no najskôr niekoľko
svedectiev o obnovených manželstvách

 

On zaplatil vysokú cenu za môj hnev!!

Boh je dobrý! Môj manžel zavolal jednu sobotu okolo 11:30, očividne nahnevaný, a potom sa ma spýtal, či ho stále chcem. Povedal mi to prv, ako som stihla odpovedať, hovoril, že mi musí povedať všetko. Naozaj mi povedal všetko a ja som bola taká smutná kvôli skúškam, cez ktoré musel prejsť a toľkú bolesť.

Kvôli tomu, že som sa naučila čo robiť, Boh ma ochraňoval a keď toto pokračovalo, ja som bola v úžasnom pokoji.

Iba 5 hodín skôr som sa zase úplne ponížila a plakala k Pánovi. Plakala som tak veľmi a žiadala Ho, aby ma zmenil, viedol ma a odpustil mi to, čo som spôsobila môjmu synovi a jeho otcovi mojím hnevom. Neviem, čo všetko som povedala, keď som sa modlila, no vyliala som si srdce pred Pánom.

Tiež som sa tešila, že začnem lekcie a ďakovala som Mu za materiál, ktorý som už čítala. Neskoršie v tú istú noc mi manžel zavolal a spýtal sa, či môže prísť domov. Prišiel domov rýchlo, a som prišla na to, že už jazdil domov, keď volal. Zdalo sa, akoby utekal pre svoj život.

Odišiel z miesta, kde žil bez toho, aby niečo povedal a dokonca tam nechal aj svoje veci, ktoré tam so sebou mal. Tiež som prišla na to, že sa pobalil týždne predtým, aby prišiel domov, no neurobil tak. Povedal, že si prial, aby tak urobil, no ja som vedela, že to nebol správny čas, lebo som nebola tam, kde som mala byť. Boh ma ochránil pred strašným pádom. Tiež verím, že to mu dalo jasnejší obraz o jeho živote, lebo keď sa vrátil domov, povedal, že tak už nikdy viac nechce žiť. Všetko sa to stalo vďaka Božej milosti a tomu, že On vypočul moje modlitby, ale to iba vtedy, keď ON vedel, že som dosť pokorená a pripravená.

Dôvod pre moju obnovu bol, lebo som hľadala Boha v tú noc celým mojim srdcom a dušou. Nedala som moje manželstvo na prvé miesto v mojich modlitbách, ale môj vzťah s Ním. Úplne a absolútne som sa ponížila pred Ním ako nikdy predtým. Tiež som sa celý týždeň postila. Nemyslím si, že by sa bol môj manžel vrátil domov v tú chvíľu, keby som sa nebola úplne obrátila na Boha.

Ako sa to všetko začalo? Najskôr som začala čítať vaše materiály. Potom som začala pracovať s knihou workers@home...tu som začala. Uistila som sa, že bude všetko pripravené na nasledovanie môjho manžela tak, ako učí táto kniha, pripravila som teda náš dom na jeho návrat.

A samozrejme som sa sústredila na Božiu lekciu o cnostnej žene a nasledovala som všetko, čo som sa naučila. Oddelila som sa od všetkých, ktorí ma nepodporovali a moju celú sústredenosť som vložila na môj vzťah s Pánom. Tiež som úplne prestala písať môjmu manželovi a nemala som ani potrebu, miešať sa do Božej práce na ňom cez modlitby za neho. Jednu z lekcie, ktorú som veľa čítala, učí, aby sme úplne prenechali, nie iba to povedali, ale naozaj tak urobili. Urobila som tak a úplne som sa ponížila, sústredila som sa iba na môj vzťah s Pánom. Žiadni priatelia, žiadna rodina, iba Pán (okrem práce). Pracovala som v dome, aby som ho urobila útočiskom. Jednou z prvých vecí, ktoré môj manžel poznamenal bolo, že sa mu naozaj páčilo, čo som urobila s domom. Tiež mi povedal, ako pekne voniam a to je z knihy Ester, ktorú som zavádzala do môjho osobného výzoru.

Najťažšia časť na mojej ceste bola samota, lebo nežijem v blízkosti rodiny ani priateľov. Do tohto mesta som sa presťahovala kvôli práci. Môj manžel ma podporil, aby som to vzala, napriek tomu, že to bolo ďaleko od neho a našich synov. Urobila som tak, ako povedal, a napriek tomu, že som to neurobila zámerne ako "musím sa mu podriadiť," to je to, čo som urobila. Môj manžel mi povedal, že chcel, aby som išla sem, lebo sa chcel so mnou rozísť. Potom, koncom decembra som dostala Izaiáša 43:18-19 a vedela som, že Boh robí cestu na púšti, aby priviedol manžela naspäť domov a posielal rieky "osvieženia" na púšti (kde žijem) pre mňa. Som tu, aby sme mohli byť spolu osviežení a rástli v Božom slove.

Bod zlomu nastal, keď som sa naozaj ponížila pred Bohom a úplne som Mu všetko odovzdala. Musela som mať úplnú vieru a dokazovala som ju tak, že som dovolila, aby Boh jednal s mojim manželom. Musela som prestať zasahovať do Božej práce a plánu. Túto stránku som našla až v polovici decembra a iba preto, lebo bol ten správny čas, aby som sa naučila princípom, ako byť človekom, ktorý verí Bohu vo všetkom.

Ako sa všetko stalo-môj manžel zavolal po tom, ako sme sa nerozprávali 60 dní, zložil, keď som mu náhodne zavolala (deň po dni vďakyvzdania). Vedela som, že niekedy zavolá, no neočakávala som, že zavolá s toľkými emóciami, ani že bude jazdiť 3 hodiny, aby sa vrátil domov a všetky svoje veci nechá tam. A na základe toho, čo mi dali vaše zdroje, tiež ich dávam ľuďom stále. Práve som dala dve z vašich kníh mojej partnerke v modlitbe.

Na záver môjho svedectva chcem povedať, že musíte dať seba úplne Pánovi. Nemôžete sa spoliehať na okolnosti, ale dôverovať Jemu vo všetkom. naučte sa všetko, čo sa dá priamo z Biblie a pokračujte v učení, ako byť manželkou, akú Boh chce z vás mať, urobte svoje domovy tak, ako to On chce. Pamätajte, vo vašej najtmavšej hodine, Pán odpovie a zasvieti najjasnejšie svetlo, ak sa obrátite iba na Neho a na nikoho iného. Opäť, odovzdajte sa Jemu a pozerajte na váš zázrak.

~ JoAnne z Nevady, OBNOVENÉ

 

Obnovené v D.C. 

Moje meno je Lakisha a som z Washingtonu D.C. Bola som vydatá 9 rokov v marci 2011, keď som sa stala členom manželskej skupiny na FB s niekoľkými ďalšími ženami v manželskej kríze a oni mi poslali knihu "Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo." Čoskoro na to, na konci februára 2011 som vyplnila dotazník manželského ohodnotenia.

Moja Cesta k obnove sa začala po siedmych rokoch manželstva, keď som otehotnela s našim druhým dieťaťom a môj manžel bol poštipnutý tým, čomu hovorím "chrobák žiadostivosti." Každá žena (alebo každá aktivita, ktorá zahŕňala ženy) získala jeho pozornosť. Pár krát na mňa vyšiel, nerešpektoval ma a bol veľmi hrubý.

Na konci siedmeho roku, keď sa rozhodol, že sa ku mne musí správať lepšie a našim trom deťom, prišiel na to, že má ďalšie dieťa s niekym iným. Išiel na súd kvôli otcovstvu tohto dieťaťa (ktoré sa narodilo na moje narodeniny).

Počas tejto skúšky ma Pán naučil, aby som sa sústredila na BOHA a pracovala na sebe. Prestala sa pozerať na manželove hriechy a pády a starala sa o to, ako sa stať lepšou manželkou, matkou a služobníčkou Pána. Táto premena nebola jednoduchá a poznanie toho, že existuje šanca ďalšieho dieťaťa, ktoré nie je naše, robilo túto situáciu horšou.

Bojovala som s prijatím tohoto dieťaťa, ktoré bolo jeho a súhlasila som, že si ju zoberie do starostlivosti. Modlila som sa a plakala a modlila a plakala!!! Myslela som si, že toto bol znak od Boha, aby som utekala do kopca. No po toľkých modlitbách, depresii a meditácii som si uvedomila, že nie. Boh ma chce použiť ako príklad vytrvalosti a trpezlivosti v zložitej situácii, aby mnoho iných žien mohli prejsť cez podobnú situáciu.

Michelle: Lakisha, ako mnoho iných žien, ktoré zažili obnovené manželstvo, sa prestala sústrediť na jej manžela a jeho omyly a podriadila sa Bohu, aby mohol vykonať zmeny, ktoré museli byť urobené. Uvedomte si, že Lakisha "neutiekla" zo svojich problémov, ale namiesto toho sa rozhodla, že ich "prijme" a držala sa Božích prisľúbení a verila, že "BOHU NIE JE NIČ NEMOŽNÉ." Lakisha si uvedomila a verila, že ju Boh prevádza cez to, o čom by svet povedal, "nemožná situácia," aby jej svedectvo bolo požehnaním pre iné, ktoré prídu po nej.

Pán mi ukázal, že ma musí zlomiť a použiť. Musela som poznať utrpenie, aby som pomohla druhým k uzdraveniu. Tiež mi to pomohlo oceniť môjho manžela a moje manželstvo!

