DEŇ 17 kapitola 13 "Perfektný poradca"

no najskôr svedectvá o obnovených manželstvách
zobraté z 

Slovo SVOJHO Svedectva

WOTT. SLV

Ohio – Môj manžel je doma!

Po toľkých modlitbách a podpore od tímu SOS a ďalších, je môj manžel doma! Boh ho tiež privádza von zo zmätku, ktorý Satan dal na nás oboch. Aká úžasná odpoveď od nádherného Otca Boha, ktorý robí zázraky! Moja situácia vyzerala beznádejná. Čakala som päť rokov a modlila sa Božie Slovo.

V kazetách "Be Enocuraged" Erin hovorila, že nevieme, čo Boh koná v skrytosti. Aká pravda! Plakala som a plakala a stále sa modlila Božie Slovo, ktoré som našla v knihe Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo.

Odkedy je môj manžel doma, bola som neuveriteľne skúšaná, no kvôli kazetám a knihe rozumiem, čo sa deje a to mi dodalo silu, aby som pevne stála vo viere!! Nikdy by som to nebola dokázala bez Spoločenstva obnovy a nasmerovania Ježišom Kristom cez Písmo. 

Táto chvála je prísľub, ktorý som dala Bohu Otcovi a Ježišovi Kristovi, že Mu vzdám všetku chválu za Jeho vernosť! Áno, padla som veľa krát. No nedaj sa odradiť ak zakopneš; hneď vstaň, odstráň zo seba prach a zaveď opäť princípy. Boh tiež rozbil cudzoložný vzťah. Nehrá sa hry! Satan nemôže postaviť to, čo Boh zbúral a Boh má situáciu pod kontrolou.

Boh použije na dobré to, čo sa zdá, že nás zničí! Musím sa priznať, prechádzam cez ťažký čas, čakám, aby ma manžel viedol do kostola. No viem, že sa to časom stane.

Naozaj sa mu páči skutočnosť, že má moc nad financiami a ja poslúcham jeho nariadenia a návrhy!! Verím, že tým, že som mu dovolila prebrať vodcovstvo a viac sa nehádam (čo je zázrak sám osebe) bol to obrovský bod zlomu v našom manželstve. Páči sa mu, že som doma a stará sa o mňa. To je obrovský zlom oproti tomu, čo hovorí svet, že pracujúca žena je naplnená!! Toto sa mi páči oveľa viac a on je rád, že má ožehlené, nachystanú večeru a ja som doma, keď sa on vráti z práce! Tiež sa mi páči, že som poddajná. Oslobodilo ma to od tlaku!

Boh dokončí prácu, ktorú začal. Dámy, starajte sa o seba. Buďte milé, sladké a dajte si záležať na výzore tak, ako sa len dá. Usmievajte sa a chváľte manželov. NIKDY ho neponižujte. potrebuje od vás počuť, že je úžasný!!

Ďakujem!

Obnova v Georgii!

Vzdávam Bohu chválu a úctu, lebo je úžasný! Pre Boha nie je nič ťažké urobiť.  Boh ma zavolal, aby som verila v naše manželstvo v roku 1999. Od manžela som bola odlúčená šesť mesiacov. Počas týchto mesiacov Boh so mnou jednal cez modlitbu.

Keď sa môj manžel vrátil, prestala som sa modliť a neodpustila som mu v srdci to, že ma opustil a nechal ma samu s osem mesačnou dcérou. Prechádzala som emóciami, bola som manželka, ktorá uctievala a rešpektovala manžela, no nie v srdci. Nanešťastie sa veci nezmenili.

Bojovala som asi 18 mesiacov a pokúšala som sa vylepšiť naše manželstvo, no nič nezaberalo. Opäť sme sa odlúčili. Tento krát som odovzdala moje manželstvo a moje srdce Bohu úplne. Tiež som Bohu odovzdala manžela a modlila som sa za neho. Boh som mnou jednal, aby som odpustila. Začala som sa na manžela pozerať tak, ako sa na nás pozerá Ježiš. Ježiš zomrel za naše hriechy, aby sme sa s Ním zmierili.

Teraz musíme "zomrieť" našej telesnosti a skutočne odpustiť našim manželom za to, čo urobili alebo čo práve robia. Je to veľmi ťažké, no s Bohom je všetko možné.

Keď môj manžel druhý krát odišiel, bolo to iba na mesiac. No predtým, ako odišiel, som mu povedala, že mu odpúšťam a potom som požiadala Boha, aby očistil moje srdce zo zranenia a hnevu, ktorý som cítila voči nemu a DŽ. Chválim Boha, že mi dal túžbu odpustiť a odhodiť minulosť do mora zábudlivosti.

Stoj na Božom Slove a vedz, že neklame. Obnoví tvoje manželstvo. Viem, lebo obnovil moje. Sme šťastní . Môj manžel navrhuje všetky "my" a "naše" bez toho, aby som povedala slovo. No musím žiadať Boha, aby mi pomohol naozaj odpustiť môjmu manželovi a DŽ.

Teraz, keď Boh navrátil môjho manžela domov, pokračujem v modlitbe a chválení Boha za Jeho dar obnovy. Boh je úžasný a zaslúži si chválu. Odpusti a "zomri" v svojej telesnosti a dovoľ, aby Boh obnovil tvoje manželstvo.

Zázračne obnovené v Južnej Afrike!

Chválu som nenapísala veľa mesiacov. Rok som dôverovala Bohu, že obnoví moje manželstvo. Postila som sa, modlila sa a volala k Bohu. Potom som začala strácať nádej, lebo toto bolo moje druhé manželstvo, a keď som videla, že sa nič nedeje, rozhodla som sa s tým skončiť.

Prečo by mi mal Boh dať druhú šancu? Už som narobila veľa chýb v prvom manželstve. No napriek tomu som vedela, že Boh chce obnoviť TOTO manželstvo. Stále som sa modlila, aby sa tak stalo. Keď som si vzala môjho druhého manžela, nevedela som, že nie je dovolený ďalší sobáš.

Napriek tomu, že Boh urobil veľa vecí, aby udržal moju nádej v srdci nažive, začala som utekať od Boha a od Jeho prísľubov, ktoré mi dal. Napokon som sa rozhodla, že to vzdám pred dvoma mesiacmi. Kvôli tomu, že nebolo dovolené, aby som sa zase vydala, rozhodla som sa, že sa pohnem s mojim životom.

V srdci som však vedela, že sa mýlim. Potom som sa rozhodla, že navštívim moju partnerku v modlitbe ( je 1400 km odo mňa). Môjho bývalého manžela som požiadala, aby sa postaral o náš dom počas mojej návštevy. Bola som preč iba dva dni, keď mi zavolal a požiadal ma, aby som sa vrátila domov a že to chce opäť skúsiť!

