no najskôr 3 SVEDECTVÁ!

Manželstvo obnovené PO rozvode!!!!

Musím vám napísať a povedať, že s manželom sme sa minulý piatok opäť zosobášili!! NOVÉ OBRÚČKY a všetko!!!!!
.
Chvála nášmu Bohu, ktorý nás VŽDY vedie, aby sme triumfovali v Ježišovi Kristovi! Náš Boh je schopný vyslobodiť nás z čeľustí leva; som úplne presvedčená, že náš Boh je schopný urobiť to, čo prisľúbil!
.
Ďakujem vám za denné povzbudenia a za múdrosť a poradenstvo od Boha, ktoré ste zasiali do našich životov cez vaše knihy, videá, webovú stránku a prípravu, o ktorú ste sa podelili cez Slovo a svedectvo, aby som bola pripravená na dni, ktoré prídu. Vzrušene zažívam a očakávam, že sláva tohto domu bude väčšia, ako sláva predošlého! Náš Boh obnovuje. Bože, žehnaj Spoločenstvo obnovy! Náš Boh je naozaj Obnoviteľ z ruín, Opravár skazy našej generácie!

~Faith* v Nebraske, OBNOVENÉ

Manželstvo obnovené po 5-mesačnom oddelení!

Ďakujem ti tak veľmi za poslušnosť a za to, že si začala toto spoločenstvo. Naozaj mi veľmi pomohlo. Všetka chvála ide Bohu, nášmu Otcovi — moje manželstvo bolo obnovené iba po 5 mesačnom oddelení!!! Dala som si naspäť moju obrúčku, po tom, čo som si prečítala jej dôležitosť, no tento krát mi prsteň pripomínal, na koho sa mám sústrediť, na Ježiša!!!

Skoro po tom, ako som manžela úplne prenechala a dala som Pána na prvé miesto, manžel mi zavolal o 1 hodine ráno a spýtal sa ma, či by som nechala otvorené garážové dvere, lebo je na ceste domov!!!!! Bola som úspešná, lebo teraz dôverujem Bohu a zavádzam princípy, ktorým som sa naučila vo všetkých vašich knihách a a videách!!!!

Tak veľmi vám ďakujem!!!!

~Kitty* z Wisconsinu, OBNOVENÉ

Úžasné úspechy, ktoré viedli k obnove a viac!

Roky som bola zúfalá pokiaľ som nenašla Spoločenstvo obnovy — od roku 1995. Našla som vás cez iné spoločenstvo, ktoré uverejnilo vaše spoločenstvo ako alternatívu. Naučila som sa a čítala a zase čítala "Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo." Uvedomila som si, že som zneuctila Boha tým, že môj manžel a rodina bola prvoradá. Bola som skutočnou farizejkou, lebo som skutočne nemilovala Pána. A vtedy som si začala zatvárať ústa. Napísala som listy všetkým ľuďom s ktorými som sa rozprávala a povedala som im o mojich slabostiach a hriechoch (nie o mojom manželovi, lebo som vedela, že mojou prvou láskou musel byť Boh a nemôžem potešovať môjho manžela). Začala som vystavovať môjho manžela v očiach našej dcéry, lebo v minulosti som ho ničila poza môj chrbát, a povzbudzovala som ju, aby otca milovala bezpodmienečne.

Naučila som sa, že jediné, čo potrebujem, je Ježiš Kristus. Tiež som sa naučila, ako si mám naozaj vážiť manžela a moju rodinu (ktorú mi Boh dal a ktorú som začala uctievať nad Pána). Aké pravdivé, že môžeš vyhrať celý svet, no ak Pán nie je prvý, potom tvoja rodina nie je s tebou a to je dutá falošná existencia.

Uvedomila som si, že sa nevysmievam ani sa nepýtam otázky manžela a dôvod bol taký, že mi na tom viac nezáležalo. Cez modlitbu som sa naučila, že Boh otočil situáciu tak, ako On chcel a zmenil ma, aby som Ho chcela ešte viac. Bolo to prekvapujúce, lebo som nemusela žiadať, ani vyhrážať sa, ani kričať, tak ako som to robila predtým. Musela som manžela prenechať, byť ku každému milá a modliť sa (iba sa rozprávať a počúvať Boha-VEĽA). Boh vo mne vykonal veľké zmeny a stále ich vykonáva. Úprimne, mám pred sebou dlhú cestu.

Keď som sa začala meniť, a moje srdce očividne patrilo Jemu, Boh otočil situáciu. Keď sa manžel vrátil domov, musela som navštíviť miesta a robiť veci, ktoré on robil s ňou (DŽ). Vo vnútri som umierala. Bolo to veľmi bolestivé. Keby som nemala Encouraging videá, bola by som sa pod tlakom zlomila.

Stále mám tieto videá, no dala som ich aj iným ženám, aby im pomohli (začala som pomáhať druhým, a myslím si, že to bol hlavný dôvod, prečo sa veci v mojom vzťahu zmenili).  Kniha "Múdra žena buduje svoj dom" práve našla svoj nový domov pred dvoma týždňami u ženy, ktorá svoj dom zborila vlastnými rukami. Všetky tieto zdroje sú tak potrebné aj pre iné! Videá a "Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo" boli pre moju obnovu veľmi prínosné. Moja rada — "Zaobstaraj si tak veľa, ako môžeš!"

Môj manžel je doma viac, ako rok. Bolo to veľmi ťažké, lebo skúšky sú ťažšie a preto ma musel On zdokonaľovať. Dámy, nevzdajte sa. Chválim Boha, lebo manžel spí s rukami okolo mňa a drží moje ruky a stále mi hovorí, ako ma miluje. Chválim Boha, lebo bol čas, keď tieto veci nikdy nevyslovil. A čím viac som bola zamilovanejšia do Pána, tým sa môj manžel stával viac milujúcim a starostlivým, tak, ako Erin povedala, že sa to stane.

Tu je ďalší vzrušujúci detail —  som vydatá 25 rokov a predtým som prosila manžela, aby so mnou čítal Božie Slovo. Keď som sa zamilovala do Pána, videla som, čo sa s ním dialo!! Teraz ma niekedy zobudí a nalieha, aby som sa s ním modlila a čítala Bibliu. Teraz sa spolu modlíme a čítame každé ráno!! On číta a vysvetľuje mi Slovo a potom o sedem mesiacov neskôr (po tom, ako som prestala chodiť do kostola) Pán viedol môjho manžela do kostola!! Teraz už chodí rok. Vzdávam Bohu všetku chválu. Môžem ďakovať iba Bohu.

