvíli, deň po dni—tak že ich život je radostný a môže sa dotknúť iných životov.

Hoci týždenné odkazy sú silné a vyzývavé, najdôležitejšou časťou každého odkazu je, že tieto pravdy nám poskytujú nástroje a povzbudenie, aby sme stanovili dátum na prediskutovanie týchto vecí s naším NM. Tak, ako sa ženy začali osobne stretávať a spoznávať s Erin a ona osobne spoznávala ženy, budeš mať príležitosť spoznať Pána ako svojho Manžela - a dovoliť Mu, aby ťa spoznal!

Ale PREČO "kostol" bez stien?

V máji 2005 sa naše Spoločenstvo Obnovy stalo „Službou Iba pre Ženy“. Len o niekoľko mesiacov neskôr začali ženy z celého sveta písať Erin, aby jej povedali, že ju považujú za svoju pastorku a že Spoločenstvo Obnovy je ich skutočným „kostolom/cirkvou“ v každom slova zmysle.

Erin, cítiac sa trochu nepohodlne, hovorila o tom so svojím NM a On jej pripomenul Jána 21,17, kde povedal Petrovi: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“

Vtedy sa Spoločenstvo Obnovy posunulo k zabezpečovaniu toho, aby boli ženy kŕmené duchovne denne - nielen týždenne alebo dvakrát týždenne, ako kŕmi svoje stádo väčšina „kostolov“. A bolo to od DENNÉHO kŕmenia, cez náš Povzbudzovateľský blog, ktorý ponúkame všetkým, nielen členom SO, pretože sme videli, že toľko žien sa začalo učiť o Jeho láske, o tom, ako mať NM a o učení sa, ako Jeho princípy skutočne fungujú.

Vtedy sme videli, že sa entuziazmus zmenil - viac žien začalo túžiť ešte po väčšom, hlbšom a osobnejšom vzťahu s Pánom, Nebeským Manželom, ktorý bol po ich boku, nielen hore v nebi pozerajúci sa zhora. Vtedy viac žien pochopilo, že volá každú z nás, aby sme boli Jeho nevestou! A vtedy sa obnovilo aj viac manželstiev s pozemskými manželmi, ako vidíme znova a znova v #RMT uverejnených každú sobotu! Prečítaj si ich, aby si videla, čo On robí, keď je prvý v našich životoch a srdciach!

Bolo to cez Spoločenstvo Obnovy, kde si ženy, ktoré boli rovnako zmýšľajúce a zamilované do ich NM a Jeho Slova, začali pomáhať posilňovať sa jedna druhú v  oddanosti a schopnosti cestovať pozdĺž ich Cesty Obnovy. A tiež – pomáhať každej žene naučiť ju cestovať s jej Manželom, ktorý drží jej ruku, vedúc každú z nás - a tak posilňujúc náš vzťah s Ním ešte viac!

Veľmi skoro naše SO členky povedali, že ich priatelia a ich rodina začali komentovať radosť, ktorú videli na ich tvárach a pozitívne zmeny, ktoré sa odohrávali v ich životoch. A ako odpoveď, naše členky SO sa začali deliť, že k zmene došlo, keď boli denne duchovne kŕmené pravdou a Jeho prísľubmi a že cez to ešte viac pochopili, že sú Jeho cirkvou/kostolom - Jeho nevestou, pre ktorú sa vráti!

Veríme, že keď sa staneme Jeho Cirkvou/kostolom, Jeho nevestou, pomôže nám to tiež začať strhávať naše vlastné steny, ktoré sme si postavili, aby sme sa chránili, a to, čo zastavalo všetkých ostatných: rodinu, priateľov a našich manželov.

Stať sa Jeho nevestou a zažiť Jeho lásku, je to, ako môžeme ľahko začať strhávať steny nášho srdca - aby ostatní okolo nás mohli cítiť našu lásku vďaka láske, ktorú dostávame od nášho Nebeského Manžela!

Vďaka SO sa ženy tiež dozvedeli o desiatkoch do svojej novej zásobárne, pretože SO bolo miesto, kde sa všetky úžasne duchovne kŕmili: živili a posilňovali - zvyčajne prvýkrát v ich živote!!! A to viedlo k pokarhaniu požierača, tak že požehnania prúdili - ako sa obnovovalo stále viac a viac manželstiev.  

