„Lebo videnie je ešte na určený čas,

no náhli sa ku koncu a nesklame;

ak sa oddiali, čakaj naň,

veď určite príde a nezmešká.“

—Habakuk 2,3

 

Vedela si, že tvoj prísľub, zázrak alebo pohyb vrchu sa neodhalí okamžite - aj keď to bolo v duchovnej oblasti dokončené? Veľmi často existuje značná čakacia doba na to, aby sa to prejavilo v prirodzenom poriadku, aby sme to videli my a ostatní.

V celej Biblii sú odkazy na túto pravdu a napriek tomu, keď sedíme uprostred nášho čakania, veľmi často zabúdame na to, že Boh je Boh, ktorý nám zvyčajne dáva pokyn čakať, a to z veľmi dobrých dôvodov. Hlavným dôvodom je načasovanie: „Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká“ (Habakuk 2,3). Vedela si však, že mnoho kresťanov sa rozhodlo nečakať? Vieme, že je to pravda, pretože Pavol ohľadom tejto veci napísal ranej cirkvi. Povedal:

„Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať“ (Galanťanom 6,9).

„Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra“ (2 List Solúnčanom 3,13).

Túto pravdu vidíme ešte skôr v Starom zákone. Pozri sa, čo sa hovorí v tomto príbehu o Danielovi. „a povedal mi: „Daniel, miláčik, sleduj slová, ktoré ti ja hovorím, a postav sa na svoje miesto, lebo teraz som poslaný k tebe.“ Kým mi hovoril tieto slová, vstal som s chvením.

„I riekol mi: „Neboj sa, Daniel! Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová a ja som prišiel pre tvoje slová.

„Ale knieža Perzského kráľovstva stálo proti mne dvadsaťjeden dní a hľa, Michal, jedno z prvých kniežat, prišlo mi na pomoc a nechal som ho tam pri kniežati perzského kráľa.... lebo o tých dňoch bude ešte videnie“ (Daniel 10,11–14).

Videnie, ktoré vidíme alebo prísľub, ktorý dostávame, je zriedka na teraz. Aj keď naliehavosť v našom duchu a nadšenie, ktoré pociťujeme, vyzerajú, akoby ten prísľub bol nateraz, zvyčajne (možno takmer vždy) to, čo si môžeme ľahko predstaviť, a to, čo nám sľúbil, je určené na neskôr, ba až oveľa neskôr „stanovený“ čas.

Ak si ako ja, zatiaľ čo ty a ja sme uprostred tohto čakania, zatiaľ čo naše vrchy sa odďaľujú, začneme premýšľať, či sme Pána počuli správne. Zaujíma nás, či sme urobili všetko správne a uvažujeme, či tento prísľub, v ktorý sme Bohu verili, bol skutočne pre nás.

Napriek tomu, ako nám ponúka vyššie uvedený verš, nesmieme sa vzdávať „ak sa oddiali, čakaj naň, veď určite príde a nezmešká [nebude otáľať, zdržiavať sa alebo márniť čas]“ (Habakuk 2,3). Toto boli pokyny, ktoré dal Ježiš svojim učeníkom, keď vedel, že budú potrebovať Ducha Svätého, jeho moc a silu. Učeníkom bolo povedané, že „to“ „niečo“ príde, ale som si istá, že netušili, čo to „to“ v skutočnosti bude.

Po Jeho smrti, v čase, keď sa im znova zjavil v telesnej podobe, „A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo Mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým“ (Skutky Apoštolov 1,4–5). Opäť je dôležité, aby si počkala, bez ohľadu na to, ako dlho čakáš.

Na čo čakáš?

Počas uplynulého víkendu som bola nesmierne požehnaná zúčastniť sa svadby, ktorej veľmi špeciálna a špecifická nevesta na ňu čakala- ROKY. Hlavný dôvod, prečo čakala tak dlho, bol fakt, že je dedičkou hodnoty miliónov. Aj keď bola formálne zasnúbená predtým najmenej dvakrát, zakaždým na poslednú chvíľu to boli muži, ktorí sa ženili pre peniaze. Takže s intenzívne zlomeným srdcom, spolu s jej zlomenými snami, obe svadby zastavil jej otec. Keď naša rodina prvýkrát stretla túto drahú mladú dámu, práve sa spamätávala z druhého pokusu o manželstvo a zúfalo sa chcela vydať ako jej mladšia sestra.

Keď sme sa stali blízkymi priateľkami, zverila sa mi, že roky chcela veriť, že pre ňu niekto skutočne existuje, niekto, s kým by mohla žiť „šťastne až do smrti“, ale pravý muž sa jej vyhol. Aby jej Boh pomohol počkať, priviedol do jej života desiatky verných ľudí, ktorí hovorili pravdu a ja som bola požehnaná, byť len jedna z nich. Roky ona a moja ďalšia blízka priateľka študovali Múdru Ženu. [Naša spoločná priateľka v tento pracovný zošit silne verila; keď si prešla kapitoly so svojou bývalou nevestou, bola požehnaná a videla obnovenie manželstva jej syna a čoskoro nasledovalo bábätko obnovy, a to vďaka štúdiu pravdy „Ovocia lona“.]

Povedali mi, že sa stretávajú každý týždeň, obe sa rozhodli, že bude správnou manželkou, keď jej Boh pošle správneho manžela. Aby sa to aj stalo, verne pristupovala k oltáru modliť sa nedeľu po nedeli, aby do jej života vstúpil ten pravý muž. Potom, len pred niekoľkými rokmi, sa zdalo, že sa objavil ten „pravý muž“, ktorý rovnako rýchlo zmizol. Všetkým pre ňu opäť raz prasklo srdce.

Potom, len tento víkend, po všetkých tých rokoch čakania, po všetkých slzách, každý jeden smútok v okamihu vyprchal a vystriedali ho slzy radosti, keď sme jej všetci zaspievali vzácny chválospev „Veľká je tvoja vernosť“ na jej svadbe. Zdalo sa mi to ako sen, keď som sledovala muža, ktorého pre ňu Boh vybral (farár z Teen Challenge, ktorého rodina sa za neho modlila toľko rokov, aby našiel „správnu ženu“), jej ženícha, ako sa pozerá na ňu s láskou v očiach, ktorú som zriedka videla u muža, u žiadneho muža.

Aktualizácia: Peniaze, ktoré tento pár zdedil, im umožnili venovať sa filantropickým snahám - darovaním peňazí na dobré účely, ktoré im vložil do srdca On, často cestujúc spolu do niektorých najchudobnejších oblastí sveta, aby Božie peniaze pracovali.

Znova a znova vidíme, že Boh je skutočne verný; ale bohužiaľ - bez ohľadu na silu našej vlastnej viery, bez ohľadu na to, koľko prísľubov zozbierame - naše zázraky sa budú veľmi často naďalej odďaľovať dlho potom, čo sme verili, že sa stanú. Ako náhle sa však Jeho prísľub objaví, mám rada, že On je tiež verný, keď má istotu, že tí, ktorí investovali do tvojho pohybu vrchom, sú tu, aby sa mohli radovať s tebou. Som presvedčená, že to je celý dôvod modlitby a zasievania do života iných ľudí - pretože nám to umožňuje hrať malú úlohu v Božom zázraku a dať nám miesto v prvom rade. Verím, že tak, ako je naše odovzdávanie desiatka alebo darovanie na to, aby sme sa pripojili a boli súčasťou životne meniacich investícií (ktoré vždy prinášajú veľkú dividendovú hojnosť), tak sú to aj naše modlitby a naše investície času, aby sme učili ostatných. Keď sa modlíme, keď študujeme po boku niekoho, zistíme, že sa tešíme, akoby sa ten zázrak alebo pohyb vrchu stal nám!

Aj keď som neplakala, keď sa ženili moji synovia, rozplakala som sa, keď toto vzácne dievča konečne kráčalo uličkou na melódiu piesne Twily Paris: „Aká krásna žiariaca nevesta, ktorá čaká na svojho ženícha so svojím svetlom v očiach.“ Boli tu desiatky žien a mužov, ktorí tiež plakali, kvôli toľkým, ktorí investovali do jej života počas jej dlhoročného čakania.

Prečo čakať? „Tí však, čo očakávajú HOSPODINA, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa“ (Izaiáš 40,31 EKU).

Čakanie na Nás

Aj keď sa čudujeme, prečo sa od nás žiada, aby sme čakali na Pána, veľmi často sme to my, ty a ja, na koho Pán čaká. Vidíme to v tomto verši od Izaiáša: „Ale JAHVE čaká na chvíľu, aby sa nad vami zmiloval, preto povstane, aby vám prejavil milosť, lebo JAHVE je spravodlivý Boh, blažení sú všetci, čo v neho dúfajú“ (Izaiáš 30,18 BOT).

Je zaujímavé, že tento verš nám hovorí, že Pán je spravodlivý Boh, pretože to bolo kľúčové pre moju vieru v to, že Boh má skutočne plány, že ma požehná nad všetko, v čo som kedy dúfala, snívala alebo si predstavovala! „A od veku nikto neslýchal, nikto nepočul, oko nevidelo Boha krome Teba, Ktorý by tak bol činil tomu, kto očakával na Neho“ (Izaiáš 64,4).

Asi pred mesiacom môj najmladší syn povedal niečo, čo „nebolo fair“ a ja som súhlasila s tým, že veci väčšinou nie sú „fair“, pretože Boh nie je Boh, ktorý je fair - našťastie - On je Boh, ktorý je spravodlivý. Ďalej som mu povedala, ako by sme všetci mali byť vďační za to, že je skôr Boh spravodlivosti ako férovosti; a on, môj syn, poznal rozdiel? Povedal, že fair je, keď všetci dostanú to isté, ale myslel si, že spravodlivosť znamená byť potrestaný.

Vlastne som mu povedala a chcem povedať tebe, že Boh ako Boh spravodlivosti v skutočnosti znamená (nakoniec), že každý dostane to, čo si zaslúži, dobré aj zlé. A to znamená, že nech sa deje čokoľvek, vždy stojí za to robiť správne veci, bez ohľadu na to, aké sú teraz náklady. Nielen to, ale keď sa zdá, že ostatní ľudia (najmä tvoji nepriatelia) sú požehnaní a ty nie, môžeš rátať s tým, že nakoniec dostaneš dvojnásobok. Musíš počkať s očakávaním, že sa stane niečo mimoriadne zvláštne, najmä ak máš správny postoj, keď sa stane niečo, čo je nespravodlivé, pretože správny postoj je odrazom pravého srdca.

Bez ohľadu na to, ako dlho čakáš, nakoniec sa nebesia otvoria počas tvojho života a zasypú ťa požehnaním, ktoré sa nedá porovnať s utrpením alebo ťažkosťami, ktoré si prežila. A všetky tieto ťažkosti, s ktorými si sa na svojej ceste stretla, budú vzdialenou a hmlistou spomienkou, ak sa tvoje srdce udržalo správne.

Znova a znova, keď sa ma pochybnosti pokúsia prinútiť spochybniť to, čo som ešte nevidela - ale v čo verím vo viere, že sa stane a stane sa čoskoro - Pán mi pripomenie zoznam nespravodlivostí, ktoré prišli proti mne osobne, prišli proti mojim deťom a prišli proti mojej službe najmä z finančného hľadiska. Preto mám istotu a viem, že veľmi skoro dostanem dvojnásobok toho, čo som stratila alebo mi bolo ukradnuté – každú jednu nespravodlivosť dvojnásobne.

„Vy sa však budete volať kňazmi HOSPODINA, budú vás volať služobníkmi nášho Boha. Budete požívať blahobyt národov a ich sláva sa stane vašou chválou. Namiesto vašej hanby zdedíte dvojitý podiel, namiesto potupy sa budete radovať z vášho osudu; lebo vo svojej krajine budete mať dvojnásobný podiel, budete mať večnú radosť. Ja, HOSPODIN, milujem právo, nenávidím lup prinesený na spaľovanú obetu, verne ich odmením podľa skutkov a uzavriem s nimi večnú zmluvu“ (Izaiáš 61,6-8 EKU).

Ak si myslíš, že toto je úžasné, On má viac. Hovorí, že dvojnásobne požehná naše chyby, tvoje i moje. Pozri, čo hovorí: „Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z PÁNOVEJ ruky dvojmo za každý svoj hriech“ (Izaiáš 40,2). A vzácna čitateľka, pamätaj, každý z týchto prísľubov je tiež pre teba. Jednoducho im ver a uznaj ich, čo znamená, hovor o každom z nich s tvojím NM, aby si si na ne oficiálne nárokovala. Osobne ich uznávam tým, že ďakujem môjmu NM za to, ako ma dvojnásobne požehná.

Ou, a pre tie z vás, ktoré ste si mysleli, že to, čo si všetci zaslúžime, je peklo; Súhlasím. Napriek tomu je to vďaka Jeho spravodlivosti, že my prospievame, keď sa ako účastníci podieľame na Jeho požehnaní. „Tým nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť“ (2. Petrov List 1,4).

„A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a našiel sa v Ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s tou, ktorá je skrze vieru v Krista - spravodlivosťou z Boha, založenou na viere -, aby som poznal Jeho, moc Jeho zmŕtvychvstania a účasť na Jeho utrpení tým, že sa Mu pripodobním v smrti“ (Filipanom 3,8-10). Amen!

Takže, vzácna nevesta, len si pamätaj, že na čo čakáš, sa čakať oplatí. Pretože vízia, ktorú ti Boh dal, ešte len príde. Je naplánovaná na stanovený čas, ktorý pozná iba Boh. Ale nakoniec, keď sa objaví, bude hovoriť a nebude klamať o Jeho vernosti.

Ak počkáš, keď sa objaví, tiež to dokáže, že si sa nezbláznila, keď si verila v nemožné - v ten obrovský pohyb vrchu. A hoci sa odďaľuje - určite počkaj - pretože to určite príde; nebude sa to odďaľovať večne!