no najskôr silné svedectvo o obnovenom manželstve

"Moje víťazstvo!"

Moje problémy sa začali, keď som začala manžela upodozrievať, že je v cudzoložstve. Nebola som si istá, ale zmenil sa. A tak, ako všetky ženy, začala som prechádzať jeho vecami, aby som videla, čo môžem nájsť. Jedného dňa prišiel domov opitý a mne sa podarilo zobrať jeho telefón. A tam som našla pravdu. Celý môj svet sa mi začal rúcať. Nevedela som, čo mám robiť. Rozprávala som sa s priateľkou, ktorá mi ako obyčajne povedala, aby som ho konfrontovala a ja som bola hlúpa a urobila som to, čo mi bolo povedané od niekoho, kto nevedel, čo bolo správne.

Konfrontovala som ho a vtedy sa peklo začalo. Povedal mi, že sa stretáva s touto ženou a nikto ho nezastaví, lebo bola tehotná s jeho dieťaťom. Ja som sa nezastavila. Potom som hlúpo povedala jeho rodičom, no nič sa nezmenilo.

Moja situácia sa zhoršila. Odsťahoval sa a začal žiť s DŽ. Povedal mi, že môžem povedať komu chcem, no nikto mi nepomôže. Vtedy som sa vrátila k zmyslom a pripomenula som si, že je tu Niekto, komu môžem povedať a On mi pomôže. Obrátila som sa na Boha a požiadala som Ho o pomoc. 

Začala som čítať Bibliu a modlila sa za Božie vedenie. Cítila som v srdci pokoj, napriek tomu, že bolo zlomené. Jedného dňa som bola v autobuse a cestovala som domov z práce a bola tam jedna pani, ktorá držala v ruke papiere. Názov bol modlitby z Písma za tvoje manželstvo. Bola som zvedavá, čo to bolo a nasledujúci deň som išla na internet a vložila som názov. Našla som veľa stránok o manželskej obnove.

A tam som našla VÁS! Našla som OTM knihu. Čítala som knihu a ešte predtým, ako som skončila prvú kapitolu, videla som, aká žena som bola. Padla som na kolená pred počítačom a požiadala som Boha, aby mi odpustil a aby mi dal druhú šancu v mojom manželstve. Začala som zavádzať tieto princípy, ktoré boli v knihe a cítila som, že vyhrám. Nestarala som sa, či je DŽ tehotná alebo nie, ale vedela som, že moje víťazstvo príde vhod. Modlila som sa a plakala, no tento krát som plakala k Bohu, za Jeho zľutovanie. 

Prešiel jeden mesiac, odkedy manžel odišiel. Zvykol prísť domov, keď som bola v práci, aby videl deti a počas celej tejto doby som ho nevidela a ani sa s ním nerozprávala, lebo mi povedal, aby som mu nevolala. Poslúchla som tak, ako hovorí kniha OTM. Hovorila som Bohu, že musím vidieť môjho manžela, aby on mohol vidieť zmeny vo mne.

Jedno nedeľné ráno si Boh na mňa spomenul. Manžel mi zatelefonoval. Chcel vedieť, či som doma, lebo chcel prísť a zobrať si nejaké veci z domu. Začala som chváliť Boha, lebo som vedela, že to bol Jeho plán. Vedela som, že to bol Jeho plán, lebo môj manžel vždy prišiel do domu počas dňa a zobral si to, čo chcel, keď sme my neboli doma, no tentokrát chcel prísť, keď som bola doma. Chvála Pánovi.

Dôvod, prečo prišiel bol, lebo stratil prácu. Chcel, aby som mu požičala nejaké peniaze (a tak som urobila, lebo tak vy učíte, boli sme stále manželmi a to bolo podriadenie sa). V ten deň sme sa rozprávali a mali sme sa dobre, až tak dobre, že si napokon nič so sebou nezobral! Keď stratil svoju prácu, to bol začiatok jeho problémov s DŽ, a začiatok môjho víťazstva!

Som smutná, no DŽ išla na potrat. Neskoršie som prišla na to, že otehotnela, aby si ju môj manžel vzal a všetky jeho peniaze boli jej, ale teraz nemal prácu a ani peniaze. Stala ostrou ako sa hovorí v knihe Prísloví 5:3-5. Začali sa hádať a môj manžel začal chodiť domov, aby ma videl. Raz ho udrela stoličkou a zlomila mu ruku. Prišiel domov a klamal, že spadol, keď bol v autobuse. Vtedy si uvedomil, že chcela jeho peniaze a že tam nebola žiadna láska.

Hanbil sa prísť do môjho domu a tak si prenajal iný byt, kde žil osamote. Môjmu bratrancovi povedal, že mi povedal veľa zraňujúcich slov a že sa hanbí. Povedal, že sa ku nemu dobre správam, no on mi tak veľmi ublížil, a všetko v čom som ho ja a jeho rodina varovala, sa naplnilo.

Mojej sesternice sa spýtal na radu a ona mu povedala, aby urobil tak ako márnotratný syn, no on to nemohol. Myslel si, že ak sa vráti domov, budem sa z neho smiať, lebo som vyhrala. Zostal na nejaký čas sám, ale kedže nemal prácu, bremeno z prenájmu bolo príliš veľké. Boh otočil jeho srdce a konečne sa rozhodol, že sa musí vrátiť domov ku mne a deťom!

Zavolal celej rodine a požiadal ich, aby mu odpustili a že prijal svoje chyby. Povedal im, že sa naučil svoju lekciu, a že začína od začiatku..ak som ja pripravená prijať ho a odpustiť mu. Chcel, aby sme boli opäť rodinou. Ja som mu povedala, že som mu odpustila a tiež som ho požiadala, aby mi odpustil, že som bola svárlivá a nie dobrá manželka pre neho; jeho rodičom sme dali požehnanie!

Nebolo to ľahké, keď Boh obnovil moje manželstvo. Nie je to ľahké, lebo diabol mi vždy pripomenie tú bolesť, ktorú mi manžel spôsobil, no ja som sa naučila, ako nad ním zvíťaziť s Pánom a modlitbou.

Môj manžel a ja sme sa stali ozajstnými priateľmi. Začal mi hovoriť o všetkých jeho problémoch a plánoch, tak nikdy predtým nerobil. Keď nie som v dome a on chce niekam ísť, zavolá alebo napíše odkaz, aby som vedela, kde je a ja robím to isté. Nie vždy to ide hladko, no som si istá, že dobré časy nás ešte len čakajú. Dokonca aj keď som stratila moju prácu, mám za čo ďakovať Bohu—moja rodina je spolu a je úplná!

Naučila som sa byť spokojná s tým, čo mám a dôverujem Bohu, lebo On prisľúbil, že uspokojí všetky moje potreby podľa svojho bohatstva v sláve v Ježišovi Kristovi. (Filipanom 4:19). A tiež vedomie, že On je môj Pastier, nič mi nechýba (Žalm 23:1).

Ďakujem Bohu, že za mňa bojoval. Je toľko vecí, ktoré urobil za scénou. Myslela som si, že môj manžel bol šťastný s DŽ, no počula som, že ľutoval všetko, čo urobil od začiatku, hlavne po tom, ako Boh povedal, že je čas, aby videl vo mne zmeny.

Boh je verný k tým, ktorí čakajú. Dámy, čakajte trpezlivo na Pána, lebo On je pravdivý voči svojim prísľubom. On odpovie na vaše modlitby, keď je správny čas. Môže sa to zdať dlho, no on časom vypočuje tvoje modlitby.

Ďakujem tiež Erin za jej spoločenstvo. Nech ťa Boh požehná za to, že ťa používa, aby si nám ukázala pravdu. Myslela som si, že som perfektná manželka, no mýlila som sa. Naučila som sa počúvať viac ako rozprávať a som podriadená. Erin, nech ťa Všemohúci Boh odmení ta tvoje úžasné spoločenstvo.

Dámy, vždy sa pozerajte na Ježiša a nie na vodu, keď vás vyzve, aby ste vystúpili z člna. Lebo ak sa pozriete na vodu, potopíte sa, no keď sa pozriete na Ježiša, budete kráčať po vode!!

Nech vás Boh všetky žehná. AMEN!

Vicky v Kenyi, Afrika, OBNOVENÉ

Boh s nami prešiel ešte jeden raz

Podané od: Dawn in Ohio; Zažila som obnovené manželstvo, Som služobníčka Spoločenstva obnovy.

Keď som nedávno sedela v kostole s mojim manželom a deťmi, počúvala som kazateľa, Boh mi pripomenul, že sme na tomto istom mieste boli pred dvoma rokmi, no so zlomeným manželstvom. Boh naozaj všetko previedol ešte raz. Keď kazateľ pokračoval v omši, pamätala som si, že som bola pri tom istom oltári pred dvoma rokmi a žiadala som Pána, aby mi dal pokoj a aby mi ukázal, čo mám robiť. Nemala som predstavu, že všetko, čo sa mi malo prihodiť, bude na moje dobro—lebo som sa ani nepribližovala zbožnej žene, akou ma Pán chcel mať.

Neslúžila som Pánovi tak,ako som mala. Nebola som ani horúca ani studená, ale vlažná. Bola som pohodlná, chodila som do kostola a dôverovala Bohu vo všetkom. No nebola som pre Neho zapálená. Nemala som túžbu, aby som sa starala o spoločenstvo, ktoré mi Pán dal (moju rodinu) cez varenie, upratovanie a iné domáce povinnosti. Nedovolila som manželovi, aby sa stal vodcom našej rodiny. Nepočúvala som ho a ani ho nerešpektovala. Bola som čistá zvonku, no špinavá vo vnútri, a ani som o tom nevedela. Postupne som búrala môj dom, až pokiaľ môj život a moje manželstvo neskončili na piesku.

Keď som bola hlboko v piesku, ponížila som sa a modlila sa k Pánovi a oľutovala svoje hriechy. Požiadala som Pána,aby ma urobil lepšou manželkou pre môjho manžela. V mojom plači k Pánovi, mal pre mňa priateľku, ktorá mi poslala link na Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a moje oči sa doširoka otvorili, lebo som videla ženu, ktorou som naozaj bola a akou som potrebovala byť. Bola som neposlušná voči Božiemu Slovu--rebelovala som, bola som svárlivá a Farizejka. Napriek tomu, že som manžela požiadala, aby mi odpustil, on sa už rozhodol, že chce rozvod a naplánoval si, že sa odsťahuje z domu tak skoro, ako sa bude dať. No aj tak som vedela, že Boh obnoví moje manželstvo, bez ohľadu na to, aké sa veci javili, a pokračovala som v jeho prisľúbeniach. Keďže som chcela, aby môj manžel zastavil myšlienky a činy v rozvode a obrátil svoje srdce naspäť ku mne, začala som sa modliť a hľadať Božiu vôľu pre môj život.

Čím viac som dôverovala Bohu a Jeho vôli, On ma úplne premenil. Zobral zo mňa odev obeti a ukázal mi, že som bola páchateľ. Bola som svárlivá, plná nenávisti, horkosti, neodpustenia, zrady a hlučná. Nenávidela som byť doma. Pán mal so mnou veľa práce. Bolo pre mňa bolestné, aby som sa pozrela do zrkadla a videla, že som nie je taká, ako som si myslela, že som a ani taká, ako si ostatní o mne mysleli. Cudná a úctivá, jedna z lekcií, ktoré som študovala, keď som si prečítala knihu Múdra žena a to som nebola. Pán bol tak milostivý, aby mi ukázal, že nestelesňujem žiadne z týchto Božských kvalít a bola som neverná v každom zmysle. Pán odstránil všetky škaredé svetské vlastnosti, vrstvu za vrstvou a nahradil ich ovocím ducha; láskou, radosťou, pokojom, trpezlivosťou, láskavosťou, dobrotou, vernosťou, nežnosťou a sebaovládaním. Všetky tieto Biblické princípy, ktoré sú rozobraté v OTM zdrojoch, nevedela som, ako s nimi začať, tak som ich musela dookola študovať. Skúšky, ktoré som podstúpila po tom, ako som sa naučila a študovala Jeho Slovo, boli oveľa ťažšie a bolestnejšie ako tie z mojich školských dní, no tiež sú viac prospešnejšie. Bojovala som s niekoľkými vecami - naučiť sa, ako sa neodplácať zlom za zlé, ako byť ticho a neobraňovať sa. Napriek tomu, že je to ťažké, najlepšia časť je, že Pán bol vždy so mnou. Zachránil ma od ohňa a napriek tomu, že nie vždy ku mne hovoril uprostred môjho testovania a skúšok, nikdy ma neopustil. Tieto skúšky posilnili moju vieru (hlavne, keď som Ho nemohla počuť) a dali mi vytrvalosť, ktorú som potrebovala na ukončenie tohoto behu.

Najťažšia prekážka, ktorú som musela prekonať, bol strach. Pán spomína strach v Písme veľa krát. V Izaiášovi 40:10 hovorí "Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou." Lipla som na mojom strachu - strachu z odmietnutia, strachu, že budem opäť trpieť. Po tom, ako Pán dovolil, aby prebehol rozvod a začal búrať stenu medzi mnou a mojim manželom a privádzať môjho manžela, môj strach stále rástol vo mne a ja som môjho bývalého manžela odtisla ešte ďalej. Odtisla som ho pár krát, predtým, ako mi Pán ukázal, čo sa deje. Ukázal mi, že moja cesta k obnove bola skoro o rok dlhšia, ako mala byť, lebo som zasahovala, spoliehala sa na svoj vlastný um radšej, ako na Jeho. Boh veci zase skladal dokopy, no ja som ich rozbíjala. Boh privádzal manžela ku mne a dovolil, aby ma manžel lákal, no ja som ho odmietala.. Keď som si to konečne uvedomila, požiadala som Pána, aby mi pomohol poraziť môj strach a obnoviť moje manželstvo ak je to naozaj Jeho vôľa.

V jeho vôli na mojej ceste som dopadla tak, že som musela prejsť obdobiami s Pánom ako mojim Manželom dva krát, kvôli môjmu strachu. Keď som prechádzala druhý krát, naučila som sa dať si do súvisu každú situáciu a každého na inej úrovni, nie tak, ako predtým. Každé obdobie mi dalo hlbšie uznanie pre Pána ako môjho Manžela.Keď som prechádzala týmito obdobiami s mojou Láskou, tiež som prechádzala obdobiami s mojim, vtedy bývalým, manželom. Bola som a stále som zamilovaná do Pána a tak som sa všetkého vzdala, no On mi stále pripomínal, že život slobodnej (definovaný podľa sveta) nie je Jeho vôľa pre mňa a moje deti.

Bod zlomu na mojej ceste nastal, keď ma môj bývalý manžel lákal a tento krát som vedela, že to bola Božia vôľa. Boli sme v parku, kde mi Pán povedal, že napriek mojim chybám a strachu, On obnoví moje manželstvo. Vau! Rady boli ukryté v rôznych veciach, ktoré mi Pán ukazoval. Po Pánovom zjavení sme sa s manželom začali ešte viac rozprávať, no zdalo sa, že všetko zostane rovnaké. Potom zomrel môj kamarát. Bola som zhrozená! Pozerala som, ako sa obnovilo jeho manželstvo ani nie mesiac pred tým, ako zomrel. Počas tohoto obdobia bol môj bývalý manžel pri mne, aby ma utešil a aj moju dcéru. Pán použil tento smútok v mojom živote, aby nás priviedol ešte bližšie k sebe a urobil náš vzťah novým.

Myšlienky na opätovný sobáš s mojim bývalým manželom nikdy neprišli do mojej mysle. Bola som šťastná s Pánom ako mojim Manželom a veľmi spokojná tak, ako som bola. No Pán mal iné plány. Môj manžel sa rozhodol, že chce, aby sme sa zase vzali tak rýchlo, ako sa dá a vtedy to Pán za mňa prevzal. Toto bola moja najväčšia skúška na mojej ceste -prekonať môj strach z opätovného sobáša a dôverovať Pánovi. Ráno nášho sobáša som bola taká vyplašená, že keď sudca povedal komentár, o tom, aby si nikdy nezobral nevestu so studenými nohami, skoro som odpadla. Modlila som sa k Pánovi počas celej slávnosti, aby mi pomohol prekonať môj strach a aby som bola poslušná Jeho vôli; no chcela som utiecť. Pripomenul mi 1 Ján 4:18, ktorý hovorí, že " v láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske." Pán mi pomohol prejsť cez celú slávnosť, ktorá trvala dve minúty, no zdala sa ako večnosť.