~Kelly v New Yorku, OBNOVENÉ

Tak tvoj manžel sa znovu oženil—

A ty sa cítiš veľmi osamelá

Aj keď sa tvoj manžel znovu oženil, je veľa vecí za ktoré musíš CHVÁLIŤ BOHA!

Chváľ Boha presne tam, kde si!

Možno by sme mali začať tým, že povieme, že pre väčšinu ľudí je toto najhorší scénar, aby verili Bohu, za obnovu manželstva. No to iba preto, lebo väčšina ľudí nemá predstavu, čo tvoja súčasná manželská situácia naozaj znamená. Znamená, že si v NAJLEPŠEJ možnej pozícii, kde môžeš nájsť a zažiť prekypujúci život, práve teraz!!

A tu je viac dobrých správ...

Štatistiky ukazujú, že prvých manželstiev, ktoré skončia rozvodom je viac, ako 50% v kostole. Druhé manželstvá majú viac ako 80% šancu, že skončia rozvodom. A každé nasledujúce manželstvo—miera úspešnosti je menšia ako 20%. A tak, ak sa obávaš, lebo sa tvoj manžel znovu oženil "šance sú" že toto manželstvo NEBUDE úspešné.

Ver BOHU a vždy zvíťazíš.

No otázka nie je,ČI je možné, aby bolo tvoje manželstvo obnovené, lebo On hovorí, že všetko JE možné 

Matúš 19:26
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné."

Mark 10:27
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné."

Lukáš 18:27
On im povedal: "Čo je nemožné ľudom, je možné Bohu." 

Luke 1:37
"Lebo Bohu nič nie je nemožné." 

Otázkou je,  PREČO sa tvoje manželstvo neskončilo iba rozvodom, ale PREČO tvoj ex-manžel utiekol a vzal si druhú?

A tu chceme začať a na toto sa sústrediť. A tak, ak si schopná OBNOVIŤ svoju myseľ princípmi z tejto sekcie, potom si nikdy nebudeš môcť predstaviť, ako rýchlo sa môže tvoja obnova uskutočniť!

Ak si pripravená, začnime. Môže sa to zdať surové, no ak vydržíš, si na ceste k svojej obnove tak, ako iné!! Nech sa páči...

Roky toho, že slúžim ženám (a mužom) a sedím v prvom sedadle a vidím, čo sa deje, a ako manželstvá, ktoré prichádzajú k nám, keď sú oddelené, pohnú sa k rozvodu, a tie, čo sú rozvedené skončia tak, že si manžel vezme inú ženu, tu je jedna spoločná niť, ktorá prebieha po celú dobu tohoto problému.

Všetko je spôsobené tým, že manžela a manželstvo a neskoršie ex manžela NEPRENECHÁME. A hlavná príčina nemá nič spoločné s tvojim manželom, je to kvôli tebe, že sa nechceš chytiť BOHA—PÁNA, ktorý nie je PRVÝ v tvojom živote. Ty si môžeš myslieť, že je, no tvoje skutky ukazujú inak.

Poznáte ich po ovocí

Mat. 7:15-20 nám hovorí, "Teda po ich ovocí ich poznáte." Čo je ovocím toho, že stojíš, naháňaš a nedokážeš ex-manžela prenechať? Si k obnove bližšie?

Tu sú tri mŕtve ovocia, ktoré sa môžu vyskytnúť, keď budeš pokračovať "stáť za svoje manželstvo" PO TOM, ako si manžel vzal druhú ženu.

1. Duchovná hrdosť"Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: "Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa" —Lukáš 18:11-13. Pozerala si sa na druhých, ktorí nie sú v manželstve, ako na hriešnikov? Ak veríš, že manželstvo tvojho muža je neplatné, kvôli tomu, že veríš, že on je stále tvoj manžel, potom sa vyzdvihuješ nad ostatných, a to je hrdosť.

2. Ignorovanie alebo minimalizovanie sily Kristovej preliatej krvi. Mnohí mylne veria, že Ježišova krv nemôže pokryť hriech cudzoložstva, ktoré je spôsobené, keď sa niekto rozvedie a zase sa ožení. " Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ...nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A niektorí STE toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha. " —1 Korinťanom 6:9-11.

Boh môže a odpustí cudzoložstvo "A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!' " —John 8:11.

3. Odsudzovanie DRUHÝCH zabraňuje usvedčeniu Ducha Svätého na ich životy Keď budeš súdiť tvojho manžela (a druhú ženu) a pozeráš na na nich ako na hriešnikov a odsudzuješ manželovo opätovné manželstvo, potom usvedčenie nikdy nenastane. 1 Solúnčanom 1:5 hovorí"lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti.…"

4. Slepý obdiv. Boh hovorí, že ON "Odohnal mi známych a ON ma zošklivil pred nimi" v Žalme 88:9. Potom ON " Priateľov aj rodinu odohnal odo mňa" v Žalme 88:19. Keď žena pokračuje v prenasledovaní svojho manžela, keď ho Pán odstránil z jej života, to znamená, že páchaš modlárstvo! Exodus 20:3 hovorí, "Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!" To znamená žiadneho iného boha ako tvoje manželstvo alebo manžela.

Boh musí byť PRVÝ v tvojom živote. Ak je a ak sa On rozhodol, že odstráni tvojho manžela od teba, potom by si sa mala sústrediť na tvoj vzťah s Pánom radšej ako sa pokúšať naháňať tvojho bývalého manžela, ktorý je teraz ženatý.

Je DOBRÉÉÉ zostať nevydatou. Tesne predtým, ako sa môj manžel vrátil domov (no ja som nemala predstavu, že je to blízko), mala som najsilnejšiu túžbu zostať nevydatá. Nie preto, že som ho viac nechcela doma, ale preto, lebo som prišla na to, že keď nemám manžela, ktorého musím potešovať, môžem sa sústrediť na to, ako potešovať môjho Pána a Spasiteľa!

"Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja." —1 Korinťanom 7:8

"Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a NERUŠENE pripútali k Pánovi.." —1 Korinťanom 7:34-35.

Mohla by si byť spokojná, keď zostaneš nevydatá? Ak NIE, potom sa musíš ostro pozrieť, kto je naozaj PRVÝ v tvojom živote?

Väčšina žien, ktorým som slúžila, ktoré stále "stáli a čakali" aj po manželovom sobáši, ako vysvitlo, boli viac posadnuté svojimi bývalými manželmi, ako tie, ktorých manželia sa neoženili. To, aby dostali svojich manželov naspäť bol najdôležitejší cieľ v ich životoch. Či je tvoj manžel znovu ženatý alebo nie, tvoj najdôležitejší cieľ MUSÍ BYŤ hlboký vzťah s tvojim Pánom a Spasiteľom. Musí byť prvý v tvojom živote. Ak nie teraz, KEDY?

