Minulý týždeň sme diskutovali o tom, ako nielen žiť s ostatnými spôsobom porozumenia, ale ako to robiť ako spôsob milovania ich, čo dúfam, že si zaviedla do praxe. Tento týždeň by som chcela prediskutovať ďalší princíp, ktorý si všetky ako Jeho nevesty dokážeme osvojiť a začleniť do našich životov, prevzatý z týchto známych veršov.

Príslovia 3,5-6-„Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.“

Izaiáš 30, 21- „a ušami počuješ spoza seba slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.“

Včera, keď som sa opýtala svojho vnuka, na čo sa chystal, povedal mi, že dostal na svoje narodeniny (od jeho druhých starých rodičov) hoverboard a že na ňom trénuje. Spýtala som sa, ako sa mu darí a on odpovedal: „Musím ešte viac dôverovať doske. Väčšina ľudí sa snaží vyvážiť naklonením, má to však zabudovaný vyrovnávací mechanizmus. Takže tým, že sa snažia vyrovnať, to spôsobuje, že spadnú.“

Cestou domov som stále premýšľala o tom, aké je to pre nás podobné duchovne. Boh zabudoval vyrovnávací mechanizmus, ale namiesto toho, aby sme „dôverovali Pánovi“, sa nakláňame a padáme. Náš NM používa Jeho lásku, aby nás naučil, ako nás chce navigovať, bez použitia rúk a bez obáv, aby sme sa mohli venovať svetským problémom. A bude to náš nedostatok dôvery alebo nespútaná dôvera, ktorá bude určujúcim faktorom toho, ako dobre cestujeme po našich cestách.

Nie je to iba o nás, však? Pri cestovaní je dôležité pamätať na to, že nás ľudia sledujú (2 List Korinťanom 3,2). Takže, ako dobre alebo ako zle veriaci cestuje životom, sa neustále sleduje. Keď teda cestujeme veľmi dobre, je pravda, že každý sa zastaví, aby sa pozeral v úžase - rovnako ako mladí ľudia, ktorí ovládajú hoverboardy. Spomínam si, keď som prvýkrát jeden uvidela, bolo to vo vonkajšom obchoďáku a stála som tam v úžase, keď pár tínedžerov na hoverboardoch sa vlnilo dovnútra a von z davu. Každý sa zastavil v úžase a údive.

Keďže sme Jeho nevesty, predstav si, aké by bolo úžasné ukázať priateľom a cudzincom, aké to je vlniť sa do a von z ťažkostí navigujúc a vyhýbajúc sa starostiam tohto sveta? Nie je to ťažké alebo nemožné. Berie to deň po dni, okamžik po okamžiku záväzok a odhodlanie praktizovať jazdenie a konštruovanie, ktoré drží Jeho láska.

Aj keď tieto dosky sa skutočne „nevznášajú“ nad zemou ani nezdvíhajú zo zeme, veda už objavila prostriedky na zdvíhanie. Pri sledovaní tohto 90-sekundového videa počúvaj skôr z hľadiska duchovného ako fyzického. Hoverboardy sú Skutočné

Keďže On nás povolal, aby sme boli Jeho nevestami, dovoľme, aby nás Jeho obkolesujúca láska pozdvihla, niesla ponad a vznášala nad problémami sveta. Nech Jeho láska rozptýli všetky dôkazy o našej nedôvere, pretože „dôverujeme Pánovi“, nie už viac nakláňajúc sa o to, čomu rozumieme. Poďme žiť život viery tak, že spôsobíme, že ostatní, ktorí sú svedkami nášho života, budú chcieť mať hojný život nevesty samej.