Skalou je: dokonalé je jeho dielo,

lebo všetky jeho cesty sú spravodlivé.

Boh je verný a bez neprávosti,

spravodlivý je a priamy.

—Deutronómium 32, 4

.

Niet o tom pochýb, že Boh chcel, aby som napísala o niekoľkých posledných týždňoch môjho života. Aj keď je to na jednej strane ťažké a zatiaľ som hlboko uprostred toho, musím povedať, že to bolo vzrušujúce. Ešte pred týždňom by som neopísala moje skúšky ako „vzrušujúce“, ale opäť sa ma Boh zmocnil (na moju žiadosť) a opäť som zmenená (mojím Nebeským Manželom a Jeho perfektnou láskou voči mne).

Práve teraz som v malom vrtuľovom lietadle namierenom do Miami; je to môj druhý let z trinástich ďalších, predtým ako sa vrátim domov, o viac ako mesiac. Teším sa na stretnutie s členmi RMI, keď prídem do Miami a teším sa vidieť, čo On naplánoval. Bude to vzrušujúce. Vzrušenie sa stupňovalo, vďaka skutočnosti, že ďalšia letecká spoločnosť, ktorá ma mala zajtra priviesť do Brazílie, vyhlásila bankrot, takže môj let bol zrušený.

Nie príliš veľa problémov pre Boha, ale vyžaduje si to napojenie sa na Neho kvôli zaisteniu viery, ktorú budem potrebovať, aby som namiesto paniky radšej zotrvala vzrušená, čo je predo mnou.

Toto všetko je kvôli Bohu, ktorý ma zmenil. Boh ma zmenil cez rozťahovanie ma do bodu, v ktorom som mu povedala, že ma pretrhne. Povedal mi, že to sa nestane, tak som sa prestala obávať. Namiesto oslobodenia mi jednoducho pripomenul, že toto všetko bolo potrebné, aby som bola pripravená nato, čo pre mňa naplánoval. Viem, že to je veľké: Povedal mi, že podrobnosti sú stále viac ako sen, bláznivý sen, ktorému by nikto neveril—ani ja—a ja verím, že to budú skutočne bláznivé, ale nádherné veci, čokoľvek pre mňa naplánoval, aby sa mi stalo.

„Pozrite medzi národy a viďte a zhrozíte sa úžasne, lebo vo vašich dňoch vykonám čin, že neuveríte, keď vám ho rozpovedia“ (Kniha proroka Habakuka 1,5).

Boh versus Ježiš

Môžem sem niečo vložiť? Väčšina kresťanov verí, že môžu zamieňať Boha a Ježiša, Manžela a Otca, pretože sú jednoducho „menami“ tej istej Osoby. Dúfam, že vieš, že sa nezaoberám pokusmi diskutovať o náboženských presvedčeniach alebo doktrínach, môj cieľ je jednoducho pomôcť každej žene získať všetko, čo jej bolo odňaté. Takže pravda je toto, ak potrebuješ manžela, Ježiš chce viac než čokoľvek byť tvoj Manžel. Jednoducho sa s Ním rozprávaj, ako by si bola s tým najúžasnejším, do teba zaľúbeným Mužom tvojich snov. Ak potrebuješ Otca, možno pretože si nikdy nemala otca alebo krstného otca, alebo ťa tvoj otec zanechal (opustil ťa, zanedbával alebo dokonca zomrel), potom hovor Bohu Otcovským spôsobom. S touto vedomosťou, keď som sa cítila  napnutá, vedela som, že to bol môj Otec, Boh, ktorý robil toto rozťahovanie. Môj Manžel taký nie je, obzvlášť odkedy sme na večných medových týždňoch.

Ak máš pochybnosti, či je to pravda, vyskúšaj to. Začni si uvedomovať, že je toho oveľa viac o tom, Kto sa o teba stará, ako ti bolo povedané. Nie je to len Jedna Osoba a je o tom v Biblii dôkaz. Tu v tomto verši Boh hovorí: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby...“ Genezis 1,26 Pán hovorí tiež niečo v Izaiášovi 6,8 „Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto Nám pôjde?“ Odkazy na Nás a My sú v celej Biblii a kvôli nepochopeniu sa cirkev cítila povinná interpretovať to tým, čo nazvali Trojica a rôzne vierovyznania počas celého storočia vyslovovali na tento predmet vyhranené názory.

