Svedectvá o obnovených manželstvách: Obnovené! A iba On je perla veľkej hodnoty!!

Dnešný prísľub: "Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné." Marek 10:27

Happy fall xwoman throwing autumn leaves up in the air smiling blissful and cheerful in autumn forest. Young beautiful multicultural Caucasian / Asian xwoman model outside.

Chvála Pánovi! Oslávil sa cez to, čo urobil v našom manželstve—a vo mne! Ďakujem mu za svedectvo, ktoré mi dal a modlím sa, aby sa Mu dostalo všetkej chvály za to, čo ju tu napísané.

Najskôr musím povedať, že si nezaslúžim nič z toho, čo On urobil! Dôvod, prečo bolo v mojom manželstve toľko neporiadku bol môj hriech a sebeckosť. Toto  manželstvo je moje druhé. Moje prvé manželstvo skončilo rozvodom po tom, čo som žila v cudzoložnom vzťahu. Po mojom rozvode, hanbím sa to povedať, som pokračovala  takým životným štýlom, ktorý bol úplne chorý. Napriek tomu, že som mala dve malé dcéry, robila som párty, mala som mužov, pila som a povzbudzovala som iné ženy, aby viedli taký istý život, ako ja! Čo bolo horšie, používala som potraty ako antikoncepciu. (Dokonca aj neveriace žena by bola zhrozená z toho, keby počula, koľko potratov som mala, tým chcem povedať, že aj tie, ktoré si myslia, že majú možnosť výberu, hlboko vnútri vedia, že potrat je Bohu ohavnosťou.)

Bola som veľmi oddaná New Age a východnej spiritualite a úprimne som verila, že môžem kontrolovať svoju vlastnú budúcnosť. Smutné je, že v tomto čase som si myslela, že som bola šťastná, mala som kontrolu nad vlastným životom, žila som v pokoji a životom plnom párty. (Nikdy mi nedošlo, aby som sa zamýšľala, či "mierumilovnosť" môže ísť dokopy s "párty životom.") Teraz si uvedomujem, ako duchovne mŕtva som naozaj bola!

Keď som sa stretla s mužom, ktorý sa mal stať mojim druhým manželom, dlho sme nerandili pred tým, ako sme začali spolu intímne žiť. Nielenže som zostala tehotná, ale klamne som si vybrala byť tehotná, lebo som chcela ďalšie dieťa! (Prečo teraz a nie predtým? Skutočne som si myslela, že sa hrám na boha!) Neočakávala som, že si ma zoberie a sebecky som urobila rozhodnutie pre moje vlastné dobro. Tiež som mu klamala a nepovedala som mu o mojom podvode. Láskavo sa ma opýtal, či by som si ho vzala kvôli jeho láske voči svojmu synovi a jeho lásku ku mne, chcel urobiť toto čestné rozhodnutie (ktoré napriek tomu, že nebolo dokonalé, rozhodne bolo viac vyspelé ako moja láska k nemu!)

Zosobášili nás traja ľudia: Grécky ortodoxný mních v úplnej výstroji, New Age kňažka (pre nedostatok lepšieho výrazu), a žena kazateľka z veľmi liberálneho kostola (ktorý nevyhlasuje spásu cez Ježiša Krista, ale "tolerantnosť a spoločenskú spravodlivosť"). Počas našej sobášnej slávnosti sme si sľúbili, že sa budeme milovať a ctiť navzájom, no až po tom, ako budeme milovať seba samých!! Netradičná prísaha!!

Ovocie bolo okamžite viditeľné: Počas našej svadobnej hostiny sme sa veľmi pohádali a ja som sebecky odišla z mojej vlastnej oslavy a vzala som so sebou aj moje kamarátky. Chvála Bohu—použil jednu z nich, aby mi ukázala, že moja vlastná zaujatosť sebou, ktorá pramení z New Age je hriešna a že žijem bez Boha a kvôli tomu sa veci tak zle vyvíjajú! O pár dní neskôr som sa modlila k Bohu, aby ma zachránil z vlastných hriechov. Nebola som si istá, či je Boh reálny, ale požiadala som Ho, aby mi to ukázal a aby ma zachránil, ak existuje.

