.

Vodca alebo divák

 
• ak TY nebežíš na štadióne
• ty nevyplníš formuláre lekcií
• ty nezaznamenáš, čo si sa naučila—
nečakaj, že budeš stáť na pódiu a mávať svojim svedectvom.

VYHRAJ!!

1 Korinťanom 9:24

Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. 
.
Asi 80% žien, ktoré vyplnia prihlášku, POVIE, že budú vypĺňať formuláre, no neurobia tak. 
.
Kazateľ 5:3-4
"Ak sľubuješ Bohu sľub, nemeškaj s jeho vyplnením, lebo nemôže mať záľubu v pochabých; čokoľvek si teda sľúbil, to aj splň!  Lepšie sľub (vôbec) nerobiť, ako keby si sľúbil, a (sľub) nesplnil. ."
.
Životu MENIACE
.
Aj keď povieš, že si nemohla vyplniť tieto formuláre kvôli tomu, aká si zaneprázdnená, mala by si to zvážiť a HB "hľadaj Boha" kvôli múdrosti a zober svoju Cestu k obnove vážne. Čo je viac dôležitejšie ako ZMENA tvojho života a vstup na úzku cestu, ktorá vedie k životu?
.
Matúša 7:13-14—“Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. 
14 Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!"
.
A ak raz otvoríš tieto dvere, potom bež!
.
“Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, .….” Hebrejom 12:1. 
.
“Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. .” Rimanom 13:12.
.
A ak sú to tvoje deti, ktoré ťa veľmi zaneprázdňujú, prečítaj si a medituj nad týmto veršom. 
.
Deuteronómium 30:19—
"Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal naživety aj tvoje potomstvo."
.
Neklam seba samú, že si môžeš jednoducho lekcie iba PREČÍTAŤ bez ZÚČASTNENIA sa a potom vyhrať cenu—musíš tieto lekcie VYPRACOVAŤ.
.
Školské úlohy 

Keď sa zapíšeš do nejakého kurzu, aby si ho dokončila, musíš vypracovať úlohy a odpovedať na otázky alebo vypracovať test. Naše kurzy nie sú rozdielne. Ak neodovzdáš svoju úlohu, nemôžeš si myslieť, že si kurz ukončila, však? 

A tiež, prv, ako zájdeš príliš ďaleko, a tešíš sa, že dostaneš ePartnerku, my ti jednoducho nemôžeme (a ani tak neurobíme) priradiť ePartnerku,bez toho, aby sme vedeli, koho priraďujeme. Spôsob, ako sa pozeráme na ePartnerky je, že si prečítame niekoľko tvojich formulárov "Čo som sa naučila."

A tak, ak o tebe nič nevieme, ako ťa môžeme predstaviť úžasnej, podobne zmýšľajúcej žene, ktorá ti môže pomôcť ukončiť kurz?
.
Pripoj sa k víťazstvu!
Nepozeraj iba.
Vyplň formuláre tvojich lekcií každý DEŇ!