KĽÚČOVÝ princíp: Žneme to, čo sme zasiali

Jeden z najdôležitejších princípov v Biblii je siatie a žatie. Aby sme mohli žať úrodu, NAJPRV musíme zasiať semienka.

Je veľa úryvkov, ktoré nám dávajú náhľad na túto tému o siatí a žatve. Tu je pár z nich, ktoré sú pre teba dôležité, aby si nad nimi uvažovala a naozaj o nich porozmýšľala:

“Veď kto skúpo sejeskúpo bude aj žať; kto seje štedroštedro bude aj žať (2 Kor. 9:6).

“Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.” (Žalm 126:5).

“Nemýľte sa: Boh sa vysmiať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať(Gal. 6:7).

“Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre Ducha, z Ducha bude žať večný život (Gal. 6:8).

“ Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať (Gal. 6:9).

Keď sa sústredíme na túto pravdu počas našej Cesty k obnove a začneme nasledovať to, čo sme sa naučili, iba vtedy môžeme plne porozumieť a ŽAŤ výhody z tohto princípu—alebo iných princípov. Keď ich nezavedieme, alebo sa nepohneme dopredu s tým, čo sme sa naučili, lebo čakáme, pokiaľ tomu porozumieme, potom bude naša cesta krivá a my sa stratíme.

"Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!  Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky"—Prísloví 3:4-6

V súvislosti s týmto princípom siata a žatvy sa musíme pohnúť a dôverovať Pánovi celým srdcom, na základe pravdy z Jeho Slova a siať—s očakávaním žatvy úrody! A keď raz začneš toto konať, vtedy bude tvoja Cesta k obnove naozaj vzrušujúca!
 

OČAKÁVANIE

Žiadny farmár nepremrhá svoj čas alebo peniaze, aby zasial semeno a neočakával, že bude žať úrodu. Na dodanie, ak chce zberať úrodu kukurice, zaseje kukuricu. Ak chce žať pšenicu, zaseje pšenicu.

A tak, ak chceš žať láskavosť, zasej láskavosť. Ak chceš žať odpustenie, odpusti! Ak chceš žať lásku, zasej lásku (nesej tam, kde je pôda tvrdá, a to je pravdepodobne tam, kde je práve teraz manželove srdce voči tebe). Ak chceš žať finančne, zasej finančne—potom očakávaj úrodu, lebo Božie princípy a Jeho prisľúbenia sú pravdivé a On je verný!!

A ak chceš žať povzbudenie (aby si bola povzbudená za účelom dokončiť tvoju cestu víťazne)—zasej povzbudenie!

A toto nielenže znamená, že Boh bude verný tomu, čo prisľúbil a ty budeš zberať úrodu tu, na zemi, no tiež budeš investovať do svojej posmrtnej budúcnosti. "Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce”—Mat. 6:19–21. To znamená, že tam sú poklady, ktoré nikto na zemi nemôže ukradnúť! Toto je dôležité pre väčšinu z nás, ktorých manželia, rodinný život, domovy a šťastie sú ukradnuté druhou ženou!!

Čo robíme, berieme alebo dávame, čo robíme s peniazmi, časom a energiou tu na zemi, je skutočný ukazovateľ toho, kde sú naše srdcia a to ovplyvní, ako budeme požehnané alebo prečo nie sme požehnané, ale žijeme obklopené kliatbou.

“Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu”—2 Korinťanom 9:10–11. Chvály, svedectvá obnovených manželstiev a povzbudenia, ktoré denne čítaš, všetko je od žien, ktoré ZASIALI.

Siatie & Vzrastanie

Jedno ráno mi Pán pripomenul dve najviac beznádejné Cesty k obnove, ktoré stále vidím aj po dvoch desaťročiach mojej služby. Boli to dve ženy, ktoré ku mne prišli, a každá bola v úplne beznádejnej situácii!

No verila by si, že Boh použil tieto ženy, aby MA naučil niečo, čo by som bola skoro zmeškala. Dovoľ mi predstaviť ti prvú ženu, Melanie a jej svedectvo o obnovenom manželstve.

Pomoc & sústredenie sa na iné!!

Melanie verila Bohu za svoje manželstvo viac ako 10 dlhých ROKOV!! Našla moje spoločenstvo a začala chodiť na naše týždenné spoločenské stretnutia. Veľmi skoro sme sa stali blízkymi priateľkami a moje štyri deti ju začali volať teta Melanie.

Keď som počula všetko to čo robí v túžbe mať obnovené manželstvo s jej manželom, nič mi nedávalo zmysel. Robila VŠETKO správne, no stále nemala obnovené manželstvo skoro po 10 rokoch.

