Minulý týždeň pri čítaní 1 Listu Korinťanom 6,18 a povzbudení ťa, aby si si prečítala verziu v Biblických Odkazoch, pre lepší a trvalý pohľad, som povedala, že by mohla byť použitá na zdieľanie sa s tými, ktorým si vyjadrila lásku a sú otvorené vypočuť si pravdu. Pri písaní tohto vyhlásenia, mi On odhalil, čo chcel, aby som napísala v dnešnom odkaze. Odkaze, o ktorom mi často hovorí a o ktorom  som nadšená, že ti teraz môžem povedať.

Často nepoužijeme PR, ktoré sú odoslané, pretože cítenie sa prejavuje ako Kázanie.

Väčšina ľudí, najmä niekto, kto je v hriechu, nechce, aby mu bolo hovorené, čo má robiť. Toto je bežné v kostoloch a vo svete. Namiesto toho On hovorí, že každý z nás má byť Epištolou/(listom alebo formou komunikácie), ktorú čítajú všetci ľudia. Inými slovami, náš život musí byť tým, čo o nás čítajú - ako nás vidia žiť naše životy.

Je však hlúpe si na sekundu myslieť, že žitie v seba-spravodlivosti alebo náboženskom živote spôsobí, že ťa bude chcieť niekto nasledovať, žiadať o radu alebo bude otvorený čomukoľvek, čo hovoríš. Namiesto toho, ľudia v hriechu sa budú cítiť priťahovaní a prídu k tebe IBA, keď prejavíš bezpodmienečnú lásku a nesúdiaci postoj voči nim a všetkým ostatným.

Prečítaj si tieto verše, aby si položila základy tohto princípu.

Ján 3,17 AMP (Zosilnená Biblia)_ „Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby súdil (odmietol, odsúdil, vyniesol rozsudok) svet, ale aby svet našiel spasenie a bol prostredníctvom Neho uchránený a zachovaný .“

Príslovia 20,19— „Vyzrádza tajnosti, kto klebetí, kade sa len hne, preto sa so strešteným rapotačom nepusť (do reči)!“

1 Petrov List 4,8— „predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.“

1 List Korinťanom 13,8— Pretože „Láska nikdy nezanikne.“

Ak mi to dovolíš, nemôžem si pomôcť, ale pri čítaní týchto veršov premýšľam o mojej matke. Aj keď moja matka nebola zďaleka dokonalá, jej láska k deťom bola dokonalá. Nikdy nehovorila proti ostatným, a ak by sme to urobili my, povedala: „Ak nemáš povedať o niekom niečo pekné, nehovor vôbec nič.“ A aj keď nedokázala udržiavať dom (ako poznáš z čítania w@h), ani nikam nechodila na čas (namiesto toho mala hodinové meškania), so všetkými týmito chybami, jej súčasťou, ktorú si všetci všimli, bolo to, že nás milovala aj ostatných! Nikto z jej detí nemohol nikdy poprieť túto skutočnosť, a preto ani jedno z jej detí nikdy nezablúdilo. A takto zaobchádzala so všetkými, s ktorými sa stretla.

Nie som si istá, či mám taký druh lásky, aký mala ona, hoci verím, že prejavujem rovnakú lásku, vďaka príkladu mojej matky, mojim vlastným deťom a iným. Ale keby som to musela uhádnuť, povedala by som, ako svedok jej epištoly jej života, že spôsobila, že som chcela byť ako ona, avšak zažívanie Jeho lásky, bolo to, čo ma zmenilo! Bez toho by som nikdy nebola schopná milovať, tých čo je ťažko milovať. A to sa takmer vždy prejavuje trpezlivosťou a nie kázaním iným.

1 List Korinťanom 13,4-8— „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne...“

Tento verš hovorí oveľa viac o tom, čo vyskakuje: ako vystatovanie sa.

Chvály sa často objavujú ako vystatovanie sa a tento nevhodný postoj je, žiaľ, medzi kresťanmi taký rozšírený. Vystatujú sa svojou spravodlivosťou, zatiaľ čo ich spravodlivosť nie je nič iné ako skrvavená šata. (Prečítaj si Izaiáša 64,5, aby si videla, ako skrvavená.)

Späť ku kázaniu. Nie je to úplne zlé hovoriť so ženou vo chvále, ale až potom, ako budeš najskôr skutočná a transparentná o svojich vlastných chybách. A vždy maj na mysli ako prvé a najprednejšie—je to práve ON, kto si zaslúži chválu, tak ako by sme sa mohli chváliť—ibaže by to bolo chválenie sa našimi slabosťami? (Prečítaj si 2 List Korinťanom 12,9-10, aby si získala lepší a trvalý pohľad.)

Ešte dôležitejšie ako pri odosielaní PR, keď sme schopné chrániť ostatné pred tvojím kázaním: A čo tvoj kazateľský tón, keď si hlúpo presvedčená, že to prinesie úžitok tvojim spolupracovníčkam alebo tvojim deťom alebo dokonca tvojim rodičom. Úprimne si myslíš, že kázanie alebo súdenie alebo byť seba-spravodlivou im pomôže spoznať Pána? Nepomôže. Namiesto toho to vytvorí obrovský klin medzi nimi a Bohom–najnebezpečnejšie, odpor voči Spasiteľovi, ktorý je schopný všetko zmeniť a o kom hovoríš, že Ho nasleduješ. Kresťan doslova znamená nasledovník Kristov.

Len vtedy, keď sa niekto cíti MILOVANÝ, najmä keď je to nezaslúžené, je človek otvorený počuť čokoľvek, čo ty alebo ja musíme povedať—spolu s pokorou—ako byť transparentné v tom, ako sme zlyhali.

—A to znamená milovať každú osobu „keď“ táto osoba je „ešte hriešna “, tak ako to urobil Ježiš vo svojej ochote zomrieť za ne.

On nás vyzýva, aby sme boli Jeho veľvyslankyňami, čo znamená, že im ukážeme lásku a úctu, ktorú si zaslúžia, v ktorej sme namočené, pretože sme Jeho nevestou. Vtedy milujúci vzťah, ktorý nie je súdený, je bezpečný a je základom, na ktorom sa dá stavať.

Ver mi, ak sa tvoja epištola, tvoj život číta týmto spôsobom, potom nemusíš chodiť hľadať - ľudia prídu k tebe, aby sa o Ňom dozvedeli - všetko kvôli tvojej skutočnej pokore, ktorá pôsobí ako magnet.

Opačná strana tejto „epištoly“ žije naplnená aroganciou a pýchou, pôsobí ako odpudzujúca - odvádzajúc všetkých nielen od teba, ale aj od Neho.

Vystatovanie sa a kázanie mi odzrkadľuje nezrelé stredoškolské dieťa, ktoré sa vychvaľuje jeho alebo jej značkovým oblečením alebo drahým autom—keď neurobili nič, aby si na to zarobili. Namiesto toho všetko, čo im patrí, dostali od rodičov, takže by mali byť pokorní a vďační namiesto toho vystatovania sa alebo chválenia sa.

Na záver, so srdcom vďačnosti a pokory, nezabudni, že radšej ako kázať - buď transparentná a chváľ sa svojimi slabosťami—potom sleduj, čo sa stane. MILUJ ostatných bezpodmienečnou láskou, ktorú získavaš od Pána a uvidíš, či sa tvoj život nezmení. Ak si myslíš, že bojuješ v tejto oblasti, nezabudni si obnoviť svoju myseľ čítaním veršov z tohto odkazu každý deň, až kým nenastane tvoja túžba po zmene.