„je schopný okrem tohto všetkého

urobiť oveľa viac,

ako prosíme alebo chápeme

— Efezanom 3,20

 

Viac, ako dokážeme chápať? Vuav, teraz je ťažké pochopiť to našou mysľou, však? Kto z nás nemal divoké a neuveriteľné predstavy o radikálnom požehnaní? Kým samozrejme neprišiel niekto, kto rozbil našu bublinu slovami o „realite“, ktoré spôsobia, že sa vrátime naspäť na zem.

Biblia však hovorí: „nech vám dá podľa bohatstva Svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

„A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen“ (Efezanom 3, 16-21).

Nikto z nás nemôže čítať Bibliu alebo počúvať svedectvá druhých a neodísť so skutočnosťou, že Boh môže urobiť čokoľvek a urobiť čokoľvek, čo je viac, ako dokážeme pochopiť a predstaviť si. Avšak to, že sme schopné si predstaviť, že sa to deje, je miesto, kde začína viera. Ako hýbeme našimi vrchmi? Musíme začať predstavou, že sa to môže stať!

Iba jedného dňa som hovorila svojmu najstaršiemu synovi, ktorý sa čoskoro ožení, že jeho manželka bude mať bezbolestné, nekomplikované pôrody, keď budú mať deti. A bola som šokovaná, keď nesúhlasil; a odvrkol. Ako nemohol tento mladý muž, môj syn, ktorý videl nespočetne veľa zázrakov, jednoducho súhlasiť? Nanešťastie, pokiaľ ide o jeho vieru, „bol svedkom“ narodenia väčšiny jeho súrodencov. Nie že by som zjavne trpela a našťastie som nebola kričiaca. Ops, práve som si spomenula na niečo, k čomu sa musím priznať. Aj keď môj syn nevidel, ako sa narodilo moje posledné dieťa, určite niečo z toho počul.

Moje posledné dieťa vážilo takmer 12 libier; to je 5,44 kilogramov. Ako posledný pokus z mojej strany som sa rozhodla kričať. Nie z bolesti, ale aby som upútala pozornosť môjho manžela. Aj keď nie som šťastná, že ma počuli kričať moje deti v inej miestnosti, faktom je, že môj jediný hlasný výkrik spôsobil, že môj manžel „volal k Bohu“, čo viedlo k nadprirodzenému „netlačeniu, ale BOHOM vytiahnutému“ pôrodu! Ide však o toto: môj syn videl prirodzený pôrod z prvej ruky; preto bude treba oveľa viac predstaviť si jeho manželku inak.

Ďalšou časťou rozhovoru bol komentár môjho syna k jeho budúcim deťom, keď povedal: „Jedna vec je istá, že naše deti budú mať veľmi svetlú pokožku, pretože ju máme my obaja.“ Vtedy som mu povedala, aby veril, že budú mať tmavú pokožku bez bremena ľahkého spálenia sa na slnku. Opäť sa zasmial. Kým som nepovedala: „Hej, prečo nie? Mnohí z našej rodiny majú tmavú pokožku“ a pokračovala som vymenovaním ich. Jeho tvár sa rozžiarila, pretože prvýkrát si dokázal predstaviť, že je to možné! Rýchly posun vpred: Nie všetky moje vnúčatá majú svetlú pokožku, ale väčšina z nich môže byť na slnku a na rozdiel od ich rodičov sa nemôžu spáliť.

Predstava, moja drahá nevesta, je začiatok hýbania vrchu. Musíš byť schopná predstaviť si, že sa vrch pohol, nepredstaviteľné dianie. Keďže som si nikdy nepredstavovala, keď som rodila deti, že mať dieťa bezbolestne je vôbec možné—preto sa to nikdy nestalo.

A predtým, ako som sa dozvedela o RMI a čítala som o niekom, kto má obnovené manželstvo, som si nikdy nedokázala predstaviť, že by bolo možné obnoviť manželstvo po cudzoložstve a rozvode. Preto som nikdy neverila Bohu v moju vlastnú obnovu, až kým som nepočula jej svedectvo a nečítala niekoľkých ďalších. Až potom som uverila, že sa to môže stať. Čoskoro potom, čo som začala niekoľkokrát prechádzať tou knihou a sama som hľadala tie verše, iba potom som si dokázala predstaviť nemožné. Potom som zistila, že ďalší krok v pohybe vrchu je pocit, že sa niečo stane.