Spôsobilo dobíjanie tvojho manžela, že si zakopla? Spôsobilo to, že si sa stala duchovne arogantnou? Stalo sa to modlárstvom? Stala si sa bez ovocia, neplodnou, na tvojej Kresťanskej ceste kvôli tomu, že viac túžiš po tvojom bývalom manželovi a bývalom manželstve?

Tak, čo je riešením?

Odtni to a odhoď to od seba

Matúš 5:29-30 nám dáva riešenie: "Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla."

Je čas, aby si to odťala—úplne! Ak si videla alebo počula niektoré z  "Be Encouraged" video sérií, potom vieš, že keď ma môj manžel opustil a "stena nenávisti" bola stále medzi nami, Pán ma viedol, aby som mu povedala, že je voľný.

 Áno, bol to veľmi desivý krok vo viere. Nikto mi nepovedal, ako sa to otočí. Kvôli týmto dvom veršom, o ktoré som sa podelila a kvôli podobenstvu o márnotratnom synovi, som vedela, že keď budem pokračovať a "vysieť" na ňom, pôjdem proti Božiemu Slovu, lebo Matúš 16:25 hovorí, "Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho."

A preto som sa rozhodla, že poslúchnem bez ohľadu na následky a vložím moju vieru a nádej úplne do Boha. Dámy, toto bol OBROVSKÝ bod zlomu v mojom živote a mojej budúcnosti!

Si ochotná vzdať sa svojho života za účelom, aby si našla prekypujúci život, ktorý Boh pre teba má? Veľmi by som vám chcela pripomenúť, aby ste hľadali Pána vo všetkom, o čom som sa s vami podelila, tým, že si znovu prečítate každý úryvok z Písma. A potom, keď sa budeš cítiť presvedčená, oficiálne uvolni svojho manžela!

Ale AKO?

Modli sa, aby si mohla napísať manželovi dopis. Takto budeš môcť kontrolovať to, čo je povedané a budeš si to môcť niekoľko krát prečítať prv, ako to pošleš. Môžeš napísať niečo takéto:

"Ahoj, viem, že to, keď som ťa držala v zajatí a nádej z toho, že sa možno dáme zase dokopy, vyvíjalo na teba obrovský tlak a skomplikovalo to tvoj život. Chcem ti dať vedieť, že konečne som prijala tvoju radu a začala som robiť kroky, aby som sa pohla v mojom živote.

Chcem, aby si vedel, že si volný žiť svoj život bez toho, aby si sa o mňa strachoval. Je mi ľúto, že moja posadnutosť sťažila tvoju túžbu stráviť viac času s našimi deťmi (a vnukmi). Chcem, aby si vedel, že je to už minulosť. Môžeš ísť na rodinné stretnutia bez pocitu, že budem súdiť tvoj život, alebo že ťa naháňam.

Ak to pomôže, nezúčastním sa žiadnych narodeninových osláv, alebo dovoleniek po celý rok, aby som ti ukázala moju úprimnosť a moju túžbu konečne ti dať voľnosť, ktorú si tak dlho zaslúžiš. Prosím, odpusti, že som bola taká hlúpa. Tiež plánujem, že predám dom, tak, ako si mi to veľa krát povedal, aby som ti ukázala, že naozaj myslím to, čo hovorím. Ešte jedna vec, viem, aké bolo pre teba ťažké opustiť tvojich priateľov a tvoj kostol. Plánujem, že si nájdem nových priateľov a nový kostol, ako ďalší spôsob pohnutia sa.

Erin"

Prosím, všimni si: Nezačni s "Drahý", ani neukončuj dopis s "Láskou." Nerob vyhlásenia ako "navždy ťa budem milovať" ani "dúfam, že budeme priatelia." Tiež nezahŕňaj žiadnu debatu a ani nepleť do toho deti.

*Použi, čo sa hodí na tvoju situáciu z tejto vzorky a pridaj iné oblasti v ktorých si ODMIETALA veci prenechať. Tiež sa pomodli, či to máš poslať, alebo to máš mať prichystané v ruke, aby si vedela, že sa to dostane jemu a NIE jeho novej žene. Nepokúšaj sa to poslať emailom z toho istého dôvodu.

Svedectvo

Žena z Kalifornie mi napísala kvôli obnove jej manželstva. Veci sa vyvíjali veľmi pekne a obe sme sme dúfali, že jej manželstvo bude čoskoro obnovené. Napriek tomu jedného dňa od priateľky počula, že si jej manžel vzal druhú ženu. Skľúčená mi napísala "Čo teraz?" Podelila som sa s ňou o tom, čo si si práve prečítala. Odpovedala naspäť a poďakovala mi. Povedala, že ako raz začala byť spokojná s očividnou Božou vôľou pre jej život a vzdala sa svojej vôle za Jeho, bola v pokoji a spokojne žila život slobodnej ženy, a vedela, že sa nikdy znovu nevydá (mala okolo tridsiatky).

Do roka mi napísala, že ju kontaktoval jej bývalý manžel. Povedala, že si uvedomil, že urobil najväčší omyl svojho života! Že sa odlúčil od svojej novej ženy a požiadal o rozvod. Chcel vedieť, či by zvážila, že začnú spolu opäť randiť, alebo by to pripadalo do úvahy, až keď bude legálne rozvedený. Povedal jej, že je jeho túžbou znovu si ju vziať, ak by aj ona chcela! Nebola polichotená ani sa nerozplývala od šťastia, NAMIESTO toho ho požiadala, aby ju viac nekontaktoval, lebo bol ženatý muž. O pár mesiacov sa jej ozval znovu, a povedal, že rozvod je ukončený a opäť ju požiadal o stretnutie. Časom ju vyhral a zase sa zobrali a čakajú prvé dieťa.

Podelila som sa o princípy ÚPLNÉHO prenechania manžela s každou ženou, ktorá príde do nášho spoločenstva po pomoc. A som viac trúfalejšia s tými, ktorých manželia sa znovu oženili. Doteraz všetky až na jednu nasledovali tieto princípy—všetky okrem tejto JEDNEJ ženy, ktorá má teraz obnovené manželstvo. Táto JEDNA nepatrila do iného  Covenant (zmluva medzi manželmi) spoločenstva. Nikdy nepočula o takýchto manželstvách, o tomto termíne, ktorý pochádza z Písma v Malachiášovi. V našom spoločenstve sme nikdy nevideli mužov alebo ženy, ktorí by sa navrátili po tom, ako sa opäť zosobášia. No dovoľ mi zdôrazniť, toto bola jediná žena, ktorá radikálne nasledovala princípy a mala radikálny výsledok!