Pán vo mne urobil víchricu zmien. Zmeny, ktoré by som nedokázala sama. Boh ma používal, aby som pomáhala druhým na ich Ceste k obnove od úplného začiatku mojej cesty. Tešila som sa, že môžem pomáhať druhým v ich čase súženia, a preto dobrovoľne patrím k požiarnikom a pomoc druhým na ich ceste je iba dodatok a nová časť, ako môžem slúžiť druhým cez a pre Pána. Milujem byť doma a slúžiť mojej rodine. Učím sa toľkým veciam o tom, ako byť doma, variť, upratovať. Tiež sa chcem naučiť, ako štrikovať, háčkovať, šiť, lebo milujem učiť sa. Napriek tomu, že moja práca napreduje, som spokojná, keď som doma a starám so o moje prvé pole pôsobenia, moju rodinu. Toto je niečo, čo som vždy chcela robiť, no nevedela som ako, pokiaľ som nebola vedená do tohoto spoločenstva.

Teraz začínam novú etapu na tejto ceste s novými skúškami a prekážkami. Som tak šťastná, že mám Spoločenstvo obnovy a všetky jeho zdroje, ktoré mi pomáhajú pripraviť sa na túto časť mojej cesty. Teraz viem, že toto je životná cesta a vec, ktorú chcem, aby všetci vedeli je, že milujem Pána celým mojim srdcom.

Odporúčam každý zdroj Spoločenstva obnovy, ktorý ponúka. Sú naplnené pravdou, ktorú každá žena, ktorá prichádza do tohto spoločenstva, potrebuje. Prečítala som si všetky aspoň dva krát a mám ich uložené aj pre budúcnosť. Tiež navrhujem, aby si si napísala Biblické verše, ktoré môžeš vložiť do svojho srdca na 10X15 kartičky. Zdroje sú tak úžasné a dajú ti úplnú pravdu keď si zlomená, aby ti pomohli postaviť tvoj vzťah s Pánom ako tvojim Manželom.

Keď som našla Spoločenstvo obnovy, bola som zlomená a hľadala som pravdu. Toto spoločenstvo som našla vtedy, keď som ho potrebovala, čo potvrdzuje, že Pánove načasovanie je perfektné. Kurzy Spoločenstva obnovy som nemohla robiť okamžite a tak som si stále čítala to, čo som od neho mala a potom som sa pohla na inú knihu workers@home, aby som mohla udržiavať môj dom--ďalšia časť Jeho plánu.

Počas tejto cesty, ktorá bude trvať navždy, našla som niečo, čo som nikdy nemala, skutočný vzťah s Pánom. Keď ma zobral, ako Jeho nevestu, môj život sa úplne zmenil. Veci, na ktorých mi kedysi záležalo, neboli viac podstatné. Chcela som a chcem žiť, aby som Ho potešovala a robila veci, na ktoré ma On povolal.

Úprimne, nezmenila by som ani jednu minútu tohto času, ktorý som strávila tak, že som spoznávala môjho nového Manžela. Tento čas som s Ním potrebovala. Stále je pre mňa všetko a teraz, keď Ho poslúcham, mám výsledok, ktorým je obnovené manželstvo. Požehnáva ma tak veľmi, že ani nemôžem začať o tom rozprávať v tomto svedectve alebo chvále. Dal mi naspäť všetko, čo som stratila počas dvoch predchádzajúcich rokov—a oveľa viac. Všetko, čo som dovolila nepriateľovi, aby mi ukradol, keďže som nikdy neodvádzala desiatok a ignorovala som pravdu.

Dúfam, že každá jedna z vás ste Ho našli v hlbokom a intímnejšom spôsobe, vzťah s Ním stojí za každú slzu, bolesť srdca a stratu, ktorú podstúpite.

Boží plán je priviesť všetko do kopy, keď Ho nasledujeme na našej Ceste k obnove.

~ Dawn in Ohio

STAROSTLIVOSŤ O ESTER

V Biblii, kniha Ester sa začína príbehom o kráľovnej "Vasti," ktorá je odstránená a kráľ si našiel náhradu, kvôli jej správaniu, ktoré rozzúrilo a nahnevalo kráľa. Som si istá, že všetky môžeme nájsť podobnosť s týmto, keď muži, ktorí sú v našich životoch, nás viac nechcú!

Po tom, ako odstránil kráľovnú Vasti, ďalší krok pre kráľa bol, aby našiel NOVÚ kráľovnú, a vtedy prišla na scénu Ester. Ona bola vybratá, aby NAHRADILA Vasti ako kráľovnú!

Napriek tomu, že si kedysi bola "kráľovnou Vasti" (ako každá jedna z nás), TERAZ ťa Boh volá, aby si sa stala JEHO NOVOU kráľovnou a JEHO nevestou. Vidíme, ako ťa už zmenil a predpokladali sme, že toto bol Jeho plán, keď sme si prečítali tvoj dotazník manželského ohodnotenia.

Boh je Ten, kto videl zmeny, ktoré On musel v tebe vykonať. On ťa chcel premeniť z kráľovnej Vasti, ktorá nespĺňala podmienky kvôli jej neposlušnosti a svárlivému správaniu. A toto je dôvod, prečo Pán "otočil srdce tvojho manžela preč od teba."

"Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke PÁNOVEJ, vedie ho, kamkoľvek chce."—Prísloví 21:1

Ďalší krok (ak to nedostalo tvoju pozornosť) je odstrániť ho úplne z tvojho života.

"Priateľov aj rodinu si [Pán] odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom."—Žalm 88:19

"Odohnal si mi[Pán] známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem"—Žalm 88:9

Kedže si nesúhlasila, teraz si zamknutá v emocionálnom väzení.

"Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do [citového] väzenia."—Matúš 5:25

Tvoj manžel sa od teba odvrátil až tak, že si sa mu mohla zoškliviť a vo väčšine prípadov vtedy—je lapený v citoch pre inú ženu. Obyčajne je "sladká ako med" no to iba na začiatku. Neskoršie sa zmení a stane sa "horkejšou ako palina, a ostrejšou ako dvojsečný meč."

Musíš byť pretvorená zo svárlivej ženy, ktorou si bola aby "zachová [tvojho manžela] tiež od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami"—Prísloví 2:16

"Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej."—Prísloví 5:3

"Veď prečože by si sa kochal v inej, syn môj, a (prečo) by si cudzinku objímal?"—Prísloví 5:20

Cudzoložnica, s ktorou je zapletený tvoj manžel, nielenže sa stane ostrou a horkou, ale tiež" Veď za pobehlicu je vari peceň chleba dosť, lež žena, čo má muža, na prevzácny život poľuje [a okradne ťa]."—Prísloví 6:26

Iba TVOJ tichý a pokojný duch ako jeho manželky bude schopný "aby ťa[jeho] zachránila od manželky blížneho, od cudzinky, čo zalieča sa líškavými rečami."—Prísloví 7:5

A to preto, lebo "Hlbokou jamou sú ústa cudzích žien, ten do nej padne, na koho sa hnevá PÁN"—Prísloví 22:14

NAPRIEK TOMU, drahá manželka, JEDINÝ spôsob, ako toto ubojovať je, že nebudeš konať ako cudzoložná žena, nebudeš ho hlúpo varovať (toto ťa vráti dozadu!!). NAMIESTO TOHO prestaň konať ako cudzoložná žena.

"Taká je aj cesta cudzoložnej ženy: Naje sa, a potom si poutiera ústa a povie: "Neurobila som nič zlé.”—Prísloví 30:20

Buď ochotná pozrieť sa na SEBA a vyznať svoje omyly. Toto ťa začne meniť na ženu s "tichým a pokojným duchom" a PRÍJEMNÝM duchom a to je vzácne pred Bohom!

"Podobne[ako Ježiš] ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni. .

"Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom."—1 Peter 3:1-4

 

AKO JE MOŽNÁ TÁTO PREMENA?

Teraz, keď sa zaujímaš o to, aby si veci robila BOŽOU CESTOU, je čas, aby si vstúpila do toho, čo vidíme, že ON robí v tvojom živote. Takto môžeš pracovať S Bohom na ďalšom kroku na tvojej Ceste k obnove, ktorá je VEĽMI VZRUŠUJÚCA!!

"Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.”—Matúš 19:26 

Ako všetky ženy, ktoré zažili obnovené manželstvo, Pán ti chce dať úplnú PREMENU a On vždy začína pracovať z vnútra von so "skrytým človekom vo vnútri"!

Tvoje srdce bolo zlomené, keď si k nám prišla a hľadala si povzbudenie a dúfame, že budeš chcieť byť bližšie a bližšie pri Pánovi. Lebo ak áno, tvoje srdce sa vylieči a veľmi skoro sa bude VZNÁŠAŤ s Jeho Láskou, ktorá pretečie (a bude očividná) pre každého v tvojom živote—tak, ako Viky napísala v jej svedectve o obnovenom manželstve!!

ZAČIATOK PREMENY

V knihe Ester vidíme, ako bola Ester vybratá, aby nahradila kráľovnú Vasti. A hneď po tom, ako bola VYBRATÁ, v podstate išla do úplnej IZOLÁCIE, aby bola hýčkaná a navoňaná, kým bol Boh pripravený na JEHO ODHALENIE pre jej kráľa!

A iba vtedy, keď On vedel, že nielenže je Ester pripravená, aby zaujala jej miesto ako kráľovnej, ale tiež vedel, že kráľ bol tak isto pripravený, aby prijal IBA JU po svojom boku. Iba vtedy Boh odhalil NOVÚ kráľovnú Ester—PO Esterinej premene na skutočnú kráľovnú!

Počas jej premeny ani ona ani nikto iný nehlásil kráľovi pokrok jej premeny—ani jednu vec, čo sa diala v jej premene. Nemal predstavu, aká bola pomalá, ale nádherná premena!!

Namiesto toho, jej premena bola tajomstvom pre KAŽDÉHO

Teraz sa poďme na chvíľu sústrediť na tvojho muža.

KROK DVA: MUŽI budú utekať, ak sú STÍHANÍ

Skoro VŠETCI muži, ktorí odchádzajú alebo chcú odísť, sú zastavení alebo naháňaní alebo dobíjaní svojimi manželkami A priateľkami! Muži neboli stvorení, aby boli naháňaní ale oni sú tí, ktorí naháňajú a dobíjajú. Muži boli stvorení ako lovci, nie lovení.

Druhá žena ho nenaháňala tak, ako si to ty hlúpo robila, namiesto toho ho ONA ZVIEDLA s láskavou rečou a jemnými spôsobmi, aby ho dostala. No to sa skončí a je to iba dočasné tak NESKÚŠAJ niečo hlúpe!!

To, čo obráti srdce tvojho manžela je, keď BOH urobí Jeho VEĽKÉ odhalenie a OBROVSKOU časťou toho je NAČASOVANIE! Ak si vytvorila hrôzostrašné spomienky z vecí, ktoré si povedala alebo si ho poburovala, tvoj manžel bude potrebovať nejaký ČAS, aby sa vyliečil a aby bola jeho pamäť vyčistená.

Je čas, aby si sa ukryla do tvojej modlitebne a modlila sa Žalm 9:6 "Nepriatelia zhynuli, navždy umĺkli; zboril si [Pane] ich mestá, niet po nich ani pamiatky. 

