no najskôr svedectvo o obnovenom manželstve!!

Povzbudzovala rodičov k obnove –

Rodičia sú TERAZ spolu!

Sylvia kontaktovala naše spoločenstvo, aby videla, či môže pomôcť svojim rodičom. Prišla na to, že jej rodičia, ktorí boli manželmi viac ako štyridsať rokov, sa oddelili. Hádavali sa, no nemyslela si, že by sa to takto mohlo skončiť. Keď sa rozprávala so svojimi bratmi a sestrami, bola šokovaná, lebo oni boli s oddelením spokojní a dokonca povzbudzovali svoju mamu v tomto rozhodnutí, aby prinútila otca odísť.

Sylvia povedala, že bola jediná Kresťanka v ich rodine a VEDELA, že oddelenie nielenže bolo nesprávne, ale pravdepodobne by viedlo k rozvodu. Navrhli sme jej, aby si prečítala Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a pracovnú knihu pre ženy a aby sa začala modliť za to, ako by "mohla stáť v medzere" za rodičov. Povedali sme jej, aby sa sústredila na dve kapitoly, ktoré hovoria o pomoci druhým a dostala "Službu zmierenia," ktorú  2 Korinťanom 5:18 dáva VŠETKÝM veriacim.

Našťastie Sylvia vedela, že keby čelila svojej matke, bolo by to nesprávne, lebo Biblia jasne hovorí, aby sme si vážili svojich rodičov bez ohľadu na to, koľko majú rokov. Áno, verila tomu a my sme to potvrdili, že sa môže úprimne a s rešpektom podeliť o svoju vieru so svojom mamou, no iba vtedy, keď sa jej mama na to spýta.

O pár týždňov neskôr mala príležitosť, aby sa mohla podeliť o svojej viere a dôvere za manželstvo, a povedala svojej mame, že začala čítať a študovať, kvôli tomu, že tak veľa priateliek bolo v manželskej kríze. Povedala jej o knihe Obnov tvoje manželstvo a čoskoro začala so svojou mamou prechádzať cez tieto kapitoly. Neskoršie sa stali EPartnerkami pre Múdru ženu, no NIE ako JEJ učiteľka—ale vzdávala mame úctu, tak ako jej Boh povedal, že veci sa budú vyvíjať tak dobre, ako je to sľúbené v Efezanom 6:1-3.

Trvalo to skoro tri roky, no Boh bol verný—Rodičia Sylvie majú teraz obnovené manželstvo!!!

Sylvia nám napísala a povedala, že sa cíti tak veľmi požehnaná a teraz hľadá, ako môže povzbudzovať iné dospelé deti, ktorých rodičia sú rozvedení alebo oddelení, aby sa s nimi podelila s týmito istými princípmi, ktoré sa týkajú manželstva u oddelených alebo rozvedených rodičov.

Dospelé deti chcú svojich rodičov spolu tak isto, ako tie deti, ktoré žijú doma. Nie je nič ťažšie, ako prázdniny a rodinné oslavy, na ktorých sa zúčastňujú partneri rodičov. Všetci sa cítia choro, a malé deti sú z toho všetkého zmätené.

~Sylvia* ktorej rodičia tiež žijú v Connecticute, rodičia sú OBNOVENÍ

Viac obnovených manželstiev od RODIČOV v prichádzajúcich lekciách..

Tvoja zásobáreň—
kto ťa čím živí?

TVOJA DUCHOVNÁ ZÁSOBÁREŇ

Pamätáš si včerajšie svedectvo o obnovenom manželstve, v ktorom Darla hovorila o tom, čo kostol neučí a prečo (po tom, ako bola obnovená) ona a jej manžel začali robiť čo bolo v ich silách, aby učili tých, čo boli v manželskej kríze? Darla a jej manžel si spoločne uvedomili (kvôli tomu, cez čo prešli), že musia začať živiť mužov a ženy (všetkých okolo seba), tých, ktorí duchovne "hladujú" po pravde v manželstve.

Prv, ako začneme rozprávať o tvojej zásobárni, najskôr by som sa chcela prihovoriť vám všetkým, ktoré zápasíte s tým, kde vaša zásobáreň JE.  Keď čítam formuláre, niektoré z vám máte ťažkosti prenechať svoj súčasný kostol, a tak si myslím, že je dôležité, aby som týmto začala. Aby som si overila, či tak naozaj mám urobiť, dnes ráno som napísala jednej z našich služobníčok email o jednom formulári od našej klientky. Povedala som,

"Keď si čítam, čo nám alebo Pánovi tieto ženy píšu, ktorú nemajú jasno v tom, či by mali zanechať svoj kostol, lebo cítia, že im MY hovoríme, aby ho zanechali, krčím sa!" Dôvod je, že každá žena, ktorá nemá v tomto istotu, potom s istotou NIE je pripravená, aby zanechala svoj kostol (za účelom, aby vytvorila priestor pre manžela, aby sa on stal duchovným vodcom domácnosti).

Pamätaj si, toto je "cesta" a najdôležitejšia vec je, že sa nehýbeme príliš rýchlo alebo príliš pomaly, ale udržujeme krok s PÁNOM, ktorý nás vedie.