„Bytie súčasťou tohto internetového spoločenstva mi pomohlo zmeniť sa v krátkom čase, za ktorý ho poznám. Môj život sa za posledný týždeň zmenil viac ako v posledných niekoľkých rokoch.“ Autorka Erika Kramer.

„Chcem ti iba povedať, že to, čo Boh dal do vzniknutia tohto spoločenstva, eventuálne bolo skutočne požehnaním pre moju rodinu a mňa. Konečne som našla moju jedinú pravú lásku a to je môj Pán Ježiš Kristus! Nedokážem vyjadriť radosť, ktorú cítim práve teraz so všetkým (som v bázni)" ~ Viktória

Počas mojej Cesty Obnovy som sa kvôli finančným problémom, ktorými som trpela, presťahovala späť domov k mojim rodičom. Čoskoro som zanechala môj kostol. To spôsobilo veľa diskusií s mojimi rodičmi o nechodení do kostola. Ale oni videli zmeny, ktoré On vo mne robil. Žila som so svojimi rodičmi asi 2 roky a počas týchto 2 rokov mi On umožnil vyliečiť sa stále viac a viac A tiež uzdravil srdcia mojich rodičov. Naplnil moje srdce láskou a pokojom a ja som stále túžila po viac času iba s Ním!! ~ Leslie

Aj keď možno stále navštevuješ miestny kostol, niet pochýb o tom, že tvoj kostol zlyhal v duchovnom kŕmení ťa pravdou, tak ako aj náš „kostol“ zlyhal u nás. Náš miestny „kostol“ nám NEdal to, čo by zabránilo našim manželským krízam, a preto zlyhali naše manželstvá tiež- a preto nás On priviedol k hľadaniu RMIEW. Prišli sme sem duchovne vyhladované, všetky sme pozorovali naše životy a budúcnosť začala zomierať pomalou bolestivou smrťou. Pokiaľ sme neprišli sem a začali sme byť duchovne kŕmené pravdou.

Ešte horšie než zadržanie pravdy o manželstvách je, že sa, „kostoly“ zameriavajú na náboženstvo, nie na vzťah s Ním, ktorý potrebujeme. Inými slovami, náboženské vykonávanie vecí a náboženské nasledovanie pravidiel. No, namiesto toho, čo mení nás a mení ostatných, je to, keď zažívame pravú lásku, ktorú nám môže dať iba ON a vtedy sa automaticky začíname meniť a očisťujeme sa z vnútra von. A tak Ho nedokážeme len nasledovať (namiesto nasledovania pravidiel), ale kráčame bok po boku s Ním, držiac naše ruky a niekedy nás nesúc, keď je naša cesta príliš ťažká.

Na toto nie je zameraný dnešný „kostol“. Z tohto dôvodu „kostol“ vybudoval denominačné múry, ktoré oddeľujú veriacich. Až keď každá zboríme svoje vlastné denominačné a náboženské múry, uvidíme, čo On má pre každú z nás. Keď sa budeme sústrediť na milujúci vzťah s Ním, On začne strhávať steny našich sŕdc. Jednoducho sa musíme začať zameriavať iba na Neho a na Neho samého - a tak meniť naše životy a životy všetkých okolo nás.

*A to je dôvod, prečo BOH urobil toto prekvapujúce vyhlásenie o organizovanej cirkvi v Zjavení 2,4: „Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku.“

Cieľom Služby Obnovy bolo vždy povzbudiť každú ženu, aby bola duchovne kŕmená a duchovne posilnená pravdou - a aby si bola vybudovaná duchovne. Potom, keď si dostatočne duchovne silná, pretekajúca pravdou a Jeho láskou, On ťa môže požiadať, aby si sa vrátila k svojim bývalým „kostolným/cirkevným“ členom, ktorí Ho potrebujú tak, ako si Ho potrebovala ty a vždy budeš.

Toto je to, čo robia jedny z našich novo obnovených žien.