Toto bolo úplne neočakávané! Predtým, ako som odišla mi povedal, že už so mnou nechce žiaden vzťah. Ten istý muž mi iba pred týždňom povedal, že so mnou nechce vzťah a teraz sme spolu už štyri dni!

Je veľa práce, ktorá musí byť spravená, a Boh musí prestavať náš vzťah, no Boh je verný a obnoví nás v Jeho čase. Erin, mala si pravdu vo VŠETKOM! Boh je tak verný, dokonca aj keď som to vzdala.

On prišiel ku mne cez búrku a to ma priviedlo bližšie k Bohu a spôsobilo to, že som si uvedomila, aký úžasný a silný je náš BOH. Chcem povzbudiť vás všetky—NEVZDAJTE SA! Verte mi, môj manžel kričal po mne, že sa NIKDY naspäť nevráti, že ma nemiluje a predsa sa vrátil!

Dokonca mi povedal, po tom, ako sa vrátil, že napriek tomu, že to tak nevyzerá, nikdy ma neprestal milovať! Keď cítite, že to chcete vzdať, vtedy je blízko zlomenie! Ctím Boha a ďakujem MU, že mi dal túžby môjho srdca.

Ďakujem ti Erin za to, čomu veríš. Verím, že Boh obnoví pravdu čo sa týka biblických manželstiev v Južnej Afrike a ja chcem byť toho súčasťou.

Boh je vždy načas!!! Obnovené v Kalifornii!

ALELUJEJA! CHVÁLA NÁŠMU PÁNOVI !!!

Boh poslal môjho manžela domov po siedmych mesiacoch! Stále sa modlíme za úplnú obnovu, no náš Boh je úžasný a je verný tomu, čo prisľúbil!

Nikdy som to nemohla s manželstvom vzdať, lebo Boh mi stále dával nádej, dokonca aj vtedy, keď sa manžel som mnou nerozprával!!! Napriek tomu so žmurknutím oka Boh otočil situáciu k lepšiemu!

Obnovujeme všetko, čo sa diabol pokúšal vziať! Boh je tak dobrý!!!! Dôveruj Mu!!! Ver a dostaneš!!!

Stále som žiadala o modlitbu s vedomím, že ľudia, ktorých ani nepoznám sa modlia – Boh chcel, aby sa modlili! Použila som viaceré zdroje zo Spoločenstva obnovy spolu s mnohými partnermi v modlitbe z ktorých väčšina prechádzala cez to isté.

Pokúšala som sa byť pozitívna a veriť tomu, čo Boh prisľúbil v Jeho Slove. Neprijímala som žiadne negatívne rady od dobroprajníkov, ktorí chceli, aby som sa pohla v mojom živote! Namiesto toho som verila iba tomu, čo mi Boh povedal v Jeho Slove. Musela som ale čakať na víťazstvo! 

Boh vymieňa všetko, o čom si nepriateľ myslel, že ukradol. Teraz, z Božou pomocou pomáham druhým, ktoré stretám, a ktoré sú tam, kde som bola ja. S ľahkosťou im dokážem povedať, že Boh je verný Jeho prisľúbeniam a nikdy nás nesklame! Musíme veriť bez pochybovania!

Bolo to veľmi ťažké, no Boh pokračoval v nádeji, ktorú mi denne dával. Napokon som musela povedať, "Dobre, Bože si to Ty a ja!" Potom mi začal dávať pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť. Tiež ma uistil, že pracuje na nás oboch.

Určitý čas som manželovi posielala správy o láske, no on si nikdy nič neprečítal! No potom, keď som ho nechala ísť a dovolila Bohu, aby prebral kontrolu, môj posledný dopis pre neho bol o tom, čo Boh chcel, aby som povedala. Potom som odstúpila a umiestnila všetko do Božích rúk. To bolo také ťažké, lebo som si myslela, že manžel na mňa zabudne.

No Boh!!! Oh, Boh!!!! On je tak úžasný!!!! On je tak verný!!!!! Je moje všetko!!! Tak veľmi HO milujem!!!! Viem, že urobí presne to, čo povedal, že urobí!!!

Každý deň Mu ďakujem, že ma zachránil a za môjho manžela. Musel veľa pracovať na nás oboch, aby sme si pamätali, KTO je! Má úplnú kontrolu!!!

Ďakujem. Chvála Pánovi!!! Aleluja!!! Boh je tak dobrý!!!!! Nemusí prísť, keď chceš ty, no je vždy načas!!!

 

Zázračná obnova v Kanade!

Pre človeka by bola táto obnova nemožná, ale Bohu je všetko možné! On hovorí, "Ja som Pán tvoj Boh, vari je mne nejaká vec nemožná"?

Moja priateľka sa modlila za môjho manžela a za mňa verne celý rok, pravidelne každý týždeň udávala naše mená na vašej stránke kvôli modlitbe. Verím, že to bola sila modlitby, ktorá toto spôsobila. Moja priateľka mi tiež požičala vašu knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo.

Som znovu narodená veriaca, ktorá cez moje rany a úzkosť scudzoložila (prišla som na to, že sa manžel sprístupnil pre pornografiu). Napriek tomu, Boh dal môjmu manželovi znamenie, že zmení moje srdce a zaplní ho láskou.

Boli sme od seba päť rokov a ja som sa vzdala a prestala veriť, že by Boh obnovil naše manželstvo. Nemohla som viac veriť, a už som si ani nebola istá, či to vôbec chcem. 

Chcem, aby si vedela, že Bohu je všetko možné! Práve som dala dvojmesačnú správu do práce a na môj prenajatý byť, že sa budem sťahovať s mojim manželom do nášho rodného mesta! Je ochotný, aby bol obnovený náš manželský sľub a chodí so mnou do kostola! Boh nás oboch urobil ochotnými!!!

Cesta obnovy je cesta, po ktorej sa cestuje menej, no je srdcom Boha a ja, tak ako iné som bola kŕmená klamstvom. No milosrdný Boh, pár dobrých priateľov a manžela, ktorý bol ochotný odpustiť neveru a veľa ľudí z vášho spoločenstva, ktorí sa za nás modlili, motivovalo Boha, ktorý začal uzdravovať moje zranené srdce a meniť ho. Obnovil lásku k môjmu manželovi v mojom srdci—lásku, o ktorej som si myslela, že je mŕtva.

Boh urobil môjho manžela ochotným odpustiť a zjemnil jeho zatvrdnuté srdce voči mne. Dámy, všetko, čo môžem povedať je, že Boh je verný a Jeho Slovo neklame!