Keď bol raz prenechaný, jej bývalý manžel mohol pocítiť plný dosah jeho nesprávneho rozhodnutia, keď si vzal druhú ženu. Nevidel a ani nepočul o svojej bývalej žene počas celého oddelenia, no musel ju vystopovať (nemali deti). Toto hovorím pre tie, ktoré sa boja manžela prenechať, lebo sa boja, že Boh nie je schopný osobu navrátiť, keď raz má slobodu a nie je dobíjaný.

Ďalší dôvod, prečo bolo toto účinné je, lebo toto je povaha muža, aby naháňal a dobíjal to, o čom si myslí, že to nemôže mať! Ženy, a dokonca aj mladé dievčatá sú teraz tie, ktoré naháňajú a potom sa s nimi zle zaobchádza a sú využívané! Je to neprirodzené. Predstav si športy, lov a súťaže mužov. Milujú výzvu a rýchlo stratia záujem a pohnú sa k ďalšej výzve.

Prečo nie si TY výzvou pre tvojho manžela? Buď vecou, ktorú naháňa—no nehraj sa hry! Namiesto toho naháňaj BOHA, nie tak, že budeš viac nábožná, ale v naplnení tohoto vzťahu, ktorý spôsobí, že budeš ŽIARIŤ, keď ťa On premení ZVNÚTRA von! A keď je tvoja premena úplná, sľubujem, že tvoj manžel bude o tom počuť, dokonca aj ak sa snažíš udržať to ako tajomstvo. Boh zorganizuje JEHO ODHALENIE v perfektnej chvíli, keď budeš najviac žiariť a  vtedy, keď sa druhá žena stane horkou a ostrou.

Prísloví 5:3-4 "Cudzinkine pery sú medom z plásta tečúcim a jej hrdlo je hladšie nad olej. Lež koniec s ňou je horkejší než palina a ostrejší ako meč na dve strany brúsený. "

Žalm 34:5 "Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou."

Tu je viac svedectiev, ktoré ťa povzbudia, aby si dovolila Bohu, aby ťa zmenil cez Jeho lásku a tým, že ex-manžela prenecháš a staneš sa verná Jemu!! No najskôr...

Skoršie sme položili otázku, PREČO sa tvoje manželstvo neskončilo iba rozvodom, ale PREČO tvoj manžel utiekol a vzal si druhú?

A tu chceme začať a na toto sa sústrediť. A tak, ak si schopná OBNOVIŤ svoju myseľ princípmi z tejto sekcie, potom si nikdy nebudeš môcť predstaviť, ako rýchlo sa môže tvoja obnova uskutočniť!

Ak si pripravená, začnime. Môže sa to zdať surové, no ak vydržíš, si na ceste k svojej obnove tak, ako iné!! Nech sa páči...

Roky toho, že slúžim ženám (a mužom) a sedím v prvom sedadle a vidím, čo sa deje, a ako manželstvá, ktoré prichádzajú k nám, keď sú oddelené, pohnú sa k rozvodu, a tie, čo sú rozvedené skončia tak, že si manžel vezme inú ženu, tu je jedna spoločná niť, ktorá prebieha po celú dobu tohoto problému.

Všetko je spôsobené tým, že manžela a manželstvo a neskoršie ex- manžela NEPRENECHÁME. A hlavná príčina nemá nič spoločné s tvojim manželom, je to kvôli tebe, že sa nechceš chytiť BOHA—PÁNA, ktorý nie je PRVÝ v tvojom živote. Ty si môžeš myslieť, že je, no tvoje skutky ukazujú inak.

To, že ho neprenecháš, spôsobuje, že konáš tak, akoby si bola vydatá, keď príde na intímnosť. Neexistuje lepší spôsob, ako zabrániť obnove, ako keď budeš spať so svojim ex- manželom.

Poznáte ich po ovocí

Mat. 7:15-20 nám hovorí, "Teda po ich ovocí ich poznáte.Čo je ovocím toho, že stojíš, naháňaš a nedokážeš ex-manžela prenechať? Si k obnove bližšie?

Čo je ovocím toho, že pokračuješ a konáš tak, akoby ste boli stále zobratí, keď už viac nie ste? Možno si intímne so svojim ex a napriek tomu, že hovorí, že opustí DŽ a znovu si ťa zoberie, jeho sľuby sa nikdy nestanú—si pripravená takto žiť?

Intimita

Tak skoro, ako sa začneš meniť, nahradíš svárlivú ženu s tichým a pokojným duchom a tiež prenecháš svojho manžela, uvidíš dobré ovocie. Čoskoro sa veci začnú meniť k bodu, že tvoj ex manžel bude chcieť byť s tebou  opäť intímne. Úplne najhoršou vecou, ktorú môžeš urobiť je predstierať, že ste stále zobratí a spať so svojim ex.

Keď ma môj manžel opustil, a po roku mi povedal, že je druhou ženou nútený, aby sa so mnou rozviedol, hľadala som Boha, ktorý mi povedal, že sa to stane, že rozvod prebehne. Uistil ma, že je to nevyhnutnosť, kvôli svedectvu. Skoro na to ma začal pripravovať na "zmeny" v mojej situácii. Keď som sa začala meniť, naša intímnosť opäť začala, napriek tomu, že sme boli oddelení a on žil s druhou ženou. No Pán mi povedal, že keď raz prebehne rozvod, keby sme boli intímni po rozvode, bolo by to to isté, ako dvaja ľudia, ktorí nie sú zosobášení—to je nesprávne!

Môj boj začal, lebo som chcela vedieť, či ho mám alebo nemám varovať, že sa veci zmenia, lebo som vedela, že by to zobral ako taktiku na zastavenie rozvodu, a tak som nasledovala princíp z Prísloví 17:28, "Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného."

Kvôli tomu, že som sa rozvodu nezúčastnila, ale prehrala som kvôli neúčasti, nebola som si istá, či rozvod prebehol a tak o deň alebo dva neskôr po súdom uznanom dni som sa spýtala manžela, či je rozvod udelený. Keď povedal, že je, vedela som, že nemôžem s ním byť intímne, až pokiaľ sa opäť legálne nezosobášime. Už to nebolo o tom, aby som vyhovela môjmu manželovi, alebo ex manželovi, ale potešila Boha.

