Boh mi dal čas s Ním

♕ Dnešný prísľub: „Vedzte, že Jahve kvôli svojim verným robí aj zázraky! Jahve ma vypočuje, keď ho budem vzývať.“ Žalm 4,4

Drahé dámy a nevesty,

Hoci sme sa s manželom nerozviedli, vďaka materiálom RMI, posteniu a modleniu sa, naše manželstvo má stále mnoho problémov. Na jednej strane viem, že je to kvôli tomu, že stále nemám dostatočne Jeho a na druhej strane viem, že sú to skúšky, ktoré ma ako oheň očisťujú, zušľachťujú a udržujú v sústredení sa ne Neho.

To, čím momentálne prechádzam, nebudem veľmi konkretizovať, aby som neodhaľovala hriechy môjho manžela. No, dnes som si uvedomila, ako ináč vnímam a prežívam, to čo sa práve deje. Keby sa to dialo pred dvoma rokmi, bola by som zúfalá, nahnevaná, možno by som plakala, kričala, hádala sa s manželom a rozprávala by som to rodine a kamarátkam. Na rozdiel od toho, som to teraz jednoducho prijala a cítim pokoj, istotu a nádej, že Pán túto situáciu otočí na veľmi veľa dobra a taktiež nadšenie, ako a kedy to bude.

Jednou z vecí je, že ma dnes môj manžel odviezol aj s dcérkou k rodičom cca 200 km od miesta, kde bývame, pretože sa nahneval a chce aby sme boli od seba na určitý čas. Nechcela som sem ísť, pretože Efezanom 4,26 hovorí: „...Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom;“ a taktiež moji rodičia majú veľký dom, maminu mám v nemocnici, otec pracuje a byť tu s malým bábätkom je jednoducho náročné, ale v podriadenosti som to prijala a teším sa na Pána, na všetko dobro, na aké to použije a že budem mať na Neho viac času. V tomto bode som si uvedomila ten rozdiel vo mne samej a ako veľmi ma môj Milovaný zmenil.

Je to úplne iné, keď ste doma s manželom a ešte nie je Duchovným vodcom (napríklad, lebo to odmieta). Potom zostáva oveľa menej času na intimitu s Pánom. A tak, Ti ďakujem Láska moja, že si mi to umožnil. Práve teraz, keď som kontrolovala slovenský preklad knihy Nájdenie Hojného života, čo znamenalo, že som každú kapitolu čítala znova a znova a znova a namiesto toho, aby som bola z toho unavená, mi to dalo ešte väčšiu túžbu po Tebe! Mať Ťa toľko, že sa to bude cezo mňa bezpodmienečne rozlievať na druhých, vrátane môjho manžela.

Chcem Ti poďakovať a môj drahý Ježiš a dať Ti chválu za 3 ženy. Viem, že si to Ty, kto ma mení, no ja Ti chcem poďakovať aj za tých ľudí, ktorých si na to použil, a to Erin, Michele a Sáru. Vďaka, že si ich zavolal, požehnal a cez ich službu je aj zo mňa iný človek. Daj im Pane veľa, veľa Tvojich milostí a Hojný život, ktorý si zaslúžia, naplnený ich najväčšími túžbami a snami! Prosím, daj im každý deň veľa sily na ich úžasnú službu!!! Vďaka Ti, Láska moja, že cez tieto 3 nádherné ženy sa môj život zmenil a mení sa a môj hlad a smäd po Tebe stále narastá!

AMEN! Vďaka Ti Láska moja!

Chcela som nakoniec pripojiť verš zo Žalmu 4,4 „Vedzte, že Jahve kvôli svojim verným robí aj zázraky! Jahve ma vypočuje, keď ho budem vzývať.“, ale oči mi padli na tento a musím ho sem dať tiež:

„Čakal som, čakal na Pána a on sa ku mne sklonil. Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil. Do úst mi vložil pieseň novú, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní a budú dúfať v Pána. Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať. Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj; a v tvojich zámeroch s nami kto sa ti vyrovná? Aj keby som ich chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že sa nedajú spočítať. Obety a dary si nepraješ, lež uši si mi otvoril. Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal: „Hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon.“ .... (Žalm 40, 2-9)

~ Anissa zo Slovakia

Nasleduj #Anissa