Teším sa na ďalšie chvály na vašej stránke. Vaša kniha je naozaj nástroj pre "Dievčatá Božieho kráľovstva," ktoré veria, že ich manželstvá sú beznádejné.

Uisti sa, že stojíš bokom od tých, ktorí ničia sny: ľudí, ktorí nemajú dostatok viery, aby verili s tebou alebo ti dali za pravdu.

Erin, Boh má úžasný plán s týmto spoločenstvom. Mala som dokonca neveriace kamarátky, ktoré sa pýtali na túto stránku—to je Boh!! V Jeho láskavosti, nech vás všetkých požehná.

Obnovené dva dni po maminom pohrebe!

Iba dva dni po maminom pohrebe bolo moje manželstvo obnovené!! Posielam tento darček, aby som sa poďakovala. Sú to peniaze, ktoré som dostala od mojej mamy. Tu je moje svedectvo:

Najskôr by som sa chcela poďakovať za vaše spoločenstvo. Plakala som k Bohu o pomoc, lebo keď som išla za mojim kňazom a spýtala sa ho, čo by som mala robiť, bol smutný a povedal, že to je na mojom manželovi. Ešte predtým, ako môj manžel odišiel, hľadala som na internete modlitby za manželstvo. Cítila som nevoľnosť, keď som videla toľkých v manželských problémoch. Potom mi jedna z nich napísala a to ma vďaka Božej milosti viedlo k Spoločenstvu obnovy. Našla som si partnerku v modlitbe a jej priateľka navrhla, aby sme sa stretli s ďalšími, ktoré nás viedli k Spoločenstvu obnovy.

Pred rokom ma môj manžel, ktorý bol so mnou dvadsať päť rokov opustil ( a aj našich päť detí, ktoré stále žili v dome). Neodišiel, aby bol s niekym iným, no odišiel a vôbec nerozmýšľal nad návratom. Ja, ako aj ty, išla som k môjmu kňazovi, ktorý povedal, že nemôžem urobiť nič; bola to "jeho vôľa." Moje priority boli nesprávne; potrebovala som manžela a chcela Boha; teraz potrebujem Boha a chcem môjho manžela. Ako mnohé iné, aj ja som sa zúfalo pokúšala zavesiť sa na naše manželstvo, no on chcel odísť. V čase, keď odišiel, ma neznášal.

Od začiatku mi Duch Svätý hovoril, aby som verila. Prechádzala som testami na rakovinu a môj manžel mi povedal, že ma viac nemiluje. V hrdosti som si dala dolu obrúčku v tú noc, keď odišiel a povedala som mu, že keď bude pripravený byť mojim manželom, môže mi ju dať naspäť na prst. V ten istý týždeň som dostala vašu knihu no predtým som si zase dala obrúčku na prst, môj prst bol modrý na mieste, kde by mala byť obrúčka. Toto bol iba začiatok Božej sily a zľutovania.

Štyri mesiace po tom, ako môj manžel odišiel, mi Duch Svätý povedal, že sa manžel vráti domov pred nasledujúcimi Vianocami. Iba som zasmrkala, lebo tomu nič nenasvedčovalo. Neviem prečo; možno Boh vedel, aká som bola slabá a dal mi to slovo, aby som vydržala do konca a videla môj zázrak. Nepriateľ nielenže  dobíjal tým, že manžel odišiel, ale tiež hneď nato ako odišiel, môj najstarší syn ochorel na rakovinu.

Dostala som vaše knihy. Čítala som Žalmy a Príslovia pravidelne, ako si navrhla. Tiež som si kúpila videá "Be Encouraged." Piesne chvál hrali skoro stále, tak, ako si povedala a stále nosím kartičky s výpiskami z Písma so mnou— mám ich rada!! Môžem iba povedať, že toto VŠETKO pomohlo obnoviť moje manželstvo. Keď sa teraz obzriem späť, bolo to iba Božou milosťou, ktorá ma udržala na nohách. Videá boli veľmi povzbudzujúce; to, že som vedela, že manželstvo niekoho iného bolo obnovené, mi veľmi pomohlo. Nasledovala som všetko, čo si navrhovala; stále som sa modlila, aby Boh viedol moje ústa; plakala som k Bohu a On mi pomáhal počas každého dňa alebo noci, cez hocijakú situáciu, ktorej som čelila.

Neviem povedať, koľko krát som sa modlila a spievala pieseň chvál Pánovi, keď manžel zavolal. Som tak vďačná za všetko, čo mi Boh ukázal počas cesty. Nepoznala som nikoho, kto by trpel tak, ako ja. No aj tak som vďačná, lebo to ma viedlo k tomu, aby som navštevovala moju mamu častejšie predtým, ako zomrela.

Šesť mesiacov po tom, ako manžel odišiel, sa ma spýtal, či sa modlím. Bola som šokovaná, ale povedala som, "Áno." On povedal, "Chcem, aby si vedela, že som sa rozprával s mojim otcom a ak chceš, aby som sa vrátil, tak potom sa chcem vrátiť v blízkej budúcnosti." Bolo to úžasné—modlila som sa za tento zázrak a keď som si sadla, rozmýšľala som, "Vau, on cíti, že sa modlím! Aký úžasný Boh! Najskôr som nevedela prísť na to, prečo sa teda nevracia, no potom som si uvedomila, že Boh ešte neskončil. Pamätám si, ako som bola plná hnevu a povedala som Bohu,"Musíš mi s tým pomôcť." No Boh mi povedal, "To nie je hnev, to je bolesť. Tvoj manžel ťa nemôže uzdraviť; iba ja to môžem urobiť." Počas nasledujúcich deviatich mesiacov mi manžel iba dva krát povedal, že ma miluje, ale povedal, že sa čoskoro vráti.

Iba pár týždňov predtým, ako sa manžel vrátil sa ma moja mama spýtala, kedy sa vráti. Povedala som jej "skoro" a ona sa ma spýtala, ako to viem. Podelila som sa s ňou o Písmo: "Na Neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou."

Potom moja mama ochorela a museli sme ju zobrať do nemocnice s malým zápalom. NO keď ju uspali, zomrela. A preto som veľmi vďačná, že počas toho, keď bol môj manžel preč, mala som príležitosť stráviť viacej času s mojou mamou. Božie cesty sú perfektné a Jeho načasovanie nie je nikdy neskoro.

Erin, v našej bolesti, Boh je na más taký dobrý. Dva dni po maminom pohrebe sa môj manžel vrátil domov.