(na fotke: Melanie, Erinine dcéry, 5 ročná Tyler, ktorá je teraz šťastne vydatá a má tri deti a tiež Tara, ako batoľa, ktorá je teraz mladá dáma a tiež pracuje na tejto stránke a robí webový dizajn.)

Melanie bola z dlhej rady silných Kresťanov:dobre známych misionárov a pastorov. A čo bolo pre mňa zaujímavé, že ona a jej manžel si boli stále veľmi blízky, trávili spolu čas, keď prichádzal a odchádzal z ich veľmi priestranného domu. Nebola svárlivá a ani nerobila veci, ktoré spôsobili manželskú pohromu.

No tak, ako všetky z nás, Melanie chcela verného manžela a aby si jej manžel vybral ju pred druhou ženou, s ktorou sa stretával počas týchto dlhých a bolestných rokov, skoro desať rokov! No po toľkých rokoch sa to zdalo nemožné pre mňa, ju a každého, no nie pre Boha! 

Čo Boh urobil, aby zmenil Melaniinu situáciu v okamihu, zrazu a zázračne, ťa prekvapí tak, ako to prekvapilo aj mňa. Bolo to niečo, k čomu som povzbudzovala ženy, aby tak robili, keď prišli ku mne v zúfalstve, aby boli ich manželstvá obnovené. No iba v súčastnosti som si uvedomila, že to bol ten zvláštny, ukrytý KĽÚČ, ktorý otvára obnovu a pomocou ktorého nachádzame a žijeme hojný život!

Nie je div, že tento odkaz učil Ježiš a aj ho žil—no tak málo Kresťanov ho nasleduje. Slovo Kresťan znamená "nasledovník Krista" a preto všetky z nás, ktoré hovoria, že sú Kresťanky, musia byť ochotné nasledovať Ho a Jeho príklad, čo znamená...

Naše životy musia byť o tom, že sa staráme o DRUHÝCH viac, ako sa staráme o seba.

Starostlivosť o DRUHÝCH bolo to, čo som videla u Melanie. Vždy takto žila, no keď začala chodiť na naše týždenné stretnutia, už od začiatku zabudla na to, ako dlho čaká na svoj zázrak. Namiesto toho sa začala zaujímať o druhé: starala sa o druhé ženy, bez toho, aby bola jej myseľ upriamená na to, čo urobí Boh pre ňu.

Keď raz bola obklopená ženami, ktoré mali potreby, začala sa na ne sústrediť a zabudla na seba a na vlastnú obnovu!! (na fotke: Melanie& Erin na stretnutí obnovy v roku 1993.)

Prvý krát som si uvedomila rozdiel v Melanie a jej sústredenosť na druhé, a to bolo vtedy, keď som pozorovala, ako mladý muž priniesol pohodlnú stoličku cez dvere v našej študovni, kde sme sa týždenne stretávali. Melanie hľadala, našla, kúpila a najala tohoto mladého muža, aby priniesol túto stoličku a umiestnil ju v zadnom rohu miestnosti. Prečo? Lebo tu bola žena, ktorá začala chodiť na naše stretnutia, no zomierala na rakovinu. Melanie sa chcela uistiť, že sa jej bude pohodlne sedieť počas nášho dvojhodinového stretnutia. 

Potom som pozorovala Melanie, ako organizovala týždenné výlety pre mladé matky z našej skupiny. A tak organizovala a povzbudzovala staršie matky, aby začali pomáhať a učiť tieto mladé mamičky o tom, ako "pokojne" a "láskavo" trénovať a vychovávať svoje vlastné deti.

Melanie dokonca zohrala kľúčovú úlohu v obnove môjho vlastného manželstva. Napriek tomu, že sa môj manžel už vrátil, náš nábytok a osobné veci boli stále zamknuté v úschovni, kilometre vzdialené od miesta, kde sme žili. Lebo cudzoložstvo obmedzí muža na "krajec chleba," jednoducho sme nemali peniaze, aby sme si prenajali auto, alebo zaplatili benzín na 20 hodinovú cestu tam a späť. Melanie sa o tomto zmienila svojmu odcudzenému manželovi, ktorý navrhol, aby ženy z tohto stretnutia urobili zbierku.

Melanie mi neskoršie povedala, že sa sebe samej smiala a myslela si "Nerozumieš, toto sú jednoduché matky a väčšina z nich dostáva peniaze od štátu alebo majú seky na nákup potravín!" No bola ticho a požiadala Boha, aby jej ukázal, ako má poslúchnuť svojho manžela. Okamžite dostala myšlienku a zobrala čistú nádobu z jogurtu a s fixkou napísala "Peniaze pre rodinu Thielovcov." Vrátila sa s úsmevom na tvári a manželovi povedala, že to bol "úžasný nápad" a že to prinesie na ďalšie stretnutie.

