Dôveru vkladám do Boha

Dnešný prísľub: „Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus“ (1 Petrov list 1,6–7)

Milujem pieseň založenú na veršoch, ktoré sa tú spomínajú Habakuk 3,17-18 Aj keby nerodil Fík, aj keby nerodila zem, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím..... mnohokrát si spievam práve túto pieseň, keď uprostred skúšok viac nevládzem ani chváliť, táto pieseň dokáže odľahčiť môj smútok a žiaľ a preniesť ma jemne opäť do chvál.

Presvedčený je v skutočnosti definovaný ako „istý mať schopnosti, úsudok a zdroje potrebné na úspech.“ Áno, Pane. –toto sa mi veľmi páči!!!!

Mnohokrát nedôverujem môjmu manželovi, ale Bohu, pretože On dal jeho autoritu nado mnou. Pri mnohých situáciách aj keď vidím, že môj manžel nie je schopný urobiť to najlepšie rozhodnutie alebo vyriešiť situáciu, keď myslím na Pána, ktorý je nad ním, dokážem byť pokojná. Len Pán má schopnosti, úsudok a potrebné zdroje na úspech v akýchkoľvek situáciách!!! Uvedomenie si tohto mi dáva veľkú slobodu.

Alebo v prípade uzdravenia, to nie je tak, že by si mohla vstať a chodiť. Je to tak, že môžeš cítiť len ten najnepatrnejší pocit na jednej z tvojich nôh. na toto často zabúdame a chcem vidieť niečo veľkolepé – veľmi pekné, veľmi dobre vysvetlené. Vďaka Ti Pane za toto pripomenutie!!!

Michele spomína, že v tých najťažších situáciách sa zvykneme najviac primknúť k Bohu a vtedy sme najbližšie k Jeho srdcu. Predstava ako sa túlim k Jeho srdcu je pre mňa úžasná, až kým som si neprečítala túto kapitolu, nikdy som si to nedokázala reálne predstaviť.

Momentálne bojujem s chorobou mojej mamy. Je už šiesty mesiac v nemocnici a lekári boli už nešťastní, pretože keď na jednej strane zabrala liečba, začal sa jej ničiť krvný obraz a všetky lieky museli vysadiť a tým pádom mamina opäť upadla do ťažkej depresie a takto sa to dookola opakovalo a trvá už 6 mesiac. Keď sme mali u nej na štedrý deň 24.12.2019 kňaza na pomazanie chorých a pomodlenie sa modlitby na preťatie rodových zaťažení, keďže sa zdá že celá jej rodina tým trpí (pretože všetci z piatich súrodencov majú nejaký druh psychickej choroby) povedal, že nás príde navštíviť, KEĎ bude mamine lepšie. A zdôraznil, „nie AK, ale KEĎ“!!! Táto malá častica bola pre mňa tým malým obláčikom, ktorý mi dal obrovskú náde. Jej stav sa od vtedy ešte dlho nezlepšoval, ale ja som mala môj malý obláčik stále na mysli. A teraz koncom februára, jej stav je omnoho lepší. ALELUJA, Vďaka Ti Pane za Tvoju vernosť, lásku a pomoc!!!! Aj keď tento boj neprestal, ja budem myslieť na môj malý obláčik

Stále viac sa budem snažiť spievať pieseň aj Keby nevyrástol fík a v ťažkostiach budem chváliť Pána a snažiť sa pritúliť sa k Jeho srdcu.

Pri skúškach, nebudem viac očakávať len obrovský zázrak ale budem sa snažiť nájsť môj malý obláčik.

" Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti."—1 Jánov list 1,9

Drahá nevesta, každá kapitola od Michele je skvelá a rovnako aj táto. Uvedomíš si, že keď úpenlivo čakáš na svoj zázrak, nádej ti môže dať úplne maličké znamenie, maličký obláčik. Taktiež v tejto kapitole dostaneš povzbudenie k chválam počas skúšok, pripomenutie, aké je to dôležité, byť vo viere a chválach.

Drahá nevesta, nie vždy v našich skúškach, temných údoliach, keď čakáme na náš zázrak a zmenu situácie, to musí byť niečo obrovské. Neviem, prečo to tak väčšinou očakávame, vrátane mňa. Keď ti už upadá nádej a nevládzeš, hľadaj svoj malý obláčik nádeje, ktorý ti dá znamenie, že tvoj zázrak sa blíži. No, niečo tak malé, nemôže byť videné, počuté alebo vnímané v neustálom hluku tohto sveta. Preto sa stíš a zamysli, či to, čo si zažila, nebol práve ten tvoj malý obláčik.

Mnohé verše z Biblie som počula aj stokrát v našich kostoloch. No ak sa ich chceš naučiť žiť aj v realite a každodennom život tak, že ťa to postupne dovedie k Hojnému životu, prečítaj si túto knihu.

~ Anissa zo Slovakia