Erin, chcem ti poďakovať za to, čo si urobila na pomoc manželstvám. Modlím sa za teba a Dana. Som tak vďačná, že Boh obnovil moje manželstvo a keď Ho hľadám, myslím, že teraz viem, čo máš na mysli, keď hovoríš...PRESTAŇTE A UZNAJTE, ŽE JA SOM BOH!! Veľmi ti ďakujem. Nech ťa Boh požehná, tvoju rodinu a tvoje spoločenstvo. V Jeho Láske..

Obnovené v Texase! Boh je schopný!!

Začiatkom tohto mesiaca Boh zachránil môjho manžela od DŽ! Diabol sa všemožne snažil zastaviť tento proces. DŽ nechcela, aby ju opustil, a skúšala všetko, čo bolo v jej sile, aby zostal. Počas toho, ako ho prosila a vydierala, ja som sa modlila a chválila Boha.

Môj manžel sa pokúšal odísť o 4:00 ráno, no nepodarilo sa mu prísť domov do 16:00. Žijeme tridsať minút od seba. Chválim Boha, že ho zachránil z rúk Satana.

Viem, že to nebude ľahké, no urobím všetko, čo Boh chce, aby som urobila. Boh je jediný dôvod, prečo sa môj manžel vrátil. To je ten istý muž, ktorý mi povedal, že už spolu nikdy nebudeme, že ma nenávidí a že sa chce rozviesť. Boh je schopný!

Musíš Mu veriť, a dôverovať v to, začo sa modlíš. Jeho Slovo sa nevráti naprázdno! Možno nepríde vtedy, keď chceš, no rozhodne príde načas. Chvála nášmu Pánovi!

Môj manžel je doma! Aleluja!

Môj manžel je doma! Prišiel skoro po roku odvtedy, ako mu Pán dovolil odísť. Bola som svárlivá, nahnevaná, podozrievaná, zranená, horká, spáchala som cudzoložstvo, a bola som pripravená, že sa zabijem, keď odišiel. 

Tri mesiace som plakala k Pánovi, navštevovala veštkyne a kričala na Pána až do dňa, keď prišiel a povedal mi, prečo. "Dovolil som to, lebo si napľula  na moju zmluvu!" Bola som samo-spravodlivá, Farizejka a plná otravných slov, vždy som druhých opravovala a kritizovala. No aj napriek tomu som si myslela, že to vždy bola chyba niekoho iného..keby neboli moje deti odišli, keby som nebola prepustená z tej úžasnej práce, keby nás jeho priatelia nechali na pokoji.

Ako Mária, keď jej brat zomrel, časom som sa dostala k bodu, že som povedala, "Keby si tu bol býval Pane..." Keď ma manžel opustil, myslela som si, že to bola tá posledná kvapka, posledný kúsok zľutovania, ktorý mohol pre mňa mať, no plakala som k Nemu, prosila som Ho, aby mi dal druhú šancu a žiadala som Ho, aby mi pomohol, aby som Mu dovolila, nech ma zmení (teraz to robím stále).

Keď som Mu dovolila, aby ma zmenil, manžel videl tieto zmeny vo mne. Po tom, ako sa vrátil domov, mi povedal, že ma pozoroval, aby videl, či sú tieto zmeny reálne. Potom mi povedal, že sa mu páčilo, keď zaspával tu, lebo som otvorila náš dom pre neho (aj keď spal na gauči); cítil sa ako doma.

Verila by si, že teraz mi hovorí, aký je šťastný, že si ma vzal a že mi to chce ukázať pred svojimi priateľom a rodinou!! Dokonca povedal, že "ma vždy chcel; len nevedel, čo sa vlastne stalo."

Môj manžel mi poslal "R" papiere, všetko bolo vyplnené a stále mi hovoril, či ich podpíšem. Stále som si opakovala "Tí, ktorí volajú na Pána, budú zachránení."

Môj manžel nemal inú ženu; bol so svojou rodinou—najskôr so svojou matkou a potom s otcom...odišiel od nich, aby sa spojil so mnou a boli sme jedno telo. Bola som naozaj požehnaná, že som nemusela prechádzať touto určitou skúškou!

Mali sme toľké skúšky. Najskôr priateľka mojej dcéry mala nehodu, do jej auta narazilo druhé auto, po tom, ako sa zničilo moje auto, keď som sa snažila zariadiť odťahovú službu. Naše financie boli v banke, no prebiehali na nich neautorizované prevody a jedna z mojich dcér bola pár týždňov nezvestná!!

Keď sa môj manžel vrátil domov, pokazil sa nám TV (odpoveď na modlitbu—Aleluja!), moje auto sa pár krát pokazilo, moja dcéra ochorela (a je stále chorá) a môj manžel má stále ťažkosti nájsť si prácu. Tiež som bola poranená v práci a on tiež bol v práci opäť zranený.

Veci nie sú perfektné, no môj manžel je doma a je z toho rozčarovaný!!

Boh neporuší svoje prísľuby; to viem!!!

Modlila som sa, aby som mala príležitosť podeliť sa s týmto spoločenstvom medzi ľuďmi. Kamarát môjho manžela a jeho žena sú oddelení a môj manžel bol ten, kto im povedal o Spoločenstve obnovy a "Konečne je tu nádej"!!! Tiež hovorí, že by chcel manuál pre mužov, keď bude mať peniaze navyše. Vau!

Moje dve sestry prechádzajú podobnými problémami a tiež som sa s nimi podelila.

Erin, chcem ti veľmi poďakovať, že si bola taká úprimná s nami všetkými. Ďakujem ti, že si dovolila Pánovi, aby ťa zmenil a že si Mu dovolila, aby ti pomohol šíriť pravdu.

Manžel doma vo Wisconsine!!

Mám úžasné svedectvo o ktoré sa chcem podeliť! Pred dvoma týždňami sa ma manžel spýtal, či sa môže vrátiť domov!!!Túto novinu mi povedal 1. januára tohoto roka, že už nechce byť ženatý; a 6. januára sa odsťahoval. Domov sa vrátil okamžite, keď videl, že je stále vítaný!

Boh urobil úžasnú prácu v nás oboch počas nášho odlúčenia. Veľmi sa teším z môjho "nového" manžela! Chválim a ďakujem Pánovi každý deň!

Nech Boh žehná vás všetky a nech vám dá pokoj do srdca počas týchto skúšok ( a vždy)! Pamätajte, že Pánova vôľa sa stane v Jeho čase!!

Obnovené v  UK!!

Drahí ľudia, ktorí ste povzbudení cez túto stránku, cez Slovo Pána, a cez modlitby—naše manželstvo bolo obnovené!

Chcem vám povedať, čo povedal môj manžel, keď sa vrátil domov, čo povedal počas troch príležitostí svojim priateľom a mne: "Vždy si mi chýbala, aj deti, no keď som si spomenul na hádky, nechcel som viac zavolať!" A "podpichovanie prestalo (moje podpichovanie!) a ja som zrazu chcel prísť domov!!"