Iba o pár týždňov neskoršie táto žena vyzbierala skoro polovicu nákladov, a to bol obrovský zázrak. Nasledujúci deň som išla na návštevu k môjmu otcovi a povedala som mu o tom, čo tieto ženy robia. Môj otec ma prerušil a povedal mi, aby som vzala jeho šekovú knižku. Povedala som mu, že nie preto som mu povedala tento príbeh, no on naliehal a vypísal mi sumu na druhú polovicu!! Boh použil Melaniu, aby obnovil to, čo zožrala kobylka—veci, ktoré patrili našej rodine a nábytok!! Ja som zasiala do jej života a žala som požehnanie, o ktorom by som nikdy ani nesnívala.

Melanie bola vždy verná v malých veciach: Malé veci, ktoré spôsobili veľké požehnanie pre iné. Najväčšie požehnanie bolo, keď sa ponúkla, že prevezme toto stretnutie, keď som si vzala šesť týždňovú prestávku, lebo sa mi narodilo moje prvé "dieťa obnovy"—moja dcéra Tara!

(Fotka naľavo: Erin s bábätkom Tarou & jej sestrou Tyler)

Bolo to na konci tohto týždňa, keď Melanie, ktorá zabudla na seba, no sústredila sa na pomoc a požehnanie iných—Boh si to pamätal a požehnal JU!!

Po 10 ROKOCH Melaniin manžel opustil druhú ženu na stálo! A aby dokázal, že je to tak, napísal pieseň pre Melanie, ktorú jej zaspieval v kostole pred stovkami ľudí!! Ľudia, ktorí vedeli, čo sa deje počas týchto desiatich rokov, ktorí si mysleli, že je šialená, keď verí, žeby Boh obnovil jej manželstvo—všetci pozerali, ako BOH urobil to, čo sľúbil!

Ja som tam bola tiež, keď jej manžel spieval túto pieseň, ktorú pre ňu napísal, kde zaznamenal svoje omyly a jeho lásku k Melanie. Dokonca aj muži, ktorí boli svedkami, keď spieval pieseň pre svoju ženu, plakali spolu so svojimi manželkami!!

Túto istú vec vidíme dookola: Ženy, ktoré zakročia a pomôžu aspoň jednej osobe a potom niekoľkým iným—toto sú ženy, ktoré KONEČNE dostanú svoj ZÁZRAK—BOH ich požehnáva obnovou A hojným životom!

Druhá žena, o ktorej by som vám rada povedala, ktorej príbeh je rovnako očarujúci, je Michelle, ktorú ste stretli, keď ste si prečítali o jej obnovenom manželstve hneď po tom, ako ste vyplnili Dotazník manželského ohodnotenia.

Boh RADIKÁLNE obnovil v Alabame! a

Môj manžel  ma nazval krásnou!! 

(fotka hore naľavo: Erin & Michelle v 2004 and vpravo, in 2002)

Michelle kontaktovala naše spoločenstvo a keď som si prečítala jej Dotazník manželského ohodnotenia, tak veľmi mi to zlomilo srdce, že som vážne povedala Bohu, že už viac nechcem byť v spoločenstve!

Tak, ako ma Pán viedol vtedy, keď ma manžel opustil so štyrmi malými deťmi a v chudobe, bola som svedkom, keď sa Michelle začala sústrediť a zaujímať o DRUHÉ namiesto sústredenia sa na seba! Napriek tomu, že bojovala s rakovinou prsníka, so 6 deťmi doma, nesústredila sa na vlastnú manželskú obnovu, Michelle začala robiť také veci pre DRUHÉ, žeby zaplnili túto stranu. No dovoľ mi posunúť sa do finále.

Napriek tomu, že jej situácia bola najhoršia, akú som kedy videla, Michelle začala POMÁHAŤ DRUHÝM, presne tak, ako Melanie, ktorá čelila svojej situácii 10 DLHÝCH rokov! Tu bol vzor, ktorý mi Boh chcel ukázať. Pripomenul mi tú istú vec v mojom vlastnom živote, dlho predtým, ako bolo obnovené moje manželstvo, keď som začala slúžiť a pomáhať druhým ženám.

