★★★★★

Minulý týždeň sme diskutovali o tom, kedy sme nevedomými obeťami a že neexistuje spôsob, ako „sme mali vedieť lepšie “.

Tento týždeň chcem hovoriť o ešte viac problematickej situácii, keď ženy dajú seba samé na zraňujúcu cestu. A preto, nie je také ľahké sa oslobodiť, ako keď niekto nemohol vedieť, a práve tu ťa bude nepriateľ trápiť.

Aká je nádej pre ženy, ktoré nie sú úplne nevinné? Ako napríklad ženy, ktoré môžu piť alebo sa vydajú na zraňujúcu cestu alebo keď sa rozhodnú byť samé s mužom, vediac, že v skutočnosti cítili nejaké nebezpečenstvo? Inými slovami, mali to vedieť.

Existuje nádej pre ženy, ktoré sú čiastočne alebo úplne vinné?

ABSOLÚTNE! 

Kľúčový verš, ktorý je základom našej viery, je „keď sme boli ešte hriešnici.“ (Rimanom 5,8) Ježiš nezomrel, pretože sme boli dobrí alebo čiastočne dobrí, nikto z nás nebol nevinný bez hriechu. Nikto. Je to, keď sme boli hriešnici, vtedy nás tak miloval, že za nás zomrel!

To znamená, že aj keď sme sa podieľali na tom, čo sa nám stalo, On tam stojí s Jeho otvorenými rukami, ďaleko pripravený rozprávať sa s nami milo a láskyplne!! A nielenže dostaneme Jeho lásku, ale On ide nad rámec toho, čo sme si kedy dokázali predstaviť!

Izaiáš 40,2 ECAV - „Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk HOSPODINA DVOJNÁSOBNE za všetky svoje hriechy.

Takže to znamená, že ak si bojovala vojnu proti hanbe a vine – prehrávajúc si to s ľútosťou a preskúmavaním v tvojej hlave znova a znova „Mala som vedieť!!“ a je to dokonca čiastočne aj pravda, ÁNO, mala  si vedieť lepšie- ale je čas dať tú bitku Jemu a potom minúť svoju energiu a sústrediť sa na zberanie úrody DVOJITÝCH požehnaní, pre ktoré On zomrel, aby ti dal!

Exodus 14,13- „...Nebojte sa! Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás...“

Ak sa potrebuješ vyznať z niečoho, do čoho si sa nemala zapliesť, spýtaj sa Pána, ako by chcel, aby si sa o to postarala. Nečakaj, zastav sa a spýtaj sa Ho teraz. Takže potom, keď budeš znova obvinená alebo trápená, budeš si môcť pripomenúť, že ti je odpustené a nielenže ti bolo odpustené, ale si dvojnásobne požehnaná!

Od tej chvíle vždy a v každom čase, keď sa bude žalobca pokúšať trápiť ťa, sa môžeš usmievať a pozerať sa hore s vďačnosťou vo svojom srdci, pretože pravda je, že nepriateľ ti nemôže ukradnúť tvoj pokoj. Je dokonané.

Vymazanie tvojej minulosti je niečo, čo nemusíš robiť. Namiesto toho sa s ňou vyrovnaj, jednou vecou po druhej, ako budú prichádzať do tvojej hlavy a mysle.

Jedna vec je uistiť sa, že máš v tom jasno a pravda, ktorá ťa oslobodí je, že hoci si môžeš (a pravdepodobne budeš) niečo pamätať, zistíš, že keď to dáš Pánovi a On odstráni ti bolesť, hanbu a všetky ďalšie negatívne emócie - ak si na to znova pomyslíš, nemali by tam byť pripojené ŽIADNE negatívne emócie. Inými slovami, ÁNO, budeš si pamätať, ale zostane to v tvojej hlave bez pridaných emócii v tvojom srdci.

Je dôležité toto vedieť, pretože nepriateľ je chytrý a prešibaný, tak že rád klame dosť na to, aby ťa trápil ešte viac: keď si pamätáš, povie, pretože si to stále pamätáš, znamená to, že si neodpustila. To je lož.

Dôvod, prečo ON dopustí, že si to stále pamätáš, je len z jedného dôvodu – pomôcť ti slúžiť iným ženám! S vytratenou bolesťou, hanbou a každým ďalším negatívnym pocitom, zanechajúc za sebou iba dvojnásobné požehnanie, ktoré začína tým, že „zaseješ“ tieto pravdy do života druhých.

A aby sme ti to pomohli urobiť, chceme ťa povzbudiť ešte viac začať hľadať Boha pre múdrosť pri písaní svojej vlastnej Novely Cesty Obnovy.

Ak si verne vyplnila všetky formuláre lekcií počas zapisovania k Pánovi, potom si zdokumentovala svoju cestu a môžeš ju použiť na vytvorenie kapitol pre svoju knihu.