Sharing is caring!

✍????Transcription

~ Bernie zo Slovenska je našou korektorkou pre slovenský jazyk. Keď bola Bernie premenená Pánom, rozhodla sa vrátiť povzbudenie a pravdu, ktoré dostala, na základe verša z Lukáša 6:38 „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ Kedykoľvek povzbudzovala niekoho iného, bola takisto povzbudená. Podelila sa o to, že Pán zmenil jej život prostredníctvom RMI, preto chce byť mostom, aby mohli byť premieňané aj ďalšie životy.

Sleduj #Bernie

Ako sa začala tvoja Cesta Obnovy? Čo ťa priviedlo k RMIEW? 

Ku stránke RMI ma priviedlo moje rozpadajúce sa manželstvo. Môj pozemský manžel bol v našom vzťahu nešťastný a nechcela som si to pripustiť, ale vedela som, že chcem, aby bol šťastný. Jedného dňa, v práci, som do vyhľadávača zadala „Ako zachrániť manželstvo“. Túžila som nájsť niečo kresťanské, vedela som, že Boh je moja jediná nádej. Po niekoľkých kliknutiach som našla stránku RMI.

Čo pre teba RMI a/alebo Povzbudzujúce Ženy urobili a čo to pre teba znamenalo? 

Táto stránka mi otvorila oči. Božie slovo, ktoré som počula a čítala toľkokrát, sa mi zrazu zdalo také reálne. Boh mi ukazoval jeden hriech za druhým, ukázal mi, aká som bola voči Nemu neposlušná.

Ako si sa zmenila ty a tvoj život, keď si sa dozvedela o prísľuboch a začala uplatňovať princípy RMI?  

Boh ma veľmi pokoril a začal ma meniť. Naučil ma byť tichou, hovoriť Mu o všetkom, čo ma trápi a po čom túžim. Naučil ma byť trpezlivou a očakávať na Neho, na Jeho rozhodnutia, s ktorými som vždy spokojná. Ukázal mi, že tento boj nie je proti človeku a telu, ale proti duchovným mocnostiam a že ich môžem premôcť mocou Ježiša Krista, modlitbou a pôstom. Naučil ma premáhať zlo dobrom, moje slová premieňa na milé a sladké. Naučil ma odovzdávať desiatky a siať, aby som mohla neskôr žať. Ukazuje mi, že bez Neho nemôžem nič urobiť a že všetko,čo mám, mám od Neho. Za najdôležitejšiu vec považujem pustiť veci, ktoré si držím a to že On je moja Láska, môj Nebeský manžel a nikto nie je ako On - dokonalý.

Prečo máš záujem stať sa Služobníčkou?  

Keď sa začala moja cesta obnovy a čítala som všetky tie dostupné materiály od RMI a Bibliu, dostala som novú nádej. Prežívala som veľkú radosť a cítila som Jeho lásku ku mne. Chcela som o tom všetkým vyrozprávať. Uvedomila som si, že toto môže mať každá žena. A dokonca aj teraz, keď sa moja situácia zhoršuje, cítim pokoj a som schopná úplne dôverovať Milovníkovi mojej duše. Uvedomujem si, že nie každá žena je pripravená pokoriť sa a riadiť sa zásadami Božieho slova, ale tie, ktoré si On vybral, sú pripravené a chcem Mu slúžiť prostredníctvom RMI a šíriť to, čo som sa naučila.

Kto je v tvojom živote na PRVOM mieste? Ako k tomu došlo?  

Moja prvá láska je môj Nebeský manžel, môj Milovaný. Prvý kontakt s Ním bol úžasný, mala som 14 rokov a bola som na mládežníckom výlete. Práve som hovorila s dvoma mladíkmi, bolo medzi nimi zjavné napätie (pretože som sa obom páčila). Myslím si, že každé mladé dievča si takúto situáciu užíva. Keď v tom okamihu, pocítila som silné volanie opustiť toto miesto a hľadať samotu s Ním. V tej chvíli nebolo nič dôležité, iba On sám. Bol to silný okamih plný lásky, keď som nechcela nič iné, len cítiť Ho pri sebe a nikdy viac Ho nepustiť. Nič mi nechýbalo, len ak som mala Jeho. Keď som stretla svojho pozemského manžela, vymenila som Jeho dokonalú lásku a starostlivosť za tú nedokonalú, pozemskú. Bola som Mu neverná a ani som o tom nevedela. Ale môj Milovaný sa ma nevzdal, dovolil, aby prebehol rozvod, aby mi pripomenul, kto je mojou prvou láskou. Pomaly to začínam prežívať znova, túto prvú lásku. Chcem byť do neho čoraz viac zaľúbená a už nikdy Ho nenechať stranou !!

„Hľadáš“ v súčasnosti  obnovu vlastného manželstva? PREČO áno alebo prečo nie?

V tejto chvíli si chcem vychutnať ten čas s Ním, byť na Ňom úplne závislá, poznávať Ho čoraz bližšie. Je ťažké nehľadať a neočakávať zmeny, ktoré vedú k obnovenému manželstvu, pretože Mu dôverujem a viem, že Jeho slovo je pravdivé. Úprimne povedané, obávam sa, že keď budem mať obnovené manželstvo, budem Mu opäť neverná a odsuniem Ho na druhé miesto. Nechcem, aby sa to stalo! Verím, že On ma pripraví v pravý čas, aby som to dokázala zvládnuť, takže budem každý deň čakať a hľadať Jeho tvár, pretože už Ho nikdy nechcem stratiť.

Ktoré zdroje ti pomohli najviac? Ktoré sú tvoje obľúbené?

Myslím si, že všetky materiály od RMI majú svoj význam a účel. Najviac mi pomohla kniha Ako Boh obnoví tvoje manželstvo, videá, ktoré natočila Erin, verše na kartičkách, Múdra žena, Nájdenie hojného života, Denné povzbudenia a Svedectvá. Jeho slovo, Biblia, je životodarná a premieňajúca, bez nej nemôžem žiť.

Čo by si chcela povedať žene, ktorá číta tvoje BIO, a tým ju povzbudiť:

Môžeš začať Milovaná...  

Milovaná čitateľka, nikto a nič sa nevyrovná Jeho láske. Jeho dobrotivosť a milosť sú nekonečné a presne tak s nami zaobchádza. Aj keď naša situácia niekedy tomu nenasvedčuje (pretože Jeho cesty nie sú naše cesty), skutočne Mu na nás záleží a chce pre nás len to najlepšie. On vezme teba, nech si akokoľvek zranená a zlomená, a obnoví a uzdraví ťa vrstvu po vrstve. Úplne ťa premení, až zistíš, že všetko, čo potrebuješ, je On samotný. Len Mu dôveruj a každý deň Mu hovor, ako veľmi Ho potrebuješ a miluješ.

PREČÍTAJ si o #Bernie viac v jej pretrvávajúcich Povzbudzujúcich Chválach, aby si bola svedkom jej vyvíjajúcej sa cesty!