Ako dieťa som veľa krát "prijala Krista," ale keď sa obzriem dozadu, vidím, že to, čo mi chýbalo, bolo poznanie môjho hriechu! Vtedy som bola "dobré dievča"—nikde som nevidela žiaden hriech, ironicky som počúvala svedectvá v kostole od ľudí, ktorých Boh zachránil od hrozných hriechov—drogy, alkohol, prostitúcia, atď.—a pamätám si, ako som si hovorila, že aj ja chcem takéto svedectvo a aké smutné, že "nikdy také nebudem mať." Boh v Jeho múdrosti (a rozhodne nie bez zmyslu pre humor) to musel zobrať ako modlitbu, lebo teraz mám toto svedectvo—svedectvo, ktoré oslavuje Jeho a iba Jeho.

Po tom, ako som sa modlila a prosila Boha, aby ma zachránil, ukázal mi, že je reálny. Jedného dňa, počas modlitby som sa Ho spýtala určité otázky a do týždňa mi na všetky odpovedal! Bez pochyby som vedela, že On je reálny a že Ježišova preliata krv ma zachránila zo všetkých mojich hriechov!

Začal mi ukazovať Seba samého na našej svadobnej ceste. S manželom sme išli na pláž v Južnej Karolíne, kde sme sa neustále hádali. (Viete si predstaviť, čo si myslel môj manžel? Že som dopredu plánovala zmeniť všetky pravidlá, hneď, ako sa zoberieme!) No tento čas sa stal mojou svadobnou cestou s Ježišom a On ma začal meniť tým, že som denne čítala Jeho Slovo.

Tiež mi ukázal, že to bolo Jeho načasovanie, keď ma zavolal k Nemu, a skutočnosť, že to bolo po našom sobáši (keby sa to stalo týždeň predtým, pravdepodobne by sme sa nezobrali!) znamenalo, že zostanem vydatá, že Boh má plán a cieľ s týmto manželstvo. Keď sa veci neskoršie zhoršili a ľudia mi povedali, že sme boli v jarme nerovnomerne  zapriahnutí, úprimne som im povedala, že keď sme sa brali, boli sme rovnomerne zapriahnutí a bola to Jeho vôľa, aby sme zostali spolu.

Keď sme sa vrátili zo svadobnej cesty, Pán ma presvedčil, že musím manželovi povedať pravdu o našom synovi, že som  zostala účelne tehotná. To bola jedna z najťažších vecí, ktorú som musela urobiť, no vedela som, že musím byť poslušná a prenechala som výsledok v Božích rukách. Nanešťastie po tom, čo som sa priznala, veci sa ešte zhoršili. Nikdy som nepochybovala, že som urobila správnu vec, keď som mu povedala pravdu, no priznanie sa k úmyselnému klamaniu bolo začiatkom sváru a nedôvery v srdci môjho manžela, ktoré iba narastali (a ja ho za to nemôžem viniť!) Teraz vidím, že som pravdepodobne bola jednou z najspornejších žien, ktorá kedy žila—stále sme sa hádali o niečo, bez pochyby kvôli tomu, že som ho stále kritizovala!

A napokon som bola ako cudzoložná žena—moje nohy nemali doma spočinku. Jeden víkend som bola preč kvôli práci a keď som sa vrátila, cítila som, že sa niečo deje. Zbadala som vlasy inej ženy na sedačke (jasno červené—čo nie je moja farba!) a okamžite som manžela obvinila, že tu niekoho mal. Priznal sa, že bola u nás jedna žena, no povedal, že to bolo nevinné. (Deti boli s ním a keď sa pozriem dozadu, viem, že hovoril pravdu. Očividne som nevedela, že "láska všetko verí.") Okamžite som ho vyhodila z domu a ukázala som mu, že so mnou sa nikto zahrávať nebude, potom som ho zosmiešnila pred každým a rozprávala som, čo "urobil."