Bohužiaľ, väčšina z nich bola nepresná kvôli tomu, že jednoducho nedokážete vysvetliť niečo tak silné a zvlášť pretože nie je možné urobiť to, ak ste to najskôr nezažili, pretože to je vzťah, čo sa snažia vysvetliť. Je to akoby sa žena, ktorá nebola matkou, snaží vysvetliť, aké je to byť matkou. Ako to môžeš vysvetliť? A keď sa to pokúsiš vysvetliť, je to nemožné, pretože nie je možné tomu porozumieť, ani to mysľou pochopiť. Môže sa to iba zažiť srdcom. Taktiež, zažitie Božieho Syna ako tvojho Manžela a taktiež Otca, ktorý ťa miloval tak veľmi, aby ti dal Svojho Syna, a preto ťa tiež veľmi miluje, aby ti pomohol zmeniť ťa a pomohol ti rásť rozťahovaním ťa. Takže, teraz mám svoje slovo, vráťme sa k tomu, o čo som s tebou zdielala...

Niet pochýb o tom, že to, čo je predo mnou, zmení môj život a všetkých tých okolo mňa, ale táto kapitola, drahá nevesta, nie je o mne, ale o tebe. Boh chce zmeniť aj tvoj život, ale aby to urobil musí ťa rozťahovať a jediný spôsob, ako to urobiť,  je priniesť do tvojho života skutočne neuveriteľné skúšky, aby rozťahoval tvoju vieru a dôveru v Neho. Toto je proste Boží spôsob. A nebude tak dovtedy, kým nepochopíme tento princíp a nemôžeme mu porozumieť, kým nebudeme ochotní pracovať s a pracovať cez tento princíp, radšej než s ním bojovať. To znamená, že ako náhle ho uchopíš, vlastne dospeješ do bodu, že si nadšená tým, čo bude na teba hodené, pretože potom budeš schopná obdŕžať to, čo ti On chce dať spôsobom, akým dáva On.

Bez uvedomenia si toho cirkev uverila (vrátane mňa), že čokoľvek, čo sa nám stalo alebo sa nám deje, čo nebolo alebo nie je očividné požehnanie, je/ bolo útok nepriateľa, že sme povinní bojovať proti. Napriek tomu som cez mnohé, mnohé skúšky, trápenie a krízy zistila, že väčšina týchto „útokov“ bol jednoducho Boží spôsob, ktorým smeroval moju cestu, pomáhal mi rozťahovať ma, aby ma žehnal a že som bojovala proti Bohu a vôbec to nebol nepriateľ. Áno, viem a verím, že existuje protivník, Biblia nám to hovorí, ale myslím si, že tento malý chlapík dostáva príliš veľkú pozornosť, keď je skutočne bezmocný v živote veriaceho, ktorý je zapredaný Ježišovi.

Dovoľ mi uviesť ti príklad. Začiatkom tohto roka, keď som bola na ceste do Európy, som zmeškala svoj prípojný let (pretože moje lietadlo pristávalo príliš neskoro) a ocitla som sa vo veľmi malom vrtuľovom lietadle  (Boh má taký zmysel pre humor a je odhodlaný zlomiť jarmo môjho strachu z lietania, bez ohľadu na to, čo to znamená). Nebolo to tak, ako sa ukazovalo, že ma blokoval nepriateľ z môjho stretnutia v Ženeve vo Švajčiarsku. Ako sa ukázalo, v skutočnosti to bol Boh, ktorý ma usmerňoval, aby som nielen hovorila s malou skupinou žien (môj výber), ale zmeškaním môjho prípojného letu ma nútil k tomu, aby som si vzala vrtuľové lietadlo cez Alpy namiesto toho, aby som jednoducho letela ponad  tieto nádherné hory—aby som vedela, že to bol On, kto chcel, aby som hovorila s celou cirkvou (Jeho plán), ktorá zahŕňala ľudí (s ktorými som nechcela hovoriť).

„Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.“ (Izaiáš 55,9).

