★★★★★

Niektoré verše v Biblii sú ťažké. Ale rovnako ako sa hovorí, že hľadanie perly je osožné, také sú tiež niektoré skryté princípy, o ktorých sa príliš často nehovorí.

Dnes ráno pri hľadaní tohto verša v 2. knihe Samuelove (nižšie) som bola prekvapená, že mi to trvalo tak dlho. Úprimne povedané, trvalo mi večnosť, kým som ho našla, ale vedela som, že si ho musím prečítať znova a znova a tiež ho študovať v niekoľkých verziách, aby som získala jeho hlbší význam.

Dôvod, prečo som tento verš hľadala a chcem ho študovať, je tak dôležitý. Je v ňom klenot, o ktorom som vedela, že On tým hovorí do môjho srdca po tom, ako na mňa padol ďalší ohováračský útok súkromne a verejne. Prvý verš (nižšie) sa zhoduje s týmto princípom, ktorý môže tiež položiť základ pre pochopenie nasledujúceho zložitejšieho verša, neodporovať „zlu“, o čom Ježiš hovoril v...

Mt 5,39— „Oko za oko a zub za zub!« No Ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.“

2 Sam 16,11-12— „Potom povedal Dávid Abisaiovi a všetkým svojim sluhom: „Hľa, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život, nuž o čo skôr to môže tento Benjamínec! Nechajte ho preklínať, lebo mu to Pán prikázal! Azda zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie. Potom išiel kráľ a jeho sluhovia po ceste, Semei však išiel vedľa neho po úbočí vrchu, neprestajne preklínal, hádzal doň kamene a metal prach. Kráľ a všetok ľud, ktorý bol s ním, došiel unavený (k Jordánu), a tam sa občerstvil.“

Azda je to slovo, ktoré som si zapamätala pred rokmi. Slovo, ktoré som hľadala a je definované: náhodou; možno. synonymá: hádam, vari, pravdepodobne, každý vie, mohlo by byť, je to možné, mysliteľné.

Je zaujímavé, že prach je v Biblii často vyjadrením hanby a smútku. Preto si ho tí, ktorí stratili blízkych, hádzali cez hlavu a preto sa nám hovorí, aby sme ho striasli z nôh.

Dovoľ mi objasniť, že toto je v Dávidovom živote časové obdobie, keď uteká pred vlastným synom Absolónom, ktorý ho mal zničiť. Je smutné, že teraz, keď sa dni stávajú čoraz horšími, ako sa blížime k posledným časom, bude čoraz viac bohabojných rodičov smutne musieť zažiť toto zlomenie srdca.

Avšak, dnes chcem, aby si videla v tomto úžasnom princípe, ktorý je pre nás tak bolestne ťažké urobiť, no avšak ako každý iný princíp sme ho schopní pochopiť a prijať – že jeho prijatím zažijeme nezmerateľné odmeny.

Nielenže Dávid odmieta vzdorovať tomu zlu, ale bráni aj ostatným v tom, aby ho zastavili. A jeho dôvod sa nachádza ďalej, keď uvažuje o tom, prečo. Azda

„Azda zhliadne na moju biedu.“, v čo Dávid dúfa, že dostane od Boha. Namiesto zastavenia útokov sa pozerá na Boha, aby mu to On vrátil v dobrom. A ako vieme, skutočné, trvalé a najmocnejšie požehnania nepochádzajú od človeka ani od tohto sveta - pochádzajú od Boha.

Ako som povedala, keď som otvorila túto lekciu, vrhalo sa na mňa stále viac a viac ohováračských útokov osobne a verejne. A hlavný dôvod, prečo mi On povedal, že musím tieto útoky zažiť, je ten, že On sa chystal mňa a túto službu dostať vyššie. Nie som si istá, či nás tieto útoky tiež pomôžu pokoriť alebo nás prinútia priblížiť sa k Pánovi, pretože Ho budeme viac potrebovať, alebo či sa nepriateľ snaží zastaviť to, čo sa chystá Boh urobiť. Ak by som mala hádať, verím, že sú to všetky tieto tri dôvody a možno ešte viac, ešte nie som dostatočne duchovne zrelá na to, aby som to pochopila. Napriek tomu by som chcela mať možnosť tento princíp nielen prijať, ale sa ho aj chopiť. Avšak nielen kvôli mne, ale aj kvôli tomu, v čo verím, že On chce urobiť a ako chce ešte viac využívať RMI a naše služobníčky.

Úprimne môžem povedať, „Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.“ Filipanom 3,12-14

A čo ty?

V dnešnom svete, ani v cirkvi, nikto nehovorí ani nežije podľa tohto veľmi ťažkého princípu. Namiesto toho nás učia, že by sme sa mali brániť a že zlo, ktoré sa nám stalo, je na to, aby nás zničilo.

Samozrejme, toto JE pravda, je to ďalšia súčasť nepriateľskej schémy, ale nie je to tak pre veriaceho, ktorý je povolaný žiť vyššie povolanie. A tiež to tak nie je, aby sme ako veriaci mohli byť chválení, ani na ostatných urobili dojem, ale aby sme s tým zaobchádzali správne s cieľom umožniť Pánovi, aby napísal Jeho Dobrú Zvesť do epištoly našich životov. List nášho života, ktorý ľudia čítajú každý deň.

To znamená, že musíme žiť náš život tak, aby svet videl, že aj keď je vonku nepriateľ, aby nám ublížil a zničil nás, s Ním môžeme cez to kráčať a nielen cez to prejsť, ale mať z toho na koniec aj úžitok. Toto, drahá, sa nazýva jednoducho svedectvo, ktoré je dôležité získať, aby sme pomohli iným prekonať toho zlého.

Zjavenie 12,11 – „Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.“

*Všimni si tiež, že tvoje svedectvo sa nezačína ani nekončí obnovením tvojho manželstva. Tvoje svedectvo je zakaždým to, keď sa splní jeden z Jeho prísľubov a ty žiješ jednu lekciu, žiješ podľa princípu a máš dobré zvesti, o ktoré sa treba deliť, aby slúžili tým, ktorí sú hladní, smädní a zúfalí.

Tieto lekcie začínajú krátkym rozprávaním v tvojej vlastnej rodine, kde pracuješ alebo v tvojom okolí. Keď dokážeš prekonať menšie urážky bez toho, aby si sa bránila, On bude pokračovať v posúvaní vás oboch aj úrovne útokov, aby ťa mohol použiť ešte na vyššej úrovni.

Áno, pretože sme ľudia, uprednostňujeme chválu a uznania od ostatných, ale keď to dostávame, nebezpečne sa približujeme k tomu, že sa staneme Božím nepriateľom.

„...priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha“ (Jakub 4,4).

Keďže prijať dnešné posolstvo je pre väčšinu z nás veľmi ťažké, ZASTAV sa teraz (alebo si dohodni rande neskôr), aby si selah, čo si sa naučila, inými slovami, nad všetkým rozjímaj. Vyhľadaj si tie verše, ktoré som uvádzala vyššie a rozjímaj o nich. A ako vždy, dohodni si s tvojím Manželom rande, aby si s ním bola osamote a POŽIADAJ Ho, aby sa s tebou podelil o to, ako máš uplatniť tento odkaz v tvojom živote. Potom pokojne seď a počúvaj A udržuj tvoju lásku takto nažive každý deň.