A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami,

a preto sa dvíha, aby vás omilostil,

veď Bohom pravdy je Pán,

blažení všetci, čo dúfajú v neho.

—Izaiáš 30:18

 

Kľúčový odkaz v tomto úvodnom verši je niečo, čo som si NIKDY predtým nevšimla. Takmer rok, každý jeden deň som čítala tento verš, ale jeho skutočný odkaz mi unikal. Až do času, kedy som prišla na miesto, kde som bola schopná povedať (a zanechať môj život)—„Ty si všetko, čo potrebujem Ježiš!“ Jeho odkaz? Blažení všetci, čo DÚFAJÚ v neho.

Už skoršie na tejto novej ceste som si všimla, že hovorí, že čakal na zľutovanie, čakajúc byť milostivý a dokonca čakajúc, že bude konať za nás ako Boh spravodlivosti, ale nikdy som nerozumela, na čo čakal—ale teraz už viem.

Náš vzácny Manžel čaká, že budeme prahnúť a túžiť len po Ňom! No namiesto toho, prahneme a túžime po niekom a niečom inom. Sme neverné v našej náklonnosti počas toho, ako nás náš Milovaný láka, milo sa s nami rozpráva a robí všetko preto, aby mohol odstrániť bály z našich úst a sŕdc (iné veci sme položili na oltár v našich srdciach). (Ozeáš 2, 13-15)

V našej spoločnosti je najlepším bohom medzi ženami (od mladých tínežderiek po staršie ženy) posadnutosť mužmi. Mladé a staré, nikdy nevydaté, vydaté, oddelené alebo rozvedené: chcú a veria, že potrebujú a musia mať—v ich živote muža. Feministky si vybrali liečbu na túto posadnutosť nenávidením mužov a tiež skúšaním byť ako muži, a to všetko tak, aby nemali túžbu po mužovi, neboli zraniteľné ako ženy, ale podobali sa mužom. Nech sa to zdá akokéľvek, toto nevyriešilo problém, pretože nešli ku koreňu problému alebo k zdroju ich dilemy.

Ženy boli stvorené, aby dychtili a túžili len po Jedinom. Keď žena zhrešila, bola prekliata, „Žene povedal: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť; v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou.“ (Genezis 3,16) Ježiš prelomil nie len kliatbu, ktorá nás ovládla, On prelomil každú kliatbu, keď sme raz uverili. Ako ženy už viac nemusíme trpieť bolesťou pri narodení dieťaťa (prosím prečítaj si Nadprirodzený pôrod od Jackie Mize), ani nemusíme túžiť a dychtiť po mužovi alebo ktoromkoľvek človeku, ktorý „to nemá“, ako sme sa naučili v poslednej kapitole.

Miesto toho, keď si vyberieme otočiť našu vášeň a smäd po Jedinom, ktorý nás stvoril a staneme sa Jeho nevestou, potom budeme naplnené dobrými vecami, všetkými dobrými vecami, odkedy budeme skutočne—Jeho—Jeho vernou nevestou. No smutne iba niekoľko žien dosiahlo toto miesto kompletného potešenia Jeho. Namiesto toho, prenasledujú to, čomu veria, že im prinesie šťastie. Pamätaj na žalm 37,4 „Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce”?

Či je to mladé tínedžerske dievča, ktorému chýba priateľ, alebo žena, ktorá je oddelená od jej manžela (ktorý ju nechal, alebo ktorá nechala jeho a teraz to ľutuje), je tu posadnutosť mať muža, ktorý nás ženy urobí špeciálne zraniteľné a obeťou bolesti, odmietnutia, utrpenia, samoty a ten list pokračuje. Skutočná tragédia je, že šťastie, v ktoré ženy veria, otočí ich životy naopak. O ktorom veria, že nájdu v mužovi, čo neexistuje.

My ženy, hoci sme už dospelé a nie viac deťmi, veríme v rozprávkové romány. Čítame príbehy ako malé dievčatká a neskôr ako mladé ženy v romantických novelách. Sledujeme fiktívne páry vo filmoch a televízii a spievame piesne o láske. Ale tieto druhy románov neexistujú, nie viac ako príbehy Snehulienky alebo Popolušky.