No, keby som to bola JA, haha, presnejšie, bola som to JA, a tiež som musela zanechať môj kostol (ktorý som MILOVALA) a tiež som bola spochybnená (mojimi deťmi a ostatnými). No vedela som, že toto bolo niečo, čo mi Pán povedal, aby som urobila. A toto musí tiež každá jedna žena s istotou vedieť. 

Úprimne, zažívať nepochopenie bol (a stále je) môj najväčší zápas, keď nasledujem Pána. Keď som tento problém vzala k Pánovi, On mi o tom jedného rána povedal a pripomenul mi, aký bol On NEPOCHOPENÝ ľuďmi, od ktorých On najviac chcel, aby mu rozumeli: Jeho vlastná rodina a tiež Jeho apoštoli.

Najdôležitejšia vec pre každú jednu ženu je tak, ako som povedala, že každá jedna musí vedieť, že toto je ON, kto ku nej hovorí, NIE MY. My nikdy nechceme, aby niekto urobil niečo, čo MY hovoríme, lebo koho zaujíma to, čo my povieme alebo čo si myslíme, alebo čo cítime alebo v čo veríme?!?! Na čom záleží je, čo ONpovie, čo On hovorí do srdca každej jednej z nás. A to znamená, že chceme povzbudiť každú ženu, aby tlačila na Pána a UISTILA sa, že to JE On a je to JEHO načasovanie.

*Vždy sa uisti, že to naliehanie prichádza OD nej (odtiaľ, kde On prebýva) nie nátlak zvonku...od NÁS (ani nikoho iného).

Ďalší veľký problém, o ktorom ženy začali písať, bolo niečo, čo nebolo dostatočne riešené v lekcii Duchovný vodca, a to sa týkalo toho, čo robiť s našimi deťmi a ich duchovným rastom. Naozaj to záleží na veku detí a ďalších faktoroch (ktoré som prebrala s jednou z našich služobníčok); keď napríklad žiješ so svojimi rodičmi, ktorí chcú, aby si svoje deti brala do kostola.

Dúfame, že budeme mať viac informácii, ktoré pridáme do našich lekcií pre ďalšiu skupinu, ktorá bude prechádzať 30-dňovou Cestou k obnove v januári. Informácie, ktoré ponúkneme každej jednej z vás PREDTÝM, ako sa pohneš do kurzu PRESTAVBY v našich OPO kurzoch na Ceste k obnove.

Poskytneme príležitosť pre každú jednu z vás, aby ste zadali otázku, o ktorej si myslíte, že sme ju dosť nepokryli v našich sériách na konci lekcií. No nebudú to špecifické otázky, ktoré by riešili tvoju konkrétnu situáciu (ako keby sme boli poradcovia), ale všeobecne, keď téma (ako napríklad, či by mali detí ísť do kostola zatiaľ čo ty zostávaš doma) nie je dostatočne pokrytá.

Naozaj na tom záleží, KDE odvádzam desiatok?

Áno!! Biblia hovorí, "Prines celý DESIATOK do svojej ZÁSOBÁRNE" a to samozrejme znamená, tam, KDE si duchovne živená. 

Veľa žien chodí do kostola a prirodzene odovzdáva svoj desiatok tam. 

Nanešťastie, väčšina ľudí, ktorí dnes chodia do kostola, sú tí istí, ktorí prichádzajú k nám kvôli tomu, že padá ich manželstvo alebo sa skončilo rozvodom, kvôli tomu, že ich kostol nekŕmil pravdou o manželstve.

V dnešnej lekcii "Tvoja zásobáreň" chceme začať tým, že vyjadríme veľkú vďaku, a ako seriózne berieme skutočnosť, že počas minulých troch týždňov (a dlhšie), že nám väčšina z vás dala príležitosť stať sa vašou duchovnou zásobárňou—že ťa živíme pravdou, ktorá bude najväčším bodom zlomu v tvojom živote. A bodom zlomu nemyslíme iba bod, ktorý sa týka tvojho manželstva a či bude alebo nebude obnovené—ale bod v tvojom vzťahu s PÁNOM—ktorý je najdôležitejší. 

Veríme, že toľko manželstiev a rodín sa stáva chorými a mŕtvymi kvôli prázdnemu kázaniu a neefektívnemu učeniu. Veríme, že radšej, ako učiť lekcie o histórii alebo kázať o veciach, ktoré spôsobujú, že sa cítime dobre, Cirkev musí začať TERAZ pomáhať ZABRAŇOVAŤ pokračujúcej a zvyšujúcej EPIDÉMII zničených manželstiev, ktoré napokon ničia otcov, matky a ich deti!

Väčšina z nás chodíme (alebo sme boli členom) kostola, ktorý vôbec nepodporoval obnovu manželstva, o čom sme sa včera naučili, že nás to voviedlo k rebélii, do veľmi nebezpečnej duchovnej pozície. Veľa žien, z čoho som prekvapená, nevie, či je ich pastor ZA obnovu alebo nie. No kvôli tomu, že je v kostole epidémia rozpadov, ak sa pastor nedotkne témy, ako zabrániť rozpadom na týždennej báze, budem musieť povedať, on a jeho kostol spôsobuje, že jeho zhromaždenie zlyháva.