Tiež sme mali fyzické hádky, ktoré som ja najskôr vyprovokovala a potom som získavala pozornosť od hocikoho, kto bol ochotný počúvať. Tiež som veľa pila, a namiesto "láska zahŕňa všetky priestupky" (Prís. 10:12, 1Pet.4:8), som očierňovala  môjho manžela! Samozrejme, moji priatelia a dokonca aj ľudia z kostola mi povedali, aby som praktizovala "tvrdú lásku," a nenechala so sebou manipulovať a povedali, že manžel sa nikdy nezmení, ak mu budem ustupovať. Nechcem toto rozprávať, aby som ohovárala manžela, ale namiesto toho chcem ukázať, že Boh sa chce osláviť dokonca aj cez situáciu, ktorá vyzerá nemožná—no nedala som Bohu šancu! Naozaj ma nemusel obraňovať, lebo som sa obraňovala sama, a nemohol byť spravodlivý pre mňa, keď som mala vlastnú spravodlivosť! Tým, že som počúvala svet (chcela som mať "zapchaté uši") pokračovala som v ospravedlňovaní môjho vlastného hriešneho správania.

Aká Farizejka som bola! Iným som hovorila o manželových hriechoch, no nevidela som vlastnú svárlivosť, žiarlivosť, vlastnú spravodlivosť a neposlušnosť (1 Sam 15:23). Boh mi neskoršie ukázal, že moja "tvrdá láska" bola vlastne manipulácia!

A tiež mi neskoršie ukázal, že som bola zodpovedná za to, keď bol môj manžel násilný (ústa blázna hovoria, že by rád buchnáty," Prís. 18:6). Naozaj som ho vždy vyprovokovala! Keď som sa naučila kontrolovať môj jazyk, Boh sa postaral o zvyšok. Boh mi cez Písmo ukázal, že keby bol môj manžel ozajstnou hrozbou, okamžite by ho odstránil. No očividne nebol, lebo to nebol môj manžel, kto bol zlý, ale ja!!

Tiež som sa neskoršie naučila, že keď mal manžel pár drinkov, to si Boh vybral, aby som bola preč od manžela ("Odstránil priateľov a rodinu ďaleko odo mňa," Žalm 88:19)lebo ma chcel mať celú pre Neho—počas tohoto času som čítala Jeho Slovo, modlila sa chválila Ho, že som mohla byť s Ním osamote!

Po tom, ako bol môj manžel preč z domu dva mesiace, cítila som, že Pán chce, aby som sa postila, to som nikdy predtým neurobila. V polovici druhého dňa som bez pochyby vedela, že mám požiadať manžela, aby sa vrátil domov—a že som ho nikdy nemala vyzvať, aby z domu odišiel.

Veci sa na určitý čas zlepšili, no opäť som padla do pokušenia nedôvery, vyzvedania a sledovania všetkého, čo môj manžel povedal, alebo urobil—a stalo sa mi to skoro závislosťou. Pár krát sme vyskúšali poradenstvo, čo nikam neviedlo, v skutočnosti veci iba zhoršilo. Mala som okamihy, že som dôverovala jednému poradcovi na určitý čas, no potom som sa vrátila do starých ciest a kontrolovala som situáciu.

Moja nedôvera vyšla na povrch o pár rokov neskôr,  keď som žiadala Boha, aby mi ukázal, či mi bol manžel neverný (zabudla som sa modliť za budúcnosť!). Sľúbila som Mu, že prenechám veci Jemu a budem Mu dôverovať, ak odpoveď bude "nie"—a bola! Boh ma okamžite zastavil, už som nešpehovala a po prvý krát som začala žiť vierou. Verš "Tvoj manžel je tvoj Stvoriteľ" (Iza. 54:5) bol pre mňa reálny—bol (a stále je!) mojím najobľúbenejším veršom z Biblie.