Keď som si prečítala túto stránku, prestala som ho podpichovať a pýtať sa, kedy sa vráti domov. Rozprávala som sa iba keď som potrebovala jeho radu. Raz, keď som sa spýtala na jeho názor, ochránil nás pred tým, aby sme nešli do oblasti, ktorá bola krátko nato zatopená a veľa ľudí, ktorí tam boli, zomreli!

Aký rozdiel! Keď som si myslela, že musím "vyjadriť môj názor" a "vyhrať vojnu," stratila som pokoj!!! Pokoj som nemala osem rokov!!!

Keď som stretla Spoločenstvo obnovy na internete, naše manželstvo bolo v kríze, ubité, naplnené hádkami, nepochopením, oddelením a starými žiaľmi. Boli sme manželmi deväť rokov a máme dve dcéry. Od začiatku sme mali problémy. Tri krát som požiadala o rozvod. Milovala som môjho manžela, no stále som ho podpichovala. Vzývala som moju vlastnú depresiu, schopnosť ťažko pracovať a tiež moju múdrosť. Myslela som si, že je hlúpy a neschopný a to som mu aj povedala a skúšala som všetko, aby som ho zmenila.

V skutočnosti jeho zmena bola mojim bôžikom, ktorý som denne vzývala. Výsledkom bola každoročné odlúčenie, manžel nás pravidelne opúšťal, a finančné zruinovanie. Nič sa nezlepšilo.

Spoločenstvo obnovy som našla, keď som na internete hľadala pozitívne slová a vyjadrenia, ktoré sa spájali s uzdravením manželstva. Chvála Pánovi a Jeho živému Slovu!

Náš Nebeský Otec ma najskôr naučil ZATVORIŤ SI ÚSTA, nenaháňať môjho manžela, ale sa neustále modliť za neho a nehovoriť zle o ňom pred druhými. Boh ma naučil, aby som sa mu vo všetkom podriadila. Začala som nachádzať radosť v mojej situácii, užívala som si, že som žena v domácnosti, hľadala som čo by som mohla robiť s deťmi. Predtým som pracovala, pracovala a pracovala a ak som nepracovala, bola som vyčerpaná. Iná žena sa starala o moje deti.

Keď som študovala Spoločenstvo obnovy  a začala čítať Bibliu pravidelne, podriadila sa, zatvorila ústa a modlila sa a postila, naša situácia sa zmenila do troch mesiacov.

Naučila som sa nasledovné:

Kráčame vo viere, nie v nazeraní!

Hľadaj radosť v Pánov a On ti dá za čím túži tvoje srdce.

Podriadiť sa manželovi ako Pánovi; vo všetkom.

Prekonaj zlo dobrom.

Boh nenadŕža nikomu.

Tvoje ovocie druhým ukáže v Koho veríš.

Cesty Pánove sú ďaleko vyššie ako naše cesty; Jeho myšlienky sú vyššie ako naše myšlienky.

Slovo Pánove sa NIKDY nevráti naprázdno.

Môj manžel potom oznámil, že sa vráti domov. Po dvoch ďalších mesiacoch sa vrátil a okamžite sme sa odsťahovali z krajiny, kde sme žili, tak, ako si prial môj manžel.

Môj manžel prevzal všetku zodpovednosť, začal budovať vlastnú spoločnosť, začal sa vzdelávať a cíti sa veľmi spokojný. Proces obnovy napreduje každý deň ako podobenstvo o zrniečku—rastie, keď spíme. Urobila som veľa chýb počas tejto cesty, no Pán mi vždy odpustí a dovolí mi prísť pred Jeho tvár.

Najnovší krok na tejto ceste je, že môj manžel začal čítať Bibliu a modlí sa s nami. Chvála Pánovi!

Kniha Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo Pracovná kniha pre ženy boli zdroje, ktoré mi pomohli stať sa poslušnou (Bolo to pre mňa veľmi ťažké prijať určité veci—na začiatku som rebelovala!). Boli pre mňa neustálou podporou, povzbudením a zlomili moju neposlušnosť, lebo boli veľmi jasné a dožadujúce. Oba tieto zdroje by som odporučila.

Vždy, keď si prečítam chvály, pozdvihnú môjho ducha. Teraz, keď je manžel doma, denne vidím zmeny v našom manželstve! Hlavná vec je, že Boh NAOZAJ odpovie na tvoje modlitby, ak veríš tomu, za čo sa modlíš, a hlavne, ak je to podľa Jeho vôle.

Finančne sme o všetko prišli, no duchovne sme nadobudli veľmi veľa. Modlím sa, aby viera a odkaz Spoločenstva obnovy a Božieho Slova išlo von medzi zranené páry a vykonalo viac, ako si niekto žiada, alebo vie predstaviť!

Neviem dostatočne vyjadriť všetko to, čo Pán pre nás spravil! V skutočnosti cítim, že najdôležitejšia vec, ktorá sa mi stala, je, že som sa naučila dôverovať Pánovi a prestala som robiť veci podľa seba. Čím viac napredujeme smerom k obnove, tým ma viac Pán zastavuje v KONANÍ. Dal nám VŠETKO, o čom sme snívali a a viac.

Obrátil kliatbu na požehnanie, noc na deň, dážď na slnko a búrku na pokojné ticho! Chvála Jeho Svätého Mena! Jeho láskavosť trvá naveky!

Modlím sa, aby všetci, čo veria a modlia sa za obnovu svojho manželstva boli posilnení cez Slovo Božie—posilnení, aby sa nevzdali až kým nebude bitka vyhraná! A bude vyhraná! Už je vyhraná!

Všetko, čo musíme robiť je modliť sa a veriť! Všetka chvála patrí nášmu Bohu, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi, jasnej raňajšej hviezde!

SLV-WRYM-NEW-COVER-Front

 Kapitola 13
Perfektný poradca

 A bude nazvaný: zázračný Radca,
mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.
-Izaiáš 9:5

Môj manžel žiada o rozvod;  čo by som mala urobiť?
Ako nájdem niekoho, kto ma ochráni?
Ako môžem obrániť samu seba a najmä deti?

Ľudia, ktorí vedia o tvojej situácii, ti možno radia, aby si si zaobstarala dobrého kresťanského právnika, aby ochránil teba, tvoj majetok a tvoje deti. Možno je to kamarát kresťan, poradca alebo aj pastor. Keď sa môj manžel so mnou rozvádzal, dostala som tú istú radu od kresťanov, ktorí to síce mysleli dobre, ale chvála Bohu za to, čo mi pomohlo nájsť „Zázračného Radcu“! Toto som našla v Biblii, keď som hľadala, čo chce Boh povedať o predmete súdneho sporu.