Drahá nevesta, poďme objasniť jednu vec od začiatku. Ak to, v čom musíš Bohu veriť, je niečo, o čom si nikdy nepočula, niečo, čo sa nikdy nespomína v tejto knihe alebo v svedectve niekoho iného, ktoré si počula, potom drahá, si dostala privilégium, že si povolaná stať sa pionierkou—skutočnou priekopníčkou.

Uvedomuješ si, že Boh potrebuje ľudí, ako si ty, ktorí uveria tomu, čo nikto nevidel ani nepočul? Boh hľadá neuveriteľných ľudí, ako si ty, ktorí sú ochotní vybudovať most viery nad hlbokou roklinou pochybností, ktorá tak mnohým z nás bráni dosiahnuť naše prísľuby!

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebrejom 11,1).

Drahá nevesta, si Staviteľka Mostov?

 

Staviteľ Mostov

Will Allen Dromgoole

 

Starý muž idúci po osamelej ceste,

Prišiel, v ten studený a sivý večer,

K rozsiahlej, hlbokej a širokej priepasti.

Cez ktorú tiekol pochmúrny prúd,

Ten starý muž prešiel cez to súmračné šero,

Pochmúrny prúd mu nespôsobil žiaden strach;

Ale keď bol v bezpečí na druhej strane, otočil sa,

A postavil cez rozpätie prúdu most.

„Starý muž,“ povedal priateľsky pútnik na blízku,

„Mrháš svojou silou budovaním tu;

Tvoja cesta sa skončí s končiacim sa dňom,

Už nikdy viac touto cestou nemusíš prejsť;

Prekročil si priepasť, hlbokú a širokú,

Prečo staviaš tento most pri večernom prúde?“

 

Staviteľ zdvihol svoju starú sivú hlavu;

„Drahý priateľ, na ceste, ktorou som prišiel,“ povedal,

„Ma dnes nasledoval

mladík, ktorého nohy musia ísť touto cestou.

Táto priepasť, ktorá bola pre mňa taká bezvýznamná,

Pre tohto svetlovlasého mladíka môže byť pasca.

Aj on musí prejsť cez súmračné šero;

Drahý priateľ, tento most staviam pre neho!“

 

Našťastie, pred mnohými rokmi Boh povolal Erin, aby bola priekopníčkou pre ženy, ako si ty a ja, ktoré sa ocitli v beznádejnom manželstve, ktoré sa rozpadlo alebo zanikalo. Zaujímalo by ma, ako bola schopná veriť Bohu nemožné, pretože väčšina z vás vie, že nikdy nepočula o manželstve (v ktorom manžel odišiel, aby bol s niekým iným), ktoré bolo obnovené.

Časť jej viery, povedala mi, spočívala v tom, že bola svedkom obnovenia manželstva jej rodičov po deviatich rokoch odlúčenia. Avšak, myslím si, že to začalo ešte skôr. Pri jednej z mnohých našich spoločných návštev mi Erin raz povedala, že keď mala trinásť rokov, čelila niečomu významnému, čo zmenilo priebeh jej života. Ona a jej najlepšia priateľka sa rozprávali o modrookých, blonďavých chlapcoch, ktorých každá bude mať, keď sa vydajú a je pre mňa zaujímavé, čomu sa Erin rozhodla veriť a predstavovať si.

Erinine Modrooké Svedectvo

Keď som mala 13 rokov, moja priateľka a ja sme si predstavovali, že sa vydáme, a potom sme hovorili o deťoch, ktoré by sme mali. Obe sme sa rozhodli, ako to robia 13-ročné deti, že najskôr budeme mať chlapcov. A ja som ďalej hovorila, že moji malí chlapci budú mať blond vlasy a modré oči! Úprimne som dokázala vidieť svojho malého plavovlasého chlapca v mojej mysli rovnako jasno, ako keby som sa dnes pozerala na svojho syna Dallasa a jeho roztomilé detské obrázky. Pre moju priateľku nebolo ťažké tomu veriť, pretože mala blond vlasy a modré oči. Mať však tmavé vlasy a hnedé oči nezmenilo to, v čo som dúfala ja. Chcela som chlapca s blond vlasmi a modrými očami, tak som si ho predstavovala a často o ňom hovorila roky.

