Svedectvá o obnovených manželstvách: BOH MA ZMENIL!

Dnešný prísľub: „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.″ (Žalm 37: 4)

Happy fall xwoman throwing autumn leaves up in the air smiling blissful and cheerful in autumn forest. Young beautiful multicultural Caucasian / Asian xwoman model outside.

S manželom sme prechádzali cez obdobie v našom manželstve, že veci boli veľmi neisté. Jedným z manželových problémov v tom čase bola moja váha. Bola som nižšia a po tehotenstve a po dopravnej nehode som veľmi pribrala a mala som problémy s chrbtom.

Po tom, ako sa narodilo moje dieťa, celá moja pozornosť bola na mojom malom dievčatku a nemala som tú istú snahu slúžiť v spoločenstve. Všetko toto spôsobovalo v mojom manželstve problémy. Môj manžel cítil, že nechcem nič robiť ani nikam ísť. Dokonca aj moja mama ma skúsila povzbudiť, aby som niekam išla. Pravdou bolo, že som zlenivela a bola som pohodlná, a neverila som, že toto môže byť problém. Môj manžel začal bývať v práci dlhšie a nechcel prísť domov, pokiaľ nebolo veľmi neskoro.

Aby to bolo ešte horšie, zomrela moja mama. Cítila som a správala sa tak, akoby môj manžel ani nebol, no v skutočnosti bol. Napríklad, postaral sa o všetko pre celú moju rodinu, lebo sme všetci boli veľmi šokovaní. Zlostila som sa, že vždy robil všetko pre kostol, no nič pre domácnosť. Chcela som, aby bol so mnou 24/7, no samozrejme, že to nebolo možné. Moje správanie skoro zničilo moje manželstvo.

Jedného dňa sme sa rozprávali a manžel mi povedal, ako sa cíti. Bola som úplne rozčarovaná. Bola som zúrivá. Nemohla som uveriť, že myslel na seba po tom všetkom, cez čo som prešla, no v skutočnosti som bola ja tým problémom. Napokon povedal, že cíti, že chce odísť a opustil dom.

Dovolila som diablovi, aby mi prišiel na pomoc so všetkými možnými myšlienkami a moja zlosť naozaj začala. Zobrala som pero a papier a rozdelila všetky naše účty a bola som pripravená predať dom—chcela som sa ho vzdať. Prosím, pamätaj, môj manžel je dobrý a spravodlivý muž, ktorý miluje Boha, a je veľmi úctivý. No ja som nedostávala pozornosť po akej som túžila. Keď som manželovi povedala o mojom pláne, povedal "iba som ti povedal, ako sa cítim, no nepovedal som, že chcem toto všetko urobiť!" A vtedy so mnou začal jednať Duch Svätý.

Duch Svätý mi povedal, aby som sa vrátila k tomu, čo priťahovalo môjho manžela a čo sme spolu zvykli robiť predtým, ako sme začali slúžiť v spoločenstve. Musela som oľutovať, lebo som si uvedomila, že nie som poddajná. Nikdy sme sa nedohodli a ja som sa nikdy nepodriadila—ani som sa o to nepokúšala. Boh mi povedal, aby som sa zmenila, nie pre môjho manžela, ale pre Neho. Ak Ho milujem, potom to urobím.  A tak som to urobila a Boh začal veľmi rýchlo meniť moje manželstvo.

Bod zlomu v mojej manželskej obnove nastal vtedy, keď som sa priblížila bližšie k Bohu a dovolila Mu, aby mi ukázal, ako sa starať o svoje telo. Začala som cvičiť a zdravo jesť a uvedomila som si, že manželova odozva voči mne sa začala meniť. Boh ma tiež zmenil v oblasti rešpektu voči môjmu manželovi a naučil ma mlčať.

Boh mi ukázal, že mám nasledovať môjho manžela a dovoliť mu, aby bol duchovným vodcom našej rodiny. Predtým som bola otrávená manželom, no teraz sa modlím, všetko odovzdávam Bohu a ja sa teším. Moja priateľka mi dala knihu Obnov tvoje manželstvo. Viem, že tieto zdroje sú účinné, lebo vidím ovocie z týchto zdrojov v živote mojej priateľky a jej manžela.

S manželom sme si opäť vyznali manželský sľub a sľúbili sme si, že rozvod je špinavé, znevažujúce slovo a nedovolili sme, aby sme ho čo i len vyslovili v našom manželstve.

Napriek tomu, že musíme z času na čas čeliť problémom, Chválim Boha, lebo žiaden z predošlých problémov sa viac v našom manželstve nevyskytol. Iným hovorím o vašej stránke a spolu s manželom sa delíme s inými o tom, čo Boh urobil v našich životoch, aby iní mali nádej.

~ Ruth, OBNOVENÉ z Floridy