Aj keď poznám tento verš (vyššie) odzadu a odpredu, stále som prekvapená, zakaždým ako ho čítam a meditujem o ňom, sila jeho posolstva sa stáva skutočnejšou, keď každý deň žijem z viery. Naše myšlienky a naše plány sú také podradné a tak pod plánmi, ktoré má Boh pre nás. Preto sa môj modlitebný život úplne zmenil, pretože konečne viem, že vyjednávať pre mňa to, čo chcem (podrobný zoznam), len komplikuje môj život. Namiesto toho je mojou túžbou kráčať Jeho plán pre môj život. Už dlhšie nemám potrebu byť súčasťou Jeho plánovaných stretnutí. Takže namiesto modlitby si jednoducho užívam rozhovory so svojím Manželom: hovorím mu, ako sa cítim a snažím sa nezabudnúť si ticho sadnúť, pretože veľmi často má aj On niečo, čo mi chce povedať. Ale už nie som horlivá povedať Mu (alebo čo je horšie, žiadať Ho) o to, čo chcem alebo potrebujem, pretože v ňom mám všetko, čo chcem a všetko, čo potrebujem.

Zároveň musím tiež vysvetliť, že to, čo sa stane, keď sa Mu rozhodneš dôverovať na tejto úrovni, je, že už vôbec nič sa nezdá byť jednoducho a / alebo dokonalo riešiteľné. Keď jednoducho necháš Boha, aby bol Bohom a dovolíš, aby sa splnila jeho vôľa, nevyhnutne sa zdá, že si Ho úplne premeškala. Je pre mňa nemožné spočítať,  koľkokrát som sa v priebehu posledných niekoľkých týždňov pýtala: „Mohol byť toto jeho plán?“

Napríklad ráno, keď som odišla na moju cestu po celom svete, som sa zastavila v banke, aby som vybrala nejaké peniaze, ako by som robila normálne. Väčšina ľudí vám povie, že je nebezpečné nosiť hotovosť (a najmä keď cestuješ tam, kam smerujem), to však pre mňa nie je žiaden rozdiel. Radšej by som žila nebezpečne vo fyzickom svete, než žiť nebezpečne v duchovnej ríši, čo je vtedy, keď si vyberieme bezpečnosť, pohodlie alebo to, čo by sme radšej robili, akoaby sme robili to, čo nám hovorí Boh. Zaujímavá vec je, že pri vyberaní tejto malej sumy peňazí, to takmer vyčistilo všetky moje bankové účty. Zaujímavé. Znamenalo by to, že to nebol jeho plán? Mohol by Jeho plán postaviť mňa a moju rodinu do tak neistej situácie?

Ďalším príkladom bolo, len päť dní predtým, ako som odišla, nielenže som si všimla, že čoskoro nebudem mať na všetkých mojich účtoch žiadne peniaze, ale nemala som moje lístky do celého sveta,  nemala som pas ani vízum do Afriky—zoznam bol nekonečný. To pondelkové ráno, keď som si v hlave urobila tento hrozivý zoznam, som mohla cítiť moje negatívne emócie, ako sa snažia prevziať kontrolu. Preto som povedala Pánovi: „Zlatko, naozaj Ťa potrebujem viac, práve teraz.“ Pamätaj si, nemusíme sa prosiť, žobroniť alebo žiadať o konkrétne „veci“ konkrétne, namiesto toho som vedela, že to, čo potrebujem (a čo vždy potrebuješ) je viac Jeho. Napriek tomu, bez ohľadu na to, koľkokrát som to povedala, emócie ma naďalej premáhali. Vtedy som si uvedomila, že neexistuje dokonalý „vzorec“ a čo ma viedlo k tomu, aby som sa Ho jednoducho opýtala, čo by som mala ďalej urobiť, aby som cítila viac pokoja. Vtedy ma vyviedol na moju terasu s kávou v ruke a bez Biblie—aby sa so mnou mohol iba rozprávať.

Potom, ako som si sadla, mi povedal, aby som premýšľala o „najhoršom scenári“, ktorým bolo, že bez cestovných dokladov a peňazí by som jednoducho nemohla ísť; okamžite sa môj „najhorší scenár“ stal mojím najlepším scenárom! Rada by som stratila všetok čas a peniaze investované do tohto výletu, len aby som zostala doma so svojimi deťmi. Táto možnosť však trvala iba 24 hodín. Neskôr toho dňa, keď som šoférovala, ten tichý hlas Pána (ktorý som spoznala a milovala) mi povedal: „Vieš, ty pôjdeš;.“ Aj keď to nerada priznávam, slzy sa mi vyhŕkli do očí, pretože som nechcela ísť. Aj keď som nereagovala spôsobom, akým by som mala, aj tak ma rovnako miloval. Vieš čo? Pán nie je z teba sklamaný, On nie je na teba nahnevaný, On ťa nebude trestať—miluje ťa viac, ako si dokážeš predstaviť.  