Niektorí veria, že nielenže by mali zostať v svojich kostoloch, no tiež by mali do svojho kostola odvádzať desiatky. No ak tam nie si duchovne živená a ak ti aktívne nepomáhajú, aby bolo tvoje manželstvo obnovené (niečo, v čom dôveruješ Pánovi) nielenže žiješ vzbure, no ten kostol nie je tvoja "zásobáreň" a preto tam nepatrí tvoj desiatok.

Ak si živená niekde ako v nová reštaurácia, ktorá ti dáva jedlo, ktoré lieči tvoje telo, lebo si prišla na to, že zomieraš na srdcové ochorenie, no ty stále obeduješ na mieste, ktoré ti ponúka jedlo, ktoré prispieva k tvojmu srdcovému ochoreniu (alebo určite jej nezabraňuje) nedáva to zmysel. Na dodanie, ani nemá zmysel, aby si odvádzala desiatok tam, kde nie si živená, no namiesto toho odídeš z reštaurácie, ktorá ťa živí dobrým a zdravým jedlom, lebo cítiš, že musíš platiť v reštaurácii, ktorá stále prispieva k srdcovým ochoreniam v tvojom okolí!

Ako som už povedala, nás nezaujíma KDE odvádzaš svoj desiatok za účelom, aby sme od teba dostali nejaké peniaze. No veľmi nás to zaujíma IBA preto, čo to s tebou urobí!

Skutoční lekári ktorí MILUJÚ liečiť (nie tí, ktorí to robia kvôli peniazom), ti nechcú dať operačne nové srdce (alebo vyliečiť tvoje choré srdce) a potom sa budú pozerať, ako odchádzaš a stravuješ sa a žiješ tým istým životným štýlom! Keby to robili kvôli peniazom, pravdepodobne by chceli, aby si žila tak isto, ako predtým, aby mohli vykonať novú operáciu a vyťažiť z nej peniaze!

My MILUJEME, čo robíme a robíme to všetko kvôli tomu istému dôvodu ako naši partneri, ktorí nám dávajú peniaze (a tak nemusíme ŽIADAŤ peniaze, a môžeme ROZDÁVAŤ naše knihy a videá bez toho, aby sme niečo účtovali). Robíme to preto, čo ON DAL nám!

“Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. ”—Lukáš 6:38

Pán nám dal a stále pokračuje a DÁVA nám taaak veľa, a tak, na rovnakej úrovni aj my DÁVAME tebe zo srdca plného vďačnosti k Pánovi.

Všetky naše partnerky sú ženy, ktoré majú ZMENENÉ životy, kvôli tomu, čo dostali a tiež kvôli tomu, že sa naučili požehnaniu a ochrane z desiatku. Väčšina z našich partneriek sú ženy, ktoré zažili obnovené manželstvo pred rokmi a pokračujú v zasievaní a v zbere obnovy. Nie všetky majú obnovené manželstvo, ale VŠETKY sú zmenené a majú vzťah s Pánom ako svojím Manželom.

Toto sú ženy, ktoré platia za tvoje eknihy a tieto lekcie pre teba. Nerobíme to ako podvod a som si istá, že teraz môžeš vidieť, prečo robíme to, čo robíme. Naše partnerky hrajú kľúčovú rolu v našom tele, tým, že poskytujú tieto zdroje a tak každá žena môže mať pravdu, bez ohľadu na to, ako je na to finančne. Dnes to voláme "pošli to ďalej," a to je to, čo musí robiť aj kostol. A keď hovorím kostol, naozaj to znamená (tak, ako sme sa včera naučili) NÁS, ľudí, nie budovu.

Ešte niečo iné nemusíš vedieť, naše služobníčky nedostávajú výplatu, no všetky odovzdávajú desiatok sem. Všetky sme dobrovoľníčky. Dokonca aj moje rodina a ja sme podporované predajom mojich kníh cez iné web stránky (ako Amazon) a to znamená, že tiež odovzdávam desiatok sem, do mojej zásobárne. Pán ma živí osobne čerstvým duchovným jedlom zatiaľ čo ja mám privilégium živiť nové Kresťanky, a veľmi hladné Kresťanky, ktoré hladujú za pravdou. A tak, keď pripravujem jedlo pre teba, ja tiež na oplátku som bohato živená!

A či chceš tomu veriť, alebo nie, pravdou je, a dúfame, že ty tomu začneš tiež veriť—nepotrebujeme tvoje peniaze—Boh nám verne dáva to, čo potrebujeme a je verný v požehnaní tak, ako hovorí vo svojom prisľúbení.

Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. ”—2 Korinťanom 9:6

Napriek tomu, že nepotrebujeme tvoje peniaze, tiež nemôžeme a nebudeme ignorovať pravdu na tvoje náklady a nebudeme sa strachovať o to, čo si môžeš myslieť, čo chceme urobiť. Chceme zasiať do tvojho života, do opusteného poľa a tak budeš môcť okúsiť "predtým a potom" scenár z odovzdávania desiatku, ktorý každá jedna z nás zažila, keď sme začali odovzdávať desiatok a zasievať do našej zásobárne.

"Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať."—Galaťanom 6:7

Ďalšia zaujímavá pravda, ženy sú viac ako ochotné platiť svojim poradcom (ktorí účtujú prehnané ceny a spôsobia viac škody), platia za antidepresíva (ktoré spôsobujú, že nemôžu myslieť a veľmi často zanechávajú vedľajšie účinky, ktoré sú ešte horšie) a čoskoro platia právnikov (aby ochránili ich majetok, keď koho zaujíma majetok, keď obnova znamená, že majetok zostane doma a rodina zostane nedotknutá). Ženy sú ochotné platiť za toto všetko (a uvedomila si si, že toto je dôsledok toho, že žráč mal dovolenie, aby mohol kradnúť?), keď to, čo zatvorí dvere, zabuchne ich, je desiatok.

A nie iba desiatok, ale desiatok odvádzaný do tvojej zásobárne, a tak ťa nepriateľ nebude môcť viac vykradnúť o peniaze, ktorými musíš platiť tieto príšerné veci! Čo ti dá duchovnú výživu, otočí tvoje srdce k Bohu je výživa cez JEHO SLOVO a JEHO pravdu.

"V srdci si uchovávam tvoje výroky aby som proti Tebe nezhrešil."—Žalm 119:11

"...Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce."—Matúša 6:21

Dovoľ mi, aby som ťa opäť uistila, nepotrebujeme tvoje peniaze. Už dlho dávame naše knihy a nikdy sme nikoho nežiadali o podporu. A keď som mala ísť do Ugandy, aby som hovorila,  Africká žena (ktoré sa presťahovala do Kanady) ma žiadala, aby som učila jej ľudí o desiatku, o dávaní a obviňovala misionárov z narastajúcej chudoby! Bolo to šokujúce!! Povedala, "Každý učí mojich ľudí, aby BRALI, nie dávali, aby sa pozerali na bielych ľudí a u nich hľadali pomoc, nie u Boha. A tak, ako môžu byť oslobodení z chudoby?!?" Pokračovala a povedela mi, že až keď opustila Afriku, vtedy sa naučila a začala zavádzať pravdu. Odvádzala desiatok a stala sa celkom bohatou, no jej ľudia sa na ňu pozerajú ako na ďalší zdroj, odkiaľ môžu dostať peniaze.

Skoro štyri roky mi písala vdova po pastorovi a dokonca mi volala z Ugandy, aby som jej poslala peniaze! Nikdy sa mi nepodarilo ísť do Ugandy a hovoriť, iba do Kene, no poslala som jej peniaze, lebo som nemohla prísť. Ale akú pravdu mala táto priateľka. Možno už nebudem volaná, aby som išla hovoriť pravdu do Afriky, no túto pravdu môžem hovoriť tu a môžem zmeniť život jednej osoby cez túto pravdu—život niekoho, kto je ochotný v tomto vyskúšať Boha! Pamätaj, Boh presne hovorí, aby sme Ho vyskúšali.

"'...a týmto MA VYSKÚŠAJTE - hovorí PÁN zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.  '"—Malachiáš 3:10

Dovoľ mi spýtať sa ťa, keďže toto vieme a úplne to žijeme, akoby sme sa s tebou NEmohli podeliť o túto pravdu—dokonca aj ak to znamená, že riskujeme a že si budeš myslieť, že chceme tvoje peniaze? Jediná osoba, na ktorej záleží, si TY. A ak to myslíš vážne, že zabuchneš dvere, ktoré si nechala doširoka otvorené v tvojom živote, dvere, ktoré pustili nepriateľa, aby prišiel a okradol ťa, potom Ho vyskúšaj. A pravdou je, ľudia obyčajne veria tomu, čomu chcú veriť.

Rozhodnutie je napokon na tebe.

"Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, ..."—Deuterónomium 30:19

Veci sa zmenili okamžite

Veľa žien začína odvádzať desiatok, keď ich opustia manželia, lebo pre nejaký dôvod vedia, že musia desiatok odovzdať, dokonca aj predtým, ako sme ich o tom učili.

Veľa žien začne odvádzať desiatok do svojho kostola, až pokiaľ si neuvedomia, že tam nie sú duchovne živené. No ak raz začnú odvádzať do svojej pravej zásobárne, potom sa veci začnú meniť, OKAMŽITE.

Ako som už povedala, ja som sa naučila o desiatku z mojich poukážok na jedlo a dávala som ich do miestnej jedálne. Neskoršie, keď som sa naučila, čo je "zásobáreň," viac som nechodila do kostola, lebo, ako som už povedala, bola som Farizejka a musela som prestať chodiť do kostola. Úplne bezradná, spýtala som sa Pána, aby mi ukázal, čo mám robiť. On chcel, aby som začala zasievať do môjho vlastného spoločenstva, Služby zmierenia, ktorú On dal každej jednej z nás, a moja bola (a stále je), aby som sa sústredila na obnovu manželstiev.

Ten istý týždeň Pán chcel, aby som si všimla ženu a jej dcéru, ktorá žila vo vedľajšom dome, ako my. Keď moji chlapci pozvali toto dievča, aby sa s nami naobedovala, povedali mi, že všetko rýchlo zjedla "akoby nejedla týždne, mami"—lebo naozaj nejedla.