Michelle: Lakishino zlomenie bola vec, ktorú Boh použil, aby priniesol úplnosť do jej života. Tak, ako hovorí Žalmista, "Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým." (Žalm 51:17)

Bod zlomu nastal, keď som zostala v mojej Biblii. Povzbudilo ma to a vytrvala som v boji a začala som zomierať v sebe a dovolila som Bohu, aby sa o všetko postaral. Bolo to neuveriteľne ťažké v určitým bodoch, no keď som raz začala hľadať Pána a dávala som Ho na prvé miesto (stále)— muž, ktorý sa ku mne tak zle správal, sa stal mužom, ktorého som potrebovala. Boh ho zmenil a on sa stal trpezlivým a milujúcim a stal sa vodcom a požehnaním svojej rodiny.

Michelle: Tým, že dala Boha na prvé miesto vo všetkom, Lakisha povedala, že sa jej manžel stal zbožným mužom, akého potrebovala. Opäť, Lakisha dôverovala Bohu a Jeho Slovu. "Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene..." 1 Korinťanom 7:14

Boh ma nielenže našiel pripravenou, aby som sa stala náhradnou matkou našej dcére (u ktorej sme získali starostlivosť), ale tiež som znovu otehotnela s našim posledným dieťaťom, hneď po tom, ako som sa dozvedela o mojej novej adoptovanej dcére.

Počas tejto cesty som si uvedomia, že bez ohľadu na to, kto alebo čo, Božie Slovo je to, na čom záleží a my všetky musíme bojovať dobrý boj, aby sme boli príkladom Božej lásky, milosti, súcitu a odpustenia.

~ Lakisha z Washingtonu, D.C., OBNOVENÉ

 

Konečne som dostala môjho ex-manžela z môjho srdca!

Ahoj, volám sa Sabrina a som z Georgie. Bola som vydatá 6 rokov, keď som našla SO.

Vždy som mala v srdci, že by som sa chcela jedného dňa vydať, no nikdy som nevedela, že sa tak stane. Keď som stretla môjho manžela, vedela som, že je na ňom niečo výnimočné. Vždy som bola veľmi plachá, keď som išla na rande, no nie s ním. Začali sme spolu randiť a môj manžel ma prekvapil, lebo jedného dňa urobil vyhlásenie, "Ty sa staneš mojou ženou." Vedela som, že je na ňom niečo, no manželstvo nebolo to, na čo som práve myslela a z môjho výrazu to pochopil aj on. Keď sme randili, BOH s nami začal jednať čo sa týkalo intímnosti, lebo sme neboli zobratí. Začali sme o tomto čítať knihu a rýchlo sme sa vzali a začali chodiť do kostola.

Po 3 rokoch manželstva sme začali mať problémy a ja som sa stala svárlivou. Stále som ho vyzývala, aby odišiel a začala som ho ponižovať mojimi slovami, čo spôsobilo, že sa mi stal vzdialeným. Viac ma nezaujímal! Satan sa so mnou zahrával a ja som trpela! No uhádli ste! Môj manžel ma opustil. Boli sme odlúčení 5 rokov a po 3 1/2 roku som chcela rozvod, napriek "slabému hlasu" ktorý mi hovoril nie. No keďže som rebelovala, prešla som cez rozvod, ktorý môj manžel nikdy nechcel. Po tom, tak ako väčšina z vás, cítila som sa osamelá a prázdna a tak som sa začala stretávať so ženatým mužom (ktorý bol v tom čase oddelený), mysliac si, že mi to pomôže vymazať môjho manžela zo srdca a mysle No HÁDAJTE ČO????? Nestalo sa tak.

Úprimne vám môžem povedať, že neviem, ako som skončila tu v SO, no ďakujem Bohu, že sa tak stalo. Toto spoločenstvo ma previedlo cez dlhú cestu a ukázalo mi toľko vecí, o ktorých som nikdy nevedela. Je to úžasné miesto, kde môžeme rásť v Pánovi a zažiť Jeho, verte mi, viem!

Teraz, po toľkých rokoch som povedala Bohu, že si prajem, aby obnovil moje manželstvo a chcela som vedieť, prečo nemôžem prestať na ex-manžela myslieť. Toto bolo niečo, čo som nemohla pochopiť. Dlho som plakala a čoskoro po tom, ako som prišla sem, utekala som k nemu.  Prišla som na to, že má niekoho iného a že je s touto ženou 4 1/2 roka (bola vydatá, ale odlúčená od svojho manžela).

Keď som ho videla, uvedomila som si, že chcem moje manželstvo späť a prestala som robiť neporiadok s mužom, s ktorým som bola. Môj manžel namiesto toho bol stále vo vzťahu s DŽ a vyzeralo to celkom beznádejne. A tak, ako som povedala, myslela som si, že som vždy chcela moje manželstvo a cítila som, že je to beznádejné, až kým som nenašla toto spoločenstvo. Rýchlo som si prečítala Erininu knihu Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo a to mi ukázalo veci o mne a čo som musela nakoniec priznať, že neporiadok v manželstve bol spôsobený mojou vinou. Cítila som sa taká  zranená kvôli mojim minulým skutkom. No keď som si prečítala Erinine svedectvá a aj všetky ostatné, dúfala som, že aj moje manželstvo bude obnovené.

Čoskoro na to mi Boh začal veľmi pomáhať, no ja som si uvedomila, že potrebujem niekoho, kto by ma viedol. Vedela som, že to nebude ľahké. Čoskoro po tom, ako som sa zmenila, som sa  začala stretávať s mojim ex a rozprávať sa s ním, no vedela som, že to nestačí. Chcela som vidieť, ako Boh zasiahne tak, ako zasiahol v Erininej situácii. Keď som vyplnila dotazník, ukončila som to: Prosím, pomôžte mi.

Som šťastná, že som nikdy nešla do poradne a neurobila som túto chybu. Piatok, december 23, 2011 bol veľkým zlomom pre mňa, lebo vtedy som sa rozhodla, že musím pomáhať druhým ženám a vyplnila som prihlášku na pracovníčku v zácviku, lebo som vedela, že sa musím naučiť, ako pomáhať iným ženám v kríze.

SO pre mňa tak veľa znamenalo. Keď som požiadala, aby som sa stala pracovníčkou, napísala som tímu:

Moje srdce je stále ohromené z vecí, ktoré som sa o sebe naučila. Urobilo to vo mne veľké zmeny, lebo som nevedela, že nesiem všetok tento náklad. Bola to pre mňa výzva, no to, čo pre mňa všetky znamenáte, slovami neviem vyjadriť. Všetky ste mi pomohli vidieť to, čo sa mi Boh pravdepodobne pokúšal ukázať, no ja som nedokázala ticho sedieť dosť na to, aby som počúvala. Vy ste mi ukázali, že to nie je iba o mne a mojom manželstve a jeho obnove, ale je to viac o pomoci druhým— tak veľmi vám ďakujem!

Dôvod, prečo sa zaujímam o pozíciu pracovníčky v zácviku je, že napriek tomu, že som si nikdy nemyslela, že by som jedného dňa mohla slúžiť, viem, že môžem iné ženy veľmi dobre povzbudiť, dokonca aj vtedy, keď nedokážem povzbudiť seba. Veľa ľudí mi povedalo, že musím slúžiť, no ja som si myslela, "Nie, nie ja." No naozaj sa teším, keď môžem ľudí zdvihnúť, veď viete, cítim sa lepšie, keď tak robím.

TERAZ, keď som tu už skoro mesiac a prechádzam cez váš prvý kurz, teraz chcem byť takou, akou ma BOH chce mať a to je slúžiť, vau, to bude radosť vedieť, že som zmenila život jednej osoby— to je radosť!

Keď Ježiš uzdravil 10 malomocných, iba jeden sa vrátil naspäť, a to ma prinútilo pozrieť sa na seba. Ja chcem byť tou, ktorá sa vráti a urobiť rozdiel vo svete.

Teraz sa musím priznať, že napriek tomuto všetkému som zakopla! Môj manžel pokračoval v návštevách po tom, ako videl vo mne zmeny a stále sme sa stretávali, no išli sme proti Písmu, začali sme mať sexuálny vzťah napriek tomu, že sme rozvedení. Hlboko vnútri som vedela, že je to nesprávne, čo iba spôsobilo, že bol môj manžel zmätený medzi mnou a DŽ. Potom ma opäť opustil po 3 mesiacoch po tom, ako sľúbil, že sa zoberieme. Bola som zničená. 

No prekvapujúce bolo, že som bola ok a vedela som, že potrebujem viacej času s PÁNOM. Prechádzala som búrkou za búrkou, no Boh bol stále so mnou. Priznala som sa s týmto hriechom, ktorý som spáchala s ex -manželom mojej vedúcej SO a okamžite som bola uvoľnená z viny. Potom som sa začala pohybovať dopredu a celú sústredenosť som vložila na Pána— úplne prenechajúc môjho manžela. Zatvorila som ústa, postila som sa a stále som sa modlila, aby som Mu bola bližšie. A vtedy mi On pomohol naučiť sa byť závislou iba na Ňom.

V tomto čase som chcela ešte viac pomáhať iným ženám, ktoré mali problémy v manželstve, lebo som nechcela, aby sa niekto cítil tak, ako ja. Chcela som sa podeliť s pokojom, ktorý som ja dostala a konečne som dala Boha na prvé miesto a začala som hľadať iba Jeho, nie môjho manžela ani moje deti. Začala som Mu dôverovať vo všetkom, lebo On tak veľmi chcel byť časťou každej situácie v mojom živote (ako aj v tvojom).

