🖕PROSÍM, NEZABUDNITE, aby ste SVOJU CHVÁLU zamerali na svojho Nebeského manžela – NIE na svojho pozemského manžela alebo bývalého manžela.

"In jaz, če bom povzdignjen, bom vse ljudi pritegnil k sebi." J1232

❤️ Ďakujem ❤️

📌📌📌📌📌📌 Pomôžte nám predchádzať SPAMu  🙏🏻 PRIHLÁSTE SA, aby ste mohli uverejniť pochvalu 🥳