O Autorke

Keď uzatváram túto knihu, dovoľ mi citovať Evanjelium podľa Jána 21, 25.
„Ale je ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

Erin Thiele je manželka a matka štyroch chlapcov, Dallas, Axel, Easton a Cooper a troch dievčat Tyler, Tara a Macy. Jej státie za manželstvá bolo založené na Skale Božieho Slova počas jej zápasu za obnovu jej vlastného manželstva; Erinin manžel ju opustil pre druhú ženu a časom sa s ňou rozviedol. O dva roky neskôr sa jej manžel vrátil a ich manželstvo bolo zázračne obnovené!

Spoločenstvo Restore Ministries začalo, keď Erin hľadala v každej denominácii v jej okolí, no bolo nemožné nájsť pomoc, ktorú potrebovala. Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo bola napísaná na pomoc tým ženám, ktoré jej Boh poslal. Múdra žena bola napísaná, keď ju Boh viedol, aby pripravila domov na manželov návrat. Päť rokov neskôr boli napísané pre mužov Ako Boh obnoví tvoje manželstvo: Aj zničený vzťah sa uzdraviť a Wise Man. Skúsenosť tohto páru je silným svedectvom o Božích prísľuboch a Jeho vernosti.

Ak máš prístup k internetu, usiti sa, že navštíviš Restore Ministries Encouraging Woman webstránku na: RMIEW.com. Na našej stránke budeš môcť čítať silné svedectvá obnovených manželstiev, pripojiť sa k nášmu spoločenstvu a nájsť viac o iných zdrojoch ako Wise Woman Bible Studies a iné online kurzy a knižnica EncouragingBookstore.com

Ak chceš byť vyškolená v tom, ako slúžiť, navštív naše webové stránky, kde sa dozvieš viac o RMIOU „Restore Ministries International Online University“ RMIOU.com

Svedectvo, Ako Boh
Obnovil Naše Manželstvo

Dan Thiele

Dan by sa rád podelil so svedectvom o obnove nášho manželstva, lebo v Biblii sa v Knihe zjavení 12, 10-11 píše: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život na smrť.

Naše manželstvo bolo mŕtve, no pre Jeho preliatu krv bolo oživené. Je našou nádejou a túžbou, aby naše svedectvo pomohlo prekonať zlo tebe alebo niekomu, koho poznáš. Vzdávame Bohu všetku chválu za to, čo urobil v našich životoch.

V januári 1989 som opustil Erin kvôli inej žene. No Pán dal Erin srdce a vytrvalosť, aby stála za naše manželstvo. Bolo to počas tohto ohnivého boja, keď sa z Erin stala nová žena. Študovala Bibliu, ktorá hovorila o manželstve, a začala uplatňovať princípy vo svojom živote. Nepovedala mi o tom, ale mohol som to vidieť.

Ako traja, ktorí boli vhodení do ohnivej pece, Erin bola tiež uvoľnená z vecí, ktoré ju v jej živote zväzovali. Tiež našla samu seba, ako kráča s iným, pre ňu drahocenným Pánom. (Pozri Knihu proroka Daniela 3, 25)

Všetci, dokonca aj veľmi rešpektovaní pastori v našom meste, povedali Erin, že je beznádejné bojovať proti mojej túžbe opustiť ju a byť s inou ženou. No Erin našla v Božom Slove, žeBohu nič nie je nemožné! (Lk 1, 37) Počas tohto času založila Restore Ministries na pomoc tým, ktoré chceli, aby ich manželstvá boli tiež obnovené.

S každým sa začala deliť o Písmo, ktoré jej Pán ukázal. Čoskoro tu bolo príliš veľa žien, ktoré potrebovali osobnú pomoc, a tak začala písať biblické odkazy na starom písacom stroji, ktorý jej dala mama. Niektoré ženy, ktoré prišli na jej stretnutia, nikdy nedržali v rukách Bibliu a tak Erin začala písať celé úryvky z Biblie, a potom robila kópie pre službu týmto zraneným a zanechaným ženám.