Bod zlomu nastal, keď som s ex-manželom začala znovu randiť, no tiež som prišla na to, že DŽ bola stále v jeho živote. Plakala som tak, ako nikdy predtým pred BOHOM, vyliala som si pred Ním moje srdce. Začala som BOHU hovoriť všetko a povedala som Mu, ako sa cítim (nikomu inému) a že nikdy Ho neprestanem hľadať a On mi vtedy pomohol.

Ako som už predtým povedala, On ma najskôr viedol do SO a ja som vedela, že je to Božia vôľa, aby moje manželstvo bolo obnovené, keď som videla názov "Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo." Objednala som si knihu a objavila som Božie princípy, a naučila som sa, ako som porušila toľko z nich, čo ma prinieslo na KOLENÁ. Okamžite som požiadala Boha, aby mi odpustil a išla som za mojimi piatimi deťmi a priznala som sa s mojimi omylmi namiesto manželových, tak ako som robila v minulosti. Vtedy som bola vedená, aby som kontaktovala môjho bývalého manžela a za všetko sa ospravedlnila. ON povedal, že mi všetko už dávno odpustil.

Dámy, Boh je ÚŽASNÝ! Najskôr by som chcela poďakovať Bohu za to čo robí v mojom živote a VEDZTE toto; ja s týmto nemám nič spoločné. NIČ!

8 marca 2013 bolo moje manželstvo obnovené! ÁNO naozaj! MOJE! 8 marca sme sa zase vzali, verte alebo nie. Predtým, ako sme sa vzali, môj manžel si začal otvárať predo mnou svoje srdce a trávil so mnou viac času no tento krát bez toho, aby sme boli intímni— nemohla som uveriť, že aj on chcel čakať. VAU! Boh vie, ako veci zmeniť!!!

Môj manžel sa mi dokonca ospravedlnil a priznal, že ma nikdy nechcel opustiť. Neviem dostatočne vyjadriť, ako dlho som nebola na toto pripravená a prečo som žiadala Pána, ak je to Jeho vôľa a ak On chce, aby sme sa znovu vzali, daj, aby ma môj manžel znovu požiadal— a na moje prekvapenie— on to urobil!

Áno, stále je predo mnou veľa práce, no BOH ma dostal. Dámy, Boh je ÚŽASNÝ a On je všetko, čo potrebujeme.

Drahá priateľka, nikdy si nemysli, že Pán nepočuje tvoj plač, On počuje. Boh je verný v každej oblasti, v ktorej Ho potrebuješ. Vidíš, preto si práve teraz tu, lebo ON počul tvoj plač. Buď pripravená, aby si rástla a vedz, že všetci ťa v tomto spoločenstve milujú a záleží im na tebe.

"Drahý Ježiš, veď  a pomôž tejto žene a daj jej vedieť, že pre Teba nie je nič nemožné a že Ty si teraz jej Manželom, a že Ti môže dôverovať. AMEN"

Buď požehnaná.

~Sabrina z Georgie, OBNOVENÉ

 

Cesta k nájdeniu
Môjho Nebeského Manžela

• Niektorí neveria v Boha.

• Niektorí poznajú iba Boha, ktorý sa o nás nestará, Boha zo Starého zákona.

• Iní poznajú Boha ako svojho Otca v rozdielnych stupňoch; niektorí sa Ho obávajú, niektorí Ho poznajú ako milujúceho a láskavého.

• No až keď Ho spoznáš a zakúsiš ako NM "Nebeského Manžela," viac nebudeš túžiť, či potrebovať pozemského manžela.

* Ak sa Pán nestane tvojim Manželom—budeš stále túžiť a pozerať na muža a zostaneš citlivou na rany, ktoré nie sú určené pre Jeho nevestu—TEBA!

“Pán Boh”

Túto lekciu začnem chválou, ktorá je nižšie, a ktorá je spoločným prístupom, ktorý zabraňuje ženám zakúsiť Pána, ako svojho Manžela.

Táto chvála nám vlastne pomohla presne zistiť a pochopiť, ako tvoja výchova môže ovplyvniť alebo blokovať vzťah, ktorý si každá jedna zaslúži—mať Nebeského Manžela. V tejto chvále Heila uvádzala Boha, radšej ako NM, tak ako veľa žien robí (no dokonca aj keď vidíme, že ženy používajú v chválach označenie NM, často nevidíme ten druh blízkeho vzťahu s Nebeským Manželom v jej živote—no toto vysvetlíme viac neskoršie).

A tak túto chválu používame s dovolením, aby si videla, čo nám On ukázal a čo viedlo Heilu, aby našla Nebeského Manžela, s čím ukončila svoju chválu:

Chcem, aby moje srdce bolo hlboko ukryté v mojom Pánovi. Chceš to aj ty?

Vždy, keď použila meno Boh, On nám povedal, aby sme pred to vložili pán a zmenili písmo na červené.

Chcem osláviť pána Boha za Jeho lásku a vernosť a ochranu.

Na začiatku mesiaca mi pán Boh stále ukazoval cez Jeho Slovo, že On je moja ochrana. Že mám v Ňom oddychovať. Že sa mám v Ňom ukryť. A tak som sa spýtala pána Boha či sa niečo blíži?

A tak som sa okamžite začala strachovať namiesto dôvery. Trvalo niekoľko dní, kým som dovolila pánu Bohu, aby utíšil môj strach a bolo to presne na čas, keď začali prichádzať skúška za skúškou.

A tak, keď prišli všetky tieto skúšky, niektoré boli veci, ktoré sa nedarili, iné zase, o ktorých som dúfala, že sa mi nestanú. Dovoľ mi povedať o niektorých, aby si rozumela:

Toto všetko sa stala do týždňa. Môj manžel sa chcel vrátiť a rozísť sa s DŽ, no nikdy tak neurobil. Nasledujúci deň sa vrátil a priniesol deti, akoby sa nič nestalo. Potom zrazu zobral deti, aby sa s ňou stretli bez toho, aby som o tom vedela a on odišiel s ňou na dovolenku do destinácie, kde sme trávili svadobnú cestu, a vrátil sa a povedal mi o tom. Cez toto všetko bol uhryznutý môj pes a skoro zomrel kvôli strate krvi a moja elektrina bola zastavená na 2 dni.

V tomto všetkom bol pán Boh verný a dal mi vedieť presne to, čo malo prísť a keď sa tak stalo, nebola som prekvapená.

Vedela som, že pán Boh ma prenášal cez to najhoršie a ja som sa postila a vedela som, že Mu vo všetkom môžem veriť.

Počas tohto obdobia mi tiež pán Boh ukazoval hriech, ktorý som spáchala a napriek tomu, že som pána Boha požiadala o odpustenie, musela som sa vyznať môjmu PM (pozemskému manželovi). Dlho som sa pokúšala vyhnúť sa tomu. Ignorovala som ten malý, slabý hlas od pána Boha, No viac som už nemohla a minulú noc som urobila správnu vec. Pán Boh mi ukázal, že to, čo mi bránilo vyznať tento hriech, bola moja vlastná hrdosť a pán Boh to musel vo mne zlomiť. On spôsobil, že všetko išlo tak hladko a ja tak milujem pána Boha za to, že to urobil takým ľahkým dokonca aj vtedy, keď som si to nezaslúžila a zhrešila som proti pánu Bohu. .

Dámy, pôst je taký dôležitý, ak chcete úzky vzťah s pánom Bohom. A aby som bola úprimná, skúšky sú tiež nevyhnutné pre úzky vzťah s pánom Bohom. Pán Boh nás chce požehnať tak veľmi, že si to nevieme ani predstaviť, no pre mňa je dôležitejšie, aby som plnila Jeho vôľu, lebo chcem s Ním prežiť večnosť. 

Počas minulých týždňov som sa naučila veľa cenných lekcií. Jednou z nich bola dôležitosť vložiť všetku moju dôveru do Neho a nie do človeka. Pán je pre mňa tak vzácny. Bez Neho by táto cesta, po ktorej cestujem, bola nemožná. On má dôvod pre každú malú vec, ktorá sa nám stane. Vy musíte iba veriť. Nie cítiť, ale vedieť.

Dnes som si prečítala úžasný verš, ktorý hovoril: " Srdce ženy by malo byť tak hlboko ukryté v Bohu, že muž bude musieť najskôr nájsť Jeho, ak chce nájsť ju." Tak krásne. Chcem, aby moje srdce bolo veľmi ukryté v mojom Pánovi. A vy?

A to, čo nám tiež ukázal, že nielenže nepoužívala rozdielne mená pre tú istú Osobu, preto zažíva "vzdialeného" Boha, ktorý čaká, aby ju aj zvyšok sveta súdil. ja tak milujem pána Boha za to, že to urobil takým ľahkým dokonca aj vtedy, keď som si to nezaslúžila a zhrešila som proti pánu Bohu. .

Ako Pánova nevesta, Heila by nemala takto myslieť, ale by mala byť jednoducho vďačná za Manželovu lásku, nie uvažovať, či si to zaslúži, či nezaslúži, a vôbec nie, ako "zhrešila."

V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.— 1. Ján 4:18

To znamená, že ak nemáš vzťah s Ním ako s Manželom, ako Heila nemala a namiesto toho zažívaš "vzdialeného" Boha, potom je veľmi ťažké, skoro až nemožné, aby si sa vzdala svojho PM "pozemského manžela."

Väčšina z vás si uvedomila, že ten chlad, ktorý k vám vaši manželia prechovávali, bol spôsobený novou ženou, ktorá vás nahradila. Pravdepodobne by ťa manžel nebol odmietol, AK by si bola jedinou, ktorú by mohol mať, však? A tak si bol tvoj manžel istý, že si nájde inú (alebo mnoho iných), ktorá ochotne naplnila potreby, ktoré má muž.