Iba počas 72 hodín sa všetky nemožné veci stali možnými, pretože to bola Jeho vôľa a Jeho plán, aby som išla a bolo to mojím rozťahovaním a On bol schopný naučiť ma o trochu viac v dôverovaní Mu. Moje lístky prišli, moje vízum do Kene prišlo v maily a môj pas dorazil práve včas. Každá nemožnosť na mojom zozname bola dosiahnutá, pretože On je Boh.

„Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?“ (Jeremiáš 32,27).

Zápletka sa Zhusťuje a Ja sa Stále Usmievam

Dnes je pondelok, tri dni do mojej cesty a ja kráčam ulicami Miami a ťahám 100 libier (46 kilogramov) batožiny (kvôli noseniu kníh RMI), zatiaľ čo lietadlo, ktoré som si rezervovala,  je (v tejto chvíli) lietajúce nad Venezuelou. Letecká spoločnosť, ktorú som spomínala predtým, ktorá ma mala priviesť do Brazílie, odišla bezo mňa, pretože zatiaľ ako som sa snažila rezervovať v inej leteckej spoločnosti (pamätáš tá, ktorá vyhlásila bankrot), v tom čase ma agent pre letenky požiadal o moje brazílske vízum. Je zaujímavé, že som žiadne nemala; Ani som nevedela, že ho potrebujem. Takže som hovorila s Pánom o tom, čo robiť ďalej, a ukázal mi, aby som išla na kávu a pár šišiek. Nemiluješ tohto nášho muža?!?! V kaviarni som sa delila o stôl s cestujúcou zdravotnou sestrou, ktorá túžila počuť o Ježišovi, mojom novom Manželovi.

Celé dve hodiny sme sa rozprávali, čo ma znepokojovalo, ale pamätaj, urobila som svoj zoznam „najhoršieho scenára“, ktorý by mohol znamenať, že som urobila len krátku cestu do Miami a mohla som zabudnúť na Južnú Ameriku, Afriku a Európu. Ó, nebesá, aké by to bolo úžasné!

Čo som ale nevedela bolo, že On ma viedol čakať, pretože kancelária brazílskeho konzultanta ešte nebola otvorená. Keď som opustila letisko, situácia sa stala trochu bláznivou, pretože to znamenalo, že som mala iba štyridsať minút na to, aby som sa dostala do kancelárie, vyplnila doklady a predložila svoju žiadosť. V tom čase som nevedela, že bude trvať najmenej týždeň, kým to bude schválené, ale našťastie túto skutočnosť On držal v skrytosti. Po privolaní taxíka som zamierila do centra (tridsaťminútová cesta), zatiaľ čo moja hostiteľka RMI smerovala na poštu, aby získala peňažný príkaz za sto dolárov, pretože hovorili, že nebudú akceptovať hotovosť.

Aj keď som sa tam dostala do piatich minút od zatvorenia kancelárie, moja hostiteľka (keď bola na ceste) bola odvolaná, verila by si, že nastala ďalšia núdzová situácia? A bez peňažného príkazu to znamenalo žiadne vízum. Mohol to byť Boží plán? Mala som iba jeden deň na to, aby som opustila USA a dostala sa do Brazílie, alebo by som zmeškala môj let do Johannesburgu v Južnej Afrike. S každou komplikáciou prichádzajúciou proti mne, Boh urobil riešenie, kde nebolo žiadne riešenie—bolo mi povedané, že moje vízum bude pripravené medzi poludním a jednou hodinou poobede nasledujúceho dňa. Letecká spoločnosť však, ako som povedala, bola v bankrote a jej rezervačná linka bola odpojená. Stále som vedela, že ak Boh chcel, aby som sa dostala do Brazílie a cestovala, On urobí cestu—ale opäť, kto by sa nepýtal, mohol to byť Boží plán? A musela som sa opýtať samej seba: „Nie je možné, že som premeškala Boha?“

Takže toto znamená, že je čas na posilnenie Slovom:

„Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov“ (Jeremiáš 17,10).