No čím viac pomáhala iným ženám, tým horšia bola jej situácia. Jej ohnivá pec ešte zosilnela, keď som sa s Erin v októbri 1990 rozviedol. No Pán dal Erin pokoj, ktorý potrebovala, aby nebojovala a nezápasila proti rozvodu, ale dôverovala Pánovi. Erin smelo pokračovala v službe iným ženám tým, že sa delila o Slovo Božie. Povedala Pánovi, že ak obnoví jej manželstvo s mužom, ktorého miluje, so mnou, oddá svoj život pomoci ženám v manželskej kríze. On to urobil a ona tiež.

Naše manželstvo bolo zázračne obnovené z časti aj kvôli Erininej poslušnosti v tom, že si nezohnala právnika. Boh ma zachránil, keď sa zistilo, že napriek tomu, že súd stanovil rozvod na 30. október, sa museli papiere vyplnené mojim právnikom vrátiť, a to kvôli chybe, ktorá sa v nich vyskytla! Toto bol pre mňa prvý znak, že Boh ma nejako vytrhne z puta, ktoré ma viazalo k cudzoložstvu. Keby mala Erin právnika, rozvod by nebol zrušený a ja by som sa nikdy nevrátil.

Erin, ktorá mala „nádej proti nádeji (jeden z jej najobľúbenejších veršov Rim 4, 18), obdržala svoj zázrak 29. januára 1991 o 23:10, keď som sa vrátil domov k Erin a našim štyrom deťom. To bolo po cudzoložstve a po rozvode, po dvoch rokoch od toho, ako som ju opustil a rok po tom, čo začala slúžiť iným ženám.

Zrodenie Restore Ministries International

Počas nasledujúcich piatich rokov nám Pán dal túžby našich sŕdc a požehnal nás ďalšími tromi deťmi obnovy”, keď Erin pokračovala v službe iným ženám. V roku 1996 vyšla prvá verzia Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, ktorá bola publikovaná lokálne a vyslaná do celého sveta. Táto kniha bola zostavená z kľúčových kapitol vyňatých z knihy Múdra žena: Múdra žena buduje svoj dom, od blázna, ktorý najskôr budoval na piesku, ktorý dala Erin dohromady. Boli to jednoducho lekcie, ktoré napísala pre svoje Spoločenstvo obnovy a ktoré začali, keď som bol preč, a pokračovali každý týždeň roky po tom, čo som sa vrátil domov.

Vtedy začali do nášho spoločenstva Restore Ministries International a našich vydavateľstiev v celých USA a zo zahraničia prichádzať tisíce žiadostí o jej knihu.

Veľa kníh bolo poslaných do väzníc do celých Spojených štátov. Muži boli požehnaní obnovenými manželstvami po tom, ako si prečítali túto knihu, ktorá je určená pre ženy! A vtedy Bola Erin vedená, aby napísala verziu pre mužov. Neskôr napísala manuál pre mužov Wise Man Builds upon a Rock: by a FOOL Who Built on Sinking Sand, aby doplnila knihu o obnove manželstva pre mužov.

Dnes slúžime skrze Restore Ministries International mužom a najmä ženám prostredníctvom internetu, kníh a videí. V roku 2005 bolo RMI rozdelené na dve služby: Povzbudzujúce ženy a Povzbudzujúci muži.

Videl som v mojom živote a v životoch tých, ktorým sme pomohli, že Boh je viac ako schopný vyliečiť a zachrániť ktorékoľvek manželstvo! Povzbudzujem ťa, aby si si opäť a znova prečítala tieto svedectvá a vybudovala svoju vieru, aby si taktiež VERILA Pánovým prísľubom o obnovení tvojho manželstva!