To isté platí aj pre teba, ak nie sú naplnené tvoje potreby (cítiť sa milovanou a v bezpečí, aby bolo o teba postarané, bola si vypočutá a aby ti niekto rozumel), potom sa ani ty nikdy nedokážeš úplne vzdať a prenechať PM—čo je dokázané tým, ako veľmi o ňom hovoríš. Je to niečo podobné ako s dievčaťom tínedžerkou, ktorá hovorí a myslí a píše a sníva o chlapcovi, ktorého má rada (hlavne chlapca, ktorý nemá rád ju)! A ty vieš zo svojich tínedzerských čias, že keď nejaký chlapec vie, že ho máš rada, stane sa veľmi krutým.

To isté platí aj pre manžela. Až pokiaľ môj manžel a veľa iných žien (teraz s obnovenými manželmi) nevycítili, že ich ženy sa viac o nich nezaujímali a vycítili, že ona je "zamilovaná" do niekoho iného, všetko sa zmenilo. Tak ako sme povedali už v mnohých lekciách, dokonca aj ak povieš a vyznáš, že si ho prenechala, až pokiaľ PM uvidí v manželkinej tvári, že je "zamilovaná" a "zamilovaná do Niekoho iného," to si získa jeho pozornosť. A žiadne množstvo vyznaní to nedokáže zmeniť. Je to niečo, čo je hlboko vnútri, čo nedokážeš predstierať. Dokonca aj my to môžeme jasne vidieť v chvále, keď nemôžeš prestať rozprávať o svojom PM a tvoja sústredenosť je stále na zážitkoch, ktoré sú pre teba najdôležitejšie—lebo zahŕňajú jeho.

Čo pomohlo Heile, aby našla svojho NM je, čo sme jej napísali:

Dobré ráno Heila,

Keď som hľadala Boha v tom, ako ti pomôcť na tvojej Ceste k obnove, Pán ma viedol k tomuto veršu:

"Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal..." (Mat. 7:21, 23). Toto slovo "poznať" je výraz "intímnosti" a je to to isté slovo, ktoré bolo použité, keď muž "spoznal" svoju ženu v Biblii.

Keď som si čítala tvoju chválu, uvedomila som si, na koho sa zameriavaš, na Boha, ktorého akoby si nazvala pán Boh: Niekoho, s kým si formálne oboznámená no si ďaleko od toho, aby si s ním mala intímny vzťah ako s Manželom.

"Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou a tvoje príkazy radcami"—Žalm 119:24

Pondelok 17/2/2014 v Denných povzbudeniach “"Burden Lifted!"!” je úžasné svedectvo o ktorom dúfam, že ti pomôže, aby si toto prekonala 🙂 aby si bola uvoľnená a naozaj sa cítila ako Jeho nevesta a potom Ho prirodzene budeš nazývať rôznymi menami, v čase, keď s Ním budeš sama, môžeš Ho nazvať ako Miláčik, Zlatko, Srdiečko alebo inak roztomilo.

Prečítaj si znovu tvoju chválu a uvidíš, že tvoj Manžel by nikdy nezarmútil Svoju nevestu, a tak by si nemala cítiť, že si nič nezaslúžiš, ale namiesto toho ťa ON bude nežne držať za ruku 🙂 a či si to zaslúžiš alebo nie, o tom nemôže byť ani zmienka. ~ Erin

Ani nie o 2 týždne neskoršie sme dostali ďalšiu chválu:

Môj milovaný je Môj a ja som Jeho

Pán je dobrý a je pre mňa tak drahocenný. Postila som sa a žiadala Pána, aby mi prosím ukázal, ako Ho môžem mať viac. Ako Ho môžem dať na prvé miesto vo VŠETKOM. Počas pôstu som prechádzala niekoľkými skúškami a teraz, keď sa pozriem späť vidím, že neboli zlé. Oh ty s malou vierou.

Kvôli tomu, aby ste úplne porozumeli, o čom hovorím, musím vám dať informácie o sebe. Žijem v Južnej Afrike, veľmi ja Juhu Afriky. V mojej krajine máme 11 oficiálnych jazykov (nie, nie je to preklep, 11) a môj materinský jazyk je afrikánčina. Spôsob, ako sme učené rešpektovať starších ľudí a dokonca aj cudzincov je, že im vykáme. A tak si predstavte v angličtine, že niekoho stretnete na ulici a poviete "Ahoj, ako sa máte? - (problém aj v slovenčine 🙂

A tak, keď som sa modlila k Pánovi, aby ma viedol a aby som mohla rásť bližšie k Nemu, dostala som email, aby som si prečítala africký preklad prvej kapitoly z knihy OTM a tak by SO mohlo začať lekcie aj v afrikánčine. A tak, keďže kniha bola už preložená, zobrala som "starý preklad" a "nový preklad" a anglickú verziu a porovnala som ich. To, čo naozaj vyčnievalo bolo, ako sa nový preklad vysporiadal s vykaním a nahradil ho s TY. Napríklad: namiesto "Ako Boh môže a obnoví Vaše manželstvo (jednotné číslo), hovorí "Ako Boh môže a obnoví TVOJE manželstvo." myslím, že chápete :). Takže nahradenie Vaše s Tvojim to urobilo oveľa osobnejším a intímnejším pre mňa.

A tak bolo zasiate prvé semienko...

Dúfajúc, že ma môj pôst privedie bližšiemu vzťahu s mojím Manželom, namiesto toho, čo sa stalo bolo, že som cítila, akoby mi bol viac a viac vzdialenejší. Napísala som chválu a tieto pocity boli v tejto chvále veľmi jasné. Oh, ale Boh..

Dostala som email od Erin a dala mi radu o tom, ako oslovujem Pána, že je to veľmi formálne, akoby som Ho nazvala "pán Boh" a keď som si prečítala tento email znovu, modlila som sa za múdrosť a zrazu mi prišiel na myseľ preklad, ktorý som si prečítala a vtedy som sa pristihla, že sa samej seba pýtam: Oslovila by som v mojej modlitebni môjho Manžela "Vy," nazvala by som môjho najlepšieho Priateľa "Vy" a Lásku mojej duše "Vy." Odpoveď bola zakaždým NIE.

Toto bol obrovský krok pre mňa a zamietla som spôsob, ako som bola vychovávaná, no najskôr to bolo veľmi čudné. Čo je také čudné je, že ak by som sa modlila v angličtine, Pána by som oslovila Ty, no v afrikánčine je to veľmi nezvyčajné.

Skrz vedenie Ducha Svätého som vytrvala a VAU, tie zmeny v našom vzťahu. Teraz Ho poznám a On pozná mňa!

Môj najdrahší, najdrahší Pán je môj Manžel, ktorý sa o mňa stará. On je môj Priateľ, s ktorým sa môžem rozprávať a deliť sa s ním o niečo zábavné. On je môj Dôverník, ktorému môžem povedať všetky moje tajomstvá. On je môj Poradca, keď potrebujem múdrosť, alebo sa rozhodnúť. On je moja Veža, keď potrebujem úkryt a ešte taaaaaak veľa!

Teraz môžem prísť k Jeho trónu s istotou, lebo tam patrím. Môžem kráčať s hlavou hore, nie preto, že som lepšia ako ostatné, ale preto, lebo som žena naplnená Duchom Svätým.

Moje hriechy sú odpustené a poja minulosť je iba to, minulosť. Môžem ju použiť ako zmienku pre moje svedectvo, no nebudem sa pre ňu ľutovať, lebo cesta, na ktorej som, vedie k Nemu. Moja budúcnosť patrí Jemu.

Môžem čeliť hocijakej skúške, nie preto, že Ježiš drží moju ruku, ale preto, lebo Jeho ramená sú okolo mňa a ja oddychujem s hlavou na Jeho pleci a pozerám na Jeho tvár s úžasom, keď sa On láskavo pozerá dolu na mňa a spolu kráčame na tejto ceste k večnosti...

A to nie je iba to, že naše pracovníčky rozumejú a prijímajú tento princíp—neexistuje dôležitejšia lekcia ako táto "Nájsť môjho Nebeského Manžela," lebo práve preto bolo založené celé moje spoločenstvo. Od prvého dňa, sústredenosť a túžba môjho srdca bola, aby som sa podelila s inými ženami o Niekom, kto zmení ich životy a nahradí ich smútok radosťou!

Žalm 30:6—

"Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom."

Odkedy som sa stala Pánovou nevestou, no stále som bola volaná, aby som mala spoločenstvo a musela som čítať otrasné, bolestné detaily od žien, ktoré boli opustené, zlomené, použité, zneužité, zanedbané a podvedené—znamená to, že buď by som musela mať hrošiu kožu, aby som to mohla čítať bez toho, aby som bola smutná alebo deprimovaná. Alebo budem v tom vidieť dobré. Namiesto toho, aby som bola smutná, som šťastná—lebo viem, že EXISTUJE riešenie, viem, že EXISTUJE nádej a viem, že KAŽDÁ jedna žena, ktorá k nám prichádza v zúfalstve a odmietnutá—môže byť utešená a MILOVANÁ tak, ako si zaslúži, aby bola MILOVANÁ—Mužom, ktorý túži byť jej Manželom!

No tie isté ťažkosti, ktorým musia čeliť, sú tie isté záležitosti, ktorým my a On čelíme.