V Jeho Slove som našla, že On prisľúbil, že ma ochráni a obráni! Tak som si vybrala Jeho a urobila to, čo mi povedalo Jeho Slovo. Nebol iba verný, ale aj mocnejší než hociktorý právnik či súd, lebo som vložila celú moju dôveru iba v Neho!

S týmito princípmi som sa podelila s nespočetne veľa inými. Každá jedna vyznala, že ich nasledovanie zmenilo jej situáciu a prinieslo pokoj tam, kde bola predtým vojna.

Kto poznal Pánovo zmýšľanie? „Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú Jeho súdy a nevyspytateľné Jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?“ (Rim 11, 33-34) Hovor k Pánovi. Potom zotrvaj v tichu a počúvaj, čo ti hovorí.

Beda rebelujúcim. Egypt reprezentuje svet. „Beda synom odbojným, hovorí Pán, keď kujú plán, nie však skrze mňa, robia zmluvu, nie však podľa môjho ducha, aby hromadili hriech na hriech. Kráčajú dolu do Egypta - mojich úst sa však nespýtali - posilniť sa silou faraóna a schovať sa do tône Egypta!“ (Iz 30, 1-2)

Hľadala si ochranu na súde? Dôveruješ svojmu právnikovi viac ako Pánovi? „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo.“ (Jer 17, 5)

Nepriblíži sa to k tebe. „Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť.“ (Mt 5, 38-48) Zvyčajne sa obávame, že naši manželia nebudú dbať a zoberú si veľa z toho, čo si my (alebo naše deti) zaslúžime. Ak konáš tak, akoby bol tvojím nepriateľom a bojuješ, bude bojovať tiež. Nerobil tak v minulosti?

Veľa žien sa podelilo o „hororové príbehy“ o tých, ktorí sa rozviedli, aby ťa vystrašili a aby si si zaobstarala dobrého právnika. Pamätaj: „I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.“ (Ž 91, 7) Tak „nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo“. (Rim 12, 21) Prepusti právnika a dôveruj iba Bohu, že ťa ochráni.

Odvážiš sa na „nespravodliví verzus svätí“? „Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor, súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými?!“ (1Ko r 6, 1) Toto je veľmi prísny výrok. Odvážili by sme sa pred Bohom? Len čo sa ukážeš na súde, stojíš „pred nespravodlivými“.

Vo väčšine štátov neporušuješ zákon nedostavením sa na súd, keď si bola predvolaná v súvislosti podania žiadosti o rozvod (manželom). Jednoducho prehráš tým, že sa nedostavíš. V niektorých štátoch podpíšeš, že neprídeš, v niektorých (ako na Floride, v čase, keď som toto písala) nemusíš ani nič podpisovať, ani sa dostaviť.

Over si to a never niekomu, kto ti len povie, že „musíš“ niečo urobiť. Tento verš som zobrala doslovne, keď som obdržala papiere na rozvod. Nepodpísala som ich ani som sa neukázala na súde – a Boh ma zachránil! Keby som bola mala právnika alebo sa ukázala na súde, nevidela by som to úžasné oslobodenie rukou Boha!

Budeme súdiť anjelov. „Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?! Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa!“ (1Kor 6, 2-3) Boh nás zosmiešňuje, ukazuje nám, aké malicherné a bezvýznamné sú veci tohto sveta v porovnaní nášho života s Ním.

Súdiť sa vo veciach tohto sveta. „Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím?“ (1Kor 6, 4) Keď sa v cirkvi potláča biblické učenie, takisto sa potláča aj cirkevná náprava.

Nikdy som nepočula o mužovi, ktorý by sa vzdal svojho hriechu cudzoložstva potom, čo bol konfrontovaný  cirkvou.  Niektorí  sa  dočasne  zmenili: ale  vo  všetkých   prípadoch  sa vrátili k druhej žene! Nežiadaj pastora, aby tvojmu mužovi dohovoril. Dovoľ Bohu, aby zmenil a obmäkčil srdce tvojho manžela.

Prečo radšej nestrpieť krivdu a škodu? „Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom!“ (1Kor 6, 7-8) Boh hovorí, že je lepšie, ak nám je ublížené a ukrivdené (ak sme podvádzané, oklamané).

Väčšina žien, s ktorými som hovorila a ktoré prechádzajú rozvodom, sa trápia tým, čo dostanú, koľko peňazí na podporu, koľko majetku. Ak nedovolíš, aby ti bolo ukrivdené, tvoj manžel bude mať ešte väčšiu horkosť a hnev voči tebe. Ak nedovolíš, aby si bola zatlačená do Červeného mora, nikdy neuvidíš Božiu záchranu! Pamätaj, že „svetské starosti a klam bohatstva Slovo udusia“! (Mt 13, 22)

Nasledujúci verš nám hovorí: „U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.“ (Mt 13, 22) Písmo veľmi presne hovorí, že to bolo kvôli starostiam a bohatstvu. Nestrachuj sa o peniaze alebo majetok.

Dôveruj, že náš Boh uspokojí všetky naše potreby, dokonca aj vtedy, keď v papieroch stojí, že manžel nemusí toľko platiť na deti alebo keď sa ti zdá, že nebudeš mať dosť peňazí na postaranie sa o seba a deti. Mnohé odpadli od viery, lebo svet Slovo udusil.

Moje rozvodové papiere uvádzali, že nedostanem toľko, aby som sa postarala o moje štyri malé deti a o seba. Ale Boh obmäkčil srdce môjho manžela, lebo som dôverovala Pánovi. Dokonca som ani nepotrebovala pýtať viac, ani hovoriť o mojom nepriaznivom stave. Boh dal do srdca môjho manžela túžbu platiť všetky účty, až pokým neprišiel domov.

Chyba pre teba. „Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?“ (1Kor 6, 7) Toto je odpoveď pre teba: keď ideš na súd s manželom, už si prehrala. Môžeš dostať peniaze a majetok, ale stratíš manžela!

Nikto neuvidí Pána. „Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.“ (Hebr 12, 14) Ak chceš konať tak, ako konal Kristus (Ježiš bol úplne nevinný), pamätaj, že  „On  neotvoril  ústa: aby zlorečil“. (1Pt  2, 23)  Boh  môže  začať pracovať v živote  tvojho manžela, keď zasievaš semeno života a už viac nedávaš Satanovi silu na ničenie. (Pozri 1Pt 3, 1.)

Chceme, aby v nás naši manželia videli Ježiša. Uhasíname prácu Ducha Svätého, keď robíme veci, ktoré „chceme“, namiesto toho, „čo by sme mali“. Rob tak, akoby konal Boh!

