ABP PRINCÍP #14 „Byť Žena Činu“

 PRINCÍP #14

Na dokončenie sérií ABP som vždy cítila, že to potrebuje jeden posledný princíp, aby sa tieto série ukončili. Berúc do úvahy, že by to vytvorilo 14 princípov alebo dvakrát číslo 7 „je to ukončené“ „je to ukončené“, to bolo pre mňa dostatočné potvrdenie HB „hľadať Boha“ pre Jeho múdrosť a aby ma On viedol. Takmer okamžite som vedela, že princípom na dokončenie a zviazanie tohto dokopy, je stať sa ženou činu.

Jakub 1,22— KAT „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“

ECAV „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“

EKU „Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“

ROH „A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.“

Odkazy „Nenechajte sa oklamať myšlienkou, že ste poslucháčom, keď ste čokoľvek, ale necháte Slovo ísť jedným uchom dnu a druhým von. Konajte podľa toho, čo počujete! Tí, ktorí počúvajú a nekonajú, sú ako tí, ktorí sa pozerajú do zrkadla, odchádzajú a po dvoch minútach nemajú tušenie, kým sú, ako vyzerajú.“

Možno moja najobľúbenejšia verzia je anglická TPT verzia „Nepočúvajte iba Slovo Pravdy a nereagujte naň [alebo nezlyhávajte naň reagovať].“ Čítanie a prijímanie do srdca to, čo už bolo povedané, môže byť práve prvým krokom, ale odpovedanie alebo robenie niečoho, o čom to hovorí, keď vieš, že je to pravda, je to, ako dať všetko do akcie. Avšak...

Ako Jeho nevesta, On nechce, aby naše životy boli zaťažené. Namiesto toho chce, aby sme Mu viac ako ktokoľvek iný na svete dôverovali, že ON to urobí.

Žalm 37,5 „Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj, On sa už postará.“

Je to ako keby šepkal, „moja najmilšia nevesta, ´bezo mňa nemôžete nič urobiť.´ (Ján 15,5), tak prosím iba Ma požiadaj, aby som niesol toto bremeno alebo zodpovednosť alebo zmenil, čo treba urobiť.“

Ak teda naozaj chceš, „Požehnania na celý Život“ začať alebo pokračovať v „Pretekaní a Prelievaní“, tak, že ty a ostatní môžete sledovať „Požehnávajúce a Pomazávajúce Toky“. Ak si chceš byť istá, že „Čokoľvek [Ty] Urobíš, [Ty] Budeš Prosperovať“, takže budeš „Nemajúca Nedostatky v Ničom!“ zatiaľ čo si „Zvýšiš Ducha“ a budeš kričať chválu, keď „Zarodíš Svoju Úrodu“.

Aby si mala „Charakter srdca“ a „Žila v Pánových Požehnaniach“, aby si ich mohla „Vymenovať Jedno po Druhom“ a deliť sa s ostatnými  o „Silné Nástroje na Víťazstvo“, takže ty a oni môžu „Vstúpiť do Vyššej Zeme“ a „Prevezmeš si Svoj Trón “, kde On chce, aby boli všetky Jeho nevesty.

Byť „Žena činu“ znamená, že musíš mať srdcové spojenie so svojím Milovaným HH nielen vtedy, keď si prvýkrát uvedomíš nejaký princíp alebo každý princíp, ale zakaždým, keď si spomenieš, že ti niečo chýba.

On chce, aby Jeho nevesty „nemali nedostatok v ničom“ (Jakub 1,2–6 ROH), ale nie tak, že požehnania môžu byť nazhromaždené, ale tak, aby každé požehnanie, ktoré dostaneš, mohlo byť zdielané – pokiaľ možno rozptýlené medzi tých, ktorí volajú.

Ak existuje jedna spoločná cesta tých, ktorí žijú každý rok POŽEHNANÍ, sú to tí, o ktorých sa vie, že sú Darcovia.

Lukáš 6,38— „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Zatiaľ, čo opak je tiež pravdou. „Niekto (priam) rozhadzuje, a (predsa) mu stále pribúda, druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší, a má nedostatok vždy. Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty“ (Príslovia 11,24-25).

Byť požehnanou každý deň, každý rok, premeškajú tie, ktoré odopierajú akékoľvek požehnania. Odopierajú dať niekomu pochvalu (hoci si ju myslia) alebo odopierajú zaplať ich desiatok. Odopierajú súcit tým, ktorých považujú za tých „čo si ho nezaslúžia“ a sú bezradné poznať, prečo sa „zdá“, že Boh ignoroval ich modlitby a odoprel od nich Jeho prísľuby.

Poznajúc, akému BOHU slúžime, BOH, ktorý nás stvoril, môže byť zhrnuté do tohto jedného kľúčového princípu - princíp, na ktorom máme všetky základ byť požehnané.

Boh miloval — tak dal.

Rimanom 5,8— „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“

Ján 3,16— „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“

Boh miloval - tak dal

Teraz je rad na tebe, aby si sa stala ženou činu, žala, pretože si zasiala.

Buď Darcom, Buď požehnaná tento a každý Rok!

PRAKTICKÁ POMOC

Ak chceš byť finančne požehnaná, odovzdaj Mu svoj desiatok.

Ak chcete byť tak požehnaná, že sa ti bude chcieť kričať, odošli chválu.

Keď chceš, aby sa tvoja CO (Cesta Obnovy) ukázala ako Svedectvo Obnoveného Manželstva, daj ostatným Nádej. Ak potrebuješ pomoc, aby si vedela, ako to urobiť, prejdi na stránku Evanjelista.

Daj pochvaly.

Daj objatia.

Daj súcit.

Buď požehnaná.

Teraz je čas ...