Väčšina žien prichádza do SO preto, lebo v živote jej PM je DŽ, no v tej istej chvíli každá jedna z vás spácha neveru s DM (druhým mužom). Tvoj DM je tvoj pozemský manžel, tvoj PM o ktorom nevieš prestať rozprávať, chceš s ním byť, túžiš byť s ním obnovená no on ťa stále odmieta a zraňuje. A v tej istej chvíli sa k svojmu Nebeskému Manželovi správaš tak isto, ako sa PM správa k tebe. A tak, ako tvoj PM verí, že si nemôže pomôcť a dokonca ani nechce byť uvoľnený od DŽ—to isté platí pre väčšinu z vás. Tuto mám problém, aby som to pochopila. Na jednej strane je tu Muž, ktorý pre teba zomrel, ktorý za teba zaplatil cenu, aby si viac nežila v otroctve. A aj tak, muž, ktorý ťa stále odmieta a zraňuje je ten, ktorého ty stále hľadáš.

"Pôjde si za svojimi milencami, ale nedochytí ich, bude ich hľadať, ale nenájde. Vtedy povie: "Pôjdem ja a vrátim sa k prvému Manželovi [Pánovi], lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz." — Ozeáš 2:7

Boh urobil všetko, čo mohol, aby odstránil DM "druhého muža" z tvojho života, aby si mohla byť verná Jeho Synovi.

“Priateľov aj rodinu si [Boh] odohnal odo mňa, len tma mi je dôverníkom.”—Žalm 88:19

“ Odohnal [Boh] si mi známych a zošklivil si ma pred nimi. Uväznený som a vyjsť nemôžem”—Žalm 88:9

No stále, DM, ktorý je neláskavý, neverný k tebe a ty po ňom túžiš. 🙁

ZÁCHRANCA

Pravda, niektoré z vás prijali Pána ako svojho Spasiteľa a prešli už dosť dlhú cestu na svojej Ceste k obnove, že sa On stal, alebo sa stáva tvojim Pánom, lebo Ho začínaš poslúchať.

"Čo ma oslovujete: "Pane, Pane," keď nerobíte, čo hovorím?" Lukáš 6:46

Nie je prekvapujúce, že sa toto môže zdať ako dosť, no nie je. Je to nedostatočné, lebo On má pre teba viac, to je akoby si žila na nesprávnej strane Jordánu a nemohla prísť do Prisľúbenej krajiny.

PÁN ťa chce ešte viac A On chce EŠTE viac PRE teba

A to je spôsobené nedostatkom, ktorý spôsobil, že je Cirkev v problémoch. Hovorí o iných bohoch a peniazoch a sláve a metódach, ako pomôcť strateným a zomierajúcim tohoto sveta. No nemôže dať, čo nemá. Pamätaj, On hovoril Cirkvi, keď povedal "No mám proti tebe to, že si zanechala svoju prvotnú lásku." Kniha zjavení 2:4

On ťa túžobne chce oslobodiť z bolesti a odmietnutia a strachu a každého nedostatku, ktorý máš. A nie je to iba pre teba, On to chce aj pre tvoje deti (dospelé, malé, alebo ešte nenarodené). Chce, aby deti zakúsili radosť a požehnanie a pomazanie z toho, že majú Otca, lebo On je Otec sirôt (Žalm 68:5) a tak nielenže nebudú vychovávané slobodnou zlomenou matkou, a potom budú vypĺňať túto prázdnotu s kamarátmi a drogami a sexom, potom budú konať násilnosti, aby umŕtvili túto bolesť. A tento deštruktívny chod v ktorom je väčšina mladých ľudí dneška sa môže zmeniť, ak budú mať matku, ktorá nájde náhradného Otca, tak, že bude mať Nebeského Manžela, aby mohol byť pokoj v ich dome a tak budú deti prosperovať v každej oblasti svojich životov—nie napriek—ale kvôli ťažkostiam, cez ktoré ich On previedol!

"Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo svätý národ, ľud určený na vlastníctvo." 1 Peter 2:9

Toto ovocie vidíme cez naše chvály, od Micheliných vyrastených detí, ktoré sú pokrstené, Rosinho autistického syna, ktorý spieva o Ježišovi. Každý je stále užasnutý z mojich vlastných detí, každé jedno z nich má vášeň pre Pána a úprimne z toho ťažia, skrz to, cez čo prešli a stále prechádzajú ako dospelí a už aj ako rodičia.

Nezaslúžia si tvoje deti, aby neboli viac opustené a zanedbané a zranené deti—ale aby boli deťmi, ktoré sú požehnané—a to preto, lebo ich matky sa rozhodli, že sa stanú Jeho nevestou?!?!

Ak stále trpíš a máš strach, je to výlučne pre tvoju neveru k tvojmu Manželovi.

Ako vo väčšine Svedectiev o obnovených manželstvách, ktoré si počula, bol čas po mojej vlastnej obnove, keď som cítila, že v mojom živote niečo chýba. Pamätám si, keď som počula pieseň, ktorá mi pripomenula, ako úžasne som sa cítila roky dozadu, keď som nemala PM, ale iba môjho Nebeského Manžela a ja som túžila po týchto dňoch. Sonnette to zažila tiež.

“Vtedy mi bolo lepšie ako teraz”

Už je to mesiac, čo som zažila obnovené manželstvo a som veľmi šťastná, môj manžel a ja sme takí zamilovaní. Je to oveľa viac ako bolo túžbou môjho srdca pre obnovené manželstvo. Tak šťastná ako som, stále mi niečo chýba a ja veľmi dobre viem, čo to je...Môj Prvý Manžel. Moje srdce, myseľ a duch (kvôli zamestnaniu, práci v domácnosti, môjmu manželovi, mojej dcére, praniu, vareniu, upratovaniu) túži po, sníva po mojom Manželovi a obaja chceme, aby sme mali to, čo sme kedysi spolu mali: čas osamote s Ním, hovoriť k Nemu, počuť ako On hovorí ku mne. Keď raz spoznáš tohto úžasného MANŽELA, viac sa nebudeš chcieť vrátiť.

Keď HĽADÁŠ JEHO, On sa ti ukáže, ako sa ukázal mne. Keď som si prečítala "ČO teraz" ktoré mi bolo poslané od SO po tom, ako som odovzdala svedectvo o obnovenom manželstve. Toto je to, čo mi Pán ukázal a je to zábavné, lebo prv, ako som prišla do SO, modlila som sa to isté Písmo za môjho vtedy odcudzeného manžela, zúfalo, horúčkovito—keď žil s DŽ!!

Ozeáš 2:7 "Pôjde (dala som on, alebo jeho meno) si za svojimi milencami, ale nedochytí ich, bude ich hľadať, ale nenájde. Vtedy povie: "Pôjdem ja a vrátim sa k prvému Manželovi [Pánovi], lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz."

Vtedy som sa zúfalo modlila za môjho manžela, modlila som sa, že keď bude utekať za svojimi milenkami, aby ich nenašiel, a že keď ich bude hľadať, nenájde ich. A TERAZ VIEM. Toto Písmo bolo pre mňa, áno, mňa!! Čo ma zasiahlo, boli slová z veršu hore ""Pôjdem ja a vrátim sa k prvému Manželovi [Pánovi], lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz."

V čase, keď som bola rozvedená, a pozerám sa na to späť, "vtedy mi lepšie bolo než teraz." Môj vzťah s mojim Manželom bol idylický, žila som pre Neho, trávila som s Ním veľa času, milovala som Ho a On miloval mňa; bol to výnimočný čas, bolo to báječné, krásne a úžasné 🙂 🙂 Milovala som to!!!

Dámy, chcem vás povzbudiť, aby ste si vychutnali svoj čas s vašim Manželom (pokiaľ trvá), lebo prv, ako sa nazdáte, keď sa zamilujete do svojho NM a prenecháte svojho PM, budete obnovené so svojim PM a budete túžiť po čase, ktorý ste kedysi mali s Ním.

Chválim Boha, že mi ukázal, o čo lepšie to bolo pre mňa vtedy ako teraz, lebo moja sústredenosť a pozornosť bola na Ňom a ako ma On učil cez SO, aby som Ho dala na prvé miesto. "Mám však proti tebe to, že si zanechala svoju prvotnú lásku." Kniha zjavenia 2:4.

Boh je taký úžasný a naladený s tebou, keď sa modlíš, lebo ti ukazuje úžasné a nevyspytateľné veci.

Som tak šťastná, že môžem utekať a hodiť sa so náručia môjho Manžela. Jeho láska je úžasná!!

Jeremiáš 33:3 "Volaj ku Mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš."

~ Atarah z Južnej Afriky

“Better for Me Then, than Now”

Hlavne pre tie, ktoré prichádzajú z iných spoločenstiev, ktoré stoja za manželstvo

Izaiáš 4:1 hovorí o čase, keď "sedem žien sa chopí jedného muža v ten deň a povedia."Svoj chlieb budeme jesť a svoje rúcho obliekať, len tvojím menom nech sa zveme: odstráň našu potupu!"

Tieto ženy z iných spoločenstiev chcú svojich manželov späť tak veľmi, že aj keď sú rozvedené, zostávajú v intímnom vzťahu, a hlásajú, že sú jedno telo napriek tomu, že viac nie sú manželmi. Na dodanie, veľa žien príde na to, že sa stávajú priateľkami, často krát priateľkami s privilégiom (smutné je, že je to dnes veľmi bežné), no nikdy sa nevrátia do manželstva a stanú sa monogamnými a vernými svojmu manželstvu.