Odôvodňovanie, že sme "zosobášení v Božích očiach" je pasca z pekelného dna. Veľa žien, ktoré sú využité a zneužité, ktoré neboli nikdy legálne zosobášené, používajú tú istú lož—ženy, ktoré sú ňou veľmi zranené. Boh ma chcel uchrániť a keďže som patrila môjmu nebeskému Otcovi, nechcel, aby som bola využitá. On chcel, aby som zostala čistá a čakala na Neho, pokiaľ zmení srdce môjho ex manžela naspäť ku mne a znovu si ma vezme.

A tak neskôr, ten istý deň, bol môj manžel ku mne prítulný, a vtedy som vedela, že musím prehovoriť. Odišla som od neho a povedala som mu, že keďže nie sme viac legálne zosobášení, nemôžeme byť viac intímne spolu. Najskôr si myslel, že žartujem, no keď si uvedomil, že to myslím vážne, môj ex manžel začal citovať Písmo o tom, že sme "jedno telo." No ja som mu povedala, že legálne nie sme zosobášení a ja musím poslúchnuť tento zákon, tak, ako to bolo predtým, než sme sa prvý krát vzali. Nato rezignoval a povedal, že rešpektuje moje rozhodnutie no začal ma bozkávať. Odišla som a povedala mu, že to musíme ZASTAVIŤ prv, ako by veci zašli príliš ďaleko, a to je ok pre neho, lebo má niekoho, ku komu sa môže vrátiť do svojho apartmánu a bude intímne s ňou (DŽ), no ja som nemala nikoho. A keby to bolo príliš vášnivé, to by bolo príliš ťažké a tak odteraz iba rýchly bozk, ahoj a dovidenia je to, čo musíme robiť.

Áno, vtedy vybuchol, tak, ako hociktorý dospievajúci, ktorého priateľka odmietla mať s ním sex, a ja som vedela, že toto bolo časťou Božieho plánu, aby ma obnovil. Pamätala som si moju starú mamu, že zvykla hovoriť "muž nekúpi kravu, ak môže dostať mlieko zadarmo." Chcela som byť opäť vydatá, a nie iba byť cudzoložnicou ako DŽ. No hádaj čo? Vtedy ma môj ex manžel začal dobíjať!! Začal byť láskavým, som si istá, že za účelom, aby ma dostal do postele, no ja som nepoľavila na mojom záväzku, že zostanem čistá a počkám, kým sa zase nevezmeme. 

Jeho dobýjanie s láskavými poznámkami, darčekmi a správaním, trvalo menej ako týždeň a potom povedal: "To, že som sa s tebou rozviedol, bola NAJHORŠIA chyba môjho života!!" Keby som bola pokračovala a spala s ním, pochybujem, žeby som niekedy počula tieto slová! Od tej chvíle tiež začal neznášať druhú ženu. Povedal mi, že sex s ňou bol otrasný a nútený. Časom začal spávať na gauči. To zintenzívnilo jeho túžbu po mne a teraz mi stále hovorí, ako ľutuje, že sa so mnou rozviedol. Milujem tieto slová!! Iste, mohol si nájsť a spať s druhými ženami, no keď muž chce to, čo nemôže mať, je to jeho prirodzenosť, že to chce ešte viac.

Čo ak si už spala so svojim ex manželom?

Ako hocičo iné, nikdy nie je neskoro v Božích očiach, aby si začala ctiť Jeho a Jeho slovo. Začni presne tam, kde si a nasleduj pravdu z Jeho slova, ktoré hovorí, že "pravda vás vyslobodí." Buď pravdovravná a uvedom si, že viac nie ste legálne zosobášení; a preto intimita s hocijakým iným mužom je nesprávna.

Daj tvojmu ex manželovi spoznať tvoje novo nájdené presvedčenie a potom ho uisti, že už sa nikdy nepostavíš do tejto situácie. Zostaň mimo vášnivých bozkov a dokonca ak nie je v tvojej prítomnosti (ale aj keď je) nepozeraj filmy, ktoré by túto túžbu v tebe zapálili. Počas toho obdobia, keď som sa zdržiavala intímnosti, tiež som sa veľa postila a to mi pomohlo umŕtviť telesné túžby. No čo mi najviac pomohlo, bolo, že som sa s ním nebozkáva a ani sa nepribližovala do jeho blízkosti, a to spôsobilo, že ma môj ex manžel chcel ešte viac!

VIAC svedectiev

"Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Urobila som tak, ako si povedala a čoskoro na to, môj ex chcel so mnou spať. No kedže som si chcela uctiť Boha a Jeho slovo, povedala som mu, že mi je to ľúto, no ja jednoducho nemôžem. Ako si povedala, skúšal všetko, a potom jedného dňa sedel na posteli a nekontrolovateľne sa rozplakal. Stála som vzadu a nechcela som ho utešiť, lebo to mohlo spôsobiť, žeby sme boli intímni a ja som to vedela. To ho urobilo ešte smutnejším a on začal preklínať druhú ženu, lebo povedal, že to ho ona prinútila, aby sa so mnou rozviedol. Nie som si istá, či to je pravda, no od toho dňa rozpráva o tom, ako opustí druhú ženu a hovoríme o svadobných plánoch!! Chce ma zobrať na svadobnú cestu, ktorú sme nikdy nemali, lebo mu chýba táto časť nášho spoločného života, ako manžel a manželka!! Mala si pravdu—je to ako úplne nový začiatok. Keď prvý krát začal hovoriť o opätovnom sobáši, chcel ísť iba na súd a urobiť ho zase platným. Teraz chce, aby sme mali pekný sobáš s našimi deťmi, priateľmi a jeho rodinou. Vau, nasledovanie správnej cesty, Božej cesty je naplnené požehnaním, ktoré by som si nikdy nebola predstavila!!!!"