Neskôr, keď som bola na vysokej škole, som začala ako študentka medicíny, čo znamenalo, že jednou z mojich hodín bola genetika. Boli sme požiadaní o vykonanie osobného prieskumu. Rozhodla som sa preskúmať šance mojich detí, ktoré majú určité vlastnosti založené na genetike, štatistike a génovej sile. Samozrejme, pretože mojím snom bolo mať modrooké dieťa, môj výskum som sa opieral o túto štatistiku. Pretože moje oči sú hnedé, zistila som, že moje šance nie sú dobré. V skutočnosti som mala možnosť mať modrooké dieťa iba 1 zo 4—a iba ak: By som sa vydala za niekoho, kto mal modré oči. Navyše, pre túto šancu 1:4 by obaja jeho rodičia museli mať modré oči a aspoň jeden z mojich rodičov by musel mať modré oči. Bohužiaľ, žiaden z mojich rodičov nemal modré oči.

Na mojej strane som však viac ako len štatistiku. Mala som mamu viery, ktorá mi povedala, že keď bola malá, jej otec zmenil všetky oči jej bábik z normálnej modrej na hnedú. Povedala, že sa modlila za hnedooké deti a dostala ich sedem! Pravda, hnedé oči sú dominantné, ale ja som vedela, rovnako ako moja mama, že On mi dá túžby môjho srdca.

Aj keď som videla, k akému záveru dospeli moje papiere, že to bolo nemožné a dostala som za svoj výskum „A“, aby sa potvrdilo, že to, v čo som dúfala, bolo nemožné, jednoducho som sa modlila a verila, že keď budem mať deti, budem mať blonďavého, modrookého chlapčeka. A pretože vízie mať tohto malého chlapca boli silnejšie ako fakty—výsledok toho, čo som si dokázala predstaviť a veriť, vyústilo do toho, že moje prvé tri deti boli chlapci s blond vlasmi a modrými očami! A celé roky mi každý hovoril, že oči môjho prvého syna zmenia farbu, ale nikdy sa tak nestalo. V skutočnosti sú dnes rovnako modré ako v detskom veku a dostáva komplimenty, ako stále sú modré!

Mimochodom, šanca mať dieťa s blond vlasmi bola lepšia, pretože 5 z mojich 6 súrodencov bolo blond, keď boli mladí—ale stále to bola dlhá trať, pretože ich otec aj ja sme sa narodili s tmavými vlasmi.

Až po mojom poslednom dieťati, keď sa narodila moja dcéra Macy, ktorá má stále blond vlasy a modré oči, som si plne uvedomila, že Boh môže urobiť čokoľvek—viac, ako si dokážeme predstaviť alebo dúfať. Rovnako ako sa hovorí v Efezanoch 3,20: „A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme.“

Takže teraz, moja drahá nevesta, po prečítaní Erininho svedectva, aké veci si si želala a možno si dokonca aj predstavovala, ale obávala si sa skutočne v ne dúfať? Som si istá, že ak si ako ja, existujú stovky vecí, o ktorých si možno ani nikdy nehovorila alebo o ktorých si veľmi dlho nehovorila.

Dnes je deň na vyhradenie si času rozprávať sa s tvojím Nebeským Manželom. Porozprávaj sa s Ním o svojich najhlbších najvnútornejších pokladoch tvojho srdca a vyťahuj ich jeden po druhom a spýtaj sa Ho, či by si sa ich mala pustiť alebo začať veriť a predstavovať si ich a nevzdávať sa toho, či sa stanú. Nie je príliš neskoro na žiaden z nich, ale ak si prerástla tú nemožnosť, tak ako ja na bezbolestný pôrod, pretože si mala rodenie detí už pred rokmi, určite odovzdaj túto nemožnosť ďalšej generácii!

„Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami—hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosťnádej“ (Jeremiáš 29,11).

„A preto PÁN čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho“ (Izaiáš 30,18).

„Namiesto vašej hanby zdedíte dvojitý podiel, namiesto potupy sa budete radovať z vášho osudu; lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobný podiel, budete mať večnú radosť“ (Izaiáš 61,7 EKU).

„V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach...“ (1 Jánov list 4,18).

Pýtajte sa Ma na to, čo prijde…“ (Izaiáš 45,11 ROH). „a ušami počuješ spoza seba slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“ — ak sa odchýlite napravo, či naľavo“ (Izaiáš 30,21).

Len nezabudni „premýšľať“ o každom z týchto prísľubov, takže potom si môžeš začať PREDSTAVOVAŤ nemožné!!