Odhoď to od seba. „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.“ (Ef 4, 31) Ak máš právnika, ohováranie a hnev sa dostavia.

Rozvod je o tomto. Musíš sa toho strániť, musíš to odhodiť od seba. Nezáleží na tom, či máš právnika kresťana alebo nie, pretože „ľudská pomoc nestačí“. (Ž 108, 13)

Ľudská pomoc nestačí. „Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí.“ (Ž 108, 13) Nespočetne veľa som počula o rôznych spôsoboch, ako sa ľudia snažili ochrániť sami seba len preto, aby nakoniec pochopili, že aj napriek rozhodnutiu o výške sumy peňazí, ktorú sudca nariadil, súd nedokázal prinútiť manžela, aby platil ani nedokázal ochrániť ženu pred manželovým hnevom či fyzickým násilím!

Najviac pozornosti médií sa dostalo tým, ktorí neplatili výživné na dieťa. Mohla si počuť veľa príbehov o tom, ako muž ublížil žene – a nariadenie súdu tomu nezabránilo! Dovoľ Bohu, aby zmenil srdce tvojho manžela. (Prís 21, 1) Tvoj manžel nepotrebuje prísnejšie sankcie, ale srdce pre teba a deti. Máš Jeho sľub: „Ak sa Pánovi ľúbia cesty nejakého človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.“ (Prís 16, 7)

Hľadaj útočisko v Pánovi. „Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.“ (Ž 118, 8) Právnik nie je náhrada za Pána. Môže mať kresťan oboje, právnika aj ochranu Boha, aj keď sú v rozpore? „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce vzdialilo. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou.“ (Jer 17, 5-8)

V oblasti rozvodov sme pochopili, že môžeš byť buď požehnaná, alebo zatratená tým, že dôveruješ Bohu alebo právnikovi. Musíš sa rozhodnúť. Ja som sa rozhodla, že v skutočnosti by som určite stratila, keby som bojovala proti manželovi. Mohla som vysúdiť viac peňazí, ale našťastie mi Boh ukázal, že chce môjho manžela a manželstvo zachrániť! A preto som si vybrala odovzdať celú moju dôveru Pánovi a On ma zachránil kvôli mojej viere v Neho a iba Neho!

Prestaň bojovať. „Prestaňte už  a uznajte, že ja som Boh.“ (Ž 46, 8-10) Vlož to do Jeho rúk. Prestaň tlačiť na  manžela;  nehovor  o tom  s nikým.  Buď ticho!  Ak  tvoj  manžel  už  začal s rozvodom a ty si sa už pokorila a vrátila sa z cesty hriešnikov, potom nasleduj tieto kroky,

Povolal nás k pokoju. Povedz manželovi, že ty nechceš rozvod, ale ani mu nebudeš stáť v ceste (Ž 1, 1) a snažiť sa vyhrať. Povedz mu, že ho „neobviňuješ“ za to, že sa chce rozviesť. Povedz mu, že ho budeš stále milovať (ak stena nenávisti padla) bez ohľadu na to, čo sa on rozhodne urobiť. „No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. Veď Boh nás povolal žiť v pokoji.“ (1Kor 7, 15)

Prívetivá reč. Uisti sa, že mu povieš, že nebudeš bojovať na súde a že si nezaobstaráš právnika. Ak už právnika máš, povedz, že ho prepustíš. Tiež povedz manželovi, že mu dôveruješ a vieš z minulosti, že bude férový a urobí to, čo si myslí, že je správne pre teba a deti. Jediná cesta, ako vyhrať vojnu: ktorá  je  proti  tvojmu  manželstvu: je  s láskavosťou: s odmietnutím  bojovať! „Prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.“  (Prís 16, 21)

Nenávidím rozvod. Povedz manželovi, že si urobila veľa chýb v minulosti a už ich nechceš opakovať. Dúfaj, že ti dovolí nepodpísať rozvodové papiere. Hľadaj, ako ťa Boh chce zachrániť, a hľadaj slová, ktoré chce, aby si povedala manželovi. Pamätaj, Boh povedal: „Nenávidím rozvod“. Samozrejme, ak trvá na tom, aby si papiere podpísala, súhlas s podpisom, a potom sa silno modli, aby ho Pán zastavil a prestal tlačil na teba v podpise. Ak už nie si tá istá nepríjemná žena, akou si bola, a tvoj manžel v tebe vidí pokornú a poddajnú manželku, prestane tlačiť. Nepokúšaj sa uspokojiť manžela, lebo to sa nepáči Pánovi. Hľadaj Pána!

Nič nie je nemožné. Ak si sa však zúčastnila procesu rozvodu, nič nie je stratené. Popros Pána o odpustenie, a potom aj o manželovo odpustenie. Preukáž túžbu po jednotnej rodine, a to tým, že upustíš od každej „legálnej“ akcie a ochrany. Boh začne uzdravovať práve teraz: „Bohu je všetko možné.“ (Mt 19, 26)

Čiže znova, ak si si ponechala právnika, okamžite ho prepusti, ak chceš, aby ťa obhajoval ten Najlepší. Potom sa modli: „Pane, okrem teba niet nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo na teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty!“ (2Krn 14, 10)

Ťažšie vyhrať. Ak už rozvod prebehol, horkosť, odpor a hnev je pravdepodobne to, čo tvoj manžel teraz k tebe cíti. Popros Boha, aby ti odpustil tvoje previnenia a odvial zlé spomienky z manželovej mysle a nahradil ich dobrými myšlienkami. Modli sa usilovnejšie a buď milšia (prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť) v každej príležitosti, v ktorej môžeš vyhrať manžela späť. Pamätaj: „Brat, urazený neverou, (je mocnejší) než mestská tvrdz. Spory sú ako hradné závory.“ (Prís 18, 19)

Budem schopná to uniesť. Boh rozumie, čím prechádzaš. Čítaj Žalm 55; Boh hovorí priamo k tebe. Začni veršom 7: „A tak si hovorím: ‚Ktože mi dá holubičie krídla, aby som mohol odletieť a odpočinúť si? Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samote? Vyčkávam, kto by ma zachránil pred búrkou a víchricou‘“ Verše 12-14: „Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ, to by som ešte vedel zniesť; a keby sa nado mňa vyvyšoval ten, čo ma nenávidí, azda by som sa pred ním skryl. Ale ty, človeče, ty si predsa mne roveň, môj dobrý známy, ba dôverný priateľ. S tebou ma spájal veľmi nežný zväzok.“

Aby kradol, zabíjal a ničil. Ak si „odletela“, vráť sa späť domov. Satan si užíva slávu, lebo sa mu opäť podarilo rozdeliť a zvíťaziť! Získaj naspäť, čo ti ukradol. On je zlodej! „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10) Prenechaj Bohu víťazstvo a svedectvo tým, že sa tvoja situácia otočí na Jeho slávu! Namiesto zbavenia sa svojho kríža (tvoje problémové manželstvo), opäť ho zdvihni a nasleduj Jeho!