Počas nasledujúcich šesť mesiacov sa veci zlepšili. Moja viera rástla a môj vzťah s Pánom bol tiež intímnejší. Dôverovala som Mu novým spôsobom. A potom som bola jedného večera  vyzvaná, aby som sa modlila tak, ako nikdy predtým za veci, ktoré boli ukryté a mali vyjsť na svetlo. Myslela som, že je to pornografia alebo niečo podobné, nemala som predstavu, čo Boh myslí. Moja posledná modlitba predtým, ako som zaspala (modlila som sa bez nervozity, ale v očakávaní, že sa niečo stane), že Boh "prinesie všetko z tmy na svetlo."

Nasledujúce ráno o 4:00, bola vonku ešte tma, a mňa zobudil telefón, potom mobil a potom telefón v kancelárii. Nevedela som to, až pokiaľ som neskontrolovala odkazovú schránku, no Boh odpovedal na moju modlitbu ešte predtým, ako vyšlo slnko! Bol to manžel , ktorý mi hovoril, že môj manžel je v cudzoložnom vzťahu s jeho manželkou. Pamätám si neuveriteľný pokoj, ktorý mnou prešiel, lebo to bola Božia odpoveď na moju modlitbu a On pripravil moje srdce na tento čas.

Môj manžel videl meno na záznamníku a myslel si, že ho požiadam, aby odišiel, tak, ako som urobila predtým. Namiesto toho som ho požiadala, aby si sadol a poprosila som ho o odpustenie!! Plakal, povedal mi, že mu je to veľmi ľúto a povedal, že neveril, že by som mu mohla odpustiť to, čo urobil. Musela to byť Božia láskavosť, ktorá prúdila cezo mňa, lebo to bolo skutočné a bolo to niečo, čo by som nikdy nedokázala sama od seba, dokonca aj keby som chcela! Nemusela som sa nútiť, aby som niečo povedala—slová zo mňa vyšli samé, láskavé, milujúce a milosrdné. Ďalší dôvod, prečo som vedela, že je to od Pána, lebo to bolo nastálo! Aj keď som musela predlžovať odpustenie voči iným veciam, nemusela som znovu a znovu odpúšťať môjmu manželovi za to ráno ani k čomu to viedlo.

Otehotnela som ten istý deň, keď si môj manžel začal s . Môj manžel teraz hovorí, že to nebola náhoda, že som potratila ten istý týždeň, ako ukončil svoj vzťah (čo bolo predtým, ako som objavila, čo sa deje); úprimne veril, že strata nášho dieťaťa bol trest za jeho hriechy. Napriek tomu Boh láskavo dovolil, aby som nevidela nič z toho, čo sa týkalo DŽ počas tohoto času, no úžasne ma požehnal cez tehotenstvo, ktoré trvalo iba desať týždňov! Dostala som dar priviesť, vidieť, držať a pochovať naše malé dieťatko, perfektne vytvorené o veľkosti môjho palca! Boh použil tú istú udalosť, ktorá zožierala manželove svedomie, aby ma požehnal (Títus 1:15).

Iba za pár krátkych týždňov toto malé telíčko naplnilo účel, na ktorý ho Boh povolal ešte od počiatku a Boh mi dal láskavosť, že som mohla nosiť toto sladké dieťa, ktoré je teraz v prítomnosti Ježiša! Boh mi ukázal Jeho neuveriteľnú milosť a odpustenie, nie iba mojich hriechov za to, že som mala deti mimo manželstva ale tiež hriech z usmrtenia Jeho perfektných výtvorov predtým, ako sa narodili. Aj keď som vedela, že mi je odpustené, požehnal ma tým, že mi dovolil vidieť toto perfektné dieťa a ukázal mi, že nielenže mám celú "rodinu" detí v Jeho prítomnosti, ale sú pripravené privítať ma hocikedy, keď ma On povolá domov! Som ohromená a pokorená Božím milosrdenstvom—že mi odpustil úplne a kompletne a teraz sa môžem tešiť z tejto skutočnosti so slzami nádeje a radosti namiesto sĺz smútku!

Neviem s istotou—Jeho cesty sú vyššie ako moje cesty—to, že som zakúsila Božie milosrdenstvo tak úplne počas tohto času, možno pripravilo moje srdce a mohla som poskytnúť tú istú nežnú lásku a milosrdenstvo môjmu manželovi.

