Tento týždeň sa zdá, že On je schopný úplne zmeniť naše týždenné odkazy na novú tému, niečo, o čom som premýšľala už niekoľko dní. V skutočnosti je to nové odhalenie, nad ktorým som premýšľala a nie som si istá, či ho moja myseľ ešte pohltila. Je to téma klamstiev a čomu si nakoniec “vyberieme” veriť.

Klamstvá nám povedané, je niečo, o čom som neustále premýšľala od konca marca (kvôli tomu, pretože som sa osobne a naša služba dostala pod útok). Je to však toto nové odhalenie, ktoré spôsobilo, že túžim úplne pochopiť vplyv tejto novej pravdy, aby som sa o ňu podelila so všetkými vami, vzácnymi členkami spoločenstva, Jeho nevestami.

Dúfajme, že mi to On pomôže vysvetliť ti dostatočne dobre, aby si o tom mohla premýšľať aj vo svojom srdci - a tým budem schopná nielen to porozumieť, ale aj prijať toho pravdu.

Pravdou je, že všade sa hovoria klamstvá a stávajú sa čoraz viac a viac agresívne. Prekvapuje ma, že klamstvá sa stávajú takmer očakávané, takmer „dané“ a v niektorých prípadoch dokonca tolerované a povzbudzované. Toto sa dokonca deje v živote „kresťanov“, pretože niektorí si racionalizujú alebo klamú, že niečo je pravda, keď v SKUTOČNOSTI, je to lož.

Možno si to zažila vo svojom vlastnom živote. Tvoj PM „pozemský manžel“ ti možno klamal a tiež klamal sám sebe, keď povedal, že ťa nikdy nemiloval a neskôr dokonca prizná, že to bolo klamstvo a vedel to, keď to hovoril. Nedokážem ti povedať, koľko SOM „Svedectvá Obnovených Manželstiev“ hovorí to isté.

Možno si tiež zažila klamstvá, ktoré boli povedané o tebe. Mnohé sa delia o to, ako sa ich PM a DŽ „druhá žena“ obracajú na súd a ich klamstvám sa verí, aby prešiel rozsudok o rozvode alebo opatere. Už si to niekedy zažila? A bez ohľadu na to, do akej miery sa snažíš presvedčiť ostatných, že je to klamstvo - ľudia sa rozhodli veriť niečomu, čo je tak strašne nepravdivé, tak zlé, že ťa to necháva bezradnú.

To je jeden z dôvodov, prečo nám Pán ukázal, ako žiť, keď hovorí v 1. Petrovom Liste 2, 21–23. „Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v Jeho šľapajach. . .Keď Mu zlorečili, On nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.“ Tiež to hovorí „lesť nebola v jeho ústach“ A Izaiáš 53,7 - „Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli Ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).“

Tí, ktorí Ho prenasledovali, vedeli, že bude reagovať týmto spôsobom. Vediac, že nebude bojovať, nebude sa snažiť brániť alebo hovoriť niečo, aby bola poznaná pravda. Namiesto toho sa rozhodol veriť, že Boh mal plán, účel a vďaka BOHU, že tak urobil, lebo kde by sme ináč všetci boli? A preto sa vždy rozhodnem dôverovať Božiemu plánu nasledovaním Jeho príkladu. Aj keď by som rada povedala pravdu, pokiaľ sa niekto pýta, pýta sa spôsobom, o ktorom viem, že sa pýta čestne a hľadá pravdu (Mt 7,7), neotvorím moje ústa na žiadnu obranu.

Tak úžasné, ako sa to zdá, toto nie je to odhalenie, ktoré som sa snažila absorbovať. Je to podklad alebo základ a myslím si, že sa všetci musíme zamyslieť, pretože TENTO princíp, ktorý neotvára naše ústa v obrane, je niečo také cudzie, medzi veriacimi je to dokonca absurdita. Zastavme sa a Selah v tejto myšlienke, aby sme ju skutočne vstrebali do našich sŕdc a špiku kosti.