Keď mi chlapci povedali, čo videli, a ako dali svoj sendvič, aby ho zjedla (že ho zjedla na jeden hryz), ponúkla som jej, aby niečo zobrala domov, "lebo by sme to aj tak nedokázali zjesť," povedala som. Vtedy som vedela, čo bolo našou misiou. Odišli sme a zamierili do obchodu a kúpili sme tašky a tašky vecí z týchto kupónov, ktoré som dávala do miestnej kuchyne.

Keď sme zaklopali na dvere s týmto nákupom, jej mama prepukla v plač, a keď moji chlapci priniesli nákup dnu, videli, že v skrini mali už iba jedno balenie orientálnych cestovín. Priznala sa, že už týždne iba prežívali!

Potom som sa dozvedela, že manžel tejto ženy ich opustil, nemala peniaze na benzín a nemohla ísť do práce a že bola v nebezpečenstve, že môže stratiť svoju dcéru. Keď som o tom povedala mojej ePartnerke Sue, spýtala sa ma, či mám nejaké peniaze, ktoré by som mohla dať tejto žene, aby si kúpila benzín a dostala sa do práce. Mala som a to bolo niečo, čo sa nikdy nestalo! Neboli to moje peniaze, ale peniaze, ktoré mi dala moja mama, aby som jej niečo vyzdvihla. A vedela som, že moja mama by chcela, aby som ich použila, pokiaľ moja priateľka bude schopná splatiť mi ich späť počas našich týždenných stretnutí o niekoľko dní neskôr.

Keď som sa tam vrátila, išla som sama, lebo deti sa chystali do postele. Od dverí som počula smiech a plač a oni dve tancovali vo vnútri. V to ráno táto žena povedala Bohu, že "ak je reálny, aby jej pomohol!" Vyrástla vo veriacej a prísnej rodine; rodičia ju vyhodili z domu, keď zostala tehotná. Jej manžel tiež hlásal, že je Kresťan, no potom sa zaplietol s inou ženou a potom zanechal svoju ženu a dcéru, ktorá mala osem rokov. (Táto žena nepoznala Pána osobne, no cez tento zážitok spoznala Pána aj ona aj jej dcéra nie tak dlho po tejto noci.)

Keď otvorila dvere a ja som jej chcela dať peniaze na benzín, odmietla a povedala, že som jej už dala veľa. Keď som povedala, že to NIE JE odo mňa, povedala, "Viem, je to od Boha, no ja to nemôžem prijať." No keď počula, že je to od inej ženy, opäť začala plakať. Podelila som sa s ňou, prečo sa spolu stretávame a vtedy sme začali s mojou ePartnerkou pomáhať druhej žene! Táto žena potrebovala niekoho z každej strany, kto by ju povzbudil a podporil.

“A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo ruky spustil, víťazil Amalek.  Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka. ”—Exodus 17:11–12

Skoro po tomto mi Pán otvoril dvere a ja som mala nejaký príjem. Začala som doučovať a mala som reálne peniaze, z ktorých som mohla odvádzať desiatok, no vedela som, že to musí ísť do mojej zásobárne, tam, kde som duchovne živená. Naše stretnutia (ktoré začali, aby prilákali ženy, ktoré nemali predstavu, ako nás našli, lebo sme nikomu nepovedali, prečo sa stretávame) sa stali týždennými stretnutiami, a tak sme použili tieto peniaze, ktoré som dala do mojej zásobárne (čoskoro Spoločenstvu obnovy RMI). Rozdávali sme Biblické verše (ktoré pomohli mne a Sue) a robili sme kópie, ktoré sme dávali ženám, a ktoré ich dávali iným ženám. Tiež sme dávali použité Biblie (kúpili sme ich z tretej ruky v každej verzii), tiež peniaze, jedlo, peniaze na benzín a hocičo iné, o čom sme vedeli, že ženy potrebujú.

Napriek tomu, že ma nepriateľ snažil presvedčiť, že môj desiatok ide pre mňa, Pán mi pripomenul, toľko kostolov, kde som videla, že pastor dáva SVOJ desiatok tam, kde slúži. A na potvrdenie, keby som nedávala do mojej zásobárne vtedy a teraz, žráč by mal rozhodne povolenie a bol by viac ako šťastný, aby ma okradol!! Bez pochyby by som bola v chudobe—no ja a moja rodina sa k chudobe ani nepribližujeme. Všetko, čo máme, je zaplatené, naše spoločenstvo je tiež bez dlhu, a tak to aj zostane a to IBA kvôli JEMU a nasledovaniu Jeho Slova!

"Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon."—Rimanom 13:8 

To je pravda aj pre iné ženy, ktorých manželstvá sú teraz OBNOVENÉ. Keď sa raz naučili kľúčový princíp, tiež začali odvádzať desiatok do ich zásobárne, niektoré odovzdali desiatok po prvý krát v živote. A všetky z nás súhlasíme, že to bol PRVÝ krok k zabuchnutiu dverí pred nepriateľom. Dvere, ktoré si ty, tak, ako aj my, nechala doširoka otvorené, keď sme neodvádzali desiatok do našej zásobárne (a neboli sme živené zásobárňou, ktorá nás posilňuje a lieči). Neodvádzanie desiatku je to, čo dovoľuje, aby nepriateľ prišiel, kradol, zabíjal a ničil naše životy—no dúfame, že čoskoro prestane, keď porazíš strach, že nebudeš schopná platiť svoje účty.

Toto je bežný strach, ktorý napadol pokoj v nás všetkých. Pravdou je, nikdy nebudeš môcť zaplatiť svoje účty, ak NAJPRV neodvedieš desiatok! A pochybujem, že niektorá z nás, ktorá verne odvádza, nezažila to, čo "vyzeralo" že neexituje spôsob, akoby sme mali dosť. Dokonca aj keď sme rátali, nepridalo to peniaze! No keď sme najskôr odovzdali desatinu Jemu, do našej zásobárne, tak, ako On povedal, zaplatili sme VŠETKY naše účty a tiež to u toľkých z nás spôsobilo, že sme bez dlhu.

Teraz je čas, aby si zabuchla dvere pred tvárou žráča! Nikto, kto správne rozmýšľa a cíti, že prúdi studený vzduch, nepridá na kúrení zatiaľ čo nechá na dome doširoka otvorené dvere!

Ako môže kostol dovoliť, aby sa toto dialo?

Lebo všetky sme okúsili túto krutosť—že sme neboli živené duchovným jedlom, ktoré by bolo ochránilo naše manželstvá od rozpadu, čo zahŕňalo to, že sme nevedeli, alebo neboli učené o žráčovi a ochrane z odvádzania desiatku! Pochybujem, že mám čo viac povedať o tejto téme. No niektoré z vás, ktoré stále zápasíte, položte si túto otázku:

S epidémiou zničených manželstiev, prečo kostol neurobil viac, aby nám všetkým dal duchovné jedlo, duchovné vedomosti, aby sme vedeli, ako zabrániť rozvodu a nevere? A ak by sa rozvod vyskytol, prečo nemajú Písmo a zdroje, ktoré sú nevyhnutné a pripravené, aby obnovili naše manželstvá?

Veríme, že miestne kostoly z väčšej časti zlyhali a nie sú našou duchovnou zásobárňou. Hovoria nám históriu a kázanie, ktoré potešuje dav, zatiaľ čo sa šíri epidémia rozvodov. A čo je horšie, keď čelíme nevere, oddeleniu a rozvodu, láme mi to srdce, keď si pomyslím, že sa obrátili chrbtom a dali nám otravu vo forme poradenstva a psychológie (o čom som povedala, že sa naučíme v neskoršej lekcii).

Nie sme proti kostolu, ale proti tomu, v čom kostol zlyhal. Naším cieľom je obnova manželstiev a potom trénovanie týchto obnovených párov, aby sa vrátili späť do kostolov vo svojom okolí a učili pravdu! Nie je to odsudzovanie! Znamená to, že všetci robíme to, čo môžeme, aby sme sa naučili Pravdu, NIE iba pre seba, ale aj pre druhých!

A opäť, prosíme, spýtaj sa Boha, aby ti ukázal, ako môžeš priniesť pravdu do tvojho kostola & miestnej komunity!

Veselý darca

Napokon výber, či budeš odvádzať desiatok, či nie a kde budeš odvádzať, je na tebe. Chvála Bohu, ešte raz, nepotrebujeme tvoje peniaze. Odpusti mi, že to hovorím opäť a opäť a opäť. Naše spoločenstvo nasleduje princípy o odovzdávaní desiatku (každý dar, ktorý dostaneme, každý predaj, ktorý dostaneme do našej knižnice, z toho odovzdávame desiatok). Na dodanie, každá jedna spoločníčka odvádza desiatok, a preto nebojujeme proti žráčovi, a vždy sme duchovne živené a máme viac, ako potrebujeme!!

Napokon, ak dáš, daj to s radosťou a nie s pocitom, že to musíš.

"Každý tak, ako si umienil [dať] v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje."—2 Korinťanom 9:7

Dôvod, prečo učíme o odvádzaní desiatku do tvojej zásobárne, a robiť to radostne, nie je preto, lebo tebou manipulujeme, aby si nám dala pre naše dobro—ale pre TVOJE. Všetky z nás, ako som už povedala, sú dobrovoľníčky, a tak, ak odovzdávaš desiatok, my tvoje peniaze nedostávame. Keby sme chceli peniaze zarobiť, PREDÁVALI by sme naše knihy radšej, akoby sme ti ich dali.

Áno, tiež naše knihy ponúkame na predaj, no aj vtedy máme na to dôvod, tak, ako som už stručne vysvetlila. Čo som nespracovala je, že keď muž alebo žena kúpi knihy, presne VIDÍME a sme svedkami toho, že sa VIAC zmenia, lebo INVESTOVALI do vlastnej obnovy! Roky ideme tam a späť, predávame naše knihy, potom ich rozdávame—všetko iba preto, lebo chceme pomôcť mnohým ľuďom, ktorým slúžime. Jednoducho chceme, aby aj iní ľudia boli požehnaní!

Pointa je, nedávaj nám nič, iba ak by si chcela zasiať do toho, čo robíme. Nemáš voči nám žiadnu povinnosť. Nenastavili sme ťa, aby si dala, a úprimne, ani nechceme, aby si sa cítila vinná. 

Jedna verzia Biblie to vysvetľuje zaujímavým spôsobom, "Pamätaj: Lakomý rozsievač dostane malú úrodu, štedrý rozsievač dostane štedrú úrodu." Chcem, aby ste všetky mali dostatok času a zase si to premysleli, a utvrdili sa v tom, čo dáte. Bohu sa páči, keď ten, čo dáva, má záľubu v dávaní.