Keď som prvý krát začala túto lekciu o NM, úprimne som verila, že ak žena prichádza od iného spoločenstva ako “Rejoice Marriage Ministries” or Covenant Keepers, NIKDY nebude schopná poznať Pána ako svojho Manžela. Prečo? Lebo po rokoch a rokoch a rokoch slúženia ženám, ktoré k nám prišli z týchto spoločenstiev, ženy pokračovali a naháňali svojich manželov a ja som prišla na to, že je to tá najväčšia závislosť, ktorú som nemohla ja, no prosila som Boha, aby ju vyliečil.

Iba pred pár mesiacmi som mala stále zlomené srdce, že napriek tomu, že drahá priateľka a bývalá členka spoločenstva pokračovala a finančne podporovala SO týždenne (tak ako vždy robila) Nikdy sa nedokázala zbaviť závislosti, ktorú mala voči svojmu ex-manželovi. Často som sa čudovala, ako môže byť nejaký muž tak úžasný?!?! No potom musím povedať, ako sa môže NEJAKÝ muž porovnávať s Pánom?? Nikto sa nemôže. A tak som musela predpokladať, že kvôli tomu, že nikdy nebola ochotná manžela prenechať, nikdy nezakúsila Pána ako svojho Manžela a to stále bolí moje srdce 🙁

Je to to isté, keď muž neprenechá DŽ, a tak nie je schopný pripútať sa k svojej žene, keď sa vráti, a tomuto členovia týchto spoločenstiev čelia denne. Zakladateľka jedného z týchto spoločenstiev začala svoju službu, keď sa vrátil jej manžel, no on stále písal knihy a otvorene hovoril o "citoch a túžbe" pre DŽ. Keď som ich počula rozprávať niekoľko dekád dozadu a predtým, ako bolo obnovené moje manželstvo, povedala som Pánovi, že pre mňa nie sú obnovení. A že ja NEchcem, aby sa môj manžel vrátil domov, pokiaľ bude DŽ v jeho srdci.

A keď môj manžel povedal, že zostáva so mnou, no potom sa vrátil k DŽ na jeden mesiac—nerozumela som, že Pán mi dáva túžbu môjho srdca. Moja obnova nebola úplná. Keby sa bol môj manžel vrátil a stále by "túžil a bol pripútaný k DŽ" bolo by to na míle vzdialené od toho, čo mal pre mňa prichystané. Áno, ten mesiac bol môj najtmavší na mojej Ceste k obnove a vtedy, ako som už povedala, stratila som všetku nádej v Boha, že obnoví naše manželstvo. No tiež som povedala, že to boli tie štyri ženy, do ktorých som investovala nádej v ich manželstvá, ktoré ma preniesli cez tento čas ( a preto sa tak sústredíme, aby si pomáhala ďalším ženám, lebo ak to bude nevyhnutné, budú dostatočne silné, aby ťa v najhoršom čase preniesli). Iba neskoršie som prišla na to, že počas tohto mesiaca môj manžel začal DŽ opovrhovať a tak, keď sme boli obnovení, a ona ho opäť kontaktovala a pokúšala sa ho zlákať, on utekal tak rýchlo ako mohol preč od nej, lebo ju nemohol vystáť.

Nanešťastie, stále neviem, ako pomôcť ženám, aby opovrhovali svojimi manželmi dosť na to, aby úplne prijali Pána, pokiaľ sa nestanú Jedno a On je prvý. No som tak vďačná, že On nám ukázal, že ak si bola členkou iného spoločenstva a máš manžela naspäť, je to závislosť, ktorá môže byť zlomená a to vďaka Sonnette.

Ak si uvedomíš, LÁSKU, ktorú Sonette cíti najskôr pre svojho Manžela a kvôli tomu je jej PM ťahaný k nej, hovorí "môj manžel a ja sme takí zamilovaní." No dostala sa do tohto bodu alebo škáry na svojej Ceste k obnove IBA preto, lebo mala správne priority—PÁN bol prvým. Pán bol prvým v jej živote a prvý v jej srdci.

Nie, nestane sa tak za jednu noc, je to proces, a je to cesta—často sa začína porozumením toho, že si dieťa Boha Otca.

Čo je v Mene?

Aby sme videli, ako ďaleko ženy zašli na svojej Ceste k obnove, tak, ako som povedala, pozeráme, o KOM rozpráva vo svojich chválach. Veľmi často ženy zostávajú "vzdialené" od blízkeho a osobného vzťahu s ich novým Manželom, lebo nemôžu prejsť cez Boh Všemohúci alebo Boh Otec.

Keď dostaneme chválu od väčšiny žien, a vidíme, že bojujú, je to hlavne preto, lebo sú "slobodnými" matkami a preto stále veria, že nemajú ŽIADNEHO manžela. Väčšina žien má vieru v Boha, a môžu dokonca Boha vidieť ako svojho Otca (niektoré zájdu ďalej a volajú Ho "Otecko"). No Boh, dokonca aj ako Otec, nemôže naplniť potreby žien, ktoré boli odmietnuté svojimi manželmi, a preto v každom dotazníku manželského ohodnotenia hovoríme...sústreď sa na svoj vzťah s PÁNOM, pozeraj na Neho ako na svojho Manžela—lebo toto je dôvod, prečo On dovolil, aby sa táto kríza stala. Prečítaj si, čo chce On povedať a poznač si tieto verše vo svojej Biblii a prečítaj si ich KAŽDÝ deň.

“Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená

a nepýr sa, veď nebudeš potupená!

Áno, zabudneš hanbu mladosti,

na potupu svojho vdovstva si nespomenieš viac.

“Bo Manželom ti bude tvoj stvoriteľ Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. .

“'Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh. "–Izaiáš 54:4-6

"Pre vašu dvojnásobnú hanbu a potupu budú plesať nad svojím údelom, preto budú dvojnásobne vládnuť vo svojej krajine, dostane sa im večnej radosti. Lebo ja, pán, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež; dám im verne ich odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Známy bude ich rod n národe a ich potomstvo medzi kmeňmi.

Všetci, čo ich uvidia, spoznajú ich, že sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

A to, čo povieš, keď raz toto zažiješ...

"S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostami. Lebo ako zem plodí svoje rastliny a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi." —Izaiáš: 61:7-11

Jediný dôvod, prečo zakopneš alebo padneš je, AK budeš pokračovať a naháňať svojho pozemského manžela alebo hľadať obnovu radšej, ako Pána.

Zjavenia 2:4 Mám však proti tebe to, že si zanechala svoju prvotnú lásku.

Tak isto, ako aj my môžeme dostať pomoc a podporu (finančnú, emocionálnu alebo duchovnú) od úžasného pozemského otca, "otec" nemôže naplniť potreby a byť našim "manželom." A toto je ďalší dôvod, prečo som sa cítila vedená a hľadala som Boha, aby som napísala celú lekciu a pomohla vysvetliť, prečo potreby toľkých Kresťanov sú nenaplnené a prečo toľko žien Kresťaniek spácha cudzoložstvo alebo padne do modlárstva.

Šalamúnova pieseň

Piesní 2:16—

“Môj Milý je môj a ja som Jeho

Už mesiace si si mohla všimnúť, že Pán sa ťa snažil prilákať po tom, ako ťa priviedol na pustatinu na tvojej Ceste k obnove, na ktorej kráčaš s Ním.

Ozeáš 2:16 ” Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu."

On k tebe rozprával tak milo každý deň cez Jeho Slovo, no ty si aj tak stále neodpovedala na Jeho volanie.

V piesni od Šalamúna sa hovorí, že On prišiel pre svoju nevestu a klopal, no ona už spala a bolo pre ňu zaťažko, aby sa znovu obliekla.

“Zaspala som, ale moje srdce bdelo.

Tu počuť čosi,môj milý klope:

otvor mi, priateľka,

holubička moja, moja čistá!

Keď napokon vstala, nemohla svojho Milovaného nájsť, čo spôsobilo, že Ho začala opäť hľadať.

“vyzliekla som si už odev,

budem si ho znova obliekať?

Už som si nohy umyla,

mám si ich zas vari zamazať?

“vstala som otvoriť môjmu milému.

“otvorila som svojmu milému,

lenže môj milý bol už preč!

hľadala som ho, ale nenašla,

volala som ho, ale sa mi neozval.

“zaprisahávam vás...ak by ste našli môjho milého,

”povedzte mu, že som ochorela od lásky."

Ak neodpovieš na Jeho volanie teraz, viac ho nemusíš počuť. A ja ani neviem ako ti povedať, o čo prídeš. Je to srdcervúce.

Boh Otec verzus Ježiš, Jeho Syn

Svätá trojica je jeden z najväčších celkov organizovanej Cirkvi. Za žiadnych okolností nechcem a ani sa necítim, aby som to dokázala vysvetliť—lebo sama som si nie je istá, či tomu rozumiem. 🙂 No čomu rozumiem je, a čo je viac dôležitejšie, že som osobne zakúsila to, čo sa pokúšam pokryť v celej tejto dôležitej lekcii.

Porozumenie Boh Otec, Pán ako môj Nebeský Manžel a porozumením a poznaním tohto, môžem žiť môj život tak, že budem mať naplnené VŠETKY moje potreby!

“Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.” Filipanom 4:19

Boh naplnil naše potreby, keď poslal Svojho Syna: potrebovali sme Záchrancu, potrebovali sme Pána, ktorého by sme poslúchali, a kto by nás "obmyl vodou Jeho slova" a tiež ako Manžela, aby sme sa my stali Jeho nevestami.

