Jeho Zákony

Je ťažké prijať Božie slovo a Jeho princípy, keď sa dostaneš k časti o „zákone“. Boh hovorí, že aby sa nám darilo vo všetkom, čo robíme, musíme „mať záľubu“ v Pánovom ZÁKONE a potom o tom ZÁKONE rozjímať dňom i nocou. Ako môžeme mať záľubu v zákone, keď „zákon“ je niečo, čo nemáme rady?

Ak si čítala kapitolu 1 z mojej knihy RYM „Obnov Svoje Manželstvo“, možno si budeš pamätať toto čítanie (nižšie). Nájdi si chvíľku, aby si si to prečítala znova, aby si pochopila tohto týždňovú Lekciu Princípov (LP).

Ale v zákone PÁNOVOM má záľubu
a o Jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

Biblia je naplnená DUCHOVNÝMI ZÁKONMI Jeho stvorenia. Keď Boh stvoril svet, nestvoril ho iba s jeho fyzikálnymi zákonmi, ako je zákon gravitácie, ale stvoril ho aj s DUCHOVNÝMI ZÁKONMI. Rovnako ako porušenie fyzikálneho zákona bude mať za následok, že sa zakopneš alebo spadne nejaký predmet, tak bude porušenie princípov Písma...

Je to vtedy, keď porušujeme zákony, ktoré sa nám protivia. Pravda je, že zákony sú nastavené a potom sa ich učíme pre našu ochranu. Je to takmer ako neviditeľná brána ochrany, ktorá nás obklopuje! Nie je to tak, že sme oplotené, ale namiesto toho nás obklopuje On Jeho ochranou a Jeho láskavosťou.

Vtedy, keď dostaneme do našich myslí, že sa chceme túlať mimo túto ochrannú záštitu, sa dostaneme do nebezpečenstva, buď že spadneme z útesu alebo sme pohltené nepriateľom. Je to jednoducho spôsob, akým sa pozeráme na tento zákon, na našu neviditeľnú priekopu ochrany, obklopujúcu nás, ktorá rozhodne o úspechu alebo neúspechu našej budúcnosti.

Každý verš, nad ktorým rozjímaš, ti dá vedomosti, ktoré potrebuješ, aby si uspela.

Ozeáš 4,6
Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa…