potom neskoršie, dve KĽÚČOVÉ
svedectvá obnovených manželstiev

Žneme čo sme zasiali

Jeden z najdôležitejších princípov v Biblii je siatie a žatie. Aby sme mohli žať úrodu, najskôr musíme zasiať semienka.

Je veľa úryvkov, ktoré nám dávajú náhľad na túto tému o siatí a žatve. Tu je pár z nich, ktoré sú pre teba dôležité, aby si nad nimi uvažovala a naozaj o nich porozmýšľala:

 

“Veď kto skúpo sejeskúpo bude aj žať; kto seje štedroštedro bude aj žať (2 Kor. 9:6).

“Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.” (Žalm 126:5).

“Nemýľte sa: Boh sa vysmiať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať." (Gal. 6:7).

“Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre Ducha, z Ducha bude žať večný život (Gal. 6:8).

“ Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať (Gal. 6:9).

Keď sa sústredíme na túto pravdu počas našej Cesty a porozumieme tomuto princípu spolu s vierou v Pána a v Jeho Slovo, môžeme očakávať, že budeme zbierať úrodu tam, kde sme zasiali! A práve vtedy sa tvoja cesta stane naozaj vzrušujúcou!

Žiadny farmár nepremrhá svoj čas alebo peniaze, aby zasial semeno a neočakával, že bude žať úrodu. Na dodanie, ak chce zberať úrodu kukurice, zaseje kukuricu. Ak chce žať pšenicu, zaseje pšenicu.

A tak, ak chceš žať láskavosť, zasej láskavosť. Ak chceš žať odpustenie, odpusti! Ak chceš žať lásku, zasej lásku. Ak chceš žať finančne, zasej finančne—potom očakávaj úrodu, lebo Božie princípy a Jeho prisľúbenia sú pravdivé a On je verný!!

A ak chceš žať povzbudenie, aby si bola povzbudená za účelom dokončiť tvoju cestu víťazne—zasej povzbudenie!

A toto nielenže znamená, že Boh bude verný tomu, čo prisľúbil a ty budeš zberať úrodu tu, na zemi, no tiež budeš investovať do svojej posmrtnej budúcnosti. "Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce”—Mat. 6:19–21—to znamená, že tam sú poklady, ktoré nikto na zemi nemôže ukradnúť! Toto je dôležité pre väčšinu z nás, ktorých manželia, rodinný život, domovy a šťastie sú ukradnuté druhou ženou!!

Čo robíme, berieme alebo dávame, čo robíme s peniazmi, časom a energiou tu na zemi, je skutočný ukazovateľ toho, kde sú naše srdcia a to ovplyvní, ako budeme požehnané alebo prečo nie sme požehnané.

“Ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu”—2 Korinťanom 9:10–11. Chvály, svedectvá obnovených manželstiev a povzbudenia, ktoré denne čítaš, všetko je od žien, ktoré ZASIALI.

Siatie & žatie Online

“Veď kto skúpo sejeskúpo bude aj žať; kto seje štedroštedro bude aj žať (2 Kor. 9:6).

“Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať” (Žalm 126:5).

“Nemýľte sa: Boh sa vysmiať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať(Gal. 6:7).

“Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre Ducha, z Ducha bude žať večný život (Gal. 6:8).

“ Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať (Gal. 6:9).

Dúfame, že si verne Zasiala Online keď si hľadala v  uverejnených žiadostiach o modlitbu.

Fáza 2: Zasiať kartičky nádeje je ďalší krok ako sa natiahnuť a pomôcť DRUHÝM

Zasej kartičky NÁDEJE v tvojej komunite

Posledný formulár lekcie

Tvoja posledná lekcia je miesto, ktoré poskytujeme, aby si mala príležitosť napísať "Ďakujem" odkaz pre ženy, partnerky, ktoré urobili tieto kurzy pre teba.