Judy z Wisconsinu

~~~~~~~~~

Najdrahšia Erin, tak ako ty a každá žena viete z môjho životopisu, padla som do pasce a spala som s mojim ex-manželom po tom, čo som si vypočula kazetu: "Sex a stander (niekto, kto čaká na obnovu manželstva), keď začal za mnou chodiť--a potom ma opäť opustil pre druhú  ženu. Dúfam, že sa všetky poučia z tohto obrovského omylu, ktorý som ja urobila. Osobne verím, že na zabránenie tejto pasce od nepriateľa musíme zavádzať princípy "prenechania manžela" a "držania sa Pána" a zobrať Jeho ako svojho Manžela.

Táto téma (prenechania) a pasce, keď túžime po "zakázanom ovocí" by mohla byť ľahko lekciou sama o sebe, lebo je toľko svedectiev, ktoré potvrdzujú tento princíp, keď je nasledovaný, alebo ignorovaný. Nech ťa Boh žehná za to, že si sa podelila s touto významnou pravdou, ktorá pomohla, aby nás zachránila od zničenia. Iba si prajem, keby som bola toto vedela a nasledovala predtým. Keby som tak bola urobila, som si istá, už by som viac nečakala na obnovu, bola by sa už stala!

 ~Helen in Louisiana, Služobníčka v zácviku

*Ak prichádzaš zo "standers" spoločenstva, povzbudzujem ťa, aby si si klikla na meno Helen a prečítaj si jej životopis a tiež povzbudenia (v anglickom jazyku), aby si sa naučila o nástrahách z ich nebiblických taktík. Helen je veľmi priehľadná v tom, že nie sú účinné a v tom, že budeš "čakať" navždy.

A keďže intimita je ťažká téma, je zahrnutá v našej knihe Q&A (Otázky a odpovede) keď sú ženy rozvedené so svojimi manželmi.

OTÁZKA:  Rozvod prebehol, takže intimita sa viac nekoná?

ODPOVEĎ: Ak rozvod prebehol, intimita je zakázaná, povolená je IBA ak chceš zostať rozvedená. Ak si chceš zase zobrať svojho ex, potom musíš robiť to, čo je správne, aby ťa Boh poctil a aby si ty poctila Boha.

OTÁZKA: [Štát: Kalifornia. Súčasný manželský stav: rozvedená.] Môj manžel a ja sme sa rozviedli, no zase sme sa k sebe vrátili (ja so svojou svárlivou povahou som zborila náš dom). Odišla som a neskoršie som si uvedomila môj omyl, no bolo príliš neskoro, nechcel ma späť. Keď som si prečítala tvoju knihu a pracovnú knihu, Boh začal prípadom hýbať, a opäť sme sa začali stretávať a rozprávať sa. Teraz som tehotná a on je nahnevaný a praje si, keby sme sa nikdy neboli spolu začali rozprávať. Čo mám teraz robiť? Mám zostať bokom a čakať, kým sa upokojí, alebo mu mám byť manželkou? Dokonca chce, aby som išla na potrat.

ODPOVEĎ: Musíš mu dať čas tým, že zostaneš na určitý čas mimo neho. Modli sa, aby Pán otočil jeho srdce naspäť ku tebe a dieťaťu. Zmienila si sa, že si rozvedená a potom ste sa zase dali dokopy. Zosobášili ste sa, alebo ste boli stále rozvedení a začali ste spolu intímne žiť? Som si istá, že v knihe si si prečítala, že akonáhle prebehne rozvod, nemôžeš byť s ex manželom intímne. Keď sudca uvedie, že viac nie sme zosobášení, musíme poslúchnuť, "Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh" (Rim. 13:1), Videla som toľko tragédie, keď sa toto porušilo. Existujú následky z porušenia Božieho Slova, dokonca aj vtedy, ak sa tak stalo v nevedomosti. "Môj ľud hynie, lebo nemá poznania" (Oze. 4:6). 

Ak ste boli intímni zatiaľ čo ste stále rozvedení, musíš to pred Pánom oľutovať. Potom sa modli za príležitosť oľutovať pred svojim manželom. Pamätaj, že keď sa s ním budeš rozprávať, súhlas so VŠETKÝM, čo povie, alebo buď ticho. (Mat. 5:25). Ak sa ťa zase spýta na potrat, povedz mu, že sa za to musíš modliť. POTOM SA MODLI!! No keďže nie ste viac zosobášení, NIE JE POŽIADAVKA, že sa musíš podriadiť. Keď sa s tebou manžel rozviedol, vtedy stratil privilégium, a teda dieťa nie je viac v ohrození.

Keď má žena túžbu po obnovení svojho manželstva, OCHOTNE sa podriadi svojmu manželovi. Je to jej vôľa, že tak urobí a je to príklad viery v to, že jej manželstvo bude obnovené. To je to, čo som aj ja urobila. No ak by som bola požiadaná, aby som hrešila proti Bohu, tak, ako si aj ty vyzvaná, nepodriadila by som sa ochotne. No žena, ktorá je vydatá, musí byť predmetom vo VŠETKÝCH veciach a dôverovať Pánovi, že On ju verne vyslobodí—lebo On je verný!!!! "Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom" (Efez. 5:24). Aj napriek tomu, že sú naši manželia neposlušní Slovu, tak ako bol Abrahám. "Podobne ženy, nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, keď uvidia váš čistý život v bázni....ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania" (1 Peter 3:1-2, 6)

OTÁZKA: Môj manžel sa so mnou v júli rozviedol. Predtým, ako sme sa rozviedli, stále sme spolu intímne žili. Chcela by som vedieť, či ho mám odmietnuť, keď príde kvôli intimite. Som z toho zmätená, lebo Písmo hovorí "až kým nás smrť nerozdelí" no je tu rozvod na papieri od človeka. Ktoré prevyšuje? V srdci necítim, že som rozvedená, no som si istá, že tak sa cíti každá žena. Strachujem sa o neho, lebo povedal, že si chce dať urobiť vasektómiu, aby sa nepošmykol a nemal ďalšie dieťa. Viem, že randí a že ona vyvíja tlak, aby boli spolu intímne. Čo by si mi odporučila, modlím sa za neho, ju a aj seba v tejto situácii.

ODPOVEĎ: Ak máš knihu obnovy pre ženy, odpoveď nájdeš na konci prvej kapitoly. Písmo je jasné a Boh nás vidí ako jedno telo, no tiež nám hovorí, že sme pod zákonom pre našu ochranu. Zákon hovorí, že ste rozvedení; a preto legálne viac nie ste manželmi.

Ježiš nasledoval zákon, že platil dane, a dovolil, aby bol chytený a prenasledovaný. Nevyvyšoval sa nad zákon; my tak tiež nemôžeme urobiť.

"Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle" (Rim. 13:1-4). 

Môžem sa znovu vydať?

NIE! 1 Korinťanom 7:39 je veľmi jasný, "Žena je viazaná, dokiaľ jej muž žije. Keď jej muž zomrie, je slobodná, môže sa vydať, za koho chce, ale iba v Pánovi."