„Môj manžel ma nechal vrátiť sa späť a teraz som znova začala navštevovať kostol. Aj naďalej pokračujem v zameriavaní sa na svoj vzťah s Pánom. Je pravda, čo hovorí Erin, že obnova je veľmi ťažká????, takže mať teraz Jeho je dôležitejšie. Ďakujem vám všetkým za vašu podporu a povzbudenie.“

~ Valeria z Illinois OBNOVENÉ
OBNOVENÉ Svedectvo „On Použil TEBA, aby Zmenil Môj Život!!“

Predstav si, že si Jeho Kostolom & bez akýchkoľvek Stien

Rozhodnutie je na tebe. Toľko žien z celého sveta vytvorilo Spoločenstvo Obnovy, kde ako Jeho „kostol/cirkev“ sa stali Jeho nevestou, aby sa zhromaždili a boli povzbudené. Niektoré prišli preto, lebo nemohli nájsť dobrý kostol vo svojom okolí alebo preto, lebo ich manželia, ktorí žili doma, nechodili do kostola alebo jednoducho pretože zistili, že začali rásť vo vzťahu s ich Nebeským Manželom prostredníctvom RMI Povzbudzujúcich Žien a chceli VIAC.

Ďalší dôvod, prečo sa ženy chcú naučiť, ako sa stať „Jeho kostolom bez stien“, je to, že našťastie sa čoraz viac a viac žien stará o pomoc druhým a sú ochotné pomôcť ženy ZACHRAŇOVAŤ A VYSLOBODZOVAŤ. Po odídení a zanechaní kostola a príchode k nám, aby boli trénované a vyzbrojené, majú teraz nový účel a plán kariéry pre svoj život. RMIOU

Takže je konečne čas, oficiálne ŤA pozvať, aby si sa pripojila k Spoločenstvu Obnovy a stala sa členkou. Čo je najdôležitejšie, je, kde chce Pán, aby si bola – takže sa teraz ZASTAV a opýtaj sa Ho a potom Ho nechaj viesť ťa.

Tu je niekoľko svedectiev, ktoré ti pomôžu prekonať tvoje obavy od ostatných Členov Spoločenstva Obnovy:

Duchovný Mílnik #4: Zanechanie Tvojho Kostola ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #5 Spoločenstvo s NM – Ako Trávim Moje Nedele ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #6 Prečo Som Zapojená do Spoločenstva Obnovy ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #7. Staň sa nevestou NM: Svedectvá Nájdenia Môjho NM “Nebeského Manžela” ★★★★★ Svedectvá

Spievanie ĽÚBOSTNÝCH Piesní NM ★★★★★

Znova, ako sme opakovane hovorili, vždy sa spýtaj PÁNA na každé jedno rozhodnutie, ktoré potrebuješ urobiť, a potom sleduj, ako tvoj život dostáva nový a požehnaný vzhľad! Táto zmena ovplyvní nielen tvoj život, ale aj všetky životy, ktoré sa dotýkajú tvojho života: tvojich detí, tvojho manžela alebo bývalého manžela, tvojich súrodencov, tvojich rodičov, (bývalých) svokrovcov a dokonca aj ľudí na tvojom pracovisku.

Každý potrebuje vo svojom živote viac Pána a čím viac Jeho ty a ja máme, tým viac to bude pretekať do životov tých, ktorých milujeme a pritiahneme iných, bez toho aby sme povedali čo i jediné slovo!

Rimanom 10,9-10 hovorí, že „Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.“

Hlavným cieľom SO je pomôcť premostiť priepasť medzi navštevovaním typického „kostola“, do ÚPLNÉHO statia sa Jeho nevestou. Tým, že sme sa „spolu zhromaždili“ rovnakým spôsobom, ako sa dala dokopy prvotná cirkev, ktorá sa rozšírila, aby povzbudila ostatných po celom svete, on-line- sa všetky viac učíme, viac rastieme a stávame sa oveľa viac intímnejšie s Pánom ako Jeho nevesty.

Nečakaj... PRIDAJ SA DO SO TERAZ

OTÁZKY & ODPOVEDE

Spoločenstvo Obnovy

Otázky & Odpovede

Otázka č. 1 A čo kostol, ktorý práve teraz navštevujem?

Súhlasí tvoj kostol s tvojou túžbou obnoviť manželstvo? Pravdepodobne nie, to znamená, že zostať tam a neisť podľa ich presvedčenia, je vlastne rebélia. Avšak, ak súhlasia s obnovením, čo ti dali, aby zabránili rozpadu tvojho manželstva a čo ti dávajú, aby ti ukázali, ako Boh chce obnoviť tvoje manželstvo?