Dať TI príležitosť, aby si POŽEHNALA iné ženy ako aj ty, ženy, ktoré nás nájdu a začnú Cestu obnovy. Tak, ako svet hovorí o "pošli to ďalej"—je to účinné, lebo je to princíp, ktorý žil Ježiš, keď zomrel na kríži za nás.

Nečakaj, KLIKNI SEM a požehnaj DRUHÉ s tvojim "Ďakujem" odkazom—ktorý tiež uverejníme, aby povzbudil iné ženy v našich povzbudeniach.

Osviežiť alebo prestavať?

Si pripravená začať PRESTAVOVAŤ?

alebo . . .  by si mala venovať ďalších 30 dní na obnovu tvojej mysle tým, že si opäť zopakuješ kurz OBNOV tvoju myseľ?

Na OPO stránke hovoríme, "Na konci 30 dní, ak si ÚPLNE obnovila svoju myseľ tak, že si nahradila pravdou to, čomu si zvykla veriť,  potom ďalší krok na tvojej Ceste k obnove je PRESTAVBA tvojho života na Pravde!"

Krok 2 Prestavaj—

Napriek tomu, že vieme povedať, kto by sa mal a kto nie pohnúť dopredu, TEN, koho by si TY mala hľadať, je Pán, správne?

Dúfajme, že počas tohoto kurzu, tým, že si používala formulár "Čo som sa naučila": tvoje modlitby, tvoje obavy a tvoje chvály, ktoré si písala Pánovi—čo znamená, že teraz si oveľa, oveľa bližšie a máš intímny vzťah s Pánom, ako hocikedy predtým! A tak, ON je Ten, koho by si sa mala spýtať a poslúchnuť, či sa máš pohnúť dopredu

Lukáš 6:46 hovorí, “Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím?"

To, čo Boh hľadá je uistenie sa, že VŠETKY klamstvá a mýty sú odpratané PREDTÝM, ako začneš prestavovať tvoj život a manželstvo. On nám povedal, že ak nie, ženy budú prestavovať uprostred kopy trosiek, čo znamená, že budeš prestavovať tvoj nový život v zanedbanej časti mesta. Nájomný dom alebo chatrč. Pán toto ale nechce pre teba a samozrejme ani my.

Trochu múdrosti prv, ako sa pohneš ďalej

1. Teraz, keď si sa dostala až do bodu PRESTAVBY, znamená to, že väčšina z vás sa plazila von z blatistej priekopy vzbury, rebelstva.

Nepriateľ vediac, že ťa viac nemôže zatlačiť do tejto priekopy, ťa začne "obviňovať," že nie si poslušná—často citovaním, "nedôvery v Boha" dostatočne—čo častom spôsobí, že budeš zatlačená na druhú stranu úzkej cesty, obetovania.

Videli sme ho, keď použil písmo s Ježišom, obviňoval Ho tak isto v Matúšovi 4:1-11 práve pred veršom 12, kedy Ježiš ZAČÍNA svoje účinkovanie!

Jedným zo spôsobov, ako bol Ježiš schopný rozlíšiť tento hlas, ktorý On počul, bolo, že sa postil. Napriek tomu, že to bol dlhý pôst, keď sa robia VEĽKÉ rozhodnutia, 3-dňový pôst je často dostatočný, aby si rozlíšila, či ťa "vedie" Pán, aby si niečo urobila, alebo je to nepriateľ, ktorý ťa "zatláča" s obviňovaním.

Známy útes je, keď dôveruješ Bohu so zanechaním práce. Sme svedkami opäť a opäť, že keď sa niektoré ženy rozhodnú  postiť sa pred týmto rozhodnutím, potom boli schopné rozoznať, ČI On chcel, aby ženy zostali doma ako matky v domácnosti, alebo mali viacej času pre Neho,  On bol viac ako schopný znížiť ich pracovný úväzok. Tieto múdre ženy boli neskoršie požehnané odškodným a/alebo bonusmi, zatiaľ čo tie, čo sa hodili z útesu, udreli na dno, a všetci sa pozerali, ako sa im nepriateľ posmieval.
Prv, ako urobíš hocijaké veľké rozhodnutie, uisti sa, že sa budeš postiť, a potom požiadaj Pána o potvrdenie. Veľké zmeny sú niečo, čo by náš Tím spoločenstva rád zaznamenal v tvojej zložke, a tak, ak vypĺňaš týždenný formulár na tvojej Ceste k obnovepotom bude náš Tím pripravený pomôcť ti vytiahnuť ťa, AK zbadá, že hľadáš Boha kvôli potvrdeniu a zmeškala si Jeho ruku, aby ťa vytiahol.
Kazateľ 4:10—
a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.”

Toto platí aj keď sa pohneš za hranicu "uváženia" na úzkej ceste a začneš padať do bahnitej priekopy tak, že si "tajnostkárska."

Túto bahnitú priekopu vidíme v našich odovzdaných chválach. Chvály, ktoré zamietneme kvôli tomu, ýe žena ani nevie, o čom hovorí. No čo je horšie, keď o niekoľko MESIACOV prídeme na to, že jedna z našich študentiek Prestavby alebo Služobníčka prechádzala cez naozaj zničujúcu situáciu bez toho, aby niekomu niečo povedala. Jedno tajomstvo o ktorom sme počuli bolo, keď jedna z našich bývalých služobníčok žila v aute niekoľko týždňov a predtým žila niekoľko mesiacov bez vody alebo elektriny.

Jednej služobníčke zhorel dom a tiež nikomu nič nepovedala. Dokonca aj to, že sme nepočuli, že u jednej služobníčky bola podaná žiadosť o rozvod, to je tiež veľmi tajnostkárske a o tomto by náš Tím spoločenstva chcel vedieť a zdokumentovať to v tvojej zložke.

2. Druhým kúskom múdrosti je ponáhľanie sa. Napriek tomu, že každá z nás chce prejsť našou cestou tak RÝCHLO ako len vieme, ďalší spôsob, ako On vie, že si pripravená pohnúť sa ďalej je, keď si ochotná nechať si dostatok času, aby si si vyliala svoje srdce v každej lekcii, kde sa sústredíš na Neho, a učíš sa všetkému, čo potrebuješ, aby si sa  zmenila na tvojej Ceste k obnove—čo sa ukáže ako ovocie, ktoré môže každý vidieť.

To, čo je dôležité je, že zostávaš v kroku s Pánom, neponáhľaš sa dopredu, ani nezaostávaš a nikdy sa nehodíš dolu z útesu.

Napokon, väčšina žien nám povie, že to bolo hlavne vtedy, keď prechádzali DRUHÝ KRÁT cez OPO a všetko začalo do seba zapadať a začali vidieť skutočné pokroky vo svojich životoch a vzťahoch. A preto 90% žien, ktoré prešli OPO prechádzajú cez to dva, dokonca aj tri krát. Hlavným cieľom je VERIŤ BOHU, ktorý je jediný, tak ako hovoríme od začiatku, kto napokon obnoví tvoje manželstvo, pamätáš?  Ako BOH môže a obnoví tvoje manželstvo 🙂

"Pasie ma na zelených pašienkach. "— Žalm 23:2

Bola to dlhá cesta a už je tu čas na ODPOČINOK a ČAKANIE na začiatok ďalšej sekcie.

"Tí však, čo dúfajú v PÁNA, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať a neomdlejú. "— Izaiáš 40:31 

“Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.”—Žalm 27:13

“’PÁN mi odpovedal: "Napíš videnie, a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynne čítať. Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, ČAKAJ naň, veď určite príde a nezmešká.’”— Habakkuk 2:2-3

"Od večnosti nepočuli, neslýchali, oko nevidelo okrem teba Boha, ktorý by sa zastal tých, čo v neho DÚFAJÚ. ”—Izaiáš 64:3

“A preto PÁN ČAKÁ, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho, ”—Izaiáš 30:18

A preto, že je to TVOJA budúcnosť, čo je v stávke, veríme, že by si mala mať šancu vybrať si, či si zopakuješ tento kurz, alebo sa pohneš dopredu.