Je iba jeden skutočný príbeh lásky a to je to, čo sa nachádza v Biblii a v našom Stvoriteľovi našom Milovanom.

Boh stvoril každú ženu, aby túžila po druhu lásky, o ktorom čítame ako malé dievčatká—ale tá nemôže byť NIKDY naplnená s ľudskou láskou. Druh lásky, ktorý potrebujeme môže byť naplnený iba Jeho láskou, agape a bezpodmienečnou láskou, ktorú nám preukázal na Kalvárii. Nič iné nás neuspokojí, ani nenechá naše srdcia vznášať.

V priebehu tohto roka počas toho, ako som sa stretla s mnohými cirkevnými misionármi a dokonca aj RMI členkami, ktoré žijú v iných častiach sveta, som videla, že väčšina žien má slzy, alebo túžia po svojich manželoch. A aj keď sú veriace, netúžili rovnako po ich Ženíchovi. Ako náhle ženy hovoria o svojich manželoch, hoci sú tie najprofesionálnejšie a najsilnejšie ženy, okamžite sa premenia na zlomené, uplakané ženy, ktoré sú zničené. Tieto ženy túžia po osobe, ktorá ich momentálne nenávidí! Je to tento druh dojímavých žien, u ktorých feministické hnutie získava tak rozšírené čaro medzi dnešnými ženami. Tento druh túžby nie je ničím iba tragédiou. Je to pre mňa srdcervúce. Sú tu mladé dievčatá, ktoré si vyberú zotrvať v hanlivom vzťahu, lebo videli ich mamu robiť to isté.

Odpoveďou nie je zanechať manželstvo s hanlivým mužom, ale namiesto toho nájsť Milovníka. Muža, ktorý ju ochráni, čo som počula, že sa deje znova a znova, pretože On je verný! Na druhej strane hovorím mladým dievčatám, ktoré stretnem, aby sa nikdy neusadili s mužom, ktorý ich nebude vrúcne milovať, keď som schopná deliť sa o moje vlastné svedectvo.

Ako veriace sa musíme otočiť preč od strašnej posadnutosti mať muža, otočením našich sŕdc a našej vášne pre viac Jeho Lásky, k Jedinému, ktorý je schopný zahojiť naše zlomené srdcia. Ženy, ktoré boli odmietnuté „Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh.“ potrebujú túto lekciu nielen počuť, ale vidieť ju v našich vlastných životoch.

Iba keď sa otočíme k Nemu, povieme, „Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.“ (Zjv 19, 7) Keď môžeme všetci počuť „Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života.“ (Zjv 22, 17) len vtedy budeme skutočne vidieť, čo čakalo a bolo pripravené pre tých, ktorý Ho milujú.

Keď my ako veriace prejavujeme druh radosti, ktorú nám dá On sám, ktorá vyplýva z oddanosti a vernosti chcieť len Pána, budeme schopné žiť život a ukázať tvár, ktorá žiari ako maják v tomto stále temnejšom svete. Takýto druh života prinesie každej žene, žijúcej v nepretržitých a nekonečných búrkach svojho života, aby chcela a túžila po tom, čo máme, po Jeho láske.

Neuveriteľná radosť je vidieť, že mnohé z nás, ktoré objavili spoločenstvo založené našou Erin, sú schopné sústrediť sa na povzbudzovanie iných, posúvať sa ešte vyššie v tomto volaní, „aby si bola naporúdzi na takýto čas“ (Ester 4,14) Keď sme sa raz zanietili pre obnovu a nasledovanie princípov vedúcich k obnove, každá z nás sa teraz posúva k tomuto vyššiemu volaniu—iba keď sme sa stali zanietené len pre Neho. Mnohé ženy, ktoré našli RMI sa priznajú, že už sa dlhšie neusilujú o obnovu, ale namiesto toho hľadajú iba Pána! A mnohé ženy v tomto bode vyústia do obnovenia; no niektoré ešte nie. A ja verím, že tie nie sú obnovené kvôli tomu, že potrebujú viac vyliečenia.