„A prikázal im: „Tak robte v bázni pred Pánom, spravodlivo a s úprimným srdcom“ (2 Kniha Kroník 19,9).

Takže nie, neznamená to, že si premeškala Boha a ani ja! Keď veci nezapadajú na svoje miesto dokonale, neznamená to, že sme premeškali Boha, alebo že On nás opustil. Jednoducho to znamená,  že nás vychováva k vyššej úrovni viery a dôvery v Neho. Pamätaj . . .

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.“ (Heb, 11,1) „lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní“ (2 List Korinťanom 5,7).

„Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Ján 16,33).

Podstata je, že nejde o to, či som sa na tejto ceste dostala do Južnej Ameriky, Južnej Afriky, Kene alebo Holandska. Ide o to, že som ho milovala dosť, aby som si dokázala zbaliť kufre, zanechať moje deti na päť týždňov a ísť. To je všetko, čo On žiada od teba a odo mňa.

  • Pôjdeš, keď ťa bude On viesť?
  • Budeš Mu dostatočne veriť, keď budeš musieť ísť von zo svojej komfortnej zóny a budeš ochotná počúvať ten tichý, jemný hlas, aj keď to vyzerá, akoby si smerovala nesprávnym smerom po jednosmernej ulici?

Ja áno—a čo ty?

A čo všetci tí ľudia, ktorých poznáš, čo sa ti budú vysmievať a zosmiešňovať ťa, že takto žiješ? To sa stáva, keď dôveruješ Bohu, však? Stačí sa pozrieť na Nehemiáša, ktorý sa pokúša prestavať chrám v Nehemiášovi 4.

Stačí sa pozrieť na to, Kto vždy píše poslednú kapitolu, aby sme vedeli, že sľubuje, že nebudeme zahanbení. Nakoniec pokorní (tí, ktorí mu dôverujú a sú ochotní vyzerať pre Neho hlúpo) budú postavení vysoko. Aj keď ťa ostatní budú uprostred toho urážať a vysmievať sa ti a kričať: „Kde je teraz tvoj Boh?“ Avšak vieme, že sa nakoniec ukáže; napriek tomu, že niekedy mešká. Oh, prepáč, kýva to tvoju loď?

Viem, že ty a ja sme počuli, že Boh nie je nikdy neskoro, ale to jednoducho nie je pravda. Pamätaj si, že Ježiš bol neskoro, keď bol jeho dobrý priateľ Lazarus chorý. Vlastne On nechal Svojho dobrého priateľa úmyselne zomrieť. Je to preto, lebo Boh rád píše poslednú kapitolu—druh kapitoly, ktorá nám spôsobuje, že chceme skákať a skloniť sa a vykrikovať chválu! Namiesto toho, aby uzdravoval chorého, Ježiš vzal tento zázrak na vrchol a vzkriesil Svojho priateľa, toho zabaleného v hrobovom oblečení—a vzkriesil Lazara z mŕtvych!

Cítiš sa teraz mŕtva? Je tvoj zázrak, tvoj prísľub, tvoja vízia, tvoja cesta po celom svete mŕtva... mŕtva v hrobe? Áno, určite to môže vyzerať mŕtve, možno si si istá, že je to mŕtve, ale—rovnaká z mŕtvych vzkriesiaca sila, ktorá vzkriesila Lazára, ktorá vzkriesila Ježiša, stále funguje dodnes. Boh miluje zamiešanie kariet, vrátenie nás do Červeného mora s našimi nepriateľmi v horúcom prenasledovaní a tiež uistiť sa a zhromaždiť všetkých posmievajúcich okolo, aby všetci, všetci, vedeli, že On je Boh—Stvoriteľ Zeme. Čas a okolnosti sú v Jeho rukách. Takže, keď nám to nedáva zmysel, musíme si len pamätať, že Jeho cesty sú tak vysoko nad našimi cestami a len keď si myslíš, že si odhalila Boha, On ti ukáže, že On je oveľa viac ako si poznala.

Je tu viac lásky, súcitu, odpustenia a omnoho viac toho, čo má pre tebe pripravené, keď si budeš užívať svoju cestu týmto hojným životom, ktorý sa začína, keď Mu odovzdáš svoj život a súhlasíš ísť s ním vo viere.

Áno, myslím, že toto JE Jeho plán.