Vezmi svoj kríž denne. „A všetkým povedal: ‚Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.‘“ (Lk 9, 23) Uisti sa, že tvoj kríž nie je ťažší, ako ti On určil niesť; zbav sa nedostatku odpustenia a horkosti. Je to váha niesť to a časom nemusíš byť ani schopná to uniesť. Možno nebudeš ani vládať kríž zdvihnúť a nasledovať Ježiša.

Odhoď všetky „skutky tela“, lebo tie ťa vyčerpajú a zlomia. Nechaj to tak a dovoľ Bohu, aby konal. Využi tento čas, aby si sa zamilovala do Pána! Ak sa ti zdá, že tvoj kríž je príliš ťažký, je na ňom bremeno, ktoré si tam ty sama priložila. On neklame a sľubuje, že nám nedá viac, ako sme schopní uniesť!

Okrem Teba niet nikoho. Poďme sa teraz modliť, ako sa modlil Asa v Druhej knihe kroník 14, 10: „Pane, okrem Teba niet nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo na teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty!“

Tu je pár krátkych svedectiev (ovocie Slova) tých, ktoré si vybrali nasledovať cesty sveta, a tých, ktoré sa rozhodli pre cesty Božie,

Svedectvo: Žena prišla po prvýkrát na naše stretnutie iba týždeň pred tým, ako odovzdala dôkazy o manželovej nevere svojmu právnikovi. Ten povedal, že ak to predloží súdu, môže jej vyhrať viac peňazí. Naša prednáška v ten večer bola „Perfektný poradca.“ Bez toho, aby povedala čo i len slovo, odišla domov a zahodila krabicu od topánok, plnú dôkazov o nevere. Odvtedy jej manžel pokračoval v platení jej účtov, aj keď sa oženil s inou. Ona sa na ďalej modlí a dôveruje Bohu.

Svedectvo: Mladá žena uverila Bohu, keď si prečítala v Biblii: „On je náš Živiteľ“. Rozvodové papiere uvádzali, že bude mať sotva dostatok peňazí na to, aby mohla zaplatiť malý nájom pre seba a svoje deti. Rozhodla sa dôverovať Bohu a konala na základe svojej viery. Povedala manželovi, že mu dôveruje a vie, že jej pomôže postarať sa o deti, tak ako to robil v minulosti. On naďalej platil všetky účty a dokonca jej niekedy dal ušetrené peniaze jeho priateľky, ktoré od neho dostala, aby ich minula pre seba. Táto druhá žena sa s právnikom pokúšala sfalšovať rozvodové papiere, no neuspeli, lebo Boh zmenil srdce manžela. Rozvod síce prebehol, ale krátko po ňom sa znovu vzali.

Svedectvo: Žena ma s plačom kontaktovala, že jej manžel požiadal o rozvod. A tiež, že má priateľku, ktorá urobila to isté (požiadala o rozvod). Mal pre ňu také pochopenie, že sa s ňou nepodelila o problémoch vo svojom vlastnom manželstve a dôvere, ktorú má v Bohu. O pár týždňov neskôr počula šokujúcu správu v novinách: priateľkin manžel bol taký rozrušený z rozvodu, že plánoval vraždu svojej ženy radšej, než by ju mal nechať ísť. Nakoniec padol do vlastnej pasce a zomrel v ohni, ktorý zničil celý dom.

Svedectvo: Staršia žena prišla do nášho spoločenstva po tom, čo prebehol rozvod (jej priateľka ju prosila mesiace, aby prišla). Podelila sa s ostatnými o zničujúcich účinkoch boja na súde. Dostalo sa jej to, „čo si zaslúžila“ - dom, nové auto, alimenty. Ale teraz má bývalého manžela, ktorý s ňou nechce mať nič spoločného. Súd mu nariadil vyplatiť jej tisíce dolárov a tak isto aj jej právnikovi. No tieto peniaze majú trpkú chuť.

Svedectvo: Žena prišla do modlitbového spoločenstva (nie naše spoločenstvo) a požiadala, aby sa modlili za jej plánovaný rozvod. Modlili sa, aby súd rozhodol, že bude o ňu a deti dobre postarané. Boh túto modlitbu vypočul a súd jej pridelil hojne peňazí. O pár mesiacov neskôr opäť žiadala o modlitbu, lebo jej manžel jej nedal ani halier! A opäť sa s ňou modlili, aby bol súd prísnejší vo veci s jej manželom. Rozsudok bol v jej prospech. O niekoľko týždňov žiadala toto modlitbové spoločenstvo o modlitbu, aby polícia našla jej manžela a predviedla ho pred súd. Ušiel do iného štátu, aby sa vyhol plateniu. Nato ho polícia uvrhla do väzenia. Toto modlitbové spoločenstvo odmietlo uveriť Bohu, že ju ochráni, že zmení srdce jej manžela a urobí ho ochotným postarať sa o rodinu. „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišov.“ (Flp 4, 19) Iba Božie cesty prinesú víťazstvo.

Nenasleduj cesty sveta; dôveruj iba Jemu. Sľubujem ti, že On ťa nikdy nesklame. Iba ak pristúpiš ku kompromisom alebo požiadaš ľudí o silu a ochranu, veci sa zhoršia. Možno budeš musieť prejsť ohňom vytrvalosti (s Ním), aby si dosiahla víťazstvo, ktoré má pre teba pripravené. Zdvihneš svoj kríž a budeš Ho nasledovať? Aká je tvoja viera? Je dosť veľká na to, aby si dovolila Pánovi za teba bojovať bez právnika? Moja milovaná sestra v Kristovi, uvoľni právnika a prijmi ruku Ježiša.

Osobná oddanosť: Dôverovať iba Bohu. „Na základe toho, čo som sa naučila z Božieho Slova, sa zaväzujem dôverovať Pánovi, že bude za mňa bojovať v tejto vojne. Uvoľním môjho právnika (ak nejakého mám) a neukážem sa na súde.“

Ak si pripravená urobiť tento záväzok Bohu, tak, že KLIKNEŠ SEM ak súhlasíš, a si pripravená zdokumentovať túto časť tvoje Cesty k obnove, vo forme "Čo som sa naučila."

A ak chceš, aby ti bola pridelená ROVNAKO-ZMÝŠĽAJÚCA ePartnerka počas tvojej obnovy, buď si istá, že si vyleješ srdce v KAŽDEJ lekcii.