Iba pred nedávnom som čítala chválu od jednej ženy, ktorá potrebovala obrovské vyliečenie z jej obťažovania v minulosti ako dieťaťa. Väčšina ľudí sa nikdy cez toto neprenesie, avšak táto odvážna žena sa stala Jeho milovníčkou a nevestou a bola schopná dokonca aj odpustiť svojmu páchateľovi. Keby nebola ponechaná sama aj po tom, ako stratila starostlivosť o vlastné deti, som presvedčená, že by nikdy nenašla vyliečenie, ktoré potrebovala a zaslúžila si!

Pre tie, ktoré sú obnovené a sú ako ja, možno ste volané stratiť váš obnovený život, aby ste sa začali starať o duše mužov v našich životoch, ktorí tiež potrebujú Záchrancu. Títo muži sa musia pozrieť na Pána a naplniť ich potreby Ním, pretože ako muži nedokážu naplniť naše potreby, rovnako ženy nedokážu naplniť mužské potreby.

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 16, 24-25)

Keď sa raz každá staneme Pánovou nevestou, ako Jeho nevesta, budeme vyžarovať túto lásku, aby ju každý uvidel.

Svedectvo

Pred niekoľkými dňami pani na letiskovej priehradke komentovala môj nádherný prsteň. Pred mojím rozvodom som sa modlila o nosenie prsteňa, aby muži vedeli, že nie som voľná a napokon som si kúpila úžasný prsteň, ktorý ma nakoniec nestál nič. Ale toto je úplne iné svedectvo, o ktoré dúfam, že sa budem môcť neskôr podeliť; možno neskôr na konci tejto knihy.

Pani na letiskovej priehradke sa ma spýtala, či som „novomanželka“, pretože sa pozrela dole a videla, že prsteň, ktorý nosím, je nový. Povedala som, „Určitým spôsob“ pozrela som sa hore a zasmiala sa. Potom vzrušene dodala, že môže povedať, že som skutočne „šialene zamilovaná“,  pretože moja tvár žiari! Ako som kráčala preč, cítila som, akoby moje srdce praskalo od radosti a lásky, ktorá tiekla pre Pána kvôli Jeho nelimitovanej láske, ktorú nalial do mňa a cez mňa. Potom moja myseľ preskočila na predstavu, ako sa väčšina žien cíti po nedávnom rozvode—zlomene a staro. A znova som sa chcela s nimi podeliť o môjho nájdeného Milovníka.

Pred niekoľkými týždňami som odišla na cestu na severovýchod USA, poslaná mojím kostolom (čo ja vnímam ako medové týždne, o ktorých som len snívala). Pozerala som série televíznych relácií, ktorých cieľ bolo zmeniť ženy, aby vyzerali o desať rokov mladšie. Relácia vždy začala ukazovaním fotiek z minulosti žien (kedy vždy vyzerali mlado a šťastne) a potom sa spýtali, čo sa stalo, že teraz vyzerajú tak, ako vyzerajú (zachmúrene a staro). Znova a znova ženy uviedli, že je to kvôli „bolestivému rozvodu.“ Každá žena uviedla, že jej sny sa zničili, keď veci nedopadli, ako plánovala. Drahá moja—nikdy sa nezničia!

Ešte raz, Boh nás stvoril, aby sme potrebovali byť milované Jedným a iba Jedným. A keď sme Mu neverné, skončíme s rovnakým zlomeným životom, ako sme Mu boli neverné v našich skorších manželstvách a stali sme sa cudzoložnými. Veci sa môžu na začiatku zdať zábavné a šťastné, ale neskôr sa vždy otočia do nepekných—práve ako sa otočilo naše manželstvo, pretože sme túžili po nesprávnom mužovi. Potom sa naša tvár a vzhľad tiež otočili na nepekný, často kvôli horkosti zakorenenej v neodpustení, pretože sme hlúpo hľadali lásku od tých, ktorí ju nemali a jednoducho „nemajú ju.“