Úžasná vec je, že keď mi Boh pomohol odpustiť môjmu manželovi, tiež otočil manželove srdce a on odpustil mne všetky hriechy, ktoré som proti nemu spáchala pred a počas manželstva! A kvôli tomuto celá skúška stála zato! Skutočne verím, že v odpustení je obrovská sila—a, ako som sa naučila cez RMI, nič viac nie je lákavejšie!

Po našej nazvala by som to "obnove" sme spolu zažili nádherný mesiac. Odišli sme na predĺžený víkend s našimi chlapcami a to bola ozajstná svadobná cesta, akú som predtým nemala! Na potvrdenie Božej vôle v našom manželstve, jedna žena, ktorá nás nepoznala, prišla k mne a povedala mi, že máme nádhernú rodinu—povedala, že cíti, že v našom manželstve je niečo vzácne! Boh mi začal ukazovať, že má plán ako naplniť "túžby môjho srdca" čo sa týka môjho manžela a našej rodiny.

Rada by som povedala, že naša skúška sa tu skončila, a my sme žili šťastne, no nanešťastie, veci sa zase zhoršili. Každý, dokonca aj moji Kresťanskí priatelia mi hovorili, že nemôžem len "tak ľahko" odpustiť, že by sme sa o tom mali určite porozprávať a prepracovať sa cez problémy, inak sa naše manželstvo nikdy naozaj nezlepší. Veríš, že po tom všetkom, čo mi Boh ukázal o nebezpečenstvách (a márnosti) psychológie a poradenstva (Iza. 30:1-3, Jer. 8:22, Iza. 5:13), chytila som sa tejto návnady?! Do šiestich týždňov po tom, ako nám povedali, že by sme mali vyhľadať "profesionálnu pomoc" išli sme do poradne, bagrovali sa v minulosti a dávali volný priebeh našim pocitom (Prís. 29:11, Fil. 3:13-14) namiesto radovania sa z toho, čo Boh urobil.

Dokonca som raz videla aj starú poradkyňu (o ktorej som sa neskoršie dozvedela, že prechádzala rozvodom) a vzala jej radu, že sa mám rozprávať s inou ženou, ktorej manžel bol neverný. Po tom, ako som sa rozprávala s týmito dvoma ženami, nútila som manžela, aby išiel na detektor lží a aby dokázal, že je jeho minulosť! A kvôli tomu, že môj manžel bol ochotný urobiť všetko, aby ma potešil, súhlasil. Hneď po tom mi Boh dal verš "Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha" (Žalm 20:7). Uvedomila som si, že nielenže som manžela ponížila mojou smiešnou požiadavkou, ale čo je horšie, ponížila som aj Boha tým, že som nedôverovala iba Jemu, ale fyzickému "dôkazu," ktorý môžem vidieť (ktorý aj tak v skutočnosti On kontroloval—Prís. 16:33—no táto možnosť mi vtedy unikla). Viem, viem—myslíš si, že som už mala prísť na to, že "priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom"! No ja som hlúpa a tvrdohlavá a trvá mi to dlhšie, než iným. . . Chvála Bohu, že je trpezlivý a nikdy to nevzdá!

Po niekoľkých mesiacoch poradenstva, Božou milosťou bol môj manžel múdry a videl, že to nikam nevedie, že sa pozeráme na seba a nie na Boha. Chýbali nám peniaze, ktoré sme museli dať za takúto "poradu" tým, ktorí "obchodovali s Božím Slovom," Veď Mocný Radca dáva svoje rady a múdrosť zadarmo všetkým, ktorí žiadajú!! O koľko múdrejší by sme boli, keby sme boli utekali hneď k Nemu a ja by som vyhľadala staršiu ženu, aby ma viedla a ukázala mi, ako byť dobrou manželkou!

