Naši 💖 IP „Investiční Partneri“ sa zaviazali Pánovi, že budú investovať svoje desiatky a/alebo svoje mesačné dary tam, kde povedal, aby investovali svoje poklady „V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Matúš 6:20

Pomocou vašej investície, Povzbudzovanie Žien a všetky ostatné RMI Služby a Franšízy zasejú vaše semienko – duchovne nakŕmte zlomených srdcom, ktorí hladujú, z ktorých mnohí zomierajú duchovne. Väčšina VŠETKÝCH Jeho desiatkov a darov ide do nášho DPP „Duchovného Potravinového Programu“ – podobné vývarovniam a potravinovým programom – životne dôležité pre záchranu ľudí, ktorí umierajú fyzickým hladom.

Veríme, že takmer každý v dnešnom svete duchovne hladuje a umiera a že iba JEHO pravda nasýti ich duše, vylieči ich zranenia a posilní tieto zúfalé duše – nielen preto, aby sa posilnili, ale aby mali potrebnú duchovnú silu a múdrosť – aby slúžili tým, ktorí okolo nich každý deň duchovne hladujú – mnohí vo svojich vlastných domovoch.

English • Español • Português • Français • Slovenský • Afrikaans • Tagalog • Dutch • Türkçe

Náš DPP „Duchovný Potravinový Program“poskytuje KAŽDODENNÚ duchovnú výživu prostredníctvom jedného z našich mnohých blogov, newslettrov a našich BEZPLATNÝCH online kurzov v MNOHÝCH jazykoch.

„Po tomto som pozeral a uvidel som veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka...“ Zjavenie 7:9

„Ustanovujem ťa za svetlo národov, aby si bol mojou spásou až do končín zeme.“ Izaiáš 49:6

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ tým, že sa stanete partnerom! Ako partner budeš KAŽDODENNE dodávať duchovnú výživu prostredníctvom jedného z našich mnohých blogov, newslettrov, BEZPLATNÝCH online kurzov a BEZPLATNÝCH e-kníh, e-videí – v množstve jazykov, ktoré budú bezplatne poskytnuté každej žene, ktorá chce pomôcť Povzbudiť ďalšie ženy. A tiež každej žene, ktorá sa trápi a vyplnila naše BEZPLATNÉ manželské ohodnotenie.

Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ Matúš 10:8

Okrem toho dúfame, že povzbudíme ženy, aby sa Stali Služobníčkami, ktoré, na rozdiel od poradcov, duchovne povzbudzujú ženy, zatiaľ čo prechádzajú svojou Cestou Obnovy a Cestou Hojného Života. Či už ich cesta začína v dôsledku krízy v manželstve, závislosti na drogách a/alebo alkohole, emocionálneho uzdravenia, zdravotnej krízy alebo kvôli finančnej kríze – my, ktoré sme cez to prešli držiac Jeho ruku, sme vybavené, aby sme ich povzbudzovali a slúžili im.

„Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou“ Žalm 23:4

Nájdi si chvíľku a prečítaj si, čím všetkým On preniesol Mercy v Južnej Afrike, a to všetko vďaka našim partnerom, ktorí dobrovoľne dávali svoje desiatky a dary. A ako sa Mercy stala jednou z našich prekladateliek a ako pomohla aj iným ženám, ktoré sa podelili o:

Tvoj verný desiatok a/alebo dar budú zasiate, aby uzdravili skrúšených srdcom a oslobodili zajatcov!!

„...zvestovať slobodu zajatcom a väzneným prepustenie...“ Izaiáš 61:1-4

Erin Thiele napísala mnoho kníh so svojím osobitým štýlom používania Písma na službu ľuďom so zlomeným srdcom a duchovným zajatcom. „Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.“ (Žalm 107:20) Toto je základný kameň pre Povzbudzovanie Žien a pre nás, keď povzbudzujeme každú ženu, aby sa stala Služobníčkou a delila sa o nádej. K tomu sú tu ešte SVEDECTVÁ všetkých tých OBNOVENÝCH manželstiev a CHVÁLY od žien, ktoré teraz majú OBNOVENÉ životy, čo dokazuje Jeho schopnosť urobiť

Kde budeš Zasievať tvoje Finančné Semienka?

Ako partner budeš zasievať svoje semienko do „dobrej pôdy“.

„Do dobrej pôdy bolo zrno zasiate u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten potom prináša úrodu: jeden stonásobnú, druhý šesťdesiatnásobnú a tretí tridsaťnásobnú.“ Matúš 13:23

„Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ Matúš 6:21

Nielenže budeš sedieť na prednom mieste počas prebiehajúcich zázrakov – to, čo si investovala a zasiala do životov iných žien (a mužov) na celom svete, bude tiež v bezpečí pred požieračom, keď už viac nebudeš (nevedomky) okrádať Boha.

„Smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate. Pýtate sa: ‚O čo ťa okrádame?‘ O desiatky a pozdvihované obetné dary. Preto vás stíha kliatba, lebo ma okrádate vy, celý tento národ.“ Malachiáš 3:8-9 

Toto sú miesta, kde odovzdávame desiatky – investujeme tvoje desiatky tam, kde je naše srdce. Kde Investujeme!

Prečo hovoríme o desiatkoch a obetných daroch namiesto toho, aby sme žiadali o DARY ako každá iná služba?

Po prvé, pretože my „nepotrebujeme“ tvoje peniaze, ani Boh ich nepotrebuje.

Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiša.“ Filipanom 4:19

Žalm 24:1 hovorí: „Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa...“ Inými slovami, všetko, čo máme, patrí Bohu.

„‚Moje je striebro, moje je zlato,‘ znie výrok Hospodina zástupov.“ Aggeus 2:8

Takže nepotrebujeme tvoje peniaze a ani ich Boh nepotrebuje, a preto nikdy nežiadame o dary. Tiež nikdy nezakladáme finančné zbierky, ani nežiadame o finančné prostriedky na budovanie, pretože každý Člen Tímu tejto Služby pracuje z domu, na home office po celom svete!

Starostlivá o Domácnosť nie je len jednou z našich kníh, ale pevne zastávaným názorom.

Namiesto darov poskytujeme ženám spôsob, ako s nami spolupracovať a investovať svoj 10%-ný desiatok a/alebo obetný dar do dobrej pôdy A pomôcť TI získať BOŽIU duchovnú ochranu, ako sa hovorí v týchto veršoch:

Malachiáš 3:8-9 nám hovorí: „Smie človek okrádať Boha? Vy ma okrádate. Pýtate sa: ‚O čo ťa okrádame?‘ O desiatky a pozdvihované obetné dary. Preto vás stíha kliatba, lebo ma okrádate vy, celý tento národ.“

„Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo?“ pýta sa Hospodin zástupov. „Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom.“ Aggeus 1:9

Boh tiež hovorí, že neodvádzanie desiatku dáva požieračovi povolenie kradnúť, zabíjať a ničiť to, čo máš, iba ak Mu dôverujeme ohľadom našich desiatkov, ktoré sme dobrovoľne odovzdali do našej ZÁSOBÁRNE, to znamená tam, kde sme duchovne sýtené.

„Prinášajte celé desiatky do ZÁSOBÁRNE. Keď bude potrava v mojom dome, potom ma vyskúšajte,“ vraví Hospodin zástupov, „či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás nadmieru požehnania. A bude po nedostatku. Kvôli vám zabránim škodcom, aby vám neskazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov,“ vraví Hospodin zástupov.“

„Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov.“ Malachiáš 3:10-11 Dozveď sa viac o „Otvorení Okien Nebies“ nad tvojím životom a prečítaj si Svedectvá o Desiatkoch ★★★★★

NAKONIEC, jeden z dôvodov, prečo netrpíme pod požieračom, je ten, že naša Služba taktiež odvádza DESIATKY – DÁVA iným službám A od každej našej služobníčky sa vyžaduje, aby osobne odvádzala desiatky. Toto je miesto, kde uverejňujeme KAM INVESTUJEME JEHO Desiatky.

A ak to ešte nestačí na to, aby sme ťa povzbudili stať sa partnerom, začneš zažívať požehnanie plynúce do tvojho vlastného života!

V Lukášovi 6:38 náš Milovaný vysvetľuje: „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Spomínaš si na Mercy? Mercy odovzdala chválu „Vyhrala 3 týždne v Spojenom kráľovstve!“, ktorá tiež dokazuje, že tento princíp je pravdivý. Tým, že verne odovzdávala desiatky, bola požehnaná bezplatnou dovolenkou v kúpeľoch v Londýne, cestujúc z Južnej Afriky – výlet, ktorý vyhrala jej dcéra, pretože požehnanie vždy plynie aj do životov našich blízkych!

Ako naše POĎAKOVANIE získa každý z našich PARTNEROV

Prístup k VIAC kurzom a Novému Obsahu Mesiac pred Všetkými ostatnými.

Je tiež vzrušujúce, že každý rok dáva Boh našim 💖Partnerom Prísľub

— to, čo si ako Partner môžeš od Neho nárokovať.

Pre našich partnerov

Ak máš záujem o niektorú z vyššie uvedených lekcií, potom sa jednoducho staň ČLENOM Spoločenstva Obnovy a pokračuj jednoduchým vyplnením formuláru Môj PARTNERSKÝ Záväzok – aby si si mohla naplno užiť toto vzrušujúce a život meniace obdobie na tvojej Ceste Hojného Života!!

Existuje viac PARTNERSKÝCH VÝHOD?
ÁNO!! 🥳 KLIKNI sem >>