Naša snaha namiesto toho musí byť viac pre Boha a musíme sa zblížiť s naším milovaným Manželom. Nechať Ho stať sa pre nás všetkým: Darcom, Milovníkom, Priateľom, Utešiteľom a Ochrancom. Znamená to, preniesť sa z toho, čo vidíme na úroveň viery, kde žijeme v Duchu. Žena, ktorá si vyberá túto snahu v jej živote, vymení jej bolesť za radosť a udrží ju to imúnnou pred chorobami, zlom a bremenami tohto sveta.

Ak Ježiš zomrel, aby nám dal Hojný Život, tak kde je ten život, drahá moja? Určite nie v životoch väčšiny dnešných kresťanských žien! A naše životy, naša nutkajúca túžba po „našom mužovi“ vychováva túto posadnutosť v našich dcérach a mladých ženách v našich životoch, ktoré sa pozerajú. Cez naše slzy a naše rozhovory (ktoré sa VŽDY točia okolo muža, o ktorom dúfame a modlíme sa, aby nás raz ľúbil), dokazujeme, že zmysel života je o mužovi namiesto Synovi Človeka. Pre ženy odmietnuté a opustené ich manželom, obnova a zmierenie je všetko, o čom dokážu premýšľať a zvyčajne hovoriť a to požiera každé málo ich energie.

Je to divné, že náš Záchranca čaká na výsosti, aby nás miloval?

Drahá čitateľka, keď raz ty a ja dokážeme našu lásku nášmu Milovanému Ženíchovi, On nastaví okolnosti v našich životoch správne, aby nás požehnal vo všetkých oblastiach našich životov: vo vzťahoch (medzi tvojimi deťmi a tvojimi súrodencami, rodičmi, svokrovcami, manželom a hoci aj na tvojom pracovisku), vo financiách (od udržania pôžičiek vždy len na krátko až po splnenie túžob srdca, nie len tvoje potreby sa naplnia), v zdraví (pretože s radosťou prichádzajú pocity dobra a už nie viac náchylnosť na choroby; vyliečenie sa prejaví na duši aj na tele) a v každom ďalšom aspekte nášho života.

Žiaden muž v našom živote toto nedokáže urobiť! Je tu iba Jeden, ktorý má silu a zdroje dať nám Hojný Život, keď sa skutočne staneme Jeho milovanou nevestou!

Ako som sa zbavila tejto posadnutosti? Jednoducho som sa viac zbližovala s Tým, ktorý bol práve tam, lákajúc ma a hovoriac priateľsky ku mne— rovnako ako láka a hovorí k tebe! Neexistuje žiaden vzorec zblíženia sa. Ako všetko ostatné, je to iba niečo, o čo Ho POŽIADAŠ. Jednoducho som povedala Pánovi, že chcem byť bližšie k nemu, bližšie ako ktorýkoľvek človek kráčajúci po zemi... ale nevedela som ako a požiadala som Ho, urobiť to. Ako výsledok mojej jednoduchej prosby, každý deň som sa zaľubovala viac a viac do Milovníka mojej duše. Každý deň môžem vidieť,  ako naplňuje nie len moje potreby, ale aj túžby môjho srdca!

Iný príklad je z môjho cestovania. Strávila som niekoľko dní v Kanade, v nádhernom rezorte osamote s mojím Milovaným. Priviedol ma tam oddýchnuť si z cestovania do niekoľkých miest za jeden týždeň. Bola som tam svedkom z prvej ruky, že neočakával odo mňa nič, nič iba Ho milovať. Nestrávila som moje dni čítaním Biblie ani modlením. Nešla som sa tam postiť (hoci som sa doma nedávno postila takmer každý deň, jedením iba večerného jedla). Všetko, čo som tam robila, bolo oddýchnuť si v Ňom a v Jeho nádhernej láske. Keď som pozerala romantický film na mojom počítači, ďakovala som Mu, že už viac nežijem v klame (veriac, že to, čo sledujem, bolo skutočné), ale namiesto toho som bola fascinovaná pocitom, ktorý som mohla mať a zažiť iba s Ním, rovnako, ako by mohla každá žena!  