Pár mesiacov po tom, ako po prvý krát prišla do nášho spoločenstva po pomoc, Michelle mi napísala a ponúkla pomoc DRUHÝM a aj mne osobne. Michele začala naše online Spoločenstvo obnovy a ja som sa mohla sústrediť na moju vlastnú rodinu deviatich členov a dovolilo mi to viac písať a robiť videá.

Do niekoľkých týždňov BOH obnovil Michelino manželstvo!! Jej manžel zrazu opustil druhú ženu a od roku 2003 sú obnovení! S týmto párom a ich rodinou som stále v kontakte.

Dúfam, že tento odkaz sa dotkne tvojho srdca a dovolí zapáliť niečo v tebe a ty sa začneš sústrediť na pomoc DRUHÝM. Že využiješ príležitosti, ktoré naše spoločenstvo zabudovalo do našej mapy na ceste k obnove, keď ti dovolíme, aby si zobrala a použila KĽÚČ od poslednej brány k tvojej obnove.

Ako môžeš pomôcť druhým?

"Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú.  

Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!" —Matúša 7:13-14

Melanie a Michelle sú dve ženy, ktorých príbehy sú dôkazom toho, že bez ohľadu na to, ako DLHO alebo aká ZLÁ je tvoja situácia, pomoc DRUHÝM je to, čo VŠETKO zmení—a prečo sa tvoja OBNOVA zastavila alebo sa nepohybuje pozitívnym spôsobom. Áno, nasledovanie princípov, ktorým si sa naučila počas týchto 30 dní, je dôležité. Obe tieto ženy žili tieto isté princípy, no boli tiež ochotné vziať a použiť kľúč, ktorý konečne otvoril posledné, úzke dvere a je iba pár ochotných tento kľúč zobrať a použiť. Ženy sa namiesto toho starajú o seba a o to, aby bolo najskôr obnovené ich manželstvo, a až potom začnú rozmýšľať, ako pomôcť druhým, a preto ich manželstvá nikdy nedosiahnu vrchol.

"Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!" —Matúša 7:13-14

Najskôr tak, že zmeníš svoje sústredenie zo svojej vlastnej obnovy a začneš povzbudzovať druhé: Zaseješ do životov druhých cez povzbudenia a tak, že pomôžeš poskytnúť tieto isté zdroje, ktoré naše PARTNERKY poskytli pre teba: tvoja 30-dňová OTM Cesta k obnove ZDARMA. Jeden spôsob je: staň sa partnerkou

Potom, ak si ako Melanie a tvoja Cesta k obnove sa nehýbe rýchlo, alebo ak si ako Michelle v tej najhoršej možnej situácii, ktorú práve teraz žiješ—osobne vieme, že pomocou DRUHÝM dostaneš KĽÚČ na OTVORENIE tvojho ZÁZRAKU!!

Diverse group of women

Zasej nádej Online

Je VEĽA spôsobov, ako zasiať nádej. Prvá a najľahšie cesta je

Zasej nádej online

"Nemýľte sa: Boh sa vysmiať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať(Gal. 6:7).

Opäť si prečítaj tieto verše z úvodu:

“Veď kto skúpo sejeskúpo bude aj žať; kto seje štedroštedro bude aj žať (2 Kor. 9:6).

“Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.” (Žalm 126:5).

“Nemýľte sa: Boh sa vysmiať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať” (Gal. 6:7).

“Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre Ducha, z Ducha bude žať večný život (Gal. 6:8).

“ Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať (Gal. 6:9).

Tvoja posledná lekcia je miesto, ktoré poskytujeme, aby si mala príležitosť napísať "Ďakujem" odkaz pre ženy, ktoré urobili tieto kurzy aj pre teba a tiež...

Dať TI príležitosť, aby si POŽEHNALA iné ženy ako aj ty, ženy, ktoré nás nájdu a začnú Cestu obnovy. Tak, ako svet hovorí o "pošli to ďalej"—je to účinné, lebo je to princíp, ktorý žil Ježiš, keď zomrel na kríži za nás—zasial spásu. 

Neprestávaj uvažovať a "opri sa" o to, čomu ešte nerozumieš. Namiesto toho KLIKNI SEM a požehnaj DRUHÉ s tvojim "Ďakujem" odkazom—ktorý tiež uverejníme, aby povzbudil iné ženy v našich povzbudeniach a tiež to pošleme ďalej.

Galaťanom 6:7 hovorí, "Nemýľte sa, Boh sa vysmiať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať." A Prísloví 3:27 hovorí, "Neodopieraj dobrodenie núdznemu, ak je to v tvojej moci urobiť." Prísloví 11:24 je jasné, "Niekto priam rozhadzuje, a predsa mu stále pribúda, druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší, a má nedostatok vždy."