Jedným z mojich absolútne najobľúbenejších činností je, tráviť čas čítaním knihy Žalmov. A jeden z mojich najobľúbenejších Žalmov je Žalm 23. Môže to byť dokonca ten jediný, ktorý poznáš srdcom alebo aspoň ten, ktorý si pravdepodobne počula.

Žalm 23 (Verzia kráľa Jakuba)

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:

pasie ma na zelených pašienkach.

Vodí ma k tichým vodám,

dušu mi osviežuje.

Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou,

nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.

Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov.

Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života.

A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

Verzia z 23 Žalmu z KJV „Verzie Kráľa Jakuba“ je v knihe žalmov veľmi poetická a je to kniha, ktorú som často písala na moje odkazové kartičky.

Ďalej, aj keď sú tu nekonečné  Životné Princípy, skryté drahokamy, v týchto šiestich riadkoch žalmu 23, sú tu jednoduché slová, na ktoré sa musíš zamerať tento týždeň:

ON MA VEDIE.

Spôsob, ako si vytvoriť blízky a intímny vzťah s Pánom, je, keď si uvedomíš, aký blízky je ku tebe. A jednoduchým vyslovením týchto troch slov: ON MA VEDIE, začneš prežívať nový spôsob života.

Tu sú dva ďalšie verše, ktoré potvrdzujú Životný Princíp, ktorý ťa učím tento týždeň, ktoré musíš pridať k svojim cieľovým veršom, o ktorých rozjímaš dňom i nocou.

Izaiáš 30,21

„a ušami počuješ spoza seba slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.“

Ján 10,27

„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.“

Úlohou tohto týždňa je pokračovať v pridávaní tvojich „cieľových“ alebo „kľúčových“ veršov, ktoré si POCTIVO necháš hneď vedľa svojej postele; čítajúc ich NAJSKÔR, keď sa zobudíš a tiež ZNOVA tesne predtým, ako ideš večer spať- inými slovami - rozjímaš o nich dňom i nocou!

A ešte slastnejšie: „v zákone PÁNOVOM má záľubu“ (ja mám). Takže namiesto toho, aby sme pokračovali v „samo-rozprávaní“, čo je zbytočné a verím, že hlúpe (pretože ako môžeme poznať odpovede, ktoré potrebujeme?). Mala by si POŽIADAŤ Pána, aby ťa sprevádzal vyslovením týchto troch slov zakaždým, keď sa rozhodneš urobiť tú najjednoduchšiu alebo tú najzložitejšiu úlohu dneška a každý deň tohto týždňa. „ON MA VEDIE"