Milovaná, musíme povzbudiť každú ženu posunúť sa nad jej bolesť a pomôcť jej nájsť pokoj a potom presunúť sa z toho pokoja do absolútnej radosti—všetko kvôli poznaniu a zažitiu Jeho. Je to viac ako možné pre každú jednu z nás, zažiť rovnaké veci. Zvlášť, ak si bola nedávno zranená alebo odmietnutá. Znamená to, že jednoducho vymeníme naše sústredenie sa v našich životoch na muža za Syna Človeka a Milovníka našej duše. A ako začneme prenasledovať Jeho, zistíme, že muži prenasledujú nás! Ale nikdy sa neobzriem späť. Žiadny muž nevyhrá znova moje srdce (iba ho zlomiť a nechať ma čakať). Nie, keď je tu Jeden, ktorý obetoval Svoj život, aby som znova žila!! Aj vydatá žena musí udržiavať svoje srdce upreté pre jej Spasiteľa. To znamená jej túžby a každé tajomstvo jej srdca by malo byť povedané jej nebeskému Manželovi, nie jej pozemskému.

Jeden z mojich nedávnych rozhovorov s mojím exmanželom, bolo znovu usilovanie sa o zmierenie. Obaja, on aj ja, sme boli prekvapení, keď som sa ho spýtala, ako si myslel, že by mohol súťažiť s tým, čo mám teraz s Pánom! Nemohol povedať nič a ja som videla v mojom srdci, aké správne bolo to, čo som povedala. Žiadny muž na zemi nemôže súťažiť s tým, čo budeš mať, keď zväčšíš zblíženie, lásku a ochranu, ktorú ti tvoj ženích dá, keď budeš skutočne túžiťdychtiť po Ňom. A keď naše túženie je po tom správnom, náš manžel bude potom túžiť po nás a bude v tom pokračovať. Nie je to dovtedy, kým manžel tiež bude túžiť iba po Jedinom, ktorý naplní jeho potreby, keď zažije pokoj a radosť a naplnenie, ktoré väčšine ľudí chýba.

Tento druh lásky je cesta, ktorá začína jedným krokom. Všetky vzťahy sa vyvíjajú a rastú na základe času a pozornosti, ktoré im dávame. Môže to začať čítaním Biblie, ktorá je jeho ľúbostnými listami pre teba, alebo spievaním Mu romantických piesní. Hoci modlitebné a piesne chvál sú nádherné, keď začneš spievať romantické piesne, ktoré živia dôvernosť, si na dobrej ceste ľúbostného vzťahu, ktorý budú ženy závidieť a budú ho chcieť tiež. Je veľa piesní, ktoré sa spievajú na kresťanských svadbách. Tie zvykli ubližovať môjmu srdcu; teraz sú to však piesne rozospievajúce moje srdce, vediac, že som milovaná a ochraňovaná mojím Milovaným.

Ani ty ani ja, nemusíme byť lepšie ako sme, alebo nemusíme vyzerať ináč ako vyzeráme—v tomto poznaní je taká sloboda! Boh nás stvoril presne také, aké sme a On nás nemôže už viac milovať, ak sme konali v súlade s tým, čo by mal robiť kresťan. Jeho láska je dokonalá láska, vylučuje všetok strach. Zmiznutý strach potom necháva viac priestoru pre Neho a začne sa to ukazovať na našej tvári. 

Nemaj už viac sĺz pre tvojho (budúceho, prítomného alebo bývalého) manžela, ex alebo priateľa, ale nechaj celé tvoje srdce pre Jediného, komu si zasľúbená ako Jeho milovaná nevesta.

Odstráňme vzrušenie pre našu pozemskú obnovu a sústreďme sa na vzťah, ktorý máme práve teraz s naším skutočným Manželom—naším Pánom, Záchrancom a naším priateľom.