A ak SÚ za obnovenie, učia a kážu v súčasnosti, čo by pomohlo a malo by pomôcť ZABRÁNIŤ zrúteniu tvojho manželstva? Ak nie, pomysli si na ostatných v tvojom kostole, ktorí budú nakoniec čeliť rovnakej devastácii, ktorej si čelila ty a miluj ostatných dostatočne, aby si odišla a bola vyškolená RMIOU a neskôr, sa vrátila do svojho kostola (a ďalších kostolov v tvojom okolí – a tak strhávajúc denominačné múry) ako Manželská Služobníčka a pomáhala ostatným.

If your church isn’t currently sharing the truth with you that could have prevented your marital crisis (knowing there is an epidemic of divorces that even worse in the church). It means your church is spiritually starving her people and it’s what most churches are guilty of, which is what God says in the last book of the Bible, stating the reason for this atrocity.

Ak tvoj kostol v súčasnej dobe s tebou nezdieľa pravdu, ktorá by mohla zabrániť tvojej manželskej kríze (s vedomím, že je tu epidémia rozvodov a čo je ešte horšie v kostole). Znamená to, že tvoj kostol duchovne hladuje svojich ľudí a to je to, za čo je väčšina kostolov vinná, čo je to, čo Boh hovorí v  poslednej knihe Biblie, uvádzajúc dôvod tejto krutosti.

Hovoriac cirkvi On povedal „Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku.“
Zjavenie 2,4

Ak však nájdeš bližší, intímnejší vzťah s Pánom (ktorý je dosiahnuteľný iba ako akýkoľvek blízky vzťah, oddelene od ostatných) a najlepšie miesto nie je v skupine, ktorá sa spolu zhromažďuje, ale v tvojom vlastnom dome, kde budeš učená Pánom Samým (rovnako ako dúfaš, že sa stane v tvojom vzťahu s tvojím manželom. Pokiaľ sa delí o svoj čas s DŽ a tebou, ako sa môžete vy dvaja stať blízki?).

Znova prosím, buď úprimná a uvedom si, že tvoj kostol ťa nenaučil, čo si potrebovala, aby si sa „neutopila“ v lžiach, ktoré viedli k tvojej súčasnej manželskej kríze. Nekŕmili ťa duchovne, takže si sa stala „chudobnou v duchu“ hladujúcou po pravde - ktorú si sa od nás naučila.

To znamená, že ak nikomu, nikomu z tvojho kostola dostatočne nezáleží na ostatných, aby sa naučil a vrátil sa učiť ostatných a/alebo zachránil ostatných pred utopením a hladovaním, tvoj kostol bude aj naďalej strácať manželstvá a rodiny budú aj naďalej ničené.

Izaiáš 6,8— Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“

Ak si premýšľala nad týmito slovami, urob krok viery a pozri sa do RMIOU

Otázka č. 2 Musím konvertovať?

Nie. Neexistuje dokonalý kostol alebo denominácia a denominačné múry spôsobujú rozdelenie vo vnútri kostola. Pretože si „kostol bez stien“, potom tam tiež nie je žiadna doktrína alebo kostolné pravidlá, s ktorými musíš súhlasiť alebo ich dodržiavať. Zistíš, že ako náhle spoznáš Pána osobne, intímne, ako sme Ho spoznali my ostatné ako nášho NM, prirodzene bez námahy sa jednoducho zmeníš zvnútra von.

Možno si neuvedomíš, že si sa zmenila, bude to tvoja rodina, priatelia a kolegovia, ktorí si všimnú žiaru na tvojej tvári a radosť, ktorú počujú v tvojom hlase.

Otázka č. 3 Je SO kostol ako „kostol“ poznám?

SO NIE je „kostol/cirkev“, ale spoločenstvo veriacich. Biblia jasne hovorí o NÁS ako o Jeho kostole/cirkvi - a my nie sme budova - ale sme jednotlivci. A ako skupina veriacich sa zhromažďujeme spolu s Jeho menom na našich perách a   z tohto dôvodu, kde hovorí, že tam bude medzi nami. „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“—Matúš 18,20

SO plní verš, ktorý toľko ľudí používa, aby DOKÁZALI, že musíme byť súčasťou miestneho kostola.

