no najskôr svedectvo o obnovenom manželstve

Obnovené po tom, ako som prešla CEZ oheň!

Aká úžasná cesta! Moje manželstvo je obnovené od februára 2002. Toto všetko sa začalo, keď sme sa s manželom po druhý krát pokúšali o rozvod. Bola som znechutená a rozhodnutá, že budem pokračovať na mojej ceste s Bohom, no bez môjho manžela. Bola som presvedčená, že problémom bol iba môj manžel a že ja som bola "dobrá" manželka a bola som znechutená z manželovej nevery. Vyskúšala som všetko, no všetko zlyhalo. Moje pokusy o "záchranu" manželstva sa obrátili do nekonečného kruhu. Cítila som sa uväznená a napokon som stratila všetku nádej. Ďakujem Pánovi, že On nestratil nádej a je verný! Vždy som sa modlila k Bohu za moju situáciu až som napokon prijala lož, že "Boh má pre mňa niekoho lepšieho (ozajstného zbožného muža)."

V októbri 2001 sa v našom kostole konala rodinná obnova. Môj manžel a ja sme sa rozhodli, že pôjdeme kvôli našim dvom deťom. V sobotu v noci Duch Svätý ohromne zasiahol a Pán sa dotkol môjho srdca, aby som ešte raz odpustila môjmu manželovi. Myslela som si, že je to šialené a nemožné, no vedela som, že musím byť poslušná! Padla som na kolená, vyčerpaná, unavená a slabá; modlila som sa, lebo som potrebovala Ježiša, aby ma posilnil. Všetko som položila pred Neho-čo som chcela od manžela, muža a otca pre moje deti. V tú istú noc prišla za mnou žena, ktorá mi dávala svoje telefónne číslo. Povedala, že sa chce so mnou naozaj porozprávať! Zavolala som jej a ten istý týždeň sme sa stretli. Predstavila mi Spoločenstvo obnovy a dala mi kópiu Erininej knihy. Modlila sa spolu s ďalšou sestrou v Kristovi cez telefón za svoje manželstvá a ja som sa rozhodla, že sa k nim pridám!

Chválim Pána za Erin a jej spoločenstvo. Kniha mi úplne otvorila oči. Spôsob, ako mi Pán odhalil Seba samého, bol úžasný! Veľmi som plakala, keď som si uvedomila svoje omyly a chyby. Boh je tak láskavý, lebo som bola cez túto bolesť oslobodená! Odovzdala som sa Mu úplne. Zmenil ma, pretvoril ma a urobil ma novou. Skrz odpustenie mi dal novú lásku pre môjho manžela a bola som slepá voči manželovým omylom. Teraz milujem, vážim si a podriaďujem sa môjmu manželovi ako v Pánovi. Naozaj verím, že to, cez čo som prešla, si Boh získal moju pozornosť, aby som dôverovala výhradne Jemu! Keď sa my pokúšame veci napraviť, potom je zmena dočasná. Musíme všetko prenechať a dovoliť Bohu! Utekaj k Nemu so všetkým; On je hlavou každého muža!!

Kvôli mojím zmenám sa bitka iba začala. Ťažká časť mala iba prísť, ale "väčší je ten, ktorý prebýva v nás, ako ten, kto je vo svete." Moja viera bola skúšaná a ja som bola rozhodnutá prejsť CEZ oheň, a nie v ňom zostať! Môj manžel bol opäť s DŽ. Nikdy to neurobil tak očividne a zahrnul do toho aj deti, čo bolo veľmi ťažké. Nikdy neopustil náš dom, no povedal, že tak urobí! Ja som si zobrala Písmo a bola som poslušná Slovu. Boh mi dal úžasnú silu, aby som videla situáciu takú, aká bola: DOČASNÚ, nie trvalú! Keď bol môj manžel preč, ja som to využila, aby som sa dostala bližšie k Pánovi. Cítila som hlbšiu a hlbšiu lásku k Nemu. Stal sa mi "všetkým" a nič nemohlo zobrať moju radosť—žiadne okolnosti ani situácia!