Zábavné je, že veľa žien, ktoré CHCÚ dať, majú veľmi málo, aby dali. To je ďalšia vec, ktorú milujeme na desiatku! Boh to navrhol tak, ako určité "meradlo." Ak máš málo, málo dáš. A ak máš veľa, môžeš dať veľa. A pre tie z vás, ktoré naozaj máte veľmi málo, Ježiš hovorí, že ste nadmieru požehnané!

Úžasný príklad sa často vzťahuje na "Chudobnú vdovu" z  Marka 12:41-45 "Potom si sadol [Ježiš] oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince čo je kvadrans.  Zavolal svojich učeníkov a povedal im: "Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie." 

Bolo obdobie, tak, ako som už povedala, keď som ja a moje deti žili zo šekov na jedlo. Nemala som žiaden príjem. Moja prvá trojmesačná renta bola zaplatená popredu mojim manželom (lebo plánoval, že sa vyparí). Neskoršie ľudia (niektorých som nepoznala) platili môj prenájom a iné výdavky. No keď som sa naučila o desiatku (tak, ako ťa to dnes učím), vedela som, že to je koniec mojim finančným problémom. A tak som zobrala to, čo som mala, a to boli poukážky na jedlo a z nich som odovzdávala desiatok. Najskôr to bolo 10% a tiež to nebolo vtedy, keď som dostala moju prvú poukážku (dať najskôr Bohu). Boh sa pozeral na moje srdce a na základe toho ma požehnal, lebo som v tom bola nová a On videl, že moje srdce Ho chce nasledovať z celého srdca.

Naučili sme sa tiež myslieť na druhých počas tohoto obdobia. Vzali sme zvyšok našich poukážok, ktoré nám zostali na konci mesiaca, a išli sme do obchodu, ktorý akceptoval tieto poukážky (nie každý obchod tak vtedy robil). Zobrali sme veľký vozík a kúpili sme balenia ryže, múky a tiež zeleninové a ovocné plechovky. Naložili sme to do nášho auta a ja s deťmi sme to odovzdali do lokálnej kuchyne.

Potom sme zostali a vydávali sme jedlo a napokon sme upratali. Chcem povedať, že moje deti si vážili to, čo sme mali. Naučili sa súcitu a tiež sa naučili, že sa nemôžu báť prejaviť láskavosť k ľuďom, ktorí boli špinaví, smrdeli a boli bez zubov 🙂

Jedného dňa som bola požehnaná, keď jeden z mužov prišiel a pomohol vyprázdniť našu dodávku. Keď zbadal zavárané marhule, veľmi sa usmial (on bol ten, komu chýbal zub) a povedal "Vau, moje obľúbené!!" Objala som ho a povedala, "Všetky sú tvoje, nech sa páči!" a on začal plakať. Ja som tiež plakala a tiež moji chlapci. Takéto zážitky  zmenili náš život!

" Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma;  bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." Vtedy mu spravodliví povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?" Kráľ im odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili."—Matúš 25:35-40

To bol iba JEDEN z mnohých prínosov, keď bol môj manžel preč. Poskytlo mi to  príležitosti, kde som sa nemusela pýtať jeho, niežeby on nerád dával ľuďom, ktorí nemajú, no nie tak radikálne, ako som ja vedela, že musím tak robiť, kvôli tomu, aby sme sa dostali z chudoby, v ktorej sme boli! Iba dve generácie, ktoré  predchádzali mne a mojim deťom, boli milionári! Obaja, otec mojej matky a otec môjho otca boli milionári, verte alebo nie. Toto bolo naozaj niečo, čoho som sa musela uchopiť, keď som poslúchala môjho manžela, po tom, ako nás opustil a povedal, aby som požiadala o sociálne zabezpečenie.

Čo Boh urobil (kvôli tomu, že som dávala) bolo, že mi ukázal cestu k príjmu. Pripomenul mi, že viem učiť, ako správne čítať, a ukázal mi, ako nájsť skupinu študentov v blízkej škole po skončení vyučovania. Odišla som, keď moji dvaja najmladší spali poobede a dvaja starší čítali. Z toho, že som pracovala jednu hodinu, dva krát do týždňa,  dostala som toľko, ako keby som pracovala 40 hodín za minimálnu mzdu!! Mala som viac vzdelania, ktoré som mohla použiť niekde inde, no to by znamenalo, že by som musela platiť niekomu, kto by sa staral o moje štyri deti a musela by som ich opustiť, keď už boli opustené svojim otcom. Boh ma odmenil (deti nemuseli prejsť cez viac bolesti) tak, že mi pomohol, že som mohla pomôcť mojim siedmim študentom, aby prešli zo spodnej skupiny vo svojej triede do vrchnej skupiny a to iba tým, že som ich naučila fonetiku!