Hebrejom 10,24-25 „Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.“

ROH 25 „neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.“

Znova, SO NIE je kostol/cirkev, TY si Jeho Kostolom/Cirkvou (pre ktorú sa vráti), On je Ženích, my Jeho nevesta. SO je „spoločenstvo“, „spájanie sa spolu“, stanovené, aby sme sa navzájom POVZBUDZOVALI dať JEHO na prvé miesto a stali sa Jeho nevestou A kde o Ňom hovoríme, pretože On je Milovník našich duší, čo znamená, že On je s nami v našom strede!!

A keď budeš mať tento vzťah s Pánom, niečo, čo robíš každý deň po celý deň, nebudeš schopná mlčať a neustále Ho budeš prinášať do každej konverzácie, kdekoľvek pôjdeš. Toto tiež znamená, že sa spolu zhromažďujete.

„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ —Matúš 18,20

Znovu si prečítaj svedectvá ostatných Členov Spoločenstva Obnovy, ktoré ti pomôžu prekonať tvoje obavy:

Duchovný Mílnik #4: Zanechanie Tvojho Kostola ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #5 Spoločenstvo s NM – Ako Trávim Moje Nedele ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #6 Prečo Som Zapojená do Spoločenstva Obnovy ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #7. Staň sa nevestou NM: Svedectvá Nájdenia Môjho NM “Nebeského Manžela” ★★★★★ Svedectvá

Spievanie ĽÚBOSTNÝCH Piesní NM ★★★★★

A spôsob, ako narábame s „napomínaním“ (čo znamená „povzbudzovaním“), sa prirodzene stáva a začína naším DENNÝM blogom Povzbudení.

Otázka č. 4 Ako môže byť zostanie v mojom súčasnom kostole také zlé?

Jeden princíp, o ktorý sa s tebou musíme podeliť, je ten, ktorý nám Pán ukázal na základe tohto verša v Rimanoch 13,1, najmä pre tie, ktoré patria do kostola.

„Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.“

To znamená, že ženy, ktoré sedia pod autoritou pastora/kňaza z kostola, MUSIA poslúchať učenie ich pastora/kňaza a učenie cirkvi. Keď žena odovzdáva desiatky a/alebo navštevuje kostol, v ktorom je učenie alebo poradenstvo kostola PROTICHODNÉ alebo tam chýba, čo jej odhalil Pán, potom je v rebélii voči svojej autorite. Byť pod autoritou, ale nebyť podriadená tej autorite, je rebélia a ako by mohla byť požehnaná akákoľvek žena, žijúca v rebélii?

Priznajme si to, 99,9% toho, čo RMIEW učí, si sa NIKDY neučila vo svojom vlastnom kostole, potom by si nás nehľadala a nenašla. A to tiež vedie k rozpoltenému mysleniu, ktoré nie je to, kde by si duchovne chcela byť.

Ak je toto, kde sa nachádzaš, povzbudzujeme ťa, aby si hľadala Boha a pýtala sa Ho, čo ťa vedie urobiť, takže sa nebudeš riadiť rôznymi učeniami, ktoré spôsobujú rozpoltené zmýšľanie. Ak máš pocit, že ťa vedie, aby si zostala v tvojom kostole, je pre teba lepšie odísť a už nebyť nami kŕmená.

„Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ Jakub 1,7-8

Stále Potrebuješ pomoc dostať sa cez tvoje Prekážky & Strach zanechať tvoj kostol?

Prečítaj si svedectvá od iných žien, ktoré mali problémy: Zanechať ich kostol.

„...pod múdrym vedením budeš viesť svoj boj a v množstve poradcov (žien) spočíva záchrana.“ Príslovia 24,5-6 EKU

Znovu si prečítaj svedectvá od ostatných Členov Spoločenstva Obnovy, ktoré ti pomôžu prekonať tvoje obavy:

Duchovný Mílnik #4: Zanechanie Tvojho Kostola ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #5 Spoločenstvo s NM – Ako Trávim Moje Nedele ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #6 Prečo Som Zapojená do Spoločenstva Obnovy ★★★★★ Svedectvá

Duchovný Mílnik #7. Staň sa nevestou NM: Svedectvá Nájdenia Môjho NM “Nebeského Manžela” ★★★★★ Svedectvá

Spievanie ĽÚBOSTNÝCH Piesní NM ★★★★★

 

Nečakaj...veríme, že sa PRIDÁŠ DO SO TERAZ