Nemajme už viac sĺz pre stratenú lásku, ale namiesto pozerajme na budúcnosť s Ním. Nie viac v potrebe hľadania lásky alebo porozumenia, môžeme začať žiť každý deň ako dar, ktorý nám On dal.

Všetky z Vás, ktoré ste zranené, ustrašené alebo osamotené—jednoducho potrebujete viac Jeho lásky. Nie je tu nič iné, čo by vyriešilo každý problém v tvojom živote okrem Neho.

Ak máš tiež deti, keď odídu navštíviť ich otca, buď rada, pretože môžeš stráviť viac času s Ním. Vtedy ti nebudú viac chýbať.

Svedectvo

Keď šli moje deti nedávno navštíviť ich otca a spoznať druhú ženu, zastavila som sa v hovorení im, že mi budú chýbať. Namiesto toho som povedala, „Vuav, idete mať taký nádherný čas so svojím otcom!“ Povedala som im, že sa nemusia o mňa nikdy strachovať, pretože vedeli, že som vždy šťastná, nech som bola kdekoľvek. A kvôli láske, ktorú sme mali jeden pre druhého, nemusela som im tiež chýbať a jednoducho si mali užiť ten najlepší čas s ich otcom, pretože ho mali celého pre seba. Vieš, aké je toto oslobodzujúce pre dieťa? Necítiť sa vinne za dobrý čas a nebyť zaťažený tým, aká je ich mama smutná, osamotená v dome?

Môžeš sa čudovať, či sa neobávam o ich vystavenie životnému štýlu ich otca alebo druhej ženy v živote môjho exmanžela (a jej vplyvu). Odpoveď je „Nie.“ Viem, že Boh sľubuje, že všetko pracuje spolu pre moje dobro a dobro mojich detí! Je to dostatočné pre mňa, aby som sa neobávala, alebo nemala iné myšlienky. Ak verím Jeho Slovu a Jeho prísľubom o záchrane, potom Mu môžem dôverovať vo všetkom v tomto živote. A to mi dovoľuje vychutnávať si môj život a žiť hojný život.

Cestujúc za moju cirkev alebo ako veľvyslankyňa Erininho spoločenstva a zatiaľ byť preč od mojich detí na rozšírený čas, prináša obavy od mnohých, ktorí sa pýtajú na môj zdravý rozum a lásku k mojim deťom. Byť preč polovicu každého mesiaca je extrém, to určite, ale znova Boh sľúbil, že On prinesie dobro zo všetkých vecí, ktoré robím. Nie len preto že som poslušná v tom, kde ma volá, ale hoci sa aj zamotám—On sľúbil že ma požehná!! S týmto druhom uistenia, prečo by sa niektorá z nás mala obávať, keď namiesto toho môžeme byť radostné? A taktiež to dáva dostatok času mojim deťom byť s ich otcom, ktorý ostáva v našom dome, zatiaľ, čo som preč.

Malé varovanie, buď si istá, že nepriateľ sa pokúsi urobiť všetko preto, aby nalial vinu do celej tvojej novo nájdenej slobody s myšlienkami ako: „Ty sa v skutočnosti viac nestaráš o svoje deti!“ Zahoď tieto myšlienky. Naopak, jednoducho sú tvoje priority upratané a Boh ťa odmeňuje žiadnou ďalšou bolesťou a obavami. Môžeš dokonca počuť tieto isté veci od priateľov, rodiny a kolegov v práci. Zabráň tomu, aby si šla naspäť (zaoberajúc sa týmito myšlienkami) a použi tento čas a energiu posunúť sa vyššie.

Potom, ako som žila tento život iba zopár mesiacov, nie je možné, aby som urobila čo len jeden krok späť. Namiesto toho som sľúbila v mojom živote povzbudzovať každú ženu na tomto svete, povedať áno Bohu a stať sa Pánovou nevestou. Je to moja modlitba, aby táto kapitola a zvyšok tejto knihy zapálil niečo v tvojom vnútri, čo rozdúcha plamene vášne pre Jediného, ktorý šepká—„Vezmi si ma.“

Zápisník