Základ Žitia Hojného Života, keď máš už raz osobný vzťah s Pánom, je učenie sa žiť podľa Božích princípov— životnej mapy.

Prvý krok je napojiť sa na tento ohromujúci a burcujúci prísľub od Boha, ktorý sa nachádza v prvom žalme. Prečítaj si celý verš, ale venuj veľkú pozornosť zvýraznenej časti.

Žalm 1

1 Blažený človek,
čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

2 ale v zákone PÁNOVOM má záľubu
a o Jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

3 Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

Tento životný princíp hovorí, že ak budeme JEDNODUCHO premýšľať o Jeho zákone a budeme to robiť, lebo máme v ňom záľubu, On sľubuje, že vo všetkom, čo podnikneme, sa nám BUDE dariť!

Ale ako vlastne môže byť tento princíp JEDNODUCHO realizovaný?

Ten spôsob, akým som ho začala realizovať spätne v roku 1991 (rok, keď Pán prvýkrát vložil do môjho srdca Božiu túžbu obnoviť moje manželstvo), keď som objavila tento princíp, bol, že som začala používať odkazové kartičky, kartičky 3x5 a napísala som si každý verš, ktorý som chcela čítať, aby som si obnovila svoju myseľ a duchovne sa posilnila. Na jednu kartičku som napísala mnoho veršov a neustále som ich dopĺňala. Stále som ich mala so sebou a vytiahla ich, keď som cítila, že skĺzam do strachu. Nikdy som sa ich nemusela snažiť zapamätať, ale veľmi skoro som zistila, že „živia“ moju dušu. Keď som ich potrebovala, moja myseľ ich našla a moje srdce ich opakovalo znova a znova.

On [Ježiš] odvetil: „Napísané je: »NIELEN Z CHLEBA ŽIJE ČLOVEK, ALE Z KAŽDĚHO SLOVA, KTORÉ VYCHÁDZA Z BOŽÍCH ÚST.«“ Matúš 4,4

Ak však nie si práve v stave zúfalstva, v akom som bola ja, najjednoduchšou metódou je umiestniť tvoje „cieľové“ alebo „kľúčové“ verše hneď vedľa tvojej postele. Prečítaj si ich NAJSKÔR, keď sa zobudíš a tiež ZNOVA tesne predtým, ako ideš večer spať - inými slovami - medituj o nich dňom i nocou! Môžeš si na ne vytvoriť odkaz vo svojom telefóne alebo počítači na Moja Biblia alebo Biblegateway, aby si ich mohla čítať a počúvať - aby si si Jeho Slovo, Jeho prísľuby udržiavala v pamäti!

Toto bola múdrosť, ktorú Pán dal môjmu dospievajúcemu synovi, keď sme diskutovali o tomto Životnom Princípe. Všetci mladí muži a ženy chcú, aby sa im darilo, ale svet neposkytuje žiadne skutočné záruky. Iba Boh je verný a je našou zárukou! Môj syn začal meditovať dňom i nocou, zatiaľ čo všetci sledovali, ako sa mu v jeho život darí!

NAŠTARTUJ SA hneď teraz! Napíš si tieto kľúčové verše Žalmu 1 na odkazovú kartičku ALEBO si ich skopíruj a vlož do e-mailu alebo iného dokumentu. Prečítaj si ich na telefóne alebo si tie verše vytlač. Nechaj, nech ťa vedie Pán, čo bude ďalšia Životná Lekcia!

*Určite sa s Ním o tom rozprávaj, zahájením alebo pridaním toho do tvojho