Keď čítaš tieto svedectvá, poznač si tie „zdanlivo nemožné situácie, ktoré sú podobné tvojej situácii; prosím, nesústreď sa na to, v čom je tvoja situácia odlišná. Samozrejme, že je, lebo Pánove oči pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú mu zo srdca oddaní” (Druhá kniha kroník 16,9), aby ti dal svedectvo, ktoré je odlišné, jedinečné a „zdanlivo nemožné, no nie nemožné pre BOHA, aby to svedectvo pomohlo niekomu inému.

Naša prvá, VIERU BUDUJÚCA, kniha By the Word of Their Testimony (Slovom ich svedectva) obsahuje svedectvá od prvej a tretej osoby. Predtým, ako sme mali priestor na zasielanie chvál (Praise Reports), obdržali sme svedectvá o obnovených manželstvách cez mnohé rozličné zdroje. Všetci ich chceme počuť z úst konkrétnej osoby a teraz máme tieto svedectvá z prvej ruky vo väčšine našich kníh so svedectvami. Či od prvej, alebo tretej osoby, všetky tieto svedectvá vzdávajú chválu Bohu!

Erin mi povedala, že ju previedlo rozvodom, o ktorý som požiadal (kvôli tomu, že som bol bláznom), keď jej manžel jej priateľky Sue (ktorú som stretol), povedal: „Ak miluješ svojho manžela tak, ako milovala Sue mňa, a dodržiavaš všetky veci, ktoré Sue dodržiavala ohľadom mňa - aj tvoje manželstvo bude obnovené. A ešte jedna vec, aj keď hovorí, že ťa nemiluje, miluje ťa.

Každej z vás poviem to isté. Ak sa držíš toho, čo Erin vo svojich knihách učí, a vezmeš si k srdcu to, čo hovorí vo svojich videách, ako napríklad že pustíš svojho manžela (pretože to si získalo moju pozornosť). A ak sa zmeníš na tichú a poddajnú, ako som to videl u Erin (a ako som to videl u toľkých žien, ktoré prišli do nášho spoločenstva, ktoré teraz majú obnovené manželstvo). Potom niet pochýb o tom, že aj tvoj manžel sa vráti domov. A ak ti povedal, že ťa nemiluje, nech hovorí čokoľvek, miluje ťa. Stačí nasledovať Pána a zamilovať sa do Neho a nebrániť tomu, čo Boh koná. Stálo ma mnoho, kým som videl chyby, ktoré som urobil, a to isté platí aj pre tvojho manžela.

Ešte posledná vec, kým skončím. Predtým, ako Erin pomohla Sue a videla jej manželstvo obnovené, nikdy nepočula o jedinom manželstve, ktoré bolo obnovené. Máme tu toľko žien, ktoré majú stovky svedectiev o obnovených manželstvách z našich kníh a zverejnené na našej stránke. A majú všetky veci, ktoré Erin (a Sue) museli hľadať vo svojich bibliách (ktoré sú teraz v jej knihách, videách a v našich online lekciách), a aj napriek tomu sa stále sťažujú, že ich situácie sú príliš zložité. Neviem, ako to urobila Erin, ale viem, že ak chceš to, čo ti chce dať Boh (a zachrániť svojho manžela od toho, kam smeruje), urob to Božou cestou prostredníctvom viery.

Nikdy som voči Erin nevyjadril ani jednu narážku, že sa niekedy vrátim, ale hľadela na Pána a rozžiarila sa.

~ Dan

Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.” Žalm 34, 6

Erin napísala ďalšie knihy svojím osobitým štýlom za používania Písma, aby slúžila ľuďom so zlomeným srdcom a duchovným zajatcom. „Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.“ (Ž 107,20). Všetky jej knihy nájdete na jednej z webových stránok RMI:

EncouragingBookstore.com

Erinino svedectvo bolo iba prvým z nespočetných svedectiev o Obnovených Manželstvách, ktoré naďalej zverejňujeme v sérii By the Word of Their Testimony

 

Pokračujeme v tom aj uverejňovaním svedectiev na našom blogu (a každú sobotu na anglickom blogu).

 

Lebo Bohu nič nie je nemožné. Lukáš 1,37