Niektoré najúžasnejšie svedectvá sa stali kvôli modlitbe a dôvere Boha za jeho prisľúbenia v tomto verši! O jednom som sa podelila v mojich Be Encouraged videách, keď mi môj manžel povedal niečo úžasné. Po rokoch, keď som argumentovala a bola svárlivá žena, on povedal, "ty si sa nikdy nehádala!" Opäť, dôvod, pre ktorý odchádzal, ako mi vtedy povedal bol, kvôli nášmu hádaniu! NO BOŽIE slovo sú naše prisľúbenia a ja som verila, že Boh môže vyčistiť všetky minulé spomienky a tak aj urobil. 

Nielenže zabudol na to, aká som bola, no neskoršie zabudol všetko o druhej žene, keď sa vrátil domov. Úprimne si nič nepamätal!

Podobné svedectvá prichádzajú. Skoro po tom, ako bolo obnovené Michellino manželstvo, povedala mi, ako škrípavo vyčistená bola myseľ jej manžela z jeho minulosti. No o pár rokov neskoršie napísala, že v jej srdci bola ukrytá horkosť, kvôli bolesti, ktorú jej spôsobil jej manžel. A tak sa začala modliť túto modlitbu za seba a tiež zažila vyčistenú myseľ,

STAŇ SA VÝZVOU—NIE TAKOU, KTORÚ "ĽAHKO" DOSTANE

Pozri sa, ako majú muži posadnutosť zo športu a/alebo záujmov, ktoré ich upútajú. PREČO? Kvôli výzve. Ak by tam nebola výzva, tak ako to zažívajú vo vzťahoch s nami (lebo sme to často my, kto ich naháňa), potom budú unudení a stratia záujem.

Tak skoro ako naša spoločnosť začala povzbudzovať ženy, aby naháňali mužov, s viacerými ženami bolo zaobchádzané ako s prostitútkami—použité a využité—a zanechané.

Vieme, že BOH STVORIL ženu, aby bola manželovou pomocnicou a NIE jeho prostitútkou. Chceme, aby bolo s tebou dobre zaobchádzané a NIE, aby si bola PODVÁDZANÁ. 

Nanešťastie, toto sa nikdy nestane, pokiaľ každá jedna z nás nespozná a neporozumie JEHO PLÁNU, aká by žena mala byť, a to nás urobí pre mužov atraktívnymi. A preto ťa chceme učiť, ako S NÍM pracovať a prijať JEHO zmenu pre TEBA.

A keď bude tvoja premena raz úplná, priprav sa a zastaň SVOJU pozíciu úcty a priprav sa, že budeš naháňaná!!!!

"Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im ÚCTU ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách. "— 1 Peter 3:7  

Mám pre teba muža!

Jediný spôsob, aby ťa tvoj manžel začal naháňať a pre teba, aby si bola pripravená na to, KEĎ (nie ak) sa cudzoložnica stane horkejšou a ostrou—je, aby si sa TY zaplietla s iným MUŽOM.

TERAZ prosím neutekaj preč, to nie je HOCIJAKÝ muž, ale TEN muž. Je známy menami, lebo ON je Muž ako žiadny iný.

V Knihe zjavenia 17:14 sa hovorí:

ON je Pán Pánom a

Kráľ Kráľov

V Izaiášovi 9:5 hovoria, že bude nazvaný: 

Zázračný Radca

Mocný Boh

Večný Otec

Knieža pokoja

 

V Izaiášovi: 54:5 nám On hovorí úžasné správy 

"Bo Manželom ti bude tvoj stvoriteľ PÁN zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva.

Prečo by sa tento vznešený, perfektný Muž mal stať TVOJIM Manželom?

V šiestom verši presne vysvetľuje prečo:

"Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú ,                            povolal ťa [áno TEBA] Pán.                                                          Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti?"                              hovorí tvoj Boh.  

Boh pokračuje a vo štvrtom verši hovorí,

"Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená,
a nepýr sa, veď nebudeš potupená!
Áno, zabudneš hanbu mladosti,
na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac."

Úžasné, však?

A ako vedel, že si sa takto cítila? Že sa toto dialo?

Hádaj čo? Lebo On pozeral a počúval!! Prečítaj si to z Biblie a v knihe Malachiáša:

"I túto druhú vec robíte: Pokrývate PÁNOV oltár slzami, plačom a vzdychaním, takže sa viac neobracia k obete a neprijíma zavďačenie z vašich rúk. A spytujete sa: "Prečo?" - Preto, že PÁN je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnicaa zmluvná manželka.  Nuž chráňte si ducha a nespreneveruj sa manželke svojej mladosti!" — Malachiáš 2:13–15

PÁN bol svedkom, keď sa s tebou zaobchádzalo nevľúdne, nespravodlivo a bez lásky!

Prečo Boh dovolil, aby sa stala táto nevľúdnosť?

Lebo bol žiarlivý na človeka, akým sa stal tvoj manžel v tvojom živote.

"Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, PÁN, tvoj Boh, som žiarlivý Boh."—Exodus 20:5

Manželia nesmú byť zvelebovaní alebo obsluhovaní, ale sa im musíme podriadiť a rešpektovať—ale iba "ako v Pánovi," to znamená, že by si toto mala robiť s Pánom na mysli a v tvojom srdci!

• "Ženy svojim mužom ako Pánovi"—Efezanom 5:22 

• "Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! —Kolosanom 3:18

Nielenže je Boh žiarlivý, lebo Ježiš za teba zaplatil cenou, keď zomrel za tvoje hriechy. No On ťa tiež stvoril, aby si mala s Ním vzťah. No to, čo Ho najviac zaujíma, lebo to láme Jeho srdce, je, keď ťa vidí POUŽITÚ a VYUŽITÚ, lebo pokračuješ a naháňaš tohto muža.