Toľké roky sme mali veľa žien, ktoré neboli schopné manželov prenechať vo svojich srdciach a to ich viedlo k tomu, že si zobrali inú. Pocit, že zlyhali, spôsobil, že sa vzdali myšlienky na obnovu a našli si niekoho iného, za koho sa vydali.

Prvý email vždy príde do nášho spoločenstva, aby nám dali vedieť, aké sú šťastné, keď si zobrali novú osobu. Obyčajne to začína tak, že nám píšu, aké NESPRÁVNE sú naše tvrdé postoje proti opätovnému sobášu. Potom do niekoľkých mesiacov, no obyčajne do roka v tomto novom manželstve, tieto isté ženy nám píšu, lebo ZÚFALO potrebujú pomoc, a napíšu strany a strany plné ľútosti, a pýtajú sa, čo teraz urobiť.

Vtedy si uvedomila svoje omyly a v najväčšej miere sú toto ženy, ktoré verne podporujú naše spoločenstvo finančne! Predstavte si to!! Sú tak nešťastné vo svojich nových manželstvách a zúfalo potrebujú podporu od spoločenstva, ktoré hovorí pravdu. A preto, že títo noví manželia sú "dobrí muži" tieto ženy nemôžu hovoriť pred nimi o svojich omyloch. Žiadajú nás, aby sme my smelo hovorili pravdu a žiadali, aby si TY slúžila v ich mene a neurobila tú istú chybu.

Tak, si pripravená začať sa sústrediť na službu druhým?

Či si 20 ročná alebo 60 ročná, existujú ženy a dievčatá, ktoré ZÚFALO potrebujú poradenie!

"Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.." —Títus 2:3-5

Začni slúžiť

Pre tie z vás, ktoré ste ochotné odovzdať svoje životy, aby "ste sa chválili svojimi slabosťami" a pomoci službe mladším a/alebo zraneným ženám, môžete začať práve teraz so Spoločenstvom obnovy RMIOU! Nateraz sa iba učte tieto lekcie a uvedomte si, že On vás povolal k službe DRUHÝM.

Úprimne, je to, čo hovoríš, naozaj pravda??

" Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou a tvoje príkazy radcami."— Žalm 119:24

 

O&O

Otázka:

Hi, I need help interpreting something. The previous material gave me so much peace that I felt I was no longer in a crisis, I even got my joy back. But now my situation has taken another turn, my ex has remarried AND is now expecting, he had a reversal surgery to be able to conceive....Does  this  mean I am still truly holding on to the point restoration is not allowed or is not God's will, since it has gone this far? Of course I am heartbroken, which is not right cuz children are blessings from God.

Ahoj, potrebujem pomoc niečo vysvetliť. Predchádzajúci materiál mi dal toľko pokoja, že som si myslela, že viac nie som v kríze, dokonca som nadobudla stratenú radosť. No teraz sa v mojej situácii vyskytol iný bod a to, že sa môj ex znovu oženil A teraz čakajú dieťa, mal operáciu, aby mohli počať...Znamená to, že mám úprimne veriť obnove, alebo toto nie je dovolené, alebo to nie je Božia vôľa, lebo veci zašli príliš ďaleko? Samozrejme, som zlomená, čo nie je správne, lebo deti sú požehnanie od Boha.

Naozaj ocením váš pohľad
Veľká vďaka,
Sandra

Odpoveď

Žalm 92:6-8

"Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, a aké hlboké tvoje myšlienky! Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe. Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, večná záhuba ich predsa neminie."

Isaiáš 30:18
Boh je milostivý a spravodlivý

"A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho."

Nič nie je nemožné, no moja okamžitá interpretácia je, že tak, ako je zlomené Sandrino srdce, moje srdce je tiež zlomené kvôli Pánovi, ktorý chce, aby Ho ona chcela. Veľmi mi to pripomína moju drahú priateľku, ktorá žije v New Orleans. 

Keď jej manžel prišiel na to, že jeho priateľka bola tehotná, rozhodol sa, že si zoberie DŽ. No moja priateľka dlho predtým manžela prepustila a začala naháňať Pána a pracovať so mnou a pomáhať iným ženám.

Po dvoch rokoch, dcéra mojej priateľky si začala brávať túto nevlastnú sestru domov často na víkendy. Moja priateľka prišla pred skupinou, po tom, ako sa osobne so mnou porozprávala a priznala svoju nenávisť voči tejto dcére a jej hanby z toho, ako vôbec môže toto cítiť voči nevinnému dieťaťu. V tú noc plakala a bola uzdravená. Odpor bol nahradený láskou voči tomuto malému dievčatku.

Pravdepodobne o rok neskôr sa veci v tomto novom manželstve začali rozmotávať. DŽ (teraz jeho žena) začala nechodiť domov. Pracovala v kasínach a pretože jej manžel pracoval pre olejovú spoločnosť, prišiel na to, že nechávala toto malé dieťa s opatrovateľkou, často krát aj niekoľko dní. Nevedel čo robiť, obrátil sa na svoju ex manželku. Dal toto dieťa mojej priateľke, aby sa o ňu starala (a jej dcére, ktorá bola 20 ročná a zasnúbená)—a to kvôli láske, ktorú mala voči jeho dcére.

Moja priateľka nemala žiadne city pre neho, no ja som ju povzbudzovala, že je to dobré...aby udržala svoje oči a srdce s Pánom...pripomenula som jej, aké je strašné byť prostitútkou pre Pána, ktorý bol jej Manželom.

DŽ sa rozviedla s jej ex a dala mu dieťa do starostlivosti, po tom, ako sa priznala, že zostala tehotná, aby si ju vzal.

Po rozvode požiadal moju priateľku, aby si ho vzala a dala domov jeho dcére a preto, lebo videl, aká je úžasná manželka a vždy bola. No moja priateľka ho potopila. Povedala, že je veriaca, že Pán je teraz jej Manžel (ukázala mu verše v Biblii), ale že mu pomôže vychovať jeho dcéru a bude sa o ňu starať tak, akoby bola jej vlastná.

So zlomeným srdcom sa jej manžel rozprával iba s Kresťanmi. Neskoršie prišiel na to, že existovala skupina Kresťanov, ktorí mali denné štúdium Biblie, a on sa k nim pridal. Po tom, ako prijal Pána a znovu sa narodil, jej manžel sa stal novým človekom. Dokonca ani nevyzeral tak, ako predtým. O rok neskôr sa znovu vzali.