Neskoršie som dostala ponuku na prácu (príležitostne) vo svojom odbore čeľustnej ortopédie, ktorú som vďačne prijala, kvôli tomu, že môj manžel mohol tieto dni stráviť s našimi deťmi v našom dome. Vždy, keď som odvádzala desiatok, Boh ma posunul finančne hore a tiež začal privádzať manžela domov viac a viac. A v čase, keď bol doma, a keď videl, čo Boh pre mňa urobil (a to, ako som mohla kúpiť jedlo pre neho a DŽ, keď bol "obmedzený na smitku chleba" kvôli tomu, že žil v cudzoložstve a tiež som im dala auto), tiež začal odvádzať desiatok bez toho, aby som povedala slovo. 

OTÁZKA: Mala by som odvádzať z hrubého alebo čistého zárobku?

Každý má svoj názor na túto odpoveď, no keď som hľadala Boha kvôli múdrosti, bolo to také jasné, ak odovzdávaš z čistej mzdy, potom naozaj neplatíš svoj desiatok ako PRVÝ.

To znamená, prv, ako zaplatíš svoje účty zo sumy PRED zdanením alebo iné poplatky, ktoré sú vzaté z tejto sumy, tak, ako nám Ježiš hovorí v Matúšovi 6:33, "Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše." a "Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku." Kniha zjavenia 2:4

Silný princíp z "prvého ovocia" je tiež v Deutoronómium 18:4, ktoré nám hovorí, "Prvotiny svojho obilia, muštu a oleja a prvotiny nastrihanej vlny zo svojich oviec dáš jemu." Potom v Exodus 34:24 a 26, Boh hovorí, "Lebo ja vyženiem spred teba národy a rozšírim tvoje územie...To najlepšie, prvotiny svojej pôdy, prinesieš do príbytku Pána, svojho Boha...!

Ak nevieš, čo máš robiť, nerob nič. Namiesto toho, zober tieto verše z tejto strany a začni si ich čítať, a požiadaj Boha, aby otvoril tvoje oči pre to, čo ti ON chce ukázať a aby ti pomohol tak urobiť. Uisti sa, že sila, ktorú cítiš, je ZVNÚTRA (kde dúfam, prebýva v tebe Ježiš) a nie násilie zvonku, od NÁS (ani od nikoho iného). Lebo napokon, koho zaujíma, čo povedia ľudia?? Na čom záleží je, čo povie ON, k čomu ťa On vedie, aby si urobila a iba TY vieš, čo to je a ty budeš trpieť na následky, ak ti niekto povie, čo je nesprávne, však? 🙂

On za teba zaplatil cenu

Dovoľ mi toto ukončiť, ty si si NEZAROBILA svoju spásu, a Boh ťa nenúti, aby si za ňu platila. Nikdy by si dostatočne nezarobila na ten druh duchovného dlhu v ktorom ty a ja sme!

Keby Ježiš nezomrel na kríži, boli by sme odsúdené k zániku a k večnému trápeniu. Povedal, že to, čo On DAL, je dar ZADARMO. Teraz s darom večného života, s Jeho nádejou, sme teraz vybavené, aby sme žili život v súcite s druhými! Odpustiť druhým tak, ako je odpustené nám, a odovzdať sa pre iných, aby sme sa vyliali z našej hojnosti.

Duchovný míľnik #2

Dnešná lekcia je tvoj 2. duchovný míľnik.

Opäť, to, čo ťa bude držať tento krát od toho, aby si bola SLOBODNÁ, je STRACH. 

A tak, dnes máš druhú šancu, aby si dosiahla tento míľnik. 

1 Korinťanom 9:24

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili.

Ak si nebola predtým schopná prekonať tento míľnik, bez pochyby si získala viac duchovnej sily a viery, ako prvý krát. Čerpaj z Pána, vezmi Jeho ruku a odhoď STRACH tak, že dáš Bohu kontrolu nad tvojimi financiami. On ťa vyzýva, aby si Ho VYSKÚŠALA v tejto jedinej oblasti tvojho života, urobila si tak?

A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba...kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky..” Jakub 1:22, 25 

Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím?” Lukáš 6:46.

Ak si bola duchovne živená, duchovne napájaná a dokonca privedená späť k duchovnému životu skrz tieto lekcie a povzbudenia, nezaves sa pochabo na to, čo patrí Bohu a o čom On hovorí, že to máme dať do svojej zásobárne. Vysloboď sa!!

Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: "V čomže ťa ukracujeme?" V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ.  Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. —Malachiáš 3:8-10

Desiatok

Ak si bola schopná prejsť touto prekážkou, uisti sa, že pomôžeš druhým a odovzdaj chválu o prekonaní prekážky.

Dodatočný bonus pre teba, keď vykročíš vpred vo viere a začneš odvádzať desiatok do svojej novej zásobárne, je, že to pomôže tvojej SOM "služobníčke obnoveného manželstva" alebo RSM "Registrovanej služobníčke v manželstve" aby mala viac času a mohla sa stať Služobníčkou na celý úväzok.

Každý desiatok alebo dar od našich klientov alebo člena tímu ide k tvojej služobníčke. A čím ďalej zájdeš, tým si sa viac zlepšila, a to je odraz na tvoju služobníčku, ktorá bude na základe toho kompenzovaná. Toto je spôsob, ako povzbudiť oboch, služobníčky, aby efektívnejšie slúžili a klientov a členov, aby urobili najlepšie, ako vedia—vyhrali, vyhrali, vyhrali situáciu—vyhrali OBNOVU, ktorá čaká na cieľovej čiare!

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."