"Bo ich mať smilnila, ich rodička sa dopúšťala nehanebnosti; veď vravela: "Pôjdem za svojimi milencami, ktorí mi dávajú [čo potrebujem]" 

"Hľa, preto [Boh] tvoju cestu tŕním ohradím a múrom ju zahatím, že si nenájde chodníčky. Pôjde si za svojimi milencami, ale nedochytí ich, bude ich hľadať, ale nenájde. Vtedy povie: "Pôjdem ja a vrátim sa k prvému Manželovi, lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz." —Ozeáš 2:5-7

Ženy, ktoré sú zúfalé a lipnú na svojich manželoch "kvôli potrebe," sú tie, ktorú sú náchylné na využitie, zneužitie a týranie! Áno, naše spoločenstvo je o obnove manželstiev, chceme, aby boli ženy OCHOTNÉ dovoliť BOHU, aby obnovil ich manželstvá (pamätaj, že to je názov knihy, ktorú si čítala—Ako BOH môže a obnoví tvoje manželstvo), no to nie je to isté, ako stíhanie tvojho milenca, lebo tvoja PRVÁ láska musí byť On, Pán, tvoj Boh.

Premýšľaj o tom takto...

Predstav si mladé dievča, ktoré príde do New Yorku autobusom a nemá nikoho a nič. Nikoho, kto by ju ochránil, nemá miesto, kde by bývala a žiadne peniaze na jedlo. Je náchylná, aby bola využitá a zneužitá? Samozrejme, že áno!

Ale čo ak to isté dievča má Otca, ktorý vlastní všetko? Nie iba New York, ale nehnuteľnosti všade? Čo ak má toto isté dievča Manžela, ktorý bol Synom Kráľa? Ako náchylná bude, aby bola zneužitá a využitá? Čo myslíš? Nebude!

Teraz premýšľaj o tomto... 

Čo ak má toto isté dievča Svokra, ktorý bol Kráľ a Manžela, ktorý bol Princom, no ona stále UTEKALA za podradným mužom, ktorý ju nechcel? Myslela by si si, že je naivná?!?! Samozrejme, že áno!

Stalo sa ti, že ťa manžel objal, alebo ťa držal, no ty si stále vnútri TRPELA, alebo si sa NECÍTILA milovaná? Čo ak ti poviem, že ak požiadaš svojho Nového Manžela, aby ťa držal, nebudeš to (nevyhnutne) cítiť navonok, ale VNÚTRI, kde na tom záleží?!

Čo ak ti poviem, že na Neho môžeš zavolať bez toho, aby si použila telefón, dňom nocou a On tu bude, aby POČÚVAL a vyslovil láskavé a milujúce slová, ktoré pôsobia proti drzým správam alebo telefonátom od muža, ktorý povedal, že chce von z manželstva a zo vzťahu?

Je to pravda, lebo toto je spôsob, ako MY žijeme!

Nielenže sme neuveriteľne MILOVANÉ, ale o veľa žien je postarané od nášho Manžela a nemusia pracovať kvôli príjmu. Dokonca ani nevieme vysvetliť AKO, ale vieme PREČO. Je to preto, lebo sme Jeho nevestami a preto, že sme našu dôveru vložili do Neho, našu nádej do Neho a preto, lebo TÚŽIME po Ňom nad všetko a každého!

"A preto PÁN čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho" Izaiáš 30:18

ÁNO, drahá zanechaná a podvádzaná. My sme požehnané a chceme, aby si aj TY bola požehnaná!

Iste, ľudia si myslia, že sme naivné, AK im povieme. No lekcia, ktorú sa čoskoro naučíš je o diskrétnosti. O tom, ako si máš veci nechať pre seba radšej, ako to, čo robí väčšina ľudí, a to je presný opak. Naučili sme sa podeliť sa o to, ako žijeme IBA s tými, ktoré sa ocitnú v rovnakom emocionálnom odkvape, kam sme aj my padli, keď sme urobili toľko chýb—hlavná chyba bola, keď sme zvelebovali naše manželstvá a manžela—ignorovali Muža, ktorý sa pokúšal získať si našu pozornosť ROKY.

Boli sme Mu neverné. Roky sme páchali duchovné a emočné cudzoložstvo a potom sme boli prekvapené, keď nám boli naši pozemskí manželia neverní. 

Keď sme sa raz dozvedeli túto PRAVDU a stali sme sa Jeho nevestami, začali sme žiariť Jeho láskou.

"Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou."—Žalm 34:5

A keď sme raz začali žiariť, zmeny v nás pritiahli pozornosť našich pozemských manželov, lebo sme boli iné a oni to videli!

SMUTNÉ je, že je veľmi ľahké padnúť pre toho istého muža, ktorý bol k nám raz odporný a drzý. Vidíme to stále s našimi priateľkami a pokúšame sa ich varovať. Keď sa raz rozhodli, že veci prenechajú, veľmi skoro sú na tom istom mieste a velebia chlapa, ktorý si ich nezaslúži a veľmi čoskoro je ešte viac krutejší. Drahá priateľka, toto si ty!

Záleží nám na tebe a preto sme si vybrali, že budeme k tebe ÚPRIMNÉ. Násilne, opustenosť, krutosť a nevera je viac ako epidémia! BOH to chce zastaviť a jediný spôsob, JEDINÁ CESTA je, keď zoberieš Jeho ruku a vstúpiš do Jeho silnej veže, kde budeme v bezpečí!