A preto, že je to TVOJA budúcnosť, čo je v ohrození, veríme, že TY by si mala mať možnosť buď preskočiť teoreticky dôležitú lekciu, ponáhľať sa cez ňu, ALEBO počúvať Pána (ktorý môže chcieť alebo nemusí), aby si si zopakovala túto lekciu, zopakovala celý kurz, preskočila lekciu alebo čakala celý mesiac za začiatok novej sekcie. 🙂

VEĽMI dôležité, uisti sa, že si vyplnila VŠETKY formuláre tvojich lekcií, a tak ťa tvoja služobníčka bude môcť spárovať s podobne-zmýšľajúcou ePartnerkou počas prestavby.

Kurz 2: OPO "Obnov tvoju myseľ"

klikni sem

VIAC o formulároch lekcií

Ak sa ti niekedy stalo, že si nedostala potvrdenie o vyplnenom formulári tvojej lekcii na email, o ktorom vieš, že si ho vyplnila, je to preto, lebo si nebola pozorná, keď si vypĺňala svoju emailovú adresu. A tak, ak sa toto stalo, kvôli súkromiu, ktoré Pán chce, aby sme ti dali, a ľahkému a príjemnému bremenu, ktoré nám dal, budeš sa musieť spýtať Jeho, či On chce, aby si si zopakovala ZNOVU túto lekciu, alebo sa pohla dopredu.

My sme jednoducho tvoji duchovní tréneri a veríme, že je to tvoja budúcnosť a budúcnosť tvojej rodiny, čo je v ohrození. Je to tvoja budúcnosť, na ktorej pracuješ, dobrá alebo zlá—a tak pamätaj, že na tejto Ceste k obnove cestuješ s PÁNOM, nie s nami. To, čo môžeme urobiť je, že ťa povzbudíme, aby si vzala Jeho ruku a išla ďalej.

A preto, že je to TVOJA budúcnosť, čo je v ohrození, veríme, že TY by si mala mať možnosť buď preskočiť teoreticky dôležitú lekciu, ponáhľať sa cez ňu, ALEBO počúvať Pána (ktorý môže chcieť alebo nemusí), aby si si zopakovala túto lekciu, zopakovala celý kurz, preskočila lekciu alebo čakala celý mesiac za začiatok novej sekcie. 🙂

Tvoja  ePartnerka

To, načo použijeme formuláre tvojich lekcií je, že ťa dáme do páru s podobne-zmýšľajúcou ePartnerkou. Keď raz vidíme,  že ideš k PÁNOVI a nie k inému človeku po pomoc (k nám, priateľke, poradcovi, či dokonca kňazovi), vtedy ťa SPÁRUJEME. Najčastejšie sa toto stane počas fázy Prestavby na tvojej Ceste k obnove—to ti dá čas, aby si bola dobre uzemnená v Jeho Slove A aby si si bola istá, že tvoj vzťah s Pánom je dostatočne silný, a tak budeš mať zvyk, že budeš utekať k NEMU, keď budeš potrebovať útechu a riadenie.

Na zhrnutie tvojich formulárov (link dolu): Keď si vyleješ svoje srdce počas vypĺňania formulárov lekcií, pamätaj si, že to píšeš PÁNOVI, nie nám. NO AJ TAK sa uisti, že vyplníš VŠETKY formuláre lekcií, a tak tento denník vykoná v tebe také isté zmeny, ako v každej jednej z nás.

"Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili."—1 Korinťanom 9:24

"Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou,  s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery."—Hebrejom 12:1-2

Veľa lásky,

Náš tím manželskej pomoci

Toto UZATVÁRA túto sekciu. Začneme PRVÝ PONDELOK NASLEDUJÚCI mesiac.