Nezmeškaj ten bod. Kvôli tomu, že moja kamarátka zostala verná svojmu Manželovi, bola schopná zachovať svoje srdce v bezpečí a dovolila, aby sa Pán stal tým, koho potrebovala. A nie iba pre ňu, ale aj pre jej manžela. On mal priestor, aby videl, koho si vzal a potom naháňal moju priateľku. A keď to zlyhalo, v jeho bolesti sa obrátil na Pána.

Ďalší obrovský bod v tejto obnove bol, že moja priateľka išla do kostolov a dala sekretárkam vedieť o našich stretnutiach, ktoré sa konali raz za týždeň. Začala štúdia Biblie v jej dome, prechádzala cez Múdru ženu a jej dcéra sa začala zúčastňovať. Ona potom so svojou dcérou začali stretnutia pre mladé dievčatá a zmena v jej dcére bola úžasná. Jej priateľky sa tiež zmenili a všetky sa začali inak obliekať a inak vyzerať. A vzdala sa randenia. Keď sa vydala, stretla svojho snúbenca v skupine mladých a nebol ako chlapci, s ktorými zvykla randiť, chlapci, ako jej otec. Vydala sa prv, ako bol jej otec spasený a predtým bola priťahovaná mužmi, ako jej otec.

~Erin

Pochopenie princípu obrúčky

Či nosiť tvoje prstienky

Či nosiť alebo nenosiť tvoje prstienky (obrúčku a zásnubný prsteň), je veľmi významné pre tvoju obnovu.

V tejto sekcii dúfame, že vyčistíme to, či by si mala, alebo nemala nosiť svoje svadobné prstienky—vedieť, čo urobiť. 

ROZVEDENÁ

Keďže si v súčasnosti ROZVEDENÁ, a viac nie si legálne vydatá, silno ťa povzbudzujeme, aby si si zložila svoje prstienky.

Nezáleží na tom, že si nikdy nemala prsteň, alebo si si dala prsteň dolu, lebo ti bolo ublížené, alebo si bola nahnevaná alebo z iného dôvodu. Ak viac nie si legálne vydatá, povzbudzujeme ťa, aby si si dala dolu tvoje prstienky, a to dá priestor Pánovi, aby ti poskytol prsteň, tak, ako si prečítaš nižšie.

Je čas, aby si si dala dolu tvoje prstene!

Kedže si už legálne rozvedená, je čas, aby si odložila tvoje prstienky, lebo keby si ich nosila, to by bolo nielen klamlivé, ale tiež je to jasný znak pre každého—hlavne pre tvojho manžela—že ho odmietaš PRENECHAŤ. A keď ho neprenecháš, to má obrovské následky, tak, ako sa naučíš v neskoršej lekcii, ktorá ti pomôže OBNOVIŤ tvoju myseľ.

  "A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa OBNOVOU zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé."—Rimanom 12:2

DOBRÁ NOVINA je...

Pán ťa chce celú pre SEBA ako JEHO nevestu!

“'Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená! Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.

“Bo Manželom ti bude TVOJ Stvoriteľ PÁN zástupov je Jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva.

"Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa PÁN. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti?-hovorí tvoj Boh.—Izaiáš 54:4–6

A existuje ešte viac FANTASTICKÝCH noviniek pre každú jednu z nás, ktorá bola opustená—Pán tiež verne poskytne NOVÉ svadobné prstienky pre teba, aby si ich nosila!

SVEDECTVO o mojom svadobnom prsteni

Dovoľ mi podeliť sa s tebou o svedectvo, kedy mi Pán ukázal dôležitosť nosenia svadobného prsteňa a kedy ho dať dolu a zvyšok toho, o čom som sa s vami podelila. V určitom bode, kvôli tomu, že som bola zranená, keď mi manžel povedal,  že ma nemiluje a že ma ani nikdy nemiloval, prestala som nosiť svadobnú obrúčku. No potom mi Pán povedal, že prsteň znamená sľub, ktorý som dala pred NÍM. A tak som si ho dala naspäť a rozhodla som sa ho opäť nosiť. Prestala som sa zaujímať o to, čo by si pomyslel môj manžel alebo akoby sa cítil, robila som to pre Pána.

A tak ako všetky viete, manžel sa so mnou rozviedol. Kvôli tomu, že som nedostala záverečné papiere, nebola som si istá, či išiel (lebo ja som na súd neišla a prehrala som kvôli neúčasti*) a tak, aby som sa uistila (hlavne kvôli intímnosti, ak by bol rozvod prebehol, nemohla som byť viac s manželom intímne), spýtala som sa. Keď povedal áno, nebola som vôbec smutná!! Bola som povznesená, lebo dva týždne pred súdom určeným dňom Pán urobil nemožné a dal mi NOVÝ prsteň!!! A tak radšej, akoby  bola vybuchla moja bublina, vzrušene som sa ospravedlnila a išla do mojej šperkovnice a dala si na prst prsteň, ktorý som tak nadšene chcela nosiť, lebo vtedy som vedela, že som celá Jeho, patrím môjmu novému Manželovi.

Prekvapujúco, môj (teraz ex) manžel ma nasledoval a spýtal sa ma na prsteň. Povedala som mu, že som ho dostala, ak by prebehol rozvod a nosila som ho ako symbol, že nie som pre žiadneho iného muža (dokonca ani pre neho, no to som mu nepovedala). Vzal moju ruku a pozeral na ňu a potom sa pozrel na prsteň, ktorý som si práve dala dolu a vyzeral, akoby išiel plakať. Keby bola toto veľká šou, keď som si dávala prsteň na prst, viem, čo by sa stalo, ja by som bola tá, ktorá by skončila s plačom, no nie tento krát!

A keď si ma napokon opäť vzal, dostala som SKUTOČNÝ diamantový prsteň, nie falošný, s ktorým ma manžel požiadal o ruku, a ktorý reprezentoval falošné a bez lásky manželstvo.

*Keď som povedala, že som prehrala kvôli neúčasti, môžeš vidieť, práve vtedy som vyhrala a vtedy vyhráš aj ty!!

"Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre Mňa, nájde ho. " —Matúša 16:25.

Uzavretie

Prstene môžu byť silným symbolom a to znamená,  NENOS svoj svadobný prsteň, ktorý ti dal tvoj manžel to bude hlasno hovoriť za všetko.

Teraz je čas, aby si si dala dolu prsteň, potom buď osamote a spýtaj sa tvojho nebeského Manžela, čo by si mala robiť s nosením JEHO prsteňa.

POTOM sa uisti, že sa vrátiš sem a:

PREDLOŽÍŠ “Prekonaná prekážka” CHVÁLU, KLIKNI SEM.
.
Čím reálnejšia a priehľadnejšia môžeš byť, tým to viac pomôže inej žene, ktorá sa s tebou stotožňuje a bude to ľahšie pre tie, ktoré budú po tebe nasledovať 🙂
.
*Tiež sa uisti, že si si prečítala našu bonusovú lekciu—hlavne, ak si prišla zo "stander" spoločenstva.

 

— *Bonusová lekcia —

Rozvedená & Intimita

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."