Nebola to ľahká cesta! Neustále som sa modlila, postila sa a hlásala Písmo s Božími prísľubmi. Môj postoj, myšlienky a činy, všetky odzrkadľovali Božie prisľúbenia. Moja viera neprichádzala z toho, čo som videla, ale z toho, čo mal Boh pre mňa.

Každé Písmo s každým slovom, ktoré bolo napísané v Erininej knihe, sa stalo mojim životným štýlom. Naučila som sa veľa! Čím som viac veci prenechávala, tým som videla viac zázrakov a zmien. Viac som nebola tá, ktorá bojovala v tele; teraz som vložila moju dôveru do Božieho Ducha. Vedela som, že zmeny, ktoré vykonal, sú stále!

Ako hovorí Písmo, cudzoložná žena je sladká ako med, no potom sa stane horkejšou ako palina. Božie Slovo nikdy nesklame! V januári sa môj manžel rozišiel s DŽ. Požiadal ma o odpustenie a bol prekvapený, ako ho milujem, bez ohľadu na to, čo sa stalo! Myslím, že prvý krát sme zakúsili bezpodmienečnú lásku jeden k druhému. Vzdávam všetku chválu Ježišovi! Vo februári sme mali nádherné výročie.

Od našej obnovy pokračujem na mojej ceste s Pánom. Neurobila by som to inak! Keď dôverujem Bohu vo všetkom, môj manžel je náš živiteľ, duchovný vodca a zbožný muž! Teraz máme silné manželstvo, ktoré je postavené na Skale! Mám toľko svedectiev a pokúšam sa o ne podeliť ako sa len dá s inými ženami, ktoré cítia, že nemajú nádej. Vám všetkým musím povedať: "BOH MÔŽE A OBNOVÍ TVOJE MANŽELSTVO! NIČ nie je nemožné s Bohom!"

Nech vás Boh žehná!

~Ana z Floridy, OBNOVENÉ!

AKTUALIZÁCIA:  Anna nielenže skončila s vlastným Spoločenstvom pre manželstvo, ale tiež s "dieťaťom obnovy," ďalším synom, ktorý sa narodil pred 8 rokmi, keď boli s manželom obnovení.

Duchovný míľnik #3

Dnešná lekcia je tvoj 3. duchovný míľnik.

Ako predtým, to, čo nás zdržiava, je STRACH. Často sa stiahneme v strachu a zastavíme našu Cestu k obnove.

1 Korinťanom 9:24

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili.

Preskoč cez túto prekážku, ktorá podtrhla toľké ženy, ktoré utekali pred tebou. 

Prísloví 3:5-6

"Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na Neho a On ti bude rovnať chodníky."

A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba...kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky..” Jakub 1:22, 25 

Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím?” Lukáš 6:46.

Môj duchovný vodca: časť 1

Napriek tomu, že je celá kapitola v knihe Múdra žena, ktorá ide do hĺbky čo sa týka duchovného vodcovstva, keď opäť začneš prestavovať svoj život, dovoľ mi, aby som sa dotkla najrozhodujúcejšieho bodu v manželskej obnove po tom, ako manžela prenecháš a urobíš PÁNA svojou prvou láskou.

Väčšina žien, ktoré k nám prídu s manželstvom, ktoré skončilo neverou, oddelením a/alebo rozvodom majú veľa vecí spoločných—jednou z nich je, že ich manželia neboli (alebo viac nie sú) vo veciach pre Boha: buď prestali chodiť do kostola, alebo nikdy neboli veriacimi.

A keď je vzťah nerovnomerne zapriahnutý—je to NEŠŤASTIE pre OBOCH zúčastnených. Áno, správne. Napriek tomu, že môžeš byť frustrovaná, našla si si čas, aby si premýšľala nad tým, ako sa asi cíti tvoj manžel alebo ex-manžel?

Muži boli stvorení a povolaní, aby boli duchovnými VODCAMI ich rodín. No pravdou je, MNOHO žien nevedome OKRÁDAJÚ mužov o ich Bohom danú pozíciu—a to kvôli tomu, že sa on jednoducho odmietol zintenzívniť a naplniť manželkine očakávania a jej nenásytný duchovný hlad.