V tom čase, vďaka Božej prozreteľnosti som "zakopla" na stránku Spoločenstva obnovy (RMI), neočakávane a z ničoho nič! Objednala som si zdroje, vrátane Múdrej ženy, ktorá ma úplne presvedčila o všetkom, čo som robila nesprávne. Rozhodla som sa robiť všetko, o čom so nikdy predtým nevedela! Bola som úplne usvedčená z mojej svárlivosti a požiadala som Boha, aby mi pomohol prestať argumentovať. Začala som sa k manželovi správať ako k duchovnému vodcovi nášho domu, robila som všetko, o čo požiadal a dokonca som nútila aj moje dcéry, aby robili to isté. ("Čo sa ti stalo, mama? Prečo nestojíš za svoje práva?!" Mysleli si, že som už úplne na konci.)

Nikdy som naozaj nepremýšľala o verši, že "Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce" (Prís. 21:1), no keď som si ho raz prečítala, všetko sa zmenilo! Tiež som chválila a ďakovala Bohu, že mi Erin ukázala, že Boh je hlavou Krista, a "Kristus je hlavou KAŽDÉHO muža" (1 Kor. 11:3)! Vedomosť týchto dvoch veršov mi pomohla, že som so všetkým išla k Bohu v modlitbe, a urobilo to veľký rozdiel! Keď som zobrala moje starosti najskôr k Bohu, začal otáčať manželove srdce v určitých záležitostiach bez toho, aby som povedala čo len slovo!! A tiež začal otáčať manželove srdce voči mne s nežnosťou a sladkosťou, o ktorej som nevedela, že ju ešte má!

(Raz som navrhla,že  vyučovať moju dcéru doma, ktorá je v ôsmom ročníku, môže byť odpoveď na určité problémy, ktoré mala v škole. Jej otec povedal nie, môj manžel povedal nie, a ona naliehala, že odíde z domu, ak by som to skúsila. Nič viac som nepovedala, ale odovzdala som to v modlitbe Bohu. Do troch dní, všetci traja zmenili názor a prišli za mnou a žiadali ma, aby som ju na určitý čas učila doma!)

Odovzdávam Bohu chválu a slávu za to, ako ma zmenil a pritiahol ma bližšie k Nemu. Oslavujem Ho za Jeho Slovo ("Jeho Slovo je Pravda," Ján 17:17) a ďakujem Mu, že vyzbrojil Erin, že tak starostlivo dala do kopy všetky úryvky z Písma o tom, ako byť dobrou ženou a matkou—je to ozajstné požehnanie, mať to po ruke, keď príde skúška! Chválim Ho za Erinin neochvejný záväzok hovoriť Pravdu v láske, a že nehľadala kompromisy ani neoslabovala Božie Slovo. Som živým svedectvom toho, že Boh chce, aby sme v Neho úplne dôverovali—bez pochýb, dvojtvárností alebo priateľstva so svetom. Keď dôverujem iba Bohu, vtedy môžem povedať, "radosť z Pána je moja sila"!

Áno, Ježiš požaduje úplnú poslušnosť, no kde inde by som išla ak nie k Nemu (Ján 6:6)—On má slová večného života! Vzdávam Mu vďaku za Jeho nekonečnú milosť a súcit, keď som padla; umožnil mi zase vstať a Jeho láskavosť je každý deň nová! Verím, že dokončí každé dobré dielo, ktoré začal a Jeho milosť je pre mňa postačujúca.

Musím sa priznať, že je to pre mňa trochu desivé, napísať toto všetko a umožniť, aby si to prečítali aj druhí, no modlím sa, aby to, čo som napísala, dalo nádej iným, že On môže odpustiť KAŽDÝ hriech a aby vedeli, aká široká a dlhá a vysoká a hlboká je láska a odpustenie Krista. "Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvá z nich." ( Tim. 1:15).

No najviac zo všetkého Mu vzdávam vďaku za Ježišovu preliatu krv, ktorá zahŕňa moje hriechy a umožňuje mi, mať vzťah s mojim Tvorcom! Nič sa nevyrovná tejto neopísateľnej radosti z poznania Jeho, zo sedenia pri Ježišových nohách a učenia sa od Neho. On je pre mňa perla veľkej ceny a nekonečnej hodnoty!

~ Michele OBNOVENÉ z Kolorada RMI Fellowship členka and RMI riaditeľka pre publikačnú činnosť