"PÁNOVO meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný."—Prísloví 18:10

To, čo musíš urobiť je, zavolaj Jeho meno v tvojom srdci a nájdi Ho presne tam s tebou!

Iste, Boh zaviedol jednotu manželstva, no nie tak, ako sú manželstvá teraz! Nie, nemôžeme mužov zmeniť, no môžeme zmeniť seba a keď tak urobíme, Boh bude dbať na to, aby sme dostali nielen úctu ale aj ČESŤ! Mysli na to!

"Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách."— 1 Peter 3:7

No tento druh úcty je rezervovaný iba pre NIEKTORÉ ženy. Nie, nie preto, že si krásna, alebo príťažlivá, ale iba vtedy, ak dáš Pána prvého!

"Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí PÁNA."—Prísloví 31:30

Slovo "strach" nehovorí o tom, že by si sa mala naozaj báť Pána, ale mať k Nemu ÚCTU, ÚŽAS. Toto slovo v hebrejčine je  יָרֵא yare' znamená byť v úžase. A keď Ho raz spoznáš tak, ako Ho poznáme my, že stojíme v ÚŽASE pred Ním, nieje to iba prirodzené, ale jediná vec, ktorú robíš—buď padneš na tvoju tvár alebo si na nohách a tancuješ od radosti!

Ale nie ste Spoločenstvo OBNOVY?
Nepokúšate sa dať manželstvá zase dokopy?

ÁNO, presne! No od prvého manželstva, ktoré bolo OBNOVENÉ, to, ktoré začalo toto spoločenstvo v roku 1991, ženy videli, že sa srdcia ich manželov obracajú naspäť k nim vtedy, keď chceli PÁNA VIAC ako svojich manželov alebo ich obnovené manželstvá.

Iste, bolo pár žien, ktoré mali obnovené manželstvo v telesnosti—ich manželia a manželstvá boli ich prioritou. No s týmito istými ženami, jediný spôsob, ako UDRŽAŤ svojich manželov doma, bolo, aby zobrali každý kúsok telesnosti a udržali ho doma a ešte viac práce, aby ho udržali šťastným!

JEDINÝ spôsob je, ak pôjdeš za NAJLEPŠÍM Manželom a zostaneš MU verná! A ešte jedna vec. Dovoľ mi spýtať sa ťa otázku, ako dôkaz, že Boh už začal tvoju zmenu...

Schudla si?

Keď ženy prichádzajú do nášho spoločenstva a hľadajú pomoc, jedna z otázok, ktorú sa pýtame je, či schudli. Možno sa to zdá čudná otázka, no je to dobrý znak, ktorý hľadáme, lebo ten udáva, že je žena naozaj zlomená a otvorená pre našu pomoc.

Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. —Žalm 51:17  

A tak, keď si prvý krát prišla sem a odpovedala, Áno, schudla som, chceme, aby si vedela, že je to VEĽMI DOBRÝ znak a je to veľmi DOBRÁ SPRÁVA. Dokazuje to, že Boh už začal Jeho ZMENU na TEBE!!

DôKAZ

Služobníčka Spoločenstva obnovy RMIEW, ktorá môže svedčiť, ako rýchlo nás Boh môže pretvoriť, keď sme zlomené a ochotné nájsť vzťah, ktorý nás úplne zmení.

"Hovorí "moja prvá fotka, ktorú som odovzdala, keď som požiadala, aby som sa mohla stať služobníčkou, vždy, keď ju vidím, môžem vidieť hlboký smútok v mojich očiach (to bolo predtým, ako ma Boh úplne pretvoril), nová fotka (vpravo) je nedávna a ukazuje Boha všade okolo mňa.

pokrýva  stredozápadný región RMIEW. Jej svedectvo je o odvahe a rozhodnutí, aby sa uistila, že kliatba rozvodov bola zlomená, kvôli jej veľkej rodine. Na dodanie, Marina sa špecializuje na rozdávanie nádeje pre tých, ktorí majú uväznených svojich najdrahších po tom, ako sa stal zázrak v jej vlastnej rodine.

je služobníčka v zácviku u ktorej môžeme jasne z fotky vidieť, že neochota vystúpiť z hrnčiarskeho kolesa ťa môže premeniť nie iba vnútri, ale aj navonok. (pozri Stephanie BIO a uvidíš fotky premeny.

Staň sa lákavou

Skoršie sme v našich knihách a videách hovorili, ako sa stať lákovou pre nášho manžela, založené na Ozeášovi 2:14

“Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu."

 Čo sme videli, že Pán robil, bolo, že odstránil od NÁS bremeno, aby sme nemuseli lákať NAŠICH manželov a namiesto toho spôsobil, že NAŠI manželia začali lákať NÁS! Ako sa toto môže stať? Verš:““Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu."—Ozeáš 2:14 k nám presne Pán hovorí, k tebe a mne, ako JEHO neveste! Neexistuje spôsob, aby som ti vysvetlila, ako veľmi ON TÚŽI lákať nás, teba a mňa a odstrániť všetkých "Bálov" z našich úst. "Bálovia" predstavujú každého a všetko, po čom túžime viac, ako túžime a chceme Jeho.

“Pôjde si za svojimi milencami, ale nedochytí ich, bude ich hľadať, ale nenájde. Vtedy povie: "Pôjdem ja a vrátim sa k prvému manželovi, lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz.!’" Mám však proti tebe to, že si zanechal svoju prvotnú lásku."—Kniha zjavenia 2:4.

Keď raz prijmeme PÁNA a staneme sa MU vernými, presne tak, ako chceš, aby tvoj odcudzený manžel chcel IBA teba a nie druhú ženu, potom ti sľubujem, že On obráti srdce tvojho manžela naspäť k tebe.

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."