ABP PRINCÍP #11 „Silné Nástroje na Víťazstvo“

☊ PRINCÍP #11

Čo ZNÁSOBÍ tvoje požehnania!!

Dnešná lekcia je krátka, ale veľmi silná. V mojich poznámkach som mala jeden princíp, o ktorý som bola nadšená sa s tebou podeliť A môže to byť aj najdôležitejší princíp, ktorý ďaleko presahuje všetky ostatné princípy v oblasti získavania požehnaní v našich životoch.

Začni CHVÁLIŤ a UCTIEVAŤ uprostred PLAMEŇOV utrpenia-keď akýkoľvek útok zasiahne od kohokoľvek a kdekoľvek.

Tento JEDEN princíp, ak bude použitý, sa ukáže ako jeden z najsilnejších nástrojov na víťazstvo nad kýmkoľvek a čímkoľvek - a osobne si myslím, že je to jedno z najväčších privilégií, ktoré my ako veriaci v nášho Spasiteľa máme ako našu najsilnejšiu výhodu!

Tento JEDEN princíp je tiež jedným z najviac zanedbávaných princípov. Namiesto toho veriaci odpovedajú rovnako ako neveriaci. Myslia si, že „krotenie“ ich skutočne negatívnych pocitov stačí. Avšak, ak niečo skutočne rozpúta silu, tak je to jednoducho CHVÁLIŤ A UCTIEVAŤ Ho UPROSTRED PLAMEŇOV trápenia!

Všetci sme vo vojne, či si to uvedomuješ alebo nie. Potom, smutne a hlúpo, máme tendenciu sústrediť sa na vojnu samostatne. Inštinktívne začíname „zápasiť s telom a krvou“, pretože môžeme vidieť a počuť vojnové zúrenie. Ale je tu väčšia vojna, ktorá zúri a to je tá, o ktorej nám Boh hovorí, že na nej naozaj záleží.

Jedna z mojich najväčších vojen je proti tomuto môjmu hriešnemu telu.

Pred niekoľkými týždňami som sa delila o túžbu môjho srdca získať ešte väčšiu intimitu s naším vzácnym Pánom. Samozrejme, keď volám viac po Ňom, úplne zabúdam, že pri plnení tohto volania môjho srdca to bude znamenať, že viac MŇA bude musieť odísť, aby som mohla mať viac JEHO.

Horiace telo je bolestivý a smradľavý zážitok. Ale tento týždeň, keď moje telo začalo horieť, som sa rozhodla sústrediť na obraz tých, ktorí boli pre Krista skutočne umučení. Radostne horeli, keď boli pripútaní k stĺpu. Niektorí dokonca bozkali stĺp, o ktorý boli pripútaní. Je pozoruhodné, že každý prijal tú samú vec, ktorá ich držala v pokoji, zatiaľ čo ich telo horelo.

Táto predstava a realizácia ma priviedli k pochopeniu toho, prečo bojujem, zatiaľ čo moje „telo“ horí a je to kvôli jednej veci - pretože som nedokázala „objať“ to, čo On vybral, aby ma držalo utíšenú. Namiesto toho mám k tomu odpor a snažím sa oslobodiť; modlením sa k Nemu, aby to odstránil.

Pripomína mi to malé deti, ktoré nebudú ležať a nebudú sedieť, zatiaľ čo sa lekár alebo zdravotná sestra pokúša vyčistiť ranu alebo dať im injekciu. Som nejako iná, ak sa snažím dostať preč od Veľkého Lekára, ktorý sa ma snaží uzdraviť? Uzdraviť ma hlboko v mojej duši?

Najväčší mučeníci však boli tí, ktorí spievali piesne uprostred plameňov a vzdávali slávu Bohu. Ja nie som spokojná iba s „pokojným sedením“, zatiaľ čo Pán robí operáciu srdca a odlupuje vrstvy tvrdosti, ktoré musia ísť preč. Chcem a potrebujem vstúpiť do plameňov spievajúc. Prečo? Pretože mám POZNANIE, že tu budem mať možnosť kráčať s Ježišom - uprostred plameňa!

Pamätáš si troch mladých ľudí, ktorí bez odporu vošli do ohňa? Hovorí sa, že tam bol štvrtý, Ježiš, a keď kráčali s Ním, boli „uvoľnení“ z toho, čím boli zviazaní a neskôr vyšli z dymu dokonca bez zápachu. Výsledkom bolo, že títo mladí ľudia zmenili srdce osoby, ktorá prikázala, aby tam boli hodení A výsledkom bolo, že títo mladí ľudia boli vo svojom svete povýšení, aby mali väčší vplyv na národ. (Prečítaj si Daniel 3, 20-30)

Boh našťastie so mnou ešte nie je hotový. Čokoľvek začal, dokončí to. Bude existovať veľa príležitostí „spievať v plameňoch“, a radšej ako panikáriť, namiesto toho si užívať teplo, aby som objala to, čo ma stále drží, aby som mohla oslavovať môjho Spasiteľa spievaním chvál Jemu a na Jeho meno.

Trvalo mi deň, kým som si spomenula na spievanie - „lepšie neskoro ako nikdy“, tak sa hovorí.

A toto je len ďalší dôvod, prečo zotrvávam v úcte k „vernosti Božej“ a Jeho vzácnej láske ku mne. Aj keď sa z Neho radujem každý jeden deň, hlavne pretože je vždy verný, aby nám dal to, čo skutočne chceme. Taktiež ide ďalej, než aby mi dal iba to, čo chcem a tiež mi dá to, čo skutočne potrebujem - čo je často bolestivé alebo spôsobené v utrpení, uprostred tmy alebo pod ťažkými mrakmi. A keď je to tma alebo bolesť, vždy sa zdá, že zabudnem na túžbu môjho srdca; na všetky tie razy, kedy som Ho žiadala, aby mi pomohol byť bližšie a intímnejšie v mojom vzťahu s Láskou môjho Života. Zabúdajúc na to, čo skutočne chcem, zabúdam, že On jednoducho plní túžbu môjho srdca, čo znamená, že s Ním nespolupracujem a ľahko premeškám požehnania, ktoré pochádzajú z CHVÁLENIA a UCTIEVANIA Ho uprostred PLAMEŇOV utrpenia - a cez čo ma On verne prevedie.

Takže, poďme si spolu (tento týždeň a navždy) navzájom pripomenúť, aby sme zdvihli naše hlasy v piesni k nášmu Spasiteľovi, nášmu Vysloboditeľovi, našej Pravej Láske. S radosťou poďme bozkať stĺp, ktorý nás pevne drží v našej viere, aby sa dokončila práca spálenia tohto nášho úbohého tela.

Menej z nás znamená viac Jeho.

Viac Jeho v nás znamená, nielenže sme radostnejšie a žijeme hojnejší život, pre ktorý zomrel, aby nám dal, ale že budeme pre Neho väčšími veľvyslankyňami, aby sme priniesli stratených, zranených a beznádejných k Veľkému a Mocnému Doktorovi.

Teraz je čas...