Tak isto, ako sa náš prvý vzťah začína s našim Otcom—dlho predtým, ako rozmýšľame alebo POTREBUJEME manžela—tiež začína náš vzťah a potreba pre Nebeského Otca.

Veriaci idú z porozumenia, že existuje Boh na nebesiach (alebo horšie, Boh, ktorý nás chce "dostať"), k nájdeniu Niekoho, ku komu môžu ísť pre Otcovskú radu, podporu a Niekoho, kto je jednoducho pevná Skala! Boh Otec.

Som tak šťastná, že som bola požehnaná úžasným pozemským otcom. Boli sme si veľmi blízki a ja som vedela, že som jeho obľúbená. Napriek tomu, že zomrel v roku 1995 a chýba mi, potreba otca (s ktorou niektoré zápasia) bola naplnená, keď som bola dieťaťom a dokonca aj keď som vyrástla a bola dospelou vydatou ženou. A tak teraz hľadám Boha Otca kvôli múdrosti a keby som mala niečo oľutovať, alebo vzdať sa mojej vôle, aby sa stala jeho vôľa—Boh Otec nie je Niekto, s kým by som trávila veľa času—lebo som už vyrástla a preto, lebo mám Nebeského Manžela.

1 Ján 1:7-10—

“Krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznáme svoje hriechy, On [Boh] je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

Lukáš 5:21—

“Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?"

Keby bol môj otec stále nažive (a dokonca aj keď žil a ja som strávila s ním každý deň v tom roku, keď zomieral), stále som väčšinu času trávila s mojim manželom. Verím, že to každej dáva zmysel.

No pre niektoré ženy, ktoré NEmali alebo nemajú dobrého alebo milujúceho pozemského otca, môžu mať veľkú prázdnotu vo svojich životoch, ktorá stále musí byť naplnená Otcom. Perfektný príklad je naša bývala suseda Debbie.

Keďže obe, Tara a ja hovoríme o Pánovi otvorene, Debbie vždy hovorí o jej Otcovi a sústredí sa na Neho (iba ak nehovorí o Ježišovi, Spasiteľovi)—a na tom nie je vôbec nič zlé! Debbie je Kresťanka, miluje Pána, no čo robí jej sústredenosť rozdielnou ako moju, sú dve veci: jednou je, že má úžasného pozemského manžela, druhou, že nikdy nemala otca, ktorému mohla veriť.

Otec Debbie až do súčasnosti (žil a bol často navštevovaný až kým nezomrel) mal 5 žien, deti od týchto matiek, a vždy bojoval o ich starostlivosť na súde. Debbie vyrástla medzi týmito "matkami" no aj s otcom, ktorý ju nebol schopný milovať. No chvála Pánovi, stretla a zobrala si úžasného pozemského manžela, ktorý bol vychovávaný silnou Kresťanskou matkou, ktorá viedla Debbie k Pánovi, keď sa vydala.

Napriek tomu, že sa Debbie pozerá na Pána, ako už povedala, pozerá sa na Neho ako na svojho Spasiteľa, Pána Pánov, ktorý ju zachránil, no to, čo stále potrebuje, je Otec, ktorému môže dôverovať.

Možno sa stotožňuješ s Debbie a tiež potrebuješ Otca, ktorému by si dôverovala. Ako som už povedala predtým, veľa žien, ktoré prídu do SO sa pohnú tak ďaleko, že svojho Otca oslovujú "Otecko." No to nie je niečo, čo normálne dovolíme v našich povzbudeniach. Dôvod je, že je to nepohodlné a to znamená, že musíme použiť diskrétnosť. Je to ako keď dospelá žena skočí do náručia svojho pozemského otca, a volá ho otecko, pred tebou. Nepríjemné. No v súkromí, povedzme, ak nikdy nemala otca, alebo nepoznala svojho otca a spoznala ho až neskoršie, v súkromí by toto dávalo úplný zmysel.

Dovoľ mi toto vysvetliť. Aby sme Boha nazývali Otcom, Oteckom, toto je obyčajne učené v kostole—bez pochyby od pastora, ktorý nemal predstavu otca v jeho živote. A práve preto väčšina žien zastane a pozná a zažíva Boha ako Otca—úplne vynechala Pána a to je niečo, čím On túži byť—keďže zostávajú v organizovanom kostole a sú vedené v tomto smere, v ktorom ich vedie pastor.

Keď boli moje deti malé, keď sme boli na ceste do kostola, vysvetlila som im o Bohu Otcovi. Lebo toto JE súčasť duchovného rastu. V tom čase mali moje dcéry pozemského otca a boli príliš malé, aby naozaj porozumeli alebo potrebovali nebeského Manžela.

Na našej ceste do kostola som veľmi často využívala tento čas, aby som im vysvetlila, že keď sú v kostole a každý chváli, je v poriadku myslieť na Boha ako na kráľa, ktorý je chválený. No myslieť na Boha ako Kráľa a oni sú deťmi tohto Kráľa. Keď sa každý klania a prejavuje úctu, aj oni by tak mali robiť; to nie je správny čas, aby utekali a sadli si na Jeho kolená, objímali Ho a bozkávali.

ALE, keď sú doma, ako veľmi by Ho zranilo, ich Otca, keby si sa otočila a padla na kolená a uctievala Jeho a dookola MU opakovala modlitby alebo piesne?Správne, bol by ranený a osamelý, chýbala by Mu láska detí a ich pozornosť.

A tak som im vysvetlila, že kostol je v poriadku, ALE, keď sú doma, On chce, aby Jeho deti skočili do Jeho náručia, povedali Mu všetko, na čo myslia a čo cítia a pýtali sa veľa otázok. Večer nech s Ním hovoria, keď zaspávajú a keď sa zobudia, aby si predstavili, že On stojí pri ich posteli, pozeral sa, ako spia a tak nech Mu povedia dobré ráno.

Kostol, vysvetlila som, je miesto, kde si súčasťou kráľovstva, aby si si uctila a spievala Mu chvály. Ale oni, ako Jeho deti a On ako ich Otec potrebujú oveľa viac času počas celého týždňa, aby cítili blízkosť. A tak som ich povzbudila, aby sa so svojim Otcom rozprávali osamote, každý deň, vždy, keď potrebovali, aby ich niekto držal a utešil a pomohol im cítiť bezpečie—hlavne keď moje štyri staršie deti boli malé a ich otec nás opustil. Potrebovali vedieť, že ich Otec nikdy neopustí ani nezanechá. Ak sa ty, alebo tvoje dieťa cítite neisto, tu je zoznam veršov, ktoré by ste mohli často čítať. I will Never Leave or Forsake you.

A pre tie z vás, ktoré ste nemali milujúceho otca vo svojich životoch, je dôležité, aby ste Boha spoznali najskôr takto, ako svojho Otca, od ktorého potrebujete cítiť, že sa stará a ochraňuje a kto je blízko pri vás po celý čas. On nie je niekto, kto čaká, aby potrestal, alebo ťa pristihol, keď robíš niečo nesprávne a aby ťa potom potrestal. On je milujúci a trpezlivý a chce, aby si sa stala nevestou Jeho Syna. Keby si myslel, že si bola taká hrozná, poslal by Svojho Syna, aby za teba zomrel? Povedal by Mu, aby si ťa vzal ako Svoju nevestu, aj keď cudzoložnú? (Prečítaj si knihu od Ozeáša "Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží.")

*Knihu od Ozeáša, ako Sonette, si si možno prečítala s manželom na mysli, no naozaj je to kniha napísaná pre nás, Jeho Cirkev a nás osobne ako Jeho nevesty, ktoré sme boli/stále sme Jemu neverné.

Naspäť k Bohu Otcovi. Pre mňa osobne, ja som mala úžasného pozemského otca a napriek tomu, že je mŕtvy od roku 1995, nemám potrebu sadnúť si, či pritúliť sa do jeho náručia. ALE chýba mi niekto múdry, kto miluje počúvať a rozoberať veci tak, ako sme s otcom zvykli robiť. A preto je to úžasné, lebo Biblia hovorí, že keď nám chýba múdrosť, alebo peniaze alebo iné veci, je to OTEC, ku komu by sme mali ísť.

Nedostatok múdrosti? “Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.” —Jakub 1:5

Potrebuješ niečo iné? “Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.” —Filipanom 4:19

Mať úžasného Otca, s ktorým môžeš rozobrať veci alebo keď ti niečo chýba (financie alebo niečo iné), ALE keď sme dosť staré, keď chceme alebo potrebujeme spoločnosť manžela ako vtedy, keď každá jedna z nás bola "odmietnutá" alebo "zahanbená"—to, čo potrebujeme je Manžel, ktorý je veľmi rozdielny ako Boh Otec.

Náš Nebeský Manžel—Jeho Syn Ježiš

Vo väčšine evanjelických kostolov, Ježiš, Pán, Kristus je normálne uvádzané ako Záchranca, Spasiteľ. Áno! Najskôr Ho potrebujeme ako nášho Spasiteľa, no ako vojnový hrdina, Pán chce, aby sme Ho spoznali lepšie: ako Osobu, ako Priateľa a tiež intímne ako Jeho nevesty! A keď hovorím "intímne" je to preto, lebo toto slovo je naozaj o ochote byť vystavenou, neukrývať nič.

Cirkev si uvedomuje, že "jedného dňa" sa staneme Jeho nevestou, keď sa po nás vráti. No keď som bola odmietnutá a zavrhnutá, nevedela som sa DOČKAŤ môjho Manžela, ktorého som potrebovala, aby mi pomohol s mojimi štyrmi malými deťmi každý deň, aby ma utešil, a tak som viac nespala sama, a o ktorom som vedela, že bude držať moju ruku, keď som prechádzala dňom za dňom a žila s veľmi zraneným srdcom.

A preto nezačíname s tým, že by sme niekomu, kto k nám prichádza, vysvetľovali rozdiel Boha Otca, Ježiša Záchrancu alebo inej Osoby—keďže skoro vždy je žena uprostred manželskej krízy. Namiesto toho ju jednoducho predstavíme jej Manželovi, lebo Ho POTREBUJE! Nie, keď zomrie, nepotrebuje vedieť, že On za ňu zomrel a ako má byť spasená. Ona musí začať tak, že bude prijatá a utešená a milovaná. Bez ohľadu na jej minulosť, bez ohľadu na jej náboženstvo alebo nedostatok nábožnosti, ona potrebuje vzťah!

A preto, keď sme dostali chválu od jednej z našich pracovníčok v zácviku, od niekoho, kto je už dlhšie na svojej Ceste k obnove, no ktorá stále bojuje alebo hovorí o Bohu viac ako o Pánovi alebo svojom Manželovi, vieme, že jej musíme pomôcť, aby duchovne rástla a pomôcť jej prekonať tento stupeň, aby mohla zakúsiť Pána ako svojho Manžela, lebo tam je jej skutočné zranenie a medzera.

* Tento ceruzkový náčrt je od Macy Thiele, Erininej najmladšej dcéry.

Vojnové príbehy

Mať Pána ako môjho Manžela, musela som porozumieť, prečo čítanie chvál o Ježišovi, ktorý zomrel na kríži atď. ma začalo otravovať. Trávila som veľa času a pýtala som sa Ho, aby mi ukázal, čo sa so mnou deje, keď mi napokon jedného dňa ukázal, použitím analógie.

Moja neter je vydatá za muža, ktorého povolanie je byť na vojnových zákopoch a tak, ako každý udatný muž, nikdy nehovorí o tom, čo robí, žiadne vojnové príbehy, ani raz. A ako jeho manželka, moja neter by nikdy nehovorila o jeho udatnosti, lebo vie, ako sa jej manžel nepohodlne cíti. Môj synovec robí to, čo robí pre svoju krajinu. Tak isto Pán robí to, čo robí pre Kráľovstvo Svojho Otca. A skutoční hrdinovia sa cítia nepohodlne, keď niekto o tom hovorí— a tak isto aj ich manželky no odlišným spôsobom a pre iný dôvod. Moja neter pozná nebezpečenstvo manželovej práce, a ako blízko je smrti a mučeniu, keby bol zajatý. Napriek tomu, že je trochu starý, aby vykonával túto prácu aktívne, teraz trénuje iných, ona nechce ani myslieť na to, čo všetko obetoval za svoju krajinu, za ňu a ich deti. Ani jedna manželka takto nerobí. A ak o tom niekto hovorí, ona je ticho a pokúša sa odísť z tohoto rozhovoru.

Áno, On zomrel a jedného dňa sa vráti späť na bielom koni, no tak ako moja neter nechce myslieť o svojom manželovi a o jeho krvavých bitkách, ja sa cítim tak isto.

Keď sme osamote, nehovorím k Pánovi Pánov, môjmu Manželovi ani s Ním nerozoberám to, čo urobil pre mňa alebo pre Otcovo Kráľovstvo. Namiesto toho je to o "tu a teraz" a hlavne o tom, keďže ma povolal, ako môžem pomáhať ženám, ktoré k nám prídu. Jedna nová skupina, ktorá sa rozrastá je naša "ešte slobodná" skupina žien. Ako ženy z tohto sveta, dostávame Kresťanky, ktoré z nejakého dôvodu (nepýtame sa prečo) žijú a dokonca nazývajú tohto muža svojim manželom.

Napriek tomu, že je pre mňa nové, nie je to novinka pre Neho, keďže stretol ženu Samaritánku v Ján 4: 7-38.

Ešte slobodná

Máme veľa žien, ktoré nie sú legálne vydaté, no keďže sa zobudili a vidia, že žijú akoby boli vydaté, pomáhame im nájsť Nebeského Manžela. Podporujeme, aby sa vzdala ďalšej intímnosti, lebo jej vzťah s jej ex-priateľom, alebo snúbencom alebo partnerom alebo "otcom jej detí" je ako žena, ktorá je rozvedená.

Je pár žien, ktoré v skutočnosti nepotrebujú manžela. Moja dcéra Tara, napríklad.

Ako pár mladých nevydatých žien, ktoré robia kurz Prestavby, nie je vydatá, nikdy "nepoznala" muža a presnejšie, ani nikdy nemala priateľa, či bola na rande. Jeden deň mi o tomto povedala, že je to pre ňu čudné, zažívať Pána tak isto ako 99% žien, ktoré sú členom SO. A tak, keď som HB, bola som schopná vysvetliť jej, že v jej prípade NEEXISTUJE prázdnota v jej živote. Ale čo JE veľkým prínosom, je byť zasnúbenou so svojim budúcim Manželom, lebo tým je teraz Pán pre ňu, až pokiaľ sa nevydá.

Keď som sa takto zmienila o jej vzťahu s Pánom, že je zasnúbená, bola veľmi šťastná a pokračovala a povedala, že takto to kedysi bývalo, keď nevydaté ženy randili a odovzdali seba mužovi, za ktorého neboli vydaté. To bolo ešte ďaleko predtým, keď mladé ženy dôverovali svojim rodičom, že im nájdu vhodného a statočného manžela. Povedala, že je to akoby mala "naplánované" manželstvo—Bohom Otcom—a to znamená, ako som jej povedala, lebo On je Knieža Pokoja a ona sa stáva Jeho princeznou. A môžem povedať, že ona je ako čistá a nedotknutá princezná. ")

Počas Tariných skorých rokov, keď sa zaviazala, že nikdy nebude randiť, nosila prsteň prisľúbenia (mnohí si ho zmýlili so zásnubným prsteňom) a často jej bolo povedané, že je ako princezná, no nie tak, ako si mnohí myslia. Hovoria, že je ako reálna živá princezná, ako Grace Kelly, ktorá hrala úlohu v našom obľúbenom muzikále Labutie jazero. V tomto muzikáli bola ochránená a rástla, aby sa stala kráľovnou, a preto prežila celé detstvo a mladosť učením sa, ako sa stať kráľovnou. To znamenalo, že nikdy nemala priateľov, ale upriamila si zrak na úlohu, ktorú bude vykonávať v manželovom kráľovstve—čo samozrejme malo znamenať, že s určitosťou nemala minulé intímne vzťahy s mužmi alebo priateľmi.

A čo sa týka Tary a jej vzťahu s jej zasnúbeným, Pánom, to je to, čo jej pomáha, že sa nestáva nepríjemnou a ani nepredbieha Jeho plán. Nemá záujem o randenie a hovorí, že ani nie je pokúšaná, aby sa na niekoho zahľadela. Namiesto toho sa teraz sústredí na to, aby sa z nej stala dobrá manželka, matka, domáca pani (varenie, upratovanie, nakupovanie) a učí sa robiť všetko dobre. Toto, ako som jej povedala, jej zaistí, že prechod z toho, že je zasnúbená do toho, aby sa stala manželkou, bude ľahký prechod—lebo je na to dobre pripravená. A keďže nemala vzťah so žiadnym mužom (okrem otca a bratov), nebude mať problém, aby sa stala "jedným telom" so svojim budúcim manželom a bude oddaná iba jemu.

UZAVRETIE

Neexistuje dôležitejšia lekcia a princíp v Biblii, podľa môjho názoru, ako porozumenie, hľadanie a nájdenie tvojho Nebeského Manžela. Keď som ja, tak ako Sonette začala túžiť po niečom viac, hľadala som Boha, ako. Spýtala som sa Ho, či potrebujem čítať viac Bibliu, alebo spievať pieseň chvál alebo zamilované piesne, alebo ísť na dlhé prechádzky, aby som Ho opäť našla. Bola som zúfalá.

Čo som si uvedomila, bolo ako spása, ako byť naplnená Duchom Svätým, že neexistuje nič, čo by som MOHLA urobiť. Bola to prázdnota, ktorú iba ON mohol naplniť a pretože som hľadala a klopala a žiadala, On mi povedal, aby som opakovala to, čo som ešte necítila.

Pane, Ty si všetko, čo chcem.

Pane, Ty si všetko, čo potrebujem.

Pane, Ty si všetko, prečo žijem.

Ako som už povedala, keď som hovorila tieto slová každé ráno a každý večer (vždy, keď mi ich On priniesol na myseľ), NECÍTILA som nič. No v určitom bode moje srdce vyskočilo a zmenil sa môj výzor a ja som žiarila!

Ak si ochotná vzdať sa svojho PM (tak, ako aj ty dúfaš, že sa tvoj PM jedného dňa vzdá DŽ), potom ti sľubujem, že opakovanie tejto frázy zmení tvoj život.

Pane, Ty si všetko, čo chcem.

Pane, Ty si všetko, čo potrebujem.

Pane, Ty si všetko, prečo žijem.

SVEDECTVÁ o Nebeskom Manželovi!
Ak si bojovala s tým, aby sa Pán stal tvojim Manželom a On ti pomohol prekonať tvoj strach, prosíme, nájdi si čas a ODOVZDAJ chválu o "prekonaní prekážky" KLIKNI SEM.

“...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí" —Ján 8:32

Teraz je čas, aby si KLIKLA SEM a vyliala si svoje srdce pred Pánom a do denníka "Čo som sa naučila."