Nanešťastie, keď situáciu preberieme a napĺňame svoje vlastné potreby, čoskoro prídeme na to, že naši manželia boli vedení do hriechu a my sme samé. 

Začiatok okrádania tvojho manžela o Bohom danú pozíciu môže začať takto:

• Naši manželia, ktorí nikdy neboli veriaci, nikdy nechceli ísť do kostola kvôli nám, lebo sme ho bombardovali s tým, ako sa nedokáže vyrovnať (akoby sme to my dokázali). Kvôli tomu, že si my nesprávne myslíme, že vina alebo iný negatívny nátlak ho bude motivovať, aby chcel to, čo my (hovorím my).

• A manželia, ktorí chodili s nami do kostola, my sme to ukončili tak, že sme jednoducho štuchali lakťom alebo zazerali na našich manželov počas omše. A na dokončenie, na ceste domov sme sa ho vypytovali na omšu—až pokiaľ neprestal chodiť.

• Veľmi skoro manželia začnú (alebo pokračujú) zostávať doma namiesto kostola, a vyberú si, že čas strávia tak, že budú pozerať športové podujatia alebo tento volný čas trávia inými záujmami. Zatiaľ čo sme my zaneprázdnené kostolom v nedeľu ráno a večer a chodíme na štúdium Biblie, pokračujeme a ničíme manželovo vodcovstvo. Často nosíme a čítame NAŠE Biblie—čo ešte viac napĺňa našu duchovnú potrebu a to zatláča manželov ešte ďalej preč od Boha!

* Potom sme prekvapené alebo šokované, keď si naši manželia nájdu iné záujmy—veľmi často—nemravné.

• Milujeme počúvať piesne chvál, zatiaľ čo naši manželia uprednostňujú svetský a dokonca nemravný výber. A vtedy mu MY poukážeme na túto skutočnosť, možno pred deťmi a niekedy pred jeho a našou rozšírenou rodinou—a ak máme šancu—pred našimi Kresťanskými priateľkami (niekedy zamaskované pod zámienkou, že žiadame "modlitbu" za našich manželov). Môžeme zájsť až tak ďaleko, že požiadame kňaza alebo muža z kostola, aby sa porozprával s našim manželom, a to ho zatlačí ešte ďalej od Boha!

•Napokon sme to MY, ktoré sa dobrovoľne stávame vedúcimi v kostole—s určitosťou NIE naši manželia. A aby sme ho ešte viac zničili, ako duchovného vodcu, uistíme sa, že sme za manželmi a rozprávame mu, kde a ako by mal slúžiť, čo ho napokon vytlačí z kostola a úplne preč od Boha.

• A pre tých pár z vás, ktoré ste vydaté za hriešnych "mužov pre Boha," ktorý boli/sú pastormi, čo s nimi? Čo si urobila, aby si podporila jeho zničenie ako duchovného vodcu? Úprimne, to vie iba Boha a preto by si sa mala spýtať Jeho.

Keď som sa Ho ja spýtala túto otázku za účelom, aby som vám mohla efektívne slúžiť, On povedal, "Vodca je vodcom jedine vtedy, ak ho niekto nasleduje. Spýtaj sa týchto žien, či nasledovali mužovo vedenie. Môže s tebou manžel rátať s podporou a povzbudením?"

Či je/bol tvoj manžel pastorom, alebo neveriacim, to, čo "vodca" potrebuje, je niekto, kto podporí jeho úlohu, NIE ju zmarí.

Aké je riešenie?

O tomto hovorím v väčšej hĺbke v mojich "Be Encouraged" videách, no k čomu ma v podstate Pán viedol, aby som urobila, na vyliečenie tohoto problému bolo, aby som sa úplne zbavila toho, že som bola "nábožná" a "samo-spravodlivá", lebo takou som sa presne stala!

Boh mi povedal, aby som odložila moju Bibliu, prestala chodiť do kostola, A vždy, keď bol môj manžel v mojej prítomnosti, VYPLA Kresťanskú hudbu! Čo to najskôr spôsobilo, bolo, že ho to šokovalo (a aj iných). NO čo bolo úžasnejšie, že ma to nútilo, aby som na NEHO (Pána) tlačila viac—keďže som vedela, že musím živiť seba a deti duchovne—kostol to viac pre nás nerobil! A ako nás dobre živili, to odrážal neporiadok, v ktorom bol môj život a život mojej rodiny!

A hádaj čo sa potom stalo? Vtedy som naozaj začala duchovne rásť—po prvý krát v mojom živote—obrovský nárast! Moje deti tiež začali duchovne rásť míľovými krokmi!! Keďže som nevedela, ako ich naozaj učiť, začala som sa s nimi deliť o tom, čo som sa denne naučila, samozrejme v tajnosti, NIE hovoriac o ich "hriešnom otcovi," lebo to by bolo podlomilo našu obnovu a zničilo moje deti!

* A mimochodom, chcem, aby ste vedeli, aké toto bolo účinné, keď sme prestali chodiť do kostola, dalo to priestor pre otca mojich detí a čas, aby sa stal on duchovným vodcom rodiny. Každé jedno z mojich siedmych detí, päť z nich, ktoré sú teraz dospelé, sú VÁŠNIVÝMI Kresťanmi. A štyria najstarší sú ženatí/vydaté za úžasných Kresťanov a viac ako polovica mojich detí pracuje pre kostoly a /alebo v misiách.

Si pod duchovnou ochranou?

Keď sa žena zmocní jej manžela ako duchovného vodcu (zmocniť sa znamená, že preberie právoplatnú pozíciu vodcovstva od niekoho iného), čoskoro príde na to, že chodí do kostola sama, a čoskoro sa nájde sama aj v jej manželstve.

Toto je duchovná vojna. To znamená, že ak si stále duchovným vodcom tvojej domácnosti, čo znamená, že sama chodíš do kostola, tvoj manžel ťa tam neberie, potom duchovne ničíš jeho, tvoje deti a aj seba samú.

Bež duchovnej ochrany nášho manžela, veľa žien falošne verí, že ak zostane v kostole, tak sme aspoň pod duchovnou ochranou nášho kostola. No sme?

Keď som bola dva roky v mojom spoločenstve, bola by som zvolala ÁNO! No to bolo prv, ako som stretla drahú, sladkú ženu, ktorá bola Mennomitka. Prvý krát, keď prišla na naše stretnutie, požiadala, aby sa mohla rozprávať iba so mnou, súkromne. Keď sme boli v mojej kancelárii, skoro okamžite začala plakať, odostrela si svoju tmavú sukňu, ktorá bola tesne ovinutá okolo jej členkov  začala mi vyznávať, že padla do cudzoložstva! Bola som šokovaná, lebo som sa na ňu pozerala ako na jednoznačne duchovnú ženu!

Pán ju priviedol do môjho života a spoločenstva, aby ma naučila o duchovnej ochrane (a veľa ďalších vecí). Pred touto skúsenosťou, každá žena, ktorá prišla hľadať pomoc, a to bolo spôsobené tým, že bol manžel v cudzoložstve. Manžel tejto ženy NEbol veriaci a nikdy mu nevadilo, že išla do kostola bez neho (tak ako to nevadí väčšine manželov). Nielenže mu nevadilo, že išla, presnejšie miloval, keď išla do kostola, lebo on veril, že toto bola duchovná ochrana, ktorú potrebovala. A prikrývka hlavy, ktorú nosila bol symbol pre každého, aká duchovná je táto žena.

Počas nášho prvého stretnutia vyplakala mnoho sĺz a ja som nevedela, ako jej mám pomôcť, lebo som nerozumela, ako sa toto mohlo stať! Povedala mi, že bola zdravotnou sestrou v nemocnici a zaplietla sa s doktorom, pre ktorého pracovala.

Ten týždeň som bola vedená, aby som sa postila, aby som mohla hľadať túžobne Boha a jasne Ho počuť. Prvú vec, ktorú mi povedal, bola, že musí tento hriech vyznať svojmu manželovi. No ešte dôležitejšie, musela som ju začať učiť, že jej manžel bol jej ochranou, NIE jej kostol, a ani to, čo nosila na hlave. A keďže jej manžel nekonal tak, ako duchovný vodca, ona NEmala žiadneho duchovného vodcu, ani ochranu—jej hriech bol toho dôkazom.

Celé svedectvo tejto ženy je úžasné a moje najobľúbenejšie. No dovoľ mi ukončiť to. Manžel jej odpustil a keď sa s ním išla stretnúť (opustil ju po tom, ako sa priznala), zložila si prikrývku hlavy a mala oblečené nohavice (kostol ju vyhodil, keď sa im priznala). Keď sa manžel spamätal zo šoku, chcel, aby si dala naspäť prikrývku hlavy, no povedala, že nemôže a povedala mu o ňom ako o duchovnej prikrývke.

Jedného dňa na ceste domov zbadal kostol, ktorý mal vo svojom mene "Biblia" a vedel, že "Biblia je dobrá," ako mi neskoršie povedal. Išiel dnu porozprávať sa s pastorom, a povedal mu všetko, čo sa stalo. Pastor ho pozval, aby prišiel v nedeľu a priviedol aj svoju ženu a deti. V to ráno sedeli v prvom rade (tento muž bol po prvý krát v kostole!) a išiel k oltáru, bol spasený, pridal sa ku skupine mužov a stal sa duchovným vodcom svojej manželky a rodiny!!

Prv, ako sa pohneme ďalej, musím k vám prehovoriť. Veľa, veľa žien sa prizná, že boli manželovi neverné, a povedia, že manžel o tom nevie. Ak si bola intímne s hocikým vo svojom manželstve, musíš sa s tým priznať svojmu manželovi, bez ohľadu na to, čo sa stane: bez ohľadu na to, ako dávno sa to stalo, alebo čomu veríš, že sa stane, keď sa priznáš. Boh to hovorí v Prísloví 28:13 "Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná z nich a nechá hriech, dosiahne milosrdenstvo."

 

Tvoja cesta, alebo Božia cesta?

Namiesto toho, aby sme to robili Božou cestou tak, ako nás Pán viedol s touto sladkou ženou Mennomitkou, možno si vyberieš a budeš pokračovať v tom, čo NIKDY naozaj nie je účinné. A to je to, čo väčšina Kresťanských žien robí a PREČO toľko mužov opúšťa kostol alebo si myslí, že kostol nie je pre nich.

Muži potrebujú, aby im bol daný PRIESTOR, kde sa môžu vrátiť a VIESŤ svoju rodinu. No keď budeš vykonávať jeho úlohu, keď budeš spôsobovať, že sa bude cítiť menejcenne, toto sa NIKDY potom nestane!

Ako veľmi je pre teba dôležitá duchovná stránka tvojho manžela? Si ochotná PRENECHAŤ tvoj kostol a viac neísť do kostola, aby si vytvorila priestor pre tvojho manžela, kde sa môže vrátiť alebo navrátiť sa zase k Bohu?

Poďme súhlasiť s jednou vecou: Tak ako s toľkými Kresťanskými ženami, je veľmi pravdepodobné, že si odhalila manželov hriech pred tvojim pastorom, keď si išla za ním a hľadala si pomoc, alebo keď manžel prestal chodiť do kostola. Veľmi často žiadame o modlitbu za našu situáciu a tak čoskoro všetci v našom kostole vedia o manželovom hriechu. Tak mi dovoľ, aby som sa ťa spýtala, ako môže manžel ísť naspäť do kostola, hlavne do kostola, ktorý ty navštevuješ?

Ešte raz, ako veľmi je pre teba dôležitý manželov duchovný stav? Si ochotná PRENECHAŤ tvoj kostol a návštevu kostola, aby si vytvorila priestor pre manžela, aby sa vrátil späť, alebo späť k Bohu?

Mojou motiváciou boli moje deti—hlavne moji traja synovia. Vedela som, že moji synovia by boli ovplyvnení tým, čo ich otec urobil alebo neurobil a vyrástli by a boli by takí, ako on. Keď je chlapec (alebo dievča) dosť starý na to, aby rebeloval a nezúčastnil sa kostola, tak to on, alebo ona urobí—hlavne vtedy, ak ich otec nejde!

Dokonca aj ak (ešte) nemáš deti, duchovný stav tvojho manžela bude rozhodujúcim faktorom v tvojej obnove, lebo bez duchovnej sily NIKDY nebude schopný uvolniť sa z jeho hriechu.

 "Cudzoložník sa polapí vo vlastných neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov."—Prísloví 5:22

 "Alebo ako môže niekto vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže? Až potom mu vyplieni dom."—Matúš 12:29

Na dodanie k vytvoreniu priestoru pre tvojho manžela, aby sa vrátil naspäť k Bohu, väčšina z nás, ako som povedala, použila našu duchovnú aroganciu a tým vytlačila manžela z kostola a ďaleko od Boha. No keď raz urobíš tvoj kostol a tvoje správanie neexistujúce, tvoj manžel môže byť šokovaný a tak isto aj druhí, ktorí môžu veriť, a dokonca ťa obviniť, že si odpadlíčka!

No pre mňa, duchovná budúcnosť mojich synov, kombinovaná s mojou vlastnou obnovou bola oveľa dôležitejšia, ako to, čo si kto myslel! Aj tak si už všetci mysleli, že som šialená!!

No najúžasnejšia vec, ktorá sa stala—čo som NEočakávala je, že keď som sa viac nespoliehala na môjho pastora ani na chodenie do kostola, či štúdium Biblie kvôli mojej duchovnej sviežosti—ocitla som sa ( a TY sa ocitneš tiež), že sa utiekam viac a viac k Pánovi!!! Ty a aj ostatní uvidia v tebe zmeny...nie v "náboženskej" povahe, ale budeš viac ako Kristus.

Bolo to počas obdobia, keď som sa nezúčastňovala kostola, že som hltala Bibliu a začala som po prvý  krát poznávať Bibliu! Za krátky čas mi ženy začali hovoriť, že som Biblický bádateľ, HAHA, JA! A tiež som bola schopná udržať sa, keď som hľadala kostol, ktorý veril tak, ako ja, za obnovu! Predstavte si to!

Toto bola jedna vec, ktorú som okamžite vedela—NEMOHLA som zostať v kostole, ktorý neveril, že rozvod je zlý a  nepomáhali mi obnoviť moje manželstvo tak, aby mi dávali Bibliu (a nie psychológiu), ako pomoc! Nikdy som nenašla kostol, ktorý by opatrne učil pravdu o manželstve, rozvode, oddelení a to, čo Boh jasne hovorí v Jeho Slove. Teraz viem, prečo mi On nedovolil nájsť kostol, bolo to z toľkých dôvodov.

Najskôr som sa musela sústrediť na obnovu, nie iba študovať Bibliu alebo dobré kázanie. Moje manželstvo a rodina umierali! Potrebovala som obrovské dávky pravdy, ktorá má liečila viac, ako pár omší za týždeň, ktoré sa nesústredili na to, čo som tak zúfalo potrebovala.

Potom, keď bolo naše manželstvo obnovené, dalo to manželovi príležitosť, aby našiel kostol pre nás. A on tak urobil!!

No ešte dôležitejšie bolo, že som vedela, že Boh chcel, aby som zakúsila aké to je byť Jeho kostolom (Cirkvou)—tou, pre koho sa Ježiš vráti—Jehonevestou!!

• Nevráti sa pre budovu, však?

• Nevráti sa ani pre tých, ktorí sedia v kostolných laviciach.

• On sa vráti pre Jeho nevestu! A tou teraz som—a dúfam, že sa ňou staneš aj ty, keď objavíš, že TY môžeš byť Jeho nevestou tým, že urobíš priestor pre svojho manžela, aby sa stal duchovným vodcom tvojej rodiny!!

"Lebo Bohu nič nie [ani jedna vec] je nemožné."—Lukáš 1:37

"Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale BOHU je všetko možné.”—Matúš 19:26

"Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: "Ľuďom je to nemožné, ale BOHU nie. Lebo BOHU je všetko možné.”—Marek 10:27

"On im povedal: "Čo je nemožné ľudom, je možné BOHU.'"—Lukáš 18:27

Ak pracuješ S Bohom a dôveruješ Jemu a Jeho princípom—nič [